Ascultă Online Radio Cernăuți

23 oct. 2012

„Colaborarea inter-regională – factor important pentru integrarea europeană a Ucrainei”


La Cernăuţi a avut loc o „masă rotundă” cu această temă. *******************************************************************************************
******************************************************************************************* Evenimentul desfăşurat recent, a fost organizat de către Centrul Regional Cernăuţi de Recalificare a colaboratorilor organelor puterii de stat, organelor autoadministrării locale, întreprinderilor, departamentelor şi organizaţiilor de stat împreună cu Institutul pentru Studii Regionale şi Integrare Europeană din cadrul Universităţii Naţionale „Iurii Fedkovyci” din Cernăuţi. **************************************************************************************** De data aceasta, la „masa rotundă” corespunzătoare au fost invitaţi experţi în ştiinţe politice şi administrare publică, funcţionari de stat, reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale, jurnalişti şi activişti publici. În cadrul discuţiilor au fost abordate următoarele teme: antrenarea regiunilor Ucrainei la procesul de integrare europeană; istoria şi starea actuală a cooperării inter-regionale a Regiunii Cernăuţi; potenţialul şi problemele litigioase în dezvoltarea Euroregiunii „Prutul de Sus”. ********************************************************************************************
************************************************************************************** În acest context, Directorul adjunct al Departamentului ştiinţific şi de cercetare din cadrul Centrului regional Cernăuţi de Recalificare a lucrătorilor organelor puterii de stat, organelor autoadministrării locale, întreprinderilor, departamentelor şi organizaţiilor de stat, Serghei Hacman, a ţinut să menţioneze: „Obiectivele acestei „mese rotunde”, care este intitulată „Colaborarea inter-regională – factor important pentru integrarea europeană a Ucrainei”, au drept scop, în primul rând, de a demonstra funcţionarilor publici şi, totodată, liderilor organizaţiilor nonguvernamentale că cooperarea transfrontalieră are câteva aspecte. În primul rând, ea duce la o mai bună înţelegere nemijlocit la frontieră iar pe de altă parte, ea este un factor important în integrarea europeană, deoarece regiunile din Vestul ţării noastre s-au antrenat activ la proiectele de cooperare cu unităţile administrativ-teritoriale din ţările vecine, care deja sunt membre ale Uniunii Europene. Deci, într-o oarecare măsură, pe lângă faptul că aceasta favorizează întărirea relaţiilor dintre 2, 3 sau mai multe ţări, totodată, prevede un schimb de experienţă la capitolul implementarea mecanismelor europene, chiar dacă, mecanismele vizate sunt doar în prima atapă de implementare în statele vecine”. *******************************************************************************************
La rândul său, Preşedintele Agenţiei Bucovinene de Iniţiative şi Dezvoltare Oleksii Gruşko, în comunicarea sa a ţinut să menţioneze că în regiunea Cernăuţi, actualmente, sunt aplicate 3 proiecte transfrontaliere mari, ceea ce contribuie enorm la dezvoltarea cooperării dintre regiunile limitrofe. El a spus: „Primul aplicant este Universitatea Naţională „Iurii Fedkovyci” din Cernăuţi, care a depus un proiect cu privire la elobarorarea unui produs turistic nou – „Patrimoniul etno-turistic”, ce prevede relurarea unui complex întreg de evenimente. Sperăm că proiectul în cauză va fi realizat cu succes şi va fi pus în funcţiune un centru informativ-turistic, vor fi clar definite traseele turistice, vom creat un muzeu pe lângă Universitatea din Cernăuţi. Al doilea proiect este derulat de către Administraţia Raională de Stat Noua-Suliţă şi prevede sporirea nivelului de siguranţă a activităţii oamenilor în valea râului Prut, precum şi întărirea malurilor, crearea câtorva puncte de informare, centre pentru instruirea voluntarilor, achiziţionarea echipamentelor de salvare. Un alt proiect este pus în derulare de „Centrul de business Cernăuţi” şi prevede dezvoltarea turismului rural, desfăşurarea unor treninguri pentru antreprenori. La câteva proiecte, regiunea Cernăuţi, inclusiv Cetatea Hotinului participă în calitate de parteneri. *******************************************************************************************
Potrivit autorilor proiectelor, care au fost realizate până în anul 2012, ele au fost desfăşurate cu succes şi acuma are loc întocmirea rapoartelor pe marginea îndeplinirii acestora. Cu toate acestea însă, potrivit experţilor, regiunile Ucrainei încă n-au devenit active în procesul de elaborare a politicii externe a statului ucrainean, aşa ca în ţările europene. De aceea, ele trebuie să iniţieze de sine stătător unele proiecte internaţionale pentru realizarea aspiraţiilor de integrare europeană a Ucrainei. *******************************************************************************************
În opinia Directorului Institutului pentru Studii Regionale şi Integrare Europeană, Anatolii Kruglaşov, partea ucraineană nici măcar nu „cerşeşte” de la Bruxelles, ci prin intermediul Bucureştiului. Potrivit lui, Euroregiunea „Prutul de Sus” practic nu funcţionează. În cadrul acestei formaţiuni sunt aplicate doar câteva proiecte, finanţate de către Uniunea Europeană, unde regiunii Cernăuţi îi revin doar câteva procente din fondurile alocate. Aşadar, regiunile limitroge ale Ucrainei, în special, regiunea Cernăuţi, au devenit o periferie în adevăratul sens al cuvântului, care se vor dezvolta doar datorită antrenăriia ctive la procesele politice din stat şi vor iniţia de sine stătător proiecte internaţionale. George BODNĂRAŞ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu