Ascultă Online Radio Cernăuți

21 oct. 2017

SCRISOARE DESCHISĂ către cetăţenii României şi consângenii noştri din întreaga lume

                     

DRAGI FRAŢI ŞI SURORI!
         Facem acest apel la adeziunea  dumneavoastră într-un moment de mare cumpănă pentru  comunitatea  noastră  din Ucraina, deoarece ne este pusă sub semnul  neantului însăşi  existenţa în leagănul limbii materne. După cum deja aţi luat aminte,  la 5 septembrie curent Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o nouă lege a învăţământului, promulgată de preşedinte  la 25 septembrie. Ea  prevede, printre altele, excluziunea  învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, prin coerciţie şi în  limba  noastră natală,  română. Potrivit acestei legi, începând cu anul de învăţământ 2018, limba maternă a elevilor noştri va fi admisă doar  în ciclul primar. În clasele a 5-a   - a 9-a  toate materiile vor fi predate în limba ucraineană, cu excepţia limbii şi literaturii române ca  obiect de studiu aparte, iar  în clasele a 10 – a 12 învăţământul  se va  efectua  doar în limba ucraineană. În consecinţă, copiii noştri vor intra în şcoală români şi vor ieşi  din ea … ucraineni.
         În decursul secolelor strămoşii noştri  din acest colţ de Ţară Ştefană s-au aflat  sub diverse regimuri  de ocupaţie, însă nimeni dintre   intruşi nu s-a atins de limba în care vorbea  populaţia băştinaşă. După raptul  nordului Bucovinei şi a Ţinutului Herţei,  buneii şi părinţii noştri au fost duşi în Siberia şi Kazahstan,  pământul şi agoniseala de-o viaţă  le-au fost confiscate, însă de limba fiinţei noastre  nu  ne-a privat nimeni. Stalin şi Beria ne-au îmbrăcat graiul  într-o  haină   insolită , însă  vorbeam şi studiam  cu toţii la şcoală în limba maternă, deşi în rufă străină. Abia acum, la începutul celui de al treilea mileniu, după ce Ucraina a  obţinut  independenţa şi a declarat că va urma calea democraţiei autentice, abia acum  limba noastră  a devenit o povară şi o piedică pentru conducătorii  ei,  care promovează faţă de minorităţi o politică de adevărat etnocid spiritual, inclusiv lingvistic. Nu credem că există păcat   mai mare decât acela de a interzice cuiva să vorbească liber şi să înveţe la şcoală  în limba maternă, în limba pe care i-a dat-o Bunul Dumnezeu. Din nenorocire, acest lucru nu este  conştientizat doar de  ultrapatrioţii ucraineni care,  în loc să-şi vadă de problemele lor spirituale, vin cu interdicţii  şi scuipă în izvorul cristalin al altor limbi materne.  Astfel,  procesul de deznaţionalizare a românilor din Ucraina, declanşat  cu 10-15  ani în urmă, când în programa şcolară a fost redus numărul de ore la limba şi literatura română prin  introducerea cursului integrat de literatură română şi universală, a intrat acum  în faza finală – punerea totală la index a limbii române în procesul de învăţământ. Nu cunoaştem  vreo ţară în lume care  să  interzică  unei etnii băştinaşe libertatea de a învăţa  în limba maternă.  Or,  toată lumea ştie  că oraşul Cernăuţi a fost atestat pentru prima oară într-un privilegiu al Domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun şi că prima şcoală din oraş,  care a început să funcţioneze cu mai bine de  200 de ani în urmă, a fost cu predarea în limba română.
Cinismul   conducătorilor  Ucrainei   depăşeşte orice limită  atunci când  ei încearcă să demonstreze lumii întregi  că, încălcând Constituţia,  au procedat în felul acesta  din grija părintească ce ne-o poartă.  Adică, printr-un abuz de putere, ne lipsesc de posibilitatea de a învăţa la  şcoală în limba maternă, ne obturează  orizonturile civilizaţiei, mijloacele  fireşti pentru…a ne asigura  un viitor fericit în Ucraina. Chipurile, trebuie să  însuşim la perfecţie limba ucraineană ca să ne integrăm  mai temeinic în societate.  De fapt e vorba de transformarea ţării într-un spaţiu coercitiv, de o asimilare  făţişă, brutală a tuturor etniilor minoritare din Ucraina, şi în primul rând  a noastră, a românilor, pentru a nu recunoaşte că  suntem băştinaşi  dezmoşteniţi pe aceste meleaguri şi s-ar  cuveni să ne bucurăm de toate drepturile  aposteriori.
         Dragii noştri fraţi şi surori!  Ne-am adresat deja Preşedintelui Ucrainei şi Preşedintelui României,  unor instanţe  internaţionale,  iar acum  vă cerem  dumneavoastră  sprijinul  efectiv în demersul nostru  pentru prezervarea  limbii materne şi  a spiritualităţii  româneşti. Vă implorăm:  nu ne lăsaţi  singuri în faţa pericolului  letal de a ne pierde limba, iar odată cu ea   şi fiinţa etnică. Cernăuţiul l-a dat literaturii naţionale şi celei  universale  pe Mihai Eminescu, a fost leagănul multor  personalităţi marcante ale culturii  noastre  şi  ar fi un dezastru de neconceput şi de neiertat să se întâmple cea ce  şi-au pus în gând nişte oameni fără Dumnezeu, terorişti ai istoriei.       
Sperăm că vom fi auziţi, înţeleşi şi sprijiniţi în  lupta noastră  vitală pentru limba maternă şi păstrarea identităţii naţionale.

Cernăuţi, 17  octombrie  2017
Alexandrina CERNOV,
redactor şef al revistei „Glasul Bucovinei”,
 membru de onoare al Academiei Române, 
Vasile TĂRÂŢEANU,
preşedintele  Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”
din Cernăuţi, membru de onoare al Academiei Române,
Mircea LUTIC,
scriitor,
laureat al Premiului literar „Mihai Eminescu” al Academiei Române;
Ilie T. ZEGREA,
preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi;
Vasile BÂCU,
preşedintele Societăţii pentru Cultura Românească
„Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi;
Mircea PILAT,
preşedintele Asociaţiei Ştiinţifico-pedagogice „Aron Pumnul”
din regiunea Cernăuţi;
Iurie LEVCEC,
preşedintele Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea

 şi Promovarea  Culturii Tradiţionale Româneşti.
12 comentarii:

 1. Stimați prieteni, frați și surori,
  suntem alături de voi în efortul lăudabil de a vă apăra și păstra limba maternă, limba română, cea care, indiferent de granițele politice, de stăpânii vremelnici, ne asigură apartenența la același popor, la aceeași cultură. Cunoașterea, cultura se manifestă în limbă, fiecare cuvânt este expresia unei îndelungate istorii, a unui anume fel de a înțelege viața, de a se raporta la lume și la sine, un simbol unic și irepetabil.
  Dacă asta vă poate ajuta, gândiți-vă că cei din Crișana, respectiv înaintașii mei, au fost supuși secole de-a rândul încercărilor de deznaționalizare, care au culminat în timpul dublei monarhii cu interzicerea totală a limbii române în școli (și a altora - germană, sârbă) și au rămas totuși români. Nu disperați, istoria nu iartă, cei care au încercat să ne deznaționalizeze și-au făcut singuri rău, fără să-și dea seama și, astfel, Crișana, Transilvania și Banatul sunt azi în România și nu în Ungaria. O spunem cu satisfacție, dar fără resentimente - nu facem greșeala de neiertat de a transfera vina unei conduceri, unui regim, oricare ar fi acesta, asupra unui popor. Dimpotrivă, vrem să trăim în pace și pritenie cu toți, mai ales, firește, cu cei de lângă noi. Sigur, trebuie să rezistați și, cum am zis, noi suntem alături de voi și vă susținem, cel puțin moral.
  Ne-am bucura să vă avem (ceva reprezentanți) și pe voi aici, la Heidelberg, la Festivalul Carpato-Dunărean, să demonstrăm astfel, să conștienizăm celor de aici că în Ucraina, în Bucovina de Nord, în ținutul Herza și în sudul Basarabiei trăiesc români, care sunt la ei acasă, au același folclor, aceleași tradiții ca toți românii.
  Cu stimă și prietenie,
  Iosif Herlo, Asociația Culturală Al. I. Cuza, Heidelberg, Germania - Al. Ioan Cuza - Gesellschaft für Literatur, Musik und Kunst e. V. Heidelberg
  www.cuza.de

  RăspundețiȘtergere
 2. Distinse colege,
  Distinsi colegi
  Distinsi prieteni
  Azi 21.10.17 am publicat in Ziarul www.radiometafora.ro
  Multumesc pentru colaborare
  Cu respect
  Octavian PAUN Director Adj.Ziarul www.radiometafora.ro din Seattle,WA,U.S.A

  RăspundețiȘtergere
 3. Redirecţionat: PENTRU ADEVARATA NOASTRA IDENTITATE
  Teleoacă George Liviu
  Кому: "euromedia@mail.ru",Euromedia Bucovina,EUROMEDIA

  сегодня, 21:567 файлов

  Așa cum v-am promis la telefon vă retrimit scrisoarea adresată UNIUNII ZIARIȘTILOR ROMÂNI, dar pe lângă cele trei fișiere cu articole, aici am mai adăugat patru fișiere cu citate.
  Înainte de a fi un demers politic este un demers stric științific. Ca urmare se pune întrebarea: Oare vom găsi în noi puterea de a promova asemenea adevărui pentru a ne asuma și responsabilitățile ce ne revin sau vom continua doar să ne lamentăm?
  România reprezintă vatra civilizației umane, așa cum s-a recunoscut și în ziarul New York Times din 1 Decembrie 2009.
  Avem destule motive să nu ne mai lăsăm intimidați în afirmarea adevăratei noastre identități, dar cum nimic nu vine de la sine suntem chemați să ne pregătim cât mai bine și apoi cu Dumnezeu înainte.
  Cu multe urări de mai bine
  George Liviu Teleoacă
  0771155070

  În Sâmbătă, 21 Octombrie 2017 13:32:13, Teleoacă George Liviu a scris:


  Stimați ziariști
  Ca peste tot în lume, soarta unei nații se află mai ales în mâna presei sale.
  Vă scriu fiindcă mai presus de apeluri și de compasiune se află lupta, lupta continuă.
  După câte am aflat, minoritatea poloneză a mai obținut câte ceva, așa încât există acest precedent, care poate fi în favoarea noastră. Dorința noastră și a mea, mai ales, este ca pe lângă toate celelalate eforturi să ne afirmăm și importanța actuală pornind chiar de la constatarea că modestia și cumințenia s-au dovedit a fi îneficiente, chiar total ineficiente. Poate că un plus de ambiție ne-ar ajuta mai mult. Evident vorbesc din București, adică puțin din exteriorul suferințelor, pe care le trăiți acum și sincer fiind, nici nu știu cum puteți fi ajutați, de vreme ce și pe aici există multe nemulțumiri de ordin cultural și spiritual.
  Ca cercetător în semiotică și semantică știu, însă, că trebuie să fim mult mai mult decât decât suntem acum. Mi-e greu să-mi imaginez cum vor evolua lucrurile, dar știu că trebuie să ne afirmăm clipă de clipă adevărata noastră identitate pentru care vă propun să aveți în atenție și contribuția mea.
  Vă scriu animat de convingerea că nu trebuie să ceri voie nimănui pentru a-ți afirma identitatea punând în evidență argumentele care o susțin. Pentru aceste argumente vă și rog să primiți articolele din ataș.
  Aștept să colaborăm pornind de la punctul vostru de vedere.
  Pentru un ultim epitaf și încă ar trebui să luptă căci nu-i tot una leu să mori ori câine umilit.
  Cu multe urări de mai bine
  George Liviu Teleoacă
  Telefon 0771155070

  RăspundețiȘtergere
 4. Pentru romanii din Vestul Ucrainei al Doilea Razboi Mondial inca nu s-a terminat.
  Romanii nostri de aici cu ale lor paminturi sunt ultimii prizonieri al acestui razboi.Culmea batjorei omenesti, Ucraina e increzuta ca e Stapina pe paminturile romanilor nostri din Vestul Ucrainei,considerindu-se mostenitoarea Pactului Molotov-Ribbentrop,incheiat in anul 1939 dintre fascismul Rus si cel German. Din zi in zi situatia romanilor din Vestul Ucrainei devine tot mai asemanatoare cu cea a ucrainenilor din Estul Ucrainei. Aceeasi umilinta,aceeasi batjoca fata de Demnitatea nationala,fata de romani sin Vestul Ucrainei si fata de ucraineni in Estul Ucrainei! De aceea si Romania,ca si alte tari vecine cu Vestul Ucrainei, este indreptatita sa puna intrebarea in fata Uniunii Europene si SUA, cit si in fata intregii Opinii publice, daca exista vr-o deosebire dintre Rusia si Ucraina. Si de ce UE si SUA ar trebui sa ajute Ucraina in razboiul ei cu Rusia, cind atitudinea Ucrainei fata de romanii nostri din Vestul Ucrainei cu nimic nu se deosebeste de atitudinea Rusiei fata de ucrainenii din Estul Ucrainei.
  Tot din aceasta cauza in rindul populatiei unor tari vecine din Vestul Ucrainei apare intrebarea. Da poate Rusia are dreptate, ca Ucraina ar trebui dezmembrata, ca o alta cale de a schimba soarta si viata populatiei neucrainene din Vestul Ucrainei nu exista.

  RăspundețiȘtergere
 5. Rămân solidară, până la capăt, cu fraţii români din Ucraina şi din întreaga lume, în lupta pentru păstrarea conştiinţei identitare şi a Limbii Române. Sunt alături de voi şi voi publica, oricând, în cotidianul „CUVÂNTUL LIBER” din Târgu-Mureş chemările şi semnalele voastre.

  RăspundețiȘtergere
 6. La Zidul Rușinii Naționale vom adăuga și pe acei care au iscălit un tratat cu Ucraina, cu urmări ce se văd astăzi. Vom trimite apelul dumneavoastră să circule, spre cunoaștere, și altora. Cine interzice va fi și el interzis, conform spunerii cine-și dă lui își dă și răutatea făcută cuiva, cu atât mai mult unui neam, se va întoarce bumerang către acel nelegiuit. Florin Grigoriu, scriitor.

  RăspundețiȘtergere
 7. Re: SCRISOARE DESCHISĂ
  Nicolae Becciu
  Кому: EUROMEDIA

  вчера, 9:36
  Stimati colegi şi frati. Clubul istoricilor de la Chisinau printre primii in RM a luat atitudine faţă de legea de la Kiev. Probabil că acest apel deja Vă este cunoscut.

  N Becciu, jurnalist şi istoric

  http://infoprut.ro/48296-clubul-istoricilor-din-republica-moldova-apel-catre-rada-de-la-kiev.html

  RăspundețiȘtergere
 8. Actualitate
  Politic
  Cultural
  Extern
  Dosar
  Opinii
  Focus
  Interviu
  Comunităţi istorice
  Foto
  Clubul Istoricilor din Republica Moldova, apel către Rada de la Kiev
  IULIA MODIGA 22 SEPTEMBRIE 2017 1  Recenta decizie a Radei Supreme de la Kiev, de a adopta o lege controversată a învățământului, care limitează drastic dreptul la educație în limba maternă, inclusiv pentru etnicii români din Ucraina, a generat reacții și la Chișinău. Una dintre acestea vine chiar din partea istoricilor, care au înaintat public un apel către Parlamentul ucrainean.

  Sursă foto: ukranews.com
  Sursă foto: ukranews.com
  Redăm integral apelul Clubului Istoricilor din Republica Moldova:

  „Stimaţi deputaţi,
  Noi, membrii Clubului Istoricilor din Republica Moldova, întruniţi în şedinţă ordinară, pe data de 19 septembrie 2017 (Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chişinău), am discutat aspecte din noua Lege a Educaţiei, adoptată de Rada Supremă a Ucrainei, şi am aprobat, în unanimitate, respectivul Apel.

  În cadrul discuţiilor, am constatat că noua Lege a Educaţiei prevede că în Ucraina educaţia tinerilor se va efectua doar în limba ucraineană. Legea interzice învăţământul în limbile materne ale minorităţilor naţionale de pe teritoriul Ucrainei, acesta fiind permis doar la ciclul primar şi în afara instituţiilor de stat. Considerăm că aceste prevederi ale Legii introduc o notă de discriminare evidentă între cetăţenii ucraineni de etnie ucraineană şi cetăţenii ucraineni de alte etnii.

  În ceea ce ne priveşte, amintim că vicisitudinile timpurilor au fost de aşa natură încât, în trecutul nu prea îndepărtat, state mai puternice au răpit de la România unele teritorii cu tot cu populaţie. Românii (unii îşi zic „moldoveni”), care actualmente locuiesc între hotarele statului ucrainean, sunt băştinaşi pe pământurile pe care trăiesc, şi, respectiv, au dreptul la instruire în limba maternă, începând cu grădinițele de copii şi terminând cu universităţi. Bineînţeles, ca cetăţeni ai statului ucrainean, trebuie să studieze şi să cunoască limbă oficială a statului.

  Menţionăm că în Republica Moldova, comunitatea ucrainenilor, care se situează pe primul loc după populaţia majoritară română (unii continuă să se identifice „moldoveni”), se bucură de toate drepturile politice, culturale, economice, sociale etc. În Republica Moldova nu există restricţii în ceea ce priveşte folosirea limbii materne în educaţie, aici funcţionând instituţii de învăţământ, inclusiv, licee, cu predare în limba ucraineană.

  Cunoaştem situaţia deosebit de gravă în care se află astăzi Ucraina (Federaţia Rusă a anexat Crimeea şi susţine deschis regimurile separatiste din regiunile Doneţk şi Lugansk). Şi noi, cei din Republica Moldova, am trăit experienţa politicilor imperiale ruse de dezbinare a teritoriilor şi de deznaţionalizare a populaţiei. Totodată, suntem convinşi că astăzi Ucraina are nevoie de cât mai mulţi prieteni şi susţinători ai independenţei de stat şi integrităţii ei teritoriale.

  Cu regret, noua Lege a Educaţiei creează o situaţie de discordie în relaţiile interetnice din Ucraina şi în politica de bună vecinătate, încalcă normele, standardele europene în materia protecţiei minorităţilor naţionale. Acest fapt ne obligă să ne revizuim sentimentele noastre faţă de poporul ucrainean şi să ne solidarizăm cu cerinţele comunităţii române din Ucraina, ale cărei drepturi la educaţie şi folosire a limbii materne sunt încălcate. Pe această cale, solicităm înlăturarea tuturor elementelor discriminatorii din domeniul educaţiei din legislaţia Ucrainei.
  Clubul Istoricilor din Republica Moldova, Chişinău, 19 septembrie 2017”.

  RăspundețiȘtergere
 9. Răspuns: SCRISOARE DESCHISĂ
  "Inst. Fratii Golescu"
  Кому: EUROMEDIA

  вчера, 12:50
  Va salut

  Tocmai am vazut un articol in legatura cu fondul de carte romaneasca si pb. cu care se confrunta scolile.
  Suntem in masura sa va sprijinim cu carti. Tot ce trebuie este sa stabilim cine le poate transporta si cind ne vedm

  Cu mult respect, M.N.

  https://fratiigolescu.wordpress.com/

  RăspundețiȘtergere
 10. -------- Пересылаемое сообщение --------
  От кого: N Turtureanu
  Кому: EEUROMEDIA
  Дата: Среда, 25 октября 2017, 11:39 +03:00

  Prieteni,.
  Ca răspuns ”Veștilor din Bucovina” , cu care ne înseninați sau ne întristați, și ca semn de solidaritate, am inserat, în acest număr al Cronicii vechi, ”Scrisoarea deschisă...”. Regret că nu i-am acordat spațiul pe care îl binemerita, dar ne-a parvenit cînd revista era finalizată.
  Îmbrățișări ”cronice”!
  Nicolae Turtureanu

  RăspundețiȘtergere
 11. Salut, fratele meu! Drept reacţie la Scrisoarea deschisă către românii din ţară, vin cu o propunere concretă. Asocierea unei firme de construcţii de la voi cu altele două, din Piatra Neamţ şi Bălţi, în vederea ridicării unei baze turistice comune. Avem un teren splendid într-o localitate istorică, Tazlău(vezi pe Net). Dacă aveţi interes pentru turism, trageţi o fugă până la noi pe data de 12 noiembrie pentru a perfecta înfiinţarea unei fundaţii cu titlul: "Hai să dăm mână cu mână". Ce zici de moşia părintelui Jar? Aştept părerile tale. Cu respect, Vlad neastâmpăratul.

  RăspundețiȘtergere
 12. scrisoare deschisa
  Likutsa Zalakeviciene-Pozdniakovas
  Кому: Euromedia Bucovina
  Копия: Lucia

  вчера, 23:49
  Iubiti fratii nostri multpatimiti, din Nordul Bucovinei,
  suntem alaturi de voi in momentul de cumpana, cand genocidul si sovinismul, i-si arata dinnou coltii insangerati. Si asta se petrece in secolul 21 !
  Sa-i lipsesti pe copii de ce e mai scump si mai sfant, de limba materna ! Iar dupa cum a spus Eminescu, limba e gandirea.
  Limba romana este Patria noastra a romanilor de pretutindeni, unde nu ne-am fi aflat. Cu atat mai mult a Domniilor voastra, sunteti la voi acasa, pe PAMANTUL STARMOSESC.
  Romanii din Lituania si din Finlanda va sustin, va admira.
  Domnul sa va ajute ! Domnul sa ne ajute sa nu ne pierdem nicicand, niciunde, identitatea si demnitatea nationala.

  Cu respect,
  Lica Zalakeviciene-Pozdniakoviene, ex-presedinte, membra de onoare a Societatii culturale romane Dacia din Lituania. Membra a Comunitatii romane din Finlanda.

  RăspundețiȘtergere