Ascultă Online Radio Cernăuți

27 nov. 2013

O SĂRBĂTOARE A CĂRȚII 

Motto: „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”
(Tudor Arghezi – Ex libris)

În cadrul amplelor manifestări cuprinse în programul Zilelor Culturii Tradiționale Românești la Cernăuți, desfășurate între 21-24 noiembrie la Cernăuți – Ucraina, s-a înscris și Simpozionul Internațional de Etnografie „Vatra dulce strămoșească”. Iurie Levcic, președintele Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, principalul organizator al manifestărilor, cercetătorul și folcloristul Dumitru Covalciuc, reprezentanții CCPCT – Suceava – dr. Constanța Cristescu și Călin Brăteanu, consultanți artistici, profesori de la Conservatorul din Iași, Adrian Ardelean, directorul CCPCT Iași, specialiști și oameni de cultură din Reghin, Bistrița, au realizat o amplă și pertinentă dezbatere având ca temă situația folclorului actual, modalitățile prin care toate instituțiile și persoanele interesate trebuie să contribuie la păstrarea nealterată și la transmiterea culturii tradiționale românești.
 
Un punct de important din desfășurarea simpozionului s-a constituit din lansări de carte, volume apărute recent, de mare importanță pentru cunoașterea valorilor tradiționale în muzică, literatură, etnografie ș.a.
Lansările de carte au fost moderate de muzicolog dr. Constanța Cristescu. Cu competență și acribie, dr. Cristescu a prezentat mai multe volume: „Ciprian Porumbescu – necunoscut, vol. III” – cuprinzând opinii despre receptarea creațiilor muzicale ale compozitorului, dar și capitolul „Documenta” care promovează partitura orchestrală a lucrării „Altarul Mănăstirii Putna”; „Hore de flori” – cântece pe versuri de poeți bucovineni, creația muzicală aparținând unei sensibile românce, Violeta Dinescu. Volumul cuprinde și trei lieduri pe versurile Magdei Isanos.

O lucrare deosebit de importantă pentru păstrarea și promovarea muzicii tradiționale dintr-o cunoscută zonă folclorică este „Stilul muzical arhaic din ținutul Rădăuților” (studiu monografic) aparținând unor specialiști de marcă de la conservatorul din Iași, prof. Florin Bucescu și Viorel Bârleanu, „o capodoperă monografică” după părerea vorbitoarei, lucrare însoțită și de un CD. Dr. Cristescu a prezentat în continuare o lucrare foarte importantă și necesară pentru conducătorii de formații artistice și pentru toți cei care îndrăgesc folclorul: „Ghidul iubitorilor de folclor”, un anuar de educație culturală, care se află la vol. III și care „tezaurizează ceea ce există ca practică folclorică acum în Bucovina”.

Sub tipar se află acum „Monografia comunei Poiana Stampei” – ediția a II-a, o comună situată la granița dinspre Transilvania a Bucovinei, pe drumul european 575, o localitate foarte frumoasă (este membru fondator al Asociației „Cele mai frumoase sate din Bucovina”), cu o istorie foarte interesantă, care păstrează și promovează valori tradiționale autentice în arhitectură, muzică, folclor literar și costum popular. Monografia este alcătuită de soții Paraschiva și Ioan Abutnăriței și a fost prezentată de prof. P. Abutnăriței.

Volumele menționate anterior au apărut cu susținerea Centrului Cultural Bucovina prin Centrul pentru Păstrarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava. Moderatoarea a mai semnalat două studii importante din altă zonă folclorică: „Costumul popular românesc mureșean” semnat de cercetător științific Maria Borzan și dr. Roxana Maria Man și „Antologie de poezie populară” (Orații și strigături de nuntă. Glăsâturi, bocete de înmormântare), de Maria Borzan.
A fost un regal al cărții de valoare care păstrează aspecte fundamentale ale folclorului autentic românesc și creații ale marelui compozitor Ciprian Porumbescu.
Cei prezenți au primit în dar cărțile editate de Centrul Cultural Bucovina -  Suceava.
Paraschiva Abutnăriței
Vatra Dornei
 FOTOGRAFII  DE  NICOLAE HAUCA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu