Ascultă Online Radio Cernăuți

18 nov. 2013

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ «FOAMETEA ORGANIZATĂ DE REGIMUL TOTALITAR ÎN UCRAINA (1932 - 1933) ŞI NORDUL BUCOVINEI (1946 - 1947)»


PRINCIPALUL VINOVAT DE ORIBILA TRAGEDIE E CĂLĂUL STALIN ŞI BANDA LUI CRIMINALĂ

Organizată de Octavian BIVOLARU, preşedintele Societăţii Orăşeneşti CERNĂUŢI „GOLGOTA”, cu sprijinul informaţional al Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, dramatica şi răvăşitoarea evocare a foametei din anii 1946-1947, tragedie declanşată de barbarii statului sovietic după „eliberarea” Bucovinei, când, prin nimicire şi înfometare, au pus temelia făuririi în ţinutul ocupat a unei „vieţi fericite”, a aprins din nou lumânările durerii şi neuitării în inimile intelectualilor adunaţi la sediul Societăţii „M. Eminescu” pentru a comemora victimele odiosului regim totalitar, în timp ce la Dimca (Trestiana) raionul Hliboca (Adâncata), prof. Ilie POPESCU, preşedintele Societăţii Regionale „GOLGOTA”, susţinut de preotul şi enoriaşii locali, înălţa o cruce simbolică în memoria jertfelor foametei.

            S-au perindat de atunci ani şi puţini martori oculari mai sunt încă în viaţă, care păstrează spre neuitare dureroasa amintire pentru urmaşi - urmările foametei organizate de NKVD-işti cu scopul de a-i nimici, de a-i îngenunchea pe români pentru a-i forţa mai uşor să se colectivizeze. În consecinţa „eliberării” şi traiului din „paradisul” sovietic, cel mai mult a avut de suferit populaţia din teritoriile ocupate ale Basarabiei şi Bucovinei. VIDEO: http://youtu.be/LEtuipkXsYQ ****************************************************************** ****************************************************************** http://youtu.be/QBhb-hlKaK8 ****************************************************************** ****************************************************************** http://youtu.be/1VUPjxDadoM ****************************************************************** ****************************************************************** În Basarabia, bunăoară, unde nu plouase deloc, nu erau nici pisici, nici câini, căci majoritatea lor fuseseră mâncate din cauza foametei. Sate întregi rămâneau pustii, locuitorii lor pornind spre Bucovina noastră dragă, spre regiunea Transcarpatică, spre munţii Carpaţi, unde mai căzuse câte o ploiţă, iar seceta n-a reuşit să pârjolească toate ogoarele şi unde mai puteau găsi ceva de-ale gurii. Şi cu toate că pârjolul regimului totalitar bolşevic arse totul în calea sa şi în Bucovina, oamenii mai aveau ascunse ceva grâne, fasole, porumb, cartofi. Cete de flămânzi, sleiţi de puteri din cauza foametei, cutreierau apusul Ucrainei în căutarea hranei. Bucovinenii noştri se împărţeau cu ei din puţinul pe care-l aveau, căci şi ei erau bătuţi de aceeaşi urgie sovietico-bolşevică ce intenţiona să-i nimicească în asemenea mod barbar. Însă erau prea multe guri înfometate, prea flămânzi ca să fie săturaţi. În acei ani înfometaţi – 1946-1947, muribunzii zăceau peste tot, cea cu coasa în spinare secerând peste 17 mii de vieţi omeneşti doar în regiunea Cernăuţi. Iar din cauza bolii de tifos, provocate de foamete şi sărăcie, în ţinutul nostru bucovinean au decedat 27 de mii de persoane. Oamenii, ieşindu-şi din minţi din cauza foametei, se mâncau unul pe altul, în acea perioadă în ţinut fiind înregistrate cinci cazuri de canibalism.
   După foametea îndurată în toamna şi iarna anului 1946, în primăvara lui 1947, după însămânţarea ogoarelor, pustii au rămas podurile şi hambarele gospodarilor chiar şi în ţinutul nostru. Înnebuniţi de foame, cei veniţi se năpusteau ca lăcustele şi scoteau din ţărână grăunţele şi cartofii, încât rămâneau lanuri pustii, bucovinenii fiind nevoiţi să se înarmeze cu coase, topoare şi furci pentru a-şi păzi zi şi noapte pământurile însămânţate. Însă, a dat Domnul că a înverzit urzica şi loboda. Înfometaţii îşi făceau din ele borş, potolindu-şi astfel foamea. Şi dacă mai aveau şi o mână de crupe să le fiarbă cu ele, erau salvaţi. Celorlalţi li se umflau burţile, deveneau albaştri-verzui ca loboda şi urzica şi îşi dădeau duhul în chinuri cristice. I-au mai salvat pe flămânzi, puţin mai târziu, ciupercile, cireşele şi alte pomuşoare. Politica de exterminare în masă, înfăptuită prin foametea organizată de barbarii sovietici pentru a nimici poporul şi al supune mai uşor, a dus la duşmănie şi ură între români – între cei săraci şi mai înstăriţi. În 1940, după ocuparea Bucovinei de sovietici, fruntea gospodarilor din sate se refugiaseră în România, averea şi pământurile lor fiind împărţite calicilor, majoritatea cărora nu ştiau a gospodări, însă trec cu inima deschisă în serviciul sovieticilor şi îi primesc cu bucurie, fiindcă i-au împroprietărit. În 1941, când se retrag trupele ruse, se întorc din nou gospodarii, aceşti activişti fiind lipsiţi de cetăţenia română, judecaţi şi întemniţaţi. În 1944, când Bucovina e răpită din nou de sovietici, situaţia se agravează. Cei care au avut de suferit se răzbună pe cei bogaţi. Prin mărturii false şi denunţuri aceştia sunt clasificaţi ca „duşmani ai poporului”, întemniţaţi, împuşcaţi şi deportaţi, arcăniţi şi duşi cu forţa la munci silnice în lagărele de la Onega, tineretul - „vânat” pentru muncile în minele din Donbass. Cei trecuţi în serviciul bolşevicilor, cozile de topor, creează obştile agrare, devenind astfel activişti ai puterii sovietice şi fiind împuterniciţi cu stabilirea planurilor de dare la stat a cerealelor, altor produse agricole. Oamenii erau obligaţi să dea la stat cereale, 27 litri de lapte, 40 kg de carne, 70 kg de legume, 2 kg de lână, ouă, fân etc. Mai trebuiau să execute şi împrumuturi la stat în bani, corvezile la păduri. În caz că nu reuşeau să dea la stat cotele exagerate de producţie agricolă erau condamnaţi la 10 ani de puşcărie. Or, oamenii noştri şi-au bătut joc de ai lor. În 1947, bucovinenii au fost nevoiţi să dea la stat 18 vagoane de pâine, apoi li s-a mai adăugat suplimentar, în total – 25 tone, fapte confirmate de scriitorul şi ziaristul Dumitru Covalciuc.
        Tragedia a fost mare. Astfel, când au rămas fără pământ, inventar agricol, utilaje, animale, românii-bucovineni au fost impuşi să se înscrie în kolhoz. De data aceasta, bravo tuturor, la conferinţă s-a vorbit liber, fără dări de seamă, fără citirea plictisitoare a rapoartelor.

Prof. ing. Ştefan Rotaru, preşedintele Fundaţiei „Pro-Rădăuţi”, care a pregătit o cronică a colectivizării agriculturii în România (1949-1962), a specificat că acest proces de colectivizare de către puterea sovietică în nordul Bucovinei a fost continuat cu aceleaşi metode drastice, prin împuşcări, întemniţări, deportări, confiscări de proprietăţi, foamete, şi în sudul Bucovinei. Or, evenimentele sunt analogice parcă am fi asistat la redarea unui film de groază în două etape – 1946-1947, 1949-1962, soldându-se în România cu moartea a 80 mii de persoane din rândurile ţărănimii sărace şi mijlocaşe, cronica prezentând fapte concrete privind arestările, asasinările, deportările din actualul judeţ Suceava, fostul judeţ Rădăuţi, pe bază de amintiri personale, la acea tragică dată dumnealui având doar 18 ani şi fiind martor ocular al dramaticelor evenimente. Adevărul tragic al foametei şi fărădelegile „stribocilor” a fost evocat de

 colonelul Nicolae Nicolovici, reprezentant al Asociaţiei Naţionale a cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, filiala Rădăuţi,

 profesorul Gheorghe Onofreiciuc,
 pensionarul Ion Boacă,

 Nicolae Toma, redactorul-şef al ziarului „ZORILE BUCOVINEI” etc., ultimul propunând să fie întocmite în toate satele bucovinene „listele negre”, în care să fie înscrise numele de familie ai trădătorilor de neam, care au trecut în serviciul călăilor bolşevici, năpăstuindu-şi conaţionalii, să le fie de învăţătură cozilor de topor din toate timpurile.

 Aprinzând în veşnicia neuitării tragicului trecut o lumânare simbolică şi din partea dnei Eleonora MOLDOVAN, Consulul General al României la Cernăuţi, diplomatul român Corneliu Cibotaru, a sensibilizat că la baza respectivelor evenimente dramatice atât pentru populaţia ucraineană, cât şi pentru cea din nordul Bucovinei, stau, totuşi, cauzele politice, iar provocarea foametei a avut un act constant, indiferent de cine a fost săvârşit, ca prin înfometare să stăpânească populaţia. O Doamnă Româncă care veghează cu sacralitate candela durerosului şi tragicului trecut, la fel precum şi flacăra Limbii Române, ţinându-şi înaintaşii în neuitare, e

  profesoara Eleonora Bizovi din Boianul lui Ion Neculce, prezenţa căreia e vădit simţită la mai toate manifestările noastre de suflet, tata căreia a murit încă în 1945, n-a ajuns să vadă şi urgiile foametei, aduse de „raiul” „eliberatorilor”, iar maică-sa, rămânând văduvă cu patru copii de vârstă şcolară. Aveau o singură vacă. Era tot ce le-a mai rămas în gospodărie. Maică-sa, fiindcă era mare secetă şi nu avea cu ce o hrăni, a tăiat-o, o jumătate schimbând-o pe 39 kg de orz. Conducerea primăriei a aflat şi, lipsită de simţ omenesc şi de ruşinea că lua ultima fărâmă de la gura a patru copii înfometaţi, i-a spus să dea cota de pâine la stat. De amar şi supărare mamă-sa s-a îmbolnăvit grav şi atunci, Eleonora, cu fratele Ion, care avea doar 11 ani, au dus sacul la tren pentru a-l transporta la Noua Suliţă. Acasă nu le-a rămas nimic. Băiatul, bolnav şi sleit de puteri, stând în tren lângă sac, a adormit. Abia când s-a trezit şi văzând că sacul dispăruse, că i l-au furat, a început să răcnească de-ţi era mai mare jalea. Atunci s-a apropiat de el un bărbat din Boian - Hliniţa, l-a liniştit să nu plângă, îndemnându-l să-l urmeze. Ce-a făcut şi ce-a dres, însă i-a dat sărmanului băiat o chitanţă cum că a dat 39 kg de pâine la stat. „În care ţară s-a mai făcut una ca asta, să li se ia copiilor ultima fărâmă de la gură, când alte state le ajută şi sprijină material familiile cu mulţi copii şi defavorizate?”, e mai mult o întrebare retorică, căci dna profesoară cunoaşte răspunsul. Or, ce nu s-ar spune, însă ucraineanul get-beget,

profesorul Nicolai Hanchevici, care în acei ani plini de durere a fost alături de români, şi în vinele căruia, după cum nu încetează să afirme, curge jumătate de sânge românesc, e mai mult decât convins că, „principalul vinovat de oribila tragedie e călăul Stalin şi banda lui criminală, politica extremistă a statului sovietic faţă de popoarele ocupate, căci statul român, în timpul războiului, a avut grijă de populaţia din Bucovina, aprovizionând cu produse familiile sărace şi numeroase”.

Felicia NICHITA-TOMA

 SURSA: http://zorilebucovinei.com

 FOTOGRAFII   ŞI VIDEO REALIZATE DE NICOLAE HAUCA.

http://youtu.be/2vl4KFgqLPQ ****************************************************************** ****************************************************************** http://youtu.be/KCWlsfRePnk ****************************************************************** ****************************************************************** http://youtu.be/8bEqMTpZ9MA ****************************************************************** ****************************************************************** http://youtu.be/gWkPW6hrN80 ****************************************************************** ****************************************************************** http://youtu.be/31qojXEBewE ****************************************************************** ********************************************************
********** http://youtu.be/4ZIolVHmIcM *****************************************************************
* http://youtu.be/M6-aBImIy2M ****************************************************************** ****************************************************************** http://youtu.be/RSi_w2ixdTw ****************************************************************** ****************************************************************** http://youtu.be/h685n1BVcpE ****************************************************************** ****************************************************************** http://youtu.be/Oyh0pU_CF3s ****************************************************************** ******************************************************************
 http://youtu.be/z-PYCBsWMeA ****************************************************************** http://youtu.be/Oyh0pU_CF3s *********************************************************************** ****************************************************************** http://youtu.be/0Wa6p9N4-oI ****************************************************************** ****************************************************************** http://youtu.be/Ab8Lz1y0oac ****************************************************************** ****************************************************************** http://youtu.be/7J0FQqvwxk8 ****************************************************************** ******************************************************************

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu