Ascultă Online Radio Cernăuți

1 oct. 2022

Școala din Boian-Hlinița, care va purta și numele lui Ion Neculce, la 140 de ani . 2022.

 VIDEO  - https://www.facebook.com/nicolae.hauca/videos/506847324211955


       În  ziua  de 30.09.2022 în incinta  liceului „Liderul” din Boian-Hlinița  sub semnul Cărții, Binelui, Adevărului, al Profesorului, al Elevului s-au adunat invitați, elevi si profesori pentru a sărbători cea de-a 140-ea aniversare a școlii  din Boian-Hlinița  și deschiderea expoziției-muzeu.

     Prima școală pe Hliniţă a fost deschisă în toamnă anului 1882, când împăratul austro-ungar Franț-Iosif I a semnat ordinul cu privire la deschiderea în satul Boian-Hliniţa a unei școli primare. 158 de școlari (73 de băieți și 85 de fete) au trecut pragul noii școli. Primii învățători au fost: Isidor Dolinschi, Dimitrie Haluș și Anastasie Ciupercovici.

       Urmează perioada română care cuprinde anii 1918-1940, 1941-1944. 

     După terminarea primului război mondial clădirea școlii din Boian-Hlinița a suferit din cauza exploziilor proiectilelor, iar în perioada interbelică s-a construit a doua clădire a școlii din Hliniță. Învățau 140 de elevi (84 de băieți și 56 de fete).

  

      Perioada sovietică cuprinde anii 1944-1991. Din anul 1944 până în 1949 a fost școală primară de 4 clase, apoi din 1950-1959 - școală de 7 clase, apoi din 1960 s-a transformat în școală de 8 clase, iar în anul 1988 a primit denumirea de școală de tip-nou „Gimnaziul Boian”.

    „Caracterul însă al unei școli bune e ca elevul să învețe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât cere profesorul. Odată interesul trezit pentru obiecte, odată simțirile și judecata deprinse la observație, elevul ajunge prin propria gândire la rezultate care nu stau în carte”, spunea Mihai Eminescu. Aceste cuvinte sunt caracteristice pentru actualul lăcaș de învățământ - liceul „Liderul” Boian.

     Anii trec ca valurile repezi ale unui râu de munte, îi putem compara  doar cu gândul. Ziua de ieri se schimbă cu ziua de azi și au trecut ca o clipă cei 140 de ani.

Fiind o punte între secole, acum, la ceas jubiliar, cea de-a 140-ea aniversare a școlii  din Boian-Hlinița confirmă prestigiul  dobândit în timp, acela de instituție de învățământ de elită în rândul școlilor, devenind adevărat LIDER. Deoarece este motiv de mândrie pentru toți, la ceas de sărbătoare gândurile ni se îndreaptă spre timpurile trecute, spre profesorii și generațiile de elevi care s-au perindat prin clase, prin istorie.

În ajunul  acestei  aniversări  colectivul  pedagogic  al  instituției  noastre s-a  adresat cu o  inițiativă către  consiliul  comunei Boian de a  acorda liceului nostru numele  cronicarului Ion Neculce. La  această solicitare a răspuns  pozitiv  tot  corpul de  consilieri si  pe  parcurs  ne   vom  numi  Liceul  Liderul în numele  lui Ion Neculce.

    Școala sunt... oamenii. Sunt dascălii care au fost adevărați apostoli ai luminii. Sunt foștii absolvenți și reușitele lor. Cunoștințele acumulate în perioada anilor de studii le-au fost de folos și i-au ajutat să se dezvolte profesional în diferite domenii. Anii de școală sunt o experiență unică, prin care trece fiecare om.

Svitlana  Gavca,

directoare la  liceul

 „Liderul” din Boian-Hlinița,

r-nul Cernăuți  MAI MULTE FOTOGRAFII  VEZI  AICI:
Foto si video de Nicolae Hauca
////////////////////////////////////////////////////////////
140 de ani luminați de știința de carte
La Liceul Lider din Boian-Hliniţa a fost marcată o sărbătoare dublă: Ziua Învățătorului şi jubileul de 140 de ani al acestei instituţii de învăţământ. Cu prilejul acestei date însemnate, în incinta Liceului a fost inaugurat muzeul-expoziţie, materialele căruia oglindesc istoria şcolii, cei 140 de ani, marcaţi de lumina cărţii. Expoziţia cuprinde patru perioade din istoria şcolii: austro-ungară, română, sovietică şi ucraineană. Pe bannere aparte au fost înscrise numele tuturor directorilor acestei instituţii.
Directoarea Liceului Lider, Svetlana Gauca, a menţionat în deschiderea festivităţilor:
– La 1 octombrie, cu 140 de ani în urmă, în acest cot al Boianului – Hliniţa, a fost deschisă prima şcoală. Nu este vorba de localul şcolii. Şcoală înseamnă oamenii, foştii profesori – adevăraţi apostoli al luminii. Şcoală înseamnă foştii absolvenţi cu rezultatele lor, cu cunoştinţele acumulate pe parcursul anilor de studii, care le-au ajutat şi le-au fost de folos în activitatea lor profesională în diferite domenii.
Pentru mine este o mare cinste să fiu în această perioadă atât de importantă conducătoarea Liceului, acestui cuib de înţelepciune cu atâţia copii minunaţi şi oameni deştepţi.
După cum a mai accentuat doamna Svetlana Gauca, datorită aplicării metodelor performante de instruire Liceul de la Boian-Hliniţa a devenit cu adevărat lider.
– În preajma acestui jubileu ne-am adresat către Consiliul sătesc Boian cu cererea ca Liceului nostru să i de acorde numele cronicarului Ion Neculce. Deputaţii ne-au susţinut cererea şi Liceul Lider de la Boian-Hliniţa va purta în continuare şi numele lui Ion Neculce, a declarat directoarea Svetlana Gauca.
Cronicarul Ion Neculce, personalitate istorică şi marcantă a literaturii române, aici, la Boian, şi-a avut moşie. Pe moşia lui a ridicat o biserică. Şi, iată, o instituţie de învăţământ din localitate îi va purta numele. Boincenii, în decursul veacurilor, au ţinut mult la lumina Credinţei şi la lumina Cărţii.
Fotografii de pe site-ul Liceului Lider „Ion Neculce” din Boian-Hliniţa.
(V.K.)
„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu