Ascultă Online Radio Cernăuți

29 nov. 2019

Ziua națională a României, sărbătorită la Cernăuți pe 29 noiembrie 2019

CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA CERNĂUȚI 

La mulți ani România! ❤️💛💙
Românii din Cernăuți, Ucraina au sărbătorit Ziua Națională a României pe data de 29 noiembrie 2019 prin depuneri de flori la monumentul poetului nepereche Mihai Eminescu si au participat la recepția oficială organizată de Consulatul General al României la Cernăuți.
Delegații din România, reprezentanți ai mediului asociativ românesc și reprezentanți ai puterii locale, alături de diplomații români, au depus coroane și jerbe de flori la monumentul poetului național Mihai Eminescu din centrul orașului Cernăuți și la poetul TARAS ȘEVCENCO.
Recepția oficială, organizată de Consulatul General al României la Cernăuți a reunit românii din regiune, reprezentanții ai autorităților locale, oaspeți din România, pentru a spune „La mulți ani” poporului român și României cu prilejul Zilei Naționale.
În cadrul recepției, Irina Loredana Stănculescu, consulul general al României la Cernăuți, a felicitat comunitatea românească cu prilejul acestei sărbători istorice, de o mare importanță pentru România și pentru românii de pretutindeni si a oferit mențiuni de excelență pentru merite deosebite în promovarea spiritualității românești, a culturii, tradițiilor și limbii române reprezentanților asociațiilor, presei, culturii, învățământului românesc din regiunea Cernauti.
Ansambluri folclorice din regiune au venit la această sărbătoare cu cântece și joc.
Consulatul General al României la Cernăuți. Ucraina, aduce cele mai sincere felicitări tuturor românilor cu prilejul acestei sărbători naționale. La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!Astăzi, 29 noiembrie la Cernăuți eate sărbătorită Ziua națională a României

Astăzi, 29 noiembrie 2019, la Cernăuți eate sărbătorită Ziua națională a României prin depuneri de flori la monumentul poetului nepereche Mihai Eminescu urmând recepția oficială organizată de Consulatul General al României la Cernăuți, informează Agenția BucPress.
Delegații din România , reprezentanți ai mediului asociativ, românii din Cernăuți și reprezentanții puterii locale au depus coroane și jerbe de flori la monumentul poetului național Mihai Eminescu din centrul orașului Cernăuți. Evenimentul având loc în colaborare cu Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu”.
În seara zilei de 29 noiembrie urmând o recepție oficială, organizată de Consulatul General al României la Cernăuți reunind românii din regiune, reprezentanții autorităților locale, oaspeți din România, pentru a spune „La mulți ani” poporului român și României cu prilejul Zilei Naționale.
Agenția BucPress – www.bucpress.eu
FOTO   SI  MATERIALE  VIDEO   DE  NICOLAE  HAUCA 

Românii din Cernăuți au sărbătorit Ziua națională a României prin depuneri de flori la monumentul poetului nepereche Mihai Eminescu, urmând o recepție oficială organizată de Consulatul General al României la Cernăuți.


Delegați din România, reprezentanți ai mediului asociativ românesc și reprezentanți ai puterii locale, alături de diplomații români, au depus coroane și jerbe de flori la monumentul poetului național Mihai Eminescu din centrul orașului Cernăuți.
A avut loc o recepție oficială, organizată de Consulatul General al României la Cernăuți, reunind românii din regiune, reprezentanții ai autorităților locale, oaspeți din România, pentru a spune „La mulți ani” poporului român și României cu prilejul Zilei Naționale.
În cadrul recepției, Irina Loredana Stănculescu, consulul general al României la Cernăuți, a felicitat comunitatea românească cu prilejul acestei sărbători istorice, de o mare importanță pentru România și pentru românii de pretutindeni. Consulatul General al României la Cernăuți a oferit mențiuni de excelență pentru merite deosebite în promovarea spiritualității românești, a culturii, tradițiilor și limbii române reprezentanților asociațiilor, presei, culturii, învățământului românesc din regiunea Cernăuți 
Agenția BucPress – www.bucpress.eu
FOTO   SI  MATERIALE  VIDEO   DE  NICOLAE  HAUCA

TEX de TAgenția BucPress – www.bucpress.eu

FOTO   SI  MATERIALE  VIDEO   DE  NICOLAE  HAUCA 

MAI  MULTE  FOTO  VEZI  AICI:

3.FOTO - https://www.facebook.com/nicolae.hauca/media_set?set=a.10214134418066009&type=3

4. FOTO -
https://www.facebook.com/nicolae.hauca/media_set?set=a.10214138056676972&type=3&uploaded=41

 2.FOTO - 

https://www.facebook.com/nicolae.hauca/media_set?set=a.10214134095737951&type=3 1.FOTO - https://www.facebook.com/nicolae.hauca/media_set?set=a.10214131691037835&type=3&uploaded=38 

27 nov. 2019

Revista presei nord bucovinene de limba română din 29/11/2019

Atenție! Pentru a citi ziarul în mărime reală, 

accesați tastele Ctrl și (+) la mărire; 

Ctrl și (–) la micșorare  
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////25 nov. 2019

La Cernăuți a avut loc conferința științifică internațională: ,,Minorități naționale inventate. Moldovenismul: politici, cauze, efecte”


Domnului Președinte al Republicii Moldova, Igor DODON
Doamnei Președinte a Parlamentului, Zinaida GRECEANÎI
Domnului Prim-Ministru, Ion CHICU
M E M O R I U L
PARTICIPANȚILOR LA CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ
„MINORITĂȚI NAȚIONALE INVENTATE.
MOLDOVENISMUL: POLITICI, CAUZE, EFECTE”Participanții la Conferința Științifică Internațională, „Minorități naționale inventate. Moldovenismul: politici, cauze, efecte”, personalități importante ale comunității românești din Ucraina, cercetători, profesori, scriitori, ziariști, oameni de cultură și oameni politici din Ucraina, Republica Moldova și România, constată cu îngrijorare asaltul statului ucrainean asupra integrității comunității românești, considerând că aceasta este o nouă formă de deznaționalizare, care se realizează prin menținerea dihotomiei identitare român vs moldovean și dihotomiei lingvistice limba română vs limba moldovenească, promovate în Ucraina la nivelul politicii de stat. Un rol important în realizarea acestei politici îl are scindarea identitară din Republica Moldova, scindare întreținută în mod special prin menținerea glotonimului „limba moldovenească” în articolul 13 din Constituția republicii, ca limbă oficială în Republica Moldova.
Participanții la conferință constată că la originea actualei situații care pune în pericol unitatea comunității românești din Ucraina se află moldovenismul sovietic promovat ca politică de stat în fostele URSS și RSSM, doctrină care a avut ca idee fixă divizarea politică, etnică, socială, lingvistică și culturală a românilor din cele două țări - România și URSS, după modificarea frontierelor în 1940/1944. Această politică sovietică a avut un scop concret într-o epocă apusă, iar recidiva ei în condițiile independenței statale a Republicii Moldova și Ucrainei este inadmisibilă.
Participanții la conferință consideră că românii din Ucraina și Republica Moldova sunt parte integrantă a spațiului de cultură și civilizație românească, respectiv moldovenii fac parte integrantă din poporul român, iar limba moldovenească este aceeași limbă română, denumită altfel exclusiv în scopuri politice. Considerăm, deasemenea, că absența unității asupra problemei identitare afectează integritatea comunității românești din restul spațiului ex-sovietic, scindată după criteriul român/moldovean.
Mai mult, având ca temei legal Hotărârea Marii Adunări Naționale din 27 august 1989, Chișinău, la care au participat peste 750 de mii de români moldoveni, Declarația de Independență a Republicii Moldova, Hotărârea Prezidiului Academiei de Științe a Republicii Moldova, Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova, care a stabilit că Declarația de independență prevalează față de Constituția Republicii și limba  de stat a Republicii Moldova este Limba Română, solicităm:
1) să se modifice art. 13 din Constituția Republicii Moldova în sensul că limba de stat (oficială) a Republicii Moldova este limba română;
2) Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova să intervină pe lângă Guvernul Ucrainei în vederea unificării celor două programe de învățământ din școlile comunității românești din Ucraina (regiunile Odesa, Cernăuți și Transcarpatică), astfel încât să se elimine scindarea școlilor românești din Ucraina în școli naționale cu limba română de educație și în școli naționale cu limba moldovenească de educație.
Participanții la conferință consideră imperios necesară inițierea unui dialog științific între cele trei academii – Academia de Științe a Republicii Moldova, Academia de Științe a Ucrainei și Academia Română – pentru a pune punctul pe “i” în ceea ce privește diferendul lingvistic din Republica Moldova și Ucraina.
Prezenta declarație a fost votată și adoptată în unanimitate de participanții la Conferința Științifică „Minorități naționale inventate. Moldovenismul: politici, cauze, efecte” organizată de Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, conferință care și-a desfășurat lucrările la sediul Centrului, sâmbătă, 23 noiembrie 2019.PREȘEDINTE,

Acad. Vasile TĂRÂȚEANU

VEZI  21  DE   VIDEOCLIPURI  AICI:
https://www.youtube.com/watch?v=xwv74w4IVxw&list=PLOQqVtnkhWmgQHVzQg3vSciencmL5iznJ&fbclid=IwAR1CeFfvt_3cTuZQV96dSSRTpvM2opfIVo48m8d7HOSV1V6TTxwcdWe427k


Centrul Cultural Român ,,Eudoxiu Hurmuzachiˮ din Cernăuți a organizat  în data de 23 noiembrie 2019 conferința științifică internațională cu tema: ,,Minorități naționale inventate. Moldovenismul: politici, cauze, efecteˮ, informează Agenția BucPress din Cernăuți.
Conferința a fost dedicată problemelor identitare cu care s-au confruntat în perioada sovietică și continuă să se confrunte până în prezent membrii comunității românești din Ucraina. Comunicările susținute de către participanții la conferință vor fi date publicității într-un volum separat. Acțiunea științifică a fost sprijinită de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (actualmente – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni) de la București.
La conferința desfășurată la sediul Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” au participat istorici, politologi, sociologi, jurnaliști din Ucraina, România și Republica Moldova. Cele trei sesiuni de dezbateri din cadrul conferinței au fost moderate de acad. Vasile Tărâțeanu, președintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți și de dr. Marin Gherman, președintele Centrului Media BucPress din Cernăuți. La deschiderea conferinței a participat și consulul Ionel Mitea de la Consulatul General al României la Cernăuți, care a transmis un mesaj de felicitare experților reuniți la Cernăuți din partea consulului general al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu.


O comunicare privind moldovenismul și primejdiile identitare pentru românii de pretutindeni a fost prezentată de prof. univ. Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române „Ion I.C.Bratianu”, care a dialogat cu participanții la acțiunea științifică în regim online în cadrul unei conferințe video, organizată de BucPress TV.
Printre oaspeții conferinței s-au numărat Octavian Țîcu de la Chișinău, autorul monografiei „Homo Moldovanus Sovietic”, Anatol Popescu, președintele Asociației „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa, Mihai Mecineanu, președintele Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa, Zinaida Pinteac, profesor la școala din Frumușica Veche, sudul Basarabiei, jurnalistul Alecu Reniță de la Chișinău, cercetătorii dr. Elena Negru, dr. Gheorghe Negru, dr. Constantin Ungureanu de la Institutul de Istorie din Republica Moldova, criticul și istoricul literar Ștefan Hostiuc, redactor-șef al revistei „Mesager bucovinean”, dr. Ion Popescu, președintele Uniunii Interregionale „Comunitatea românească din Ucraina”, Aurica Bojescu, președintele Centrului Bucovinean de Cercetări Actuale, scriitorul sucevean Ionb Filipciuc, oameni de cultură și de presă din regiunea Cernăuți, reprezentanți ai mediului asociativ. De asemenea, Natalia Luchiniuc-Proțiuc din Cernăuți a interpretat două piese românești dedicate limbii române. 

Majoritatea participanților la conferință au menționat faptul că  moldovenismul este o doctrină veche, „inițiată de țar, dar pusă la punct de Stalin”, având ca scop să divizeze românitatea. Experții au negat existența unei etnii „moldovenești” în baza unei limbi „moldovenești”, moldovenismul fiind considerat o primejdie existențială pentru ființa românească din Ucraina și Republica Moldova. Ca și în R. Moldova, în Ucraina  moldovenismul are de îndeplinit o foaie de parcurs, spre a deveni dominant în politicile etnice. Renașterea sa din ruinele ideologiei bolșevice începe, moderat, odată cu căderea comunismului. După obținerea independenței, Ucraina preia de la Uniunea Sovietică falsul etnonim „moldovean” pentru a desemna o minoritate separată de cea română. Experții au menționat necesitatea șubrezirii permanente a identității lingvistice moldovenești prin afirmarea puternică a identității lingvistice românești și, ca o primă etapă, promovarea de către instituțiile statului român și a elitei intelectuale a unei politici de sprijin pe cale largă a minorității lingvistice românești din Ucraina, minoritate care include întreaga comunitate etnică, indiferent de felul cum sunt catalogați oficial membrii ei – români sau moldoveni.
Experții au menționat necesitatea stringentă de a elabora o strategie de susținere a românilor de pretutindeni și de diminuare a efectelor determinate de moldovenism asupra comunității de români din Ucraina și Republica Moldova. Au fost condamnate practicile de editare a manualelor școlare în „limba moldovenească” și necesitatea integrării programelor de învățământ pentru școlile din regiunile Cernăuți, Transcarpatia și Odesa. De asemenea, au fost subliniate efectele distrugătoare ale Legii Educației, prin art. 7, care reduce în mod substanțial dreptul la studii în limba maternă.
Agenția BucPress din Cernăuți va publica în pagina sa web câteva texte ale comunicărilor prezentate la conferința științifică internațională: ,,Minorități naționale inventate. Moldovenismul: politici, cauze, efecte”.
BucPress TV va difuza în curând un reportaj video de la conferința științifică din Cernăuți.
Agenția BcuPress – www.bucpress.eu 
FOTOGRAFII SI  MATERIALE VIDEO DE  NICOLAE HAUCA 
MAI  MULTE   FOTO  VEZI  AICI:
https://www.facebook.com/nicolae.hauca/media_set?set=a.10214097519583570&type=3

20 nov. 2019

Revista presei nord bucovinene de limba română din 21/11/2019

Atenție! Pentru a citi ziarul în mărime reală, 

accesați tastele Ctrl și (+) la mărire; 

Ctrl și (–) la micșorare 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////