Ascultă Online Radio Cernăuți

22 mar. 2018

Revista presei nord bucovinene de limba română din 23/03/2018

Atenție! Pentru a citi ziarul în mărime reală, 

accesați tastele Ctrl și (+) la mărire; 

Ctrl și (–) la micșorare ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
GAZETA DE HERȚA
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CONCORDIA 23.03.2018 by Nicolae Hauca Mykola Havka on Scribd19 mar. 2018

Aniversarea a 600 de ani de atestare documentară a localității OprișeniOPRIŞENI – VATRĂ ROMÂNEASCĂ: 600 DE ANI DE ISTORIE
„Aicea graiul românesc / Răsună dulce-n orice casă…/ Aici e satul Oprişeni /Cu Lanul, Reidul şi Dumbrava, /Iar renumiţii lui săteni /Îi cântă numele şi slava” („Imnul Oprişenilor”, versuri şi muzică de Pintilei Bileţchi-Agreculese. Or, Oprişenii, vatră românească, meleag încărcat de istorie milenară, străjuit de veşnicia gloriei Voievodului Ştefan cel Mare prin bustul înălţat prin vrerea şi generozitatea altui vrednic oprişenean Ilie Bezuşco, înseamnă istorie, tradiţie şi obiceiuri străvechi populare, moştenite din moşi-strămoşi. Pitoreasca localitate se numără printre cele mai vechi vetre româneşti din nordul istoric al Bucovinei.
Astăzi, în localul Şcolii Medii din acest frumos sat, Oprişeni, raionul Hliboca, a avut loc o sărbătoare de suflet ce a pus începutul serbării în decursul întregului an a celei de-a 600 aniversări de la prima atestare documentară a localităţii, amintită la 17 martie 1408 într-un hrisov al domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun.
Manifestarea a început printr-un minut de reculegere în memoria scriitorului şi istoricului Dumitru Covalciuc, a altor oprişăneni vestiţi, acelor căzuţi pe frontul din estul Ucrainei, în memoria cărora, preotul Vasile Pauliuc, parohul Bisericii Naşterea Maicii Domnului”, a înălţat o rugăciune.
Organizată de colectivul pedagogic, îndeosebi prin osârdia directorului Nicolae Bodnariuc, primăria localităţii, în frunte cu primarul Nicolae Popovici, sărbătoarea, moderată de profesoara de română Valentina Plantus, i-a avut oaspeţi onorifici pe dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, Grigore Timiş, deputat al poporului din Ucraina, Ion Muntean, preşedintele Consiliului Regional Cernăuţi, originar din Oprişeni, Petro Panciuk, preşedintele Consiliului Raional Hliboca, Vitalie Colomieţ, locţiitor al şefului ARS Hliboca, Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „M. Eminescu”, Ilie Popescu, preşedintele Societăţii Regionale „Golgota”, juristul Liviu Rusu, Ion Toronciuc, locţiitor al decanului Facultăţii Juridice a Universităţii Cernăuţene, Vasile Nimigean, ofiţer în rezervă, Viorel Crauciuc, medic, toţi născuţi în Oprişeni, prof. dr. Vasile Adăscăliţei, preşedintele Asociaţiei „Prietenii Basarabiei, Bucovinei şi Ţinutului Herţa”, colegii săi Ionel Musca şi Dumitru Petraru, care au adresat cuvinte de felicitare, dăruind gazdelor cadouri, cărţi, suvenire.
Prezentă cu un preţios dar, „un Eminescu simbolic”, statuetă, pentru a înfrumuseţa cabinetul de limba română, şi un album al lui Nicolae Titulescu, cel mai vestit diplomat român, pentru a-i cunoaşte opera, în ce formă şi-a promovat valorile neamului, Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, a adresat un mesaj de felicitare din partea Guvernului Român, specificând: „Mesajul nostru de felicitare e un semn de apreciere pentru cei care luptă pentru păstrarea frumuseţii tradiţiilor. Sunteţi o comunitate model, ştiţi să sărbătoriţi evenimentele istorice, să vă cunoaşteţi neamul, să vă rugaţi pentru înaintaşii dumneavoastră. Mă bucur că în felul acesta vă perpetuaţi valorile. Să vă apăraţi aceste valori sfinte pe care le-aţi moştenit şi le promovaţi pentru tânăra generaţie”.
 Felicitând conducerea şcolii şi satului, deputatul Grigore Timiş a dăruit şcolii un televizor, menţionând că va acorda un ajutor substanţial şi aşezământului preşcolar din localitate.
Fiu al baştinei, dl Ion Muntean, conducătorul organului reprezentativ ţinutal, a înmânat diplome de onoare şi ceasuri persoanele dnilor Nicolae Bodnariuc şi Nicolae Popovici, promiţându-le consătenilor susţinere şi de-acum înainte.
Dnii Nicolae Popovici şi Nicolae Bodnariuc le-au mulţumit pentru prezenţă, înmânându-le diplome de onoare oaspeţilor şi consătenilor vestiţi, în particular lui Gheorghe Bezuşco, participant la războiul din Donbas, Ilie Bezuşco, Leon Nimigean, Vasile Piţu, Mircea Semcu, Vasile Bileţchi, Vasile Nicoară ş. a.
Pe parcursul sărbătorii a avut loc un excepţional spectacol artistic, susţinut de artişti amatori din localitate şi elevi ai şcolii - Orchestra de instrumente populare „Mugurel”, conducător artistic Maftei Nimigean, membrii Ansamblurilor folclorice „Datina, conduşi de Roza-Maria Pahon, ” „Tălăncuţa” , îndrumaţi de profesoara Veronica Velicico, au cântat, dansat, recitat poezii.
Astfel, sărbătoarea satului Oprişeni şi-a luat startul şi se va încheia în a doua zi de hramul bisericii locale, la 22 septembrie curent.
T. Nicolae http://www.zorilebucovinei.com/news/show/2182/
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Дойна Старик
În aceste clipe satul meu de baştină, Oprişeni, ocrotit de vrerea marelui voievod, Ştefan cel Mare şi Sfânt, sărbătoreşte 600 de ani de la prima atestare documentară. La manifestare este prezentă dna Eleonora Moldovan, Consul general al Consulatului General al României la Cernauți, Grigore Timiş, deputat al poporului din Ucraina, Ion Muntean, preşedintele Consiliului Regional Cernăuți, alți reprezentanți ai conducerii regionale şi raionale, Vasile Bâcu, preşedintele Societății pentru Cultura Românească Mihai Eminescu", Ilie Popescu, preşedinte al Societății regionale "Golgota", redactori-şefi ai publicațiilor româneşti din regiunea Cernăuți şi din Ucraina, proofesori, oameni de cultură, elevi şi fii ai satului. Pe lângă numeroasele mesaje de felicitare, oprişenenii au primit unul deosebit, din partea dlui Leon Birău, în vârstă de 99 de ani, cel mai longeviv fiu al satului, care astăzi locuieşte în Timişoara. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
600 de ani de la prima atestare documentară a satului Oprișeni din nordul Bucovinei
În data de 17 martie a.c. satul Oprișeni din regiunea Cernăuți a împlinit 600 de ani de la prima atestare documentară. Cu acest prilej în această localitate nord-bucovineană cu populație majoritar românească a fost organizată o serie de evenimente festive - informează Agenția BucPress.

Localitatea Oprișeni a făcut parte încă de la înființare din regiunea istorică Bucovina a Principatului Moldovei. Prima atestare documentară a satului are loc într-un document din 17 martie 1418 al domnitorului Alexandru cel Bun. În anul 1490 este menționată biserica din satul Oprișeni. Teritoriul satului este donat în 1503 Mănăstirii Moldovița printr-un hrisov al voievodului Ștefan cel Mare.

Potrivit jurnalistei Doina Bojescu, originară din această localitate bucovineană pitorească, la manifestare a fost prezentă Eleonora Moldovan, consul general al României la Cernăuți, Grigore Timiş, deputat al poporului din Ucraina, Ion Muntean, preşedintele Consiliului Regional Cernăuți, alți reprezentanți ai conducerii regionale şi raionale, Vasile Bâcu, preşedintele Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu”, Ilie Popescu, preşedintele Societății regionale „Golgota”, redactori-şefi ai publicațiilor româneşti, profesori, oameni de cultură, elevi şi fii ai satului.

Pe lângă numeroasele mesaje de felicitare, oprişenenii au primit unul deosebit, din partea lui Leon Birău, în vârstă de 99 de ani, cel mai longeviv fiu al satului, care astăzi locuieşte în Timişoara.

Potrivit parlamentarului Grigore Timiș, care participat la sărbătoarea satului Oprișeni, din păcate, spre deosebire de anii precedenți, printre noi nu mai este istoricul Dumitru Covalciuc, care s-a retras spre cele veșnice cu câteva luni în urmă. Totuși, printre oamenii de vază ai satului la sărbătoarea de din 17 martie a.c. și din ultimii 5 sau 10 ani au fost prezenți Liviu Rusu, Ion Toronciuc, Ion Muntean ș.a. „Aici au trăit oameni harnici și gospodari, satul s-a tot dezvoltat. Cunoaștem date mai concrete din documentele perioadei Moldovei medievale și Imperiului Austro-Ungar. Astăzi am avut ocazia să ne convingem că nu s-a schimbat situația, după secole de istorie – oamenii sunt muncitori, satul este prosper și se dezvoltă activ”, a spus Grigore Timiș, aducând mulțumiri directorului școlii Nicolae Bodnariuc și primarului Nicolae Popovici pentru sărbătoarea de suflet și cooperarea tradițională. Grigore Timiș a felicitat localnicii cu această sărbătoare și a adus un mic cadou (un televizor) școlii din Oprișeni.

Un mesaj de sărbătoare a fost rostit de consulul general al României la Cernăuți Eleonora Moldovan care a menționat continuitatea istorică și culturală în acest spațiu nord-bucovinean deosebit.

Menționăm că începând din anul 1991, satul Oprișeni face parte din raionul Hliboca (Adâncata) al regiunii Cernăuți, Ucraina independentă. La recensământul din 1989, numărul locuitorilor care s-au declarat români plus moldoveni era de 2.060 (2.037+23), reprezentând 97,45% din populația localității. Prin Decizia nr. 133 din 2 martie 1995, Rada Supremă a Ucrainei a schimbat denumirea satului din cea de Dubivka în cea istorică de Oprișeni.

Agenția BucPress reamintește că în data de 18 aprilie 2017 în localitatea Oprișeni, a fost dezvelit bustul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. În acest mod, vrednicii români din localitatea românească Oprișeni au înscris o nouă pagină în istoria nordului Bucovinei, visul de altă dată al românilor bucovineni devenind realitate. Bustul a fost dezvelit grație unor vrednici români din nordul Bucovinei, între care se numără Ilie Bezușco, Dumitru Covalciuc, Dragoș Olaru, Nicolae Bodnariuc, Radu Bezușco și Mircea Semco. Autorul bustului este regretatul sculptor român din nordul Bucovinei, Dumitru Gorșcovschi, iar arhitectul Complexului memorial din localitate – Valeriu Rotar.

BucPress
http://www.bucpress.eu/cultura/600-de-ani-de-la-6336/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Григорій Тіміш добавил 6 новых фото.

600 років надзвичайно гарному та багатому на історію селу Опришени. 17 березня 1418 року вперше цей населений пункт згадується у писемних джерелах, а саме у грамоті Молдовського князя Олександра Доброго. Пам'ятаю, як ми відзначали 590 та 595 річниці села. На жаль, на відміну від тих років, з нами сьогодні не має історика та дослідника Дмитра Ковальчука, який не дочекався цього дня і кілька місяців тому відійшов у вічність. Але приємно, що велика когорта відомих уродженців села були присутні сьогодні на святі, як і 5 та 10 років тому, це Лівіу Русу, Іван Торончук, Іван Мунтян, Василь Бику та інші. Про це село можна розповідати багато, адже історія сягає ще часів до нашої ери, про що свідчять археологічні розкопки, проведені учнями місцевої школи. І це говорить про те, що ця земля завжди була комфортним місцем для життя та ведення господарства. Тут жили заможні та працьовиті люди, село динамічно розвивалось. Ці відомості черпаємо з документів часів Молдовського князівства та Австро-Угорської імперії. І сьогодні ми мали можливість, вкотре переконатись в тому, що за багато століть нічого не змінилось - люди працьовиті, а село заможне та активно розвивається. Окремо хочу подякувати директору школи Миколі Боднарюку та сільському голові Миколі Поповичу за гарне свято та багаторічну співпрацю. Мав можливість привітати громаду та подарувати невеличкий подарунок - телевізор місцевій школі //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Participarea doamnei Eleonora Moldovan, consul general al României la Cernăuți, la manifestările de marcare a 600 de ani de la prima atestare documentară a localității Oprișeni
OPRIȘENI
Raionul Hliboca, regiunea Cernăuți
17 martire 2018
17 martie 1418-17 martie 2018
„ Aniversarea a 600 de ani de atestare documentară a localității Oprișeni este un prilej de apreciere pentru cei care luptă pentru păstrarea frumuseţii tradiţiilor, pentru felul în care își exprimă recunoștința și venerația pentru înaintaşii săi, pentru toți cei ce au făcut roditoare darurile moștenite: apărători ai neamului și ctitori de cultură creștină, creatori și promotori de valori. Cu prilejul aniversării a 600 de ani de atestare documentară a satului Oprișeni, adresăm gânduri de Pace și Prosperitate tuturor locuitorilor acestei frumoase comunități, conduse de domnul Primar Nicolae Popovici” – a precizat în mesajul său de felicitare consulul general.

Manifestările cultural-artistice au avut loc la Școala Medie din localitate, pregătite de domnul director prof. Nicolae Bodnariuc și moderate de doamna profesoară Valentina Plantus.
Programul festiv a debutat printr-un moment de reculegere și rugăciune împreună cu pr. Vasile Pauliuc, parohul Bisericii Naşterea Maicii Domnului”, în memoria înaintașilor, a scriitorului şi istoricului Dumitru Covalciuc, a altor oprişeneni vestiţi.
Timp de 4 ore, artiștii satului din Oprișeni - Orchestra de instrumente populare „Mugurel”, conducător artistic Maftei Nimigean, Ansamblurile folclorice „Datina, condusă de Roza-Maria Pahon, ” „Tălăncuţa” , îndrumată de profesoara Veronica Velicico, au susținut momente artistice.
La manisfestare au participat: Grigore Timiş, deputat al poporului din Ucraina, Ion Muntean, preşedintele Consiliului Regional Cernăuți, Igor Bohatereți, viceguvernatorul regiunii Cernăuți, Petro Panciuc, președintele Consiliului Raional Hliboca, Vitalie Colomieți, vicepreședinte al Administrației Raionale, Vasile Bâcu, preşedintele Societății pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu”, Ilie Popescu, preşedintele Societății „Golgota”, Nicolae Toma, redactor șef al ziarului de limbă română ”Zorile Bucovinei”, Doina Bojescu-Staric, redactor șef al publicației de limbă română ”Concordia”, Nicolae Șapcă, redactor șef al ziarului ”Monitorul de Hliboca”, vicepreşedintele Societății pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu”, jurnaliști ai publicațiilor româneşti, profesori, oameni de cultură, elevi şi fii ai satului.
Din România, prof. dr. Vasile Adăscăliţei, preşedintele Asociaţiei „Prietenii Basarabiei, Bucovinei şi Ţinutului Herţa” împreună cu colegii săi Ionel Musca şi Minel Petraru, au adresat cuvinte de felicitare, dăruind gazdelor cadouri și cărţi.
Felicităm și pe această cale, fiii satului Oprișeni, care prin faptele lor promovează valorile moștenite: I. Muntean, președintele Consiliului Regional Cernăuți. Vasile Covalciuc, protopop de Storojineț, Ilie Bezușco, Nicolae Bodnariuc, Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „M. Eminescu”, Doina Bojescu-Staric, redactor șef al publicației de limbă română ”Concordia”, juristul Liviu Rusu, Ion Toronciuc, prodecanul Facultăţii de Drept, Universitatea Națională Cernăuţi, Vasile Nimigean, ofiţer în rezervă, Viorel Crauciuc, medic, Gheorghe Bezuşco, participant la operațiunile militare din Donbas, Leon Nimigean, Vasile Piţu, Mircea Semcu, Vasile Bileţchi, Vasile Nicoară, Radu Bezușco, Leon Nimigean, Vasile Piţu, Vasile Bileţchi, Vasile Nicoară etc.
Satul Oprișeni este menționat pentru prima dată într-un document din 17 martie 1418, emis de Domnitorul Alexandru cel Bun. Alte atestări documentare istorice: 1490 este menționată biserica din satul Oprișeni. Pământul satului este donat în 1503 Mănăstirii Moldovița printr-un hrisov al voievodului Ștefan cel Mare. În 1886, este deschisă prima școala în localitate. În 1946, satul are o nouă denumire - Dubivca. Prin Decizia nr. 133 din 2 martie 1995, Rada Supremă a Ucrainei a schimbat denumirea satului din cea de Dubivca în cea istorică de Oprișeni.
În anul 2003, a fost deschis Muzeul Satului Oprișeni. 18 aprilie 2017, în localitatea Oprișeni, a fost dezvelit bustul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Autorul bustului este regretatul sculptor român din Cernăuți, Dumitru Gorșcovschi.
Fotografii și materiale  video realizate de  Nicolae Hauca.MAI  MULTE  FOTOGRAFII  VEZI  AICI 

15 mar. 2018

PREZENTAREA REVISTEI "DULCE BUC OVINĂ" LA CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA CERNĂUȚI - 2018


VEZI 19 VIDEOCLIPURI  AICI:


PROMOVAREA ATRACTIVITĂŢII BUCOVINEI ÎNTREGITE – IMPERATIV AL TIMPULUISăptămâna curentă, timp de trei zile, în regiunea Cernăuţi şi în municipiul de reşedinţă s-a aflat în vizită un grup condus de profesorul Ioan Iţco din Câmpulung Moldovenesc, fondatorul revistei „Dulce Bucovină” ce apare sub lozinca „Bucovina fără frontiere şi vecinii săi”, având drept laitmotiv valorificarea prin turism a moştenirii naturale, culturale şi istorice a Bucovinei Întregite ce are o semnificaţie specială în Anul Centenarului Uniri.
Inimosul profesor Ioan Iţco, cunoscut multor conducători ai asociaţiilor naţional-culturale din nordul Bucovinei de zeci de ani prin activitatea-i  de decenii în domeniul dezvoltării turismului în Bucovina de Sud, prin relaţiile trainice de-a lungul anilor cu colegi şi prieteni cernăuţeni, care-l stimează şi-i cunosc caracterul mereu vesel, cuvântu-i potrivit la locul potrivit, disciplina-i proverbială  şi îl respectă pentru faptul că întotdeauna se ţine de cuvânt. E o axiomă şi faptul că prietenul nostru comun de câţiva ani buni a lăsat grijile turismului în seama fiicei sale, iar el s-a dedicat cauzei fondării şi finanţării revistei „Dulce Bucovină”, denumire dată de  regretatul publicist şi scriitor Mircea Motrici şi continuată  de actualul fondator şi de redactorul-şef  - ing. ec. Victor Raescu, unul din susţinătorii fideli ai lui Ioan Iţco, ambii dedaţi cu trup şi suflet cauzei promovării informaţionale a turismului activ prin organizarea unor excursuri la mănăstirile din Bucovina, astfel având posibilitatea să redescoperiţi Bucovina drept o zonă binecuvântată de Dumnezeu, locul ideal pentru cei ce doresc să scape de forfota oraşului , să se relaxeze într-un cadru natural, să-şi întremeze sănătatea în multe obiective turistice - pensiuni şi complexe, baze de agrement, hoteluri, restaurante ce oferă condiţii de cazare şi preparate culinare naturale locale pentru posibilităţi materiale diverse, însă întotdeauna proprietarii vin în întâmpinarea dorinţei oaspeţilor pentru ale crea o odihnă plăcută, astfel formându-le dorinţa de a se reîntoarce pe aceste locuri de atracţie  vizibilă turistică.
De aceea, de astă dată grupul, condus de Ioan Iţco, a vizitat mănăstirea Bănceni, unde au fost întâmpinaţi de părintele Pavel, primăria comunei Mahala,condusă de primarul Elena Nandriş, mănăstirea Ana din Vaşkivţi, raionul Vijniţa,  Institutul de economie a comerţului din Cernăuţi al Universităţii Naţionale din Kiev (prorector Vasyl Kifeak), iar în ultima zi au avut o întâlnire la sediul misiunii diplomatice române la Cernăuţi, moderată de dl consul Edmond Neagoe, care le-a transmis oaspeţilor felicitări din partea conducerii Consulatului, în frunte cu Excelenţa Sa, doamna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi. Anume aici, la îndemnul lui Ioan Iţco, oaspeţii, înţelegând importanţa promovării informaţionale în nordul Bucovinei a zonelor şi regiunilor de baştină, la discuţii au participat activ domnii Corneliu Derscariu şi soţia sa Daniela, pentru care pensiunea „Casa Dana”, situată în satul Vârfu Dealului din comuna Pârteştii de Jos, a devenit un business de familie, preotul Vasile Florescu şi soţia Valeria, poetul Vasile Cristea din Municipiul Suceava, profesorul Mihai Grădinaru din Vultureşti în apropierea municipiului Fălticeni, - judeţul Suceava, familia Tokes – fraţii Attila şi Barna – Pensiunea „Cabana Lostriţa” din comuna Stinceni, -  judeţul Mureş, Vasile Stan, proprietarul  pensiunii „La Struţi”, situată la periferia oraşului Târgu Neamţ, Milucă Zabulic, Hotelul „Cascada” – judeţul Neamţ, cu toţii  referindu-se şi la necesitate formării unor manageri şi ghizi care ar cunoaşte limbile română şi ucraineană, fapt ce ar simplifica activitatea informativ-promoţională, ar crea posibilităţi reale pentru formarea  unor materiale bilingve româno-ucrainene privind promovarea potenţialului turistic din ambele zone şi crearea în scopul sporirii atractivităţii turistice a Bucovinei Întregite. 
În decursul aflării în ţinutul nostru şi în municipiul Cernăuţi oaspeţii din Ţară au fost însoţiţi de bloger-ul Nicolae Hauca, arhivistul Dragoş Olaru, Nicolae Toma, redactorul-şef al ziarului „Zorile Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, Ion Broască, preşedintele Societăţii Medicale „Isidor Bodea” din regiunea Cernăuţi”,, Lilia Govornean, preşedintele Asociaţiei cadrelor didactice de etnie română din Ucraina, Anatolii Gujuc, manager în turism la Compania privată „Complexul Turistic Ceremuş”.
T. NICOLAE 

MATERIALE VIDEO  SI  FOTOREPORTAJ DE  NICOLAE  HAUCA

MAI  MULTE  FOTOGRAFII  VEZI  AICI: