Ascultă Online Radio Cernăuți

24 feb. 2018

STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA


        A fost ținută în secret o bogata istoriografie referitoare la originea si statalitatea romanilor. A fost mai lesne de ținut în lesă un popor care nu-și cunoaște neamul! Dar cea mai mare crima este ca romanii nu vor să știe cine sunt, au pierdut maturitatea de a se prețui si a se respecta reciproc. Românii sunt dușmanii lor, atât în interior cat și in alte zări, gradul lor de încredere s-a restrâns la membri familiei si rude apropiate pentru ca au risipit caracteristicile unei societăți mature si risca sa decada din statutul de popor in cel de populație.

Selecție de citate de o valoare extraordinară pentru istoria și identitatea noastră, adunate de pasionatul cercetător Marius Fincă 
 1. Sumerologul rus A. Kifisim: „Strămoşii rumânilor au exercitat o influenţă puternică asupra întregii lumi antice, respectiv a vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a Chinei”

  2. Pitagora (580 î.H – 495 î.H), face zece referiri la valorile superioare ale geţilor. În „Legea 1143” el spune: „Călătoreşte la geţi nu ca să le dai legi, ci să tragi învăţăminte de la ei. La geţi toate pământurile sunt fără margini, toate  pământurile sunt comune.

 3. Homer: „Dintre toate popoarele geţii sunt cei mai înţelepţi.”

  4. Platon (427 – 347 î.H.), elev a lui Socrate şi profesor al lui Aristotel, surprinde în dialogul „CARMIDES” o discuţie între Socrate şi Carmides, în care profesorul îi spune lui Carmides ce l-a învăţat un medic trac când a fost la oaste: „Zamolxe, regele nostru, care este un zeu, ne spune că după cum nu trebuie a încerca să îngrijim ochii fără să ţinem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit, neţinându-se seama de corp. Tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului dimpreună cu sufletul, şi iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli. Pentru că ei nu cunosc întregul pe care îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă căci, toate lucrurile bune şi rele pentru corp şi pentru om în întregul său, vinde la suflet şi de acolo curg ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi. Trebuie deci, mai ales şi în primul rând, să tămăduim izvorul răului pentru ca să se poată bucura de sănătate capul şi tot restul trupului. Prietene, sufletul se vindecă prin descântece. Aceste descântece sunt vorbele frumoase care fac să se nască în suflete ÎNŢELEPCIUNEA”. Uimitoare aceasta viziune asupra medicinii lui Zamolxe acum mai bine de 2400 de ani!

  5. Dionisie Periegetul (138 d.H.): „În ceea ce urmează voi scrie despre cea mai mare ţară, care se întinde din Asia Mică până în Iberia şi din nordul Africii până în SCANDIA, ţara imensă a dacilor.”

  6. Marco Merlini, arheolog italian (n. 1953), spunea referitor la plăcuţele de la Tărtăria: „Oasele ca şi plăcuţele sunt foarte vechi. Acum este o certitudine. Este rândul nostru să gândim că scrierea a început în Europa cu 2000 de ani înaintea scrierii sumeriene. În România avem o comoară imensă, dar ea nu aparţine numai României, ci întregii Europe.”

  7. Friedrich Hayer 1899 – filozof austriac: „Rumunii sunt poporul din Europa care s-a născut creştin” (ambasadorul Vaticanului la Bucureşti spunea în aula Academiei acelaşi lucru, şi asta acum câţiva ani).

  8. Alfred Hofmann 1820 – în Istoria Pământului: „Într-adevăr nicăieri nu vei putea găsi o putere de înţelegere mai rapidă, o minte mai deschisă, un spirit mai ager, însoţit de mlădierile purtării, aşa cum o afli la cel din urmă rumun. Acest popor ridicat prin instrucţie ar fi apt să se găsească în fruntea culturii spirituale a Umanităţii. Şi ca o completare, limba sa este atât de bogată şi armonioasă, că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe Pamânt.  Rumania nu este buricul Pământului, ci Axa Universului.

  9. Marija Gimbutas – Profesor la Universitatea California din L.A.-Civilizaţie şi Cultură: „România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6500-3500 î.H., axată pe o societate matriarhală, teocrată, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europenizate, patriarhale, de luptători din epoca bronzului şi epoca fierului. A devenit de asemenea evident că această străveche civilizaţie europeană precede cu câteva milenii pe cea sumeriană. A fost o perioadă de reală armonie în deplin acord cu energiile creatoare ale naturii.”

  10. Louis de la Valle Pousin: „Locuitorii de la nordul Dunării de Jos pot fi consideraţi strămoşii Omenirii.”

  11. Gordon W. Childe: „Locurile primare ale dacilor trebuie căutate pe teritoriul României. Într-adevăr, localizarea centrului principal de formare şi extensiune a indo-europenilor trebuie să fie plasată la nordul şi la sudul Dunării de Jos.”

  12. Eugene Pittard: „Strămoşii etnici ai Rumunilor urcă neîndoielnic până în primele vârste ale Umanităţii, civilizaţia neolitică reprezintă doar un capitol recent din istoria ţării”.

  13. Daniel Ruzzo – arheolog sud-american: „Carpaţii sunt într-o regiune a lumii în care se situa centrul european al celei mai vechi culturi cunoscute până în ziua de astăzi”

  14. William Schiller – arheolog american: „Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi poporul rumun, răspândindu-se apoi spre răsărit şi apus”.

  15. John Mandis: „Cele mai vechi descoperiri ale unor semne de scriere au fost făcute la Turdaş şi Tărtăria”.

  16. Olof Ekstrom: „Limba rumună este o limbă-cheie care a influenţat în mare parte limbile Europei”.

  17. Universitatea din Cambridge: – În mileniul V î.H. spaţiul carpatic getic era singurul locuit în Europa;

  – Spaţiul carpatic, getic, valah a reprezentat în antichitate OFFICINA GENTIUM, a alimentat cu populaţie şi civilizaţie India, Persia, Grecia, Italia, Germania, Franța şi aşa-zisul spaţiu slav;

  – VEDELE (RIG VEDA) cele mai vechi monumente literare ale umanităţii au fost create în centrul Europei. Fostul prim-ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru a scris că: „Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ al Indiei”.

  18. Bonfini: „Limba rumunilor n-a putut fi extirpată deşi sunt așezați în mijlocul atâtor neamuri de barbari şi aşa se luptă să nu o părăsească în ruptul capului, încât nu s-ar lupta pentru o viaţă cât pentru o limbă”.

  19. Ludwig Schlozer  (Russische Annalen-sec XVIII): „Aceşti volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici wolsche, ci VLAHI (RUMUNI), urmaşi ai marii şi străvechii  seminţii de popoare a tracilor, dacilor şi geţilor, care şi acum îşi au  limba lor proprie şi cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania şi Ungaria în număr de milioane”.

  20. Michelet, Paris 1859, către trimisul lui Cuza: „Nu invidiaţi vechile popoare, ci priviţi pe al vostru. Cu cât veţi săpa mai adânc, cu atât veţi vedea ţâşnind viaţa”.

  21. Andre Armad: „Într-adevăr acesta este unul din cele mai vechi popoare din Europa…fie că este vorba de traci, de geţi sau de daci. Locuitorii au rămas aceiaşi din epoca neolitică – era pietrei şlefuite – până în zilele noastre, susţinând astfel printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii continuitatea unui neam”.

  22. D’Hauterive  (Memoriu asupra vechii şi actualei stări a Moldovei, 1902): „Limba latinească în adevăr se trage din acest grai (primodial), iar celelalte limbi, mai ales rumuna sunt acest grai. LATINEASCA este departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc astăzi (aşa zisele limbi latine), aş zice că ea latina, este cea mai nouă dintre toate”.

  23. Huszti Andras: „Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor, vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor”.

  24. Bocignolli (1524): „Rumunii despre care am spus că sunt daci”.

  25. L.A. Gebhardi:  „Geţii vorbeau aceeaşi limbă ca dacii şi aveau aceleaşi obiceiuri. Grecii dădeau atât geţilor din Bulgaria, cât şi dacilor din Moldova, Valahia, Transilvania şi Ungaria acelaşi nume şi credeau că şi geţii şi dacii provin de la traci”.

  26. Martin Hochmeister (Siebenburgische Provinziaal Blatter, 1808): „În cele mai vechi timpuri cunoscute, în Transilvania şi în ţările învecinate locuiau dacii, care mai erau numiţi şi geţi şi de la ei a primit actuala Transilvanie împreună cu Moldova, Muntenia şi regiunile învecinate din Ungaria numele de Dacia”.

  27. Abdolonyme Ubicini (Les origines de l’histoire roumaine, Paris, 1866): „Dacii sunt primii strămoşi ai rumunilor de azi. Din punct de vedere etnografic dacii par să se confunde cu geţii, aceeaşi origine, aceeaşi limbă. Asupra acestui punct de vedere toate mărturiile din vechime concordă”.

  28. Universitatea din Cambridge (1922, The Cambridge History of India): „Faza primară a Culturii Vedice  s-a desfăşurat în Carpaţi, cel mai probabil, iniţial în Haar-Deal”.

  29. Jakob Grimm  (Istoria limbii germane, 1785-1863): „Denumirile dacice de plante, păstrate la Dioscoride (medic grec din perioada împăraţilor Claudius şi Nero) pot fi găsite şi în fondul limbii germane”.

  30. Cronicile spaniolilor 25 (pag.179): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii spaniolilor”.

  31. Carol Lundius (Cronica ducilor de Normandia): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii popoarelor nordice”.

  32. Leibnitz  (Collectanea Etymologica): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii teutonilor prin saxoni şi frizieni, ai olandezilor (daci) şi ai anglilor”.

  33. Miceal Ledwith (Consilier al Papei Ioan Paul al II-lea): „Chiar dacă se ştie că latinaesca e limba oficială a Bisericii Catolice, precum şi limba Imperiului Roman, iar limba rumună este o limbă latină, mai puţină lume cunoaşte că limba rumună sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latină, şi nu invers! Cu alte cuvinte, nu limba rumună este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă rumună. Aşadar, vreau sa-i salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din  Braşov, din Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit un vehicul minunat lumii occidentale”.

  34. Daniel Ruzo (1968): „Am cercetat munţi din cinci continente, dar în Carpaţi am găsit monumente unice dovedind că în aceste locuri a existat o civilizaţie măreaţă, constituind centrul celei mai vechi civilizaţii cunoscute astăzi”.

  35. Carlo Troya (1784-1858, istoric italian): „Nici un popor din cele pe care grecii le numeau barbare nu au o istorie mai veche şi mai certă ca a geţilor sau goţilor. Scopul lucrării mele, Istorie Getică sau Gotică se împarte în două părţi şi una din ele arată că geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Teodoric din neamul Amalilor.”
  36. Harald Haarman (specialist în istoria culturii): „Cea mai veche scriere din lume este cea de la Tărtăria (cu mult înainte de scrierea sumeriană;), iar civilizaţia danubiană este prima mare civilizaţie din istorie.”

  37. Paul Mac Kendrick:  „Burebista şi Decebal au creat în Dacia o cultură pe care numai cei cu vederi înguste ar putea-o califica drept barbară”. „Rumunii sunt membri ai unuia din cele mai remarcabile state creatoare ale antichităţii.” „Sus în Maramureş există un loc marcat drept centrul bătrânului continent” (Europa de la Atlantic la Urali).

  38. William Ryan şi Walter Pitman (geologi, 1995): „Locul descris de Vechiul Testament ca fiind inundat de potop este cel al Mării Negre”.

  39. Robert Ballard (explorator, 1999), confirmă cele spuse de Ryan şi Pitman.

  40. Cavasius (De la Administratione Regni Transilvaniae): „În Italia, Spania şi Galia, poporul se slujea de un idiom de formaţie mai veche sub numele de  lingua rumunească, ca pe timpul lui Cicero”.

  41. G. Devoto, G. Wilkie, W. Schiller:  „Barbarii n-au fost numai descoperitorii filosofiei, ci şi descoperitorii tehnicii, ştiinţei şi artei… Trebuie să merg mai departe şi să arăt lămurit că filozofia greacă a furat din filozofia barbară. Cei mai mulţi şi-au făcut ucenicia printre barbari. Pe Platon îl găsim că laudă pe barbari şi aminteşte că atât el cât şi Pitagora au învăţat cele mai multe şi mai frumoase învăţături trăind printre barbari”.

  42. Clement Alexandrinul  (Stromatele): „În sfârşit o altă greutate de interpretare cu această metodă a unor învăţături din Scriptură constă în aceea că nu le avem şi în limba în care au fost scrise întâia oară… Apoi limba e păstrată şi de popor, nu numai de învăţaţi, pe când înţelesul şi textele le păstrează numai învăţaţii şi tocmai de aceea putem să concepem uşor că aceştia au putut să falsifice înţelesul textelor vreunei cărţi foarte rare pe care o aveau în stăpânire”.

  43. Emmanuel de Martone  (profesor la Sorbona, 1928, în interviul dat lui Virgil Oghină): „Nu pot să înţeleg la rumuni mania lor de a se lăuda că sunt urmaşi ai coloniştilor romani ştiind foarte bine că în Dacia nu au venit romani, nici măcar italici, ci legiuni de mercenari recrutaţi din toate provinciile estice ale imperiului, chiar şi administraţia introdusă de cuceritori avea aceeaşi obârşie. Voi rumunii sunteţi daci şi pe aceştia ar trebui să-i cunoască rumunii mai bine şi să se laude cu ei, pentru că acest popor a avut o cultură spirituală şi morală înaltă”.

  44. Marc Pagel (profesor, şef al laboratorului de bio informatică la Universitatea Reading, Anglia): „Acum 10.000 de ani în spaţiul carpatic a existat o cultură, un popor care vorbea o limbă unică şi precursoare a sanscritei şi latinei”.

  45. Clemance Royer (în Buletin de la Societe d’Antropologie, Paris, 1879): „… celţii, germanii şi latinii vin din estul Europei… iar tradiţiile arienilor istorici din Asia îi arată venind din Occident… noi trebuie să le căutam leagănul comun la Dunarea de Jos, în această Tracie pelasgică a cărei limbă o ignorăm”.

  46. Jean Laumonier (în cartea „La nationalite francaise”, Paris, 1892): „Românul sau dacul modern este adevăratul celt al Europei Răsăritene”.

  47. Andre le Fevre (în lucrarea „Les races et les langues”, Paris 1893): „Celţii bruni cărora etnografia le relevă urma din Dacia până în Armric (Bretania) şi Irlanda, galii blonzi… populaţii care vorbeau dialecte indo-europene”.

  48. Împăratul Iosif al II-lea:  „Aceşti bieţi supuşi rumuni, care sunt fără îndoială cei mai vechi şi mai numeroşi în Transilvania, sunt atât de chinuiţi şi încercaţi de nedreptăţi de oricine, fie ei unguri sau saşi, că soarta lor, dacă o cercetezi este într-adevăr de plâns…”


КАК СНЯТЬ КЛАССНЫЙ ПЕЙЗАЖНЫЙ КАДР

https://profotovideo.ru/uroki-fotografii/kak-ispolzovat-kontrast-v-fotografii

Как использовать Контраст в фотографии

Фотографы не всегда уделяют достаточно внимания контрасту, но знание того, как правильно его использовать, поможет преобразить Ваши снимки и сделать их более индивидуальными и уникальными. Контраст привлекает внимание зрителя к фотографии на подсознательном уровне.
В этой статье мы поговорим о двух типах контраста.
Тональный контраст. Хорошим и наглядным примером использования тонального контраста служит съемка силуэтов. Съемка силуэтов представляет собой съемку с умышленно недосвеченым передним планом и правильно проработанным (проэкспонированным) задним планом. Такой трюк довольно хорошо работает, т.к. налицо резкое различие между темными и светлыми областями.
* чтобы получить такой снимок необходимо произвести экспозамер по заднему более светлому плану. В этом может помочь функция фиксации экспозиции, обычно обозначается на фотокамере как (*).
контраст в фотографии
Цветовой контраст. Данный вид контраста используется реже, потому что большинство фотографов не задумывается о нем, прежде чем сделать снимок. Да и в целом сделать снимок с хорошим цветовым контрастом сложнее, чем использовать тональный контраст. Но если вы научитесь его заранее обнаруживать, то вскоре поиск цветового контраста доведется у вас до автоматизма! Изображение с правильным цветовым контрастом будет выглядеть отлично даже с низким тональным контрастом. Взгляните на самое первое фото, изображение на нем выглядит отлично даже с низким тональным контрастом.
контраст в фотографии
Что поможет создать хороший цветовой контраст?
Использование хорошего цветового контраста будет правильным решением, когда использование тонального контраста затруднено. Даже крошечная область на фотографии с противоположным оттенком может сильно влиять на восприятие снимка. К примеру, рассмотрим две фотографии ниже, фото справа лишено цветового контраста и смотрится довольно скучно, но как только мы добавим немного красного цвета, который на цветовом круге является обратным к зеленому, то фотография станет гораздо интереснее и выигрышнее.
контраст в фотографии
 
В этом месте уже можно сделать небольшой вывод, сочетание “обратных цветов” согласно цветовому кругу, создают хороший цветовой контраст. Кстати цветовой круг выглядит вот так.
контраст в фотографии
Как получить хороший тональный контраст?
Идеальный тональный контраст содержит дополняющие цвета (противоположные) и высокую насыщенность. Два цвета на противоположных частях цветового колеса это  контрастные цвета. Насыщенность цветов влияет на то, насколько цветовой контраст будет преобладать над тональным контрастом.


Контрастирующие оттенки.
На снимке ниже цветовой контраст очень удачный, поскольку цвета практически противоположны друг другу. Снимок бросается в глаза и привлекает к себе внимание.
контраст в фотографии

На снимке ниже маленький цветовой контраст, но фото выглядит великолепно, поскольку удачно выбран тональный контраст. Маленький цветовой контраст делает снимок спокойнее и как раз подходит для подобных живописных пейзажей.
контраст в фотографии

Вы можете делать свои снимки еще более интересными, увеличивая цветовой контраст. Ниже пример сравнивающий цветовые контрасты. С меньшим цветовым контрастом снимок выглядит спокойным и даже скучным. Высокий цветовой контраст делает снимки более яркими и экстравагантными.
контраст в фотографии

Насыщенность.
Цветовая насыщенность влияет на яркость конечного результата. Чем больше интенсивность цвета, тем сильнее цветовой контраст. Цветная фотография может содержать тональную информацию и цветовую. Если вы соедините две таких фотографии, вы получите обычное фото с равным цветовым и тональным контрастом.
контраст в фотографии

Насколько значительным будет цветовой контраст зависит от того насколько высока насыщенность. С низкой насыщенностью более заметен тональный контраст, с высокой– цветовой.
контраст в фотографии
Простота.
Цветовой контраст работает лучше с меньшими и большими цветовыми массами. На снимке ниже шахматный узор обладает меньшим контрастом, поскольку содержит подобные цвета и количество клеток разных цветов одинаковое. У снимка справа контраст сильнее, поскольку цветных областей всего две и одного цвета больше, чем другого.
контраст в фотографии

Если в кадре присутствует больше цветов, то и цветовой контраст будет меньше. Несмотря на то, что желтый и пурпурный цвет главные на нижнем левом снимке, в нем также присутствуют и другие цвета (бежевый, красный и синий) и снимок от этого выглядит более спокойным. На нижнем правом снимке контраст более сильный, поскольку основных цвета в кадре всего два.
контраст в фотографии

Примеры фотографий с сильным цветовым контрастом.
контраст в фотографии
контраст в фотографии
контраст в фотографии

18 feb. 2018

ROMEO ȘI JULIETA -De la Verona la Mizil- 2018


„Nota 11 nu există în cataloage, dar poate fi acordată fără ezitări ediției a XI-a a Festivalului de la Mizil. Vivat, crescat, floreat!”  Prof.univ.dr. Ștefan Cazimir

Festivitatea de premiere Festivalului Internațional de Poezie și Epigramă „Romeo și Julieta la Mizil”, ediția a XI-a, a avut loc pe 27.01.2018 și a fost găzduită, ca întotdeauna, de Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”. Proiectul, inițiat, susținut și coordonat de Fundația Culturală „Romeo și Julieta la Mizil”, având ca partener principal Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, s-a aflat sub egida Inspectoratului Școlar Județean Prahova și a Ministerului Educației Naționale.
Dacă ediția a X-a, jubiliară, a fost numită ediția „Quintus”, cea de-a XI-a ediție a început cu comemorarea lui Mircea Ionescu Quintus, cel care fusese sărbătorit cu un an înainte, la Mizil, la aproape 100 de ani și pentru care organizatorii editaseră un volum intitulat „Quintus 100%!”
Au participat, la ambele secțiuni, Poezie și Epigramă, 481 concurenți, 146 la Epigramă și 335 la Poezie. Merită subliniat că în anul sărbătoririi centenarului Marii Uniri au participat cca 100 de concurenți din Republica Moldova, dar și din Bucovina de nord, din Cernăuți. De asemenea, numeroși elevi, atât din România cât și din diaspora, s-au înscris la ambele secțiuni, unii fiind chiar recompensați cu premiile Junior, instituite la ediția precedentă. Astfel, elevele Gabriela Timotin și Nicoleta Modval, de la Liceul Teoretic Puhoi, Republica Moldova, au primit acest premiu, recitându-și textele în fața publicului prezent.
Au fost la Mizil, în Sala de festivități a Liceului Teoretic „Grigore Tocilescu”: prof.univ.dr.Ștefan Cazimir, conf.univ.dr. Daniel Cristea-Enache, ca invitați de onoare, acad. Vasile Tărâțeanu, scriitorul Vasile Bâcu, președintele Asociației „Mihai Eminescu”, de la Cernăuți, Mihai Pânzaru-Pim, lect.univ.dr. George Stanca, prof.univ.dr.ing. Corneliu Berbente, dr. Lucia Olaru Nenati, Victoria Milescu, George Corbu, Daniela Vlădescu, prof.univ.dr. Alexandru Șonea, prof.univ.dr. Lazăr Avram, prof.univ.dr. Alexandru Țiclea, de la Ministerul Educației Naționale, insp.dr. Doru Dumitrescu, de la Inspectoratul Școlar Prahova, insp.școlar general Nicolae Angelescu, insp.șc.gen.adj. Horia Toma, insp.șc.gen.adj. Liliana-Otilia Țenescu, inspector Sorin Bucur, fost inspector școlar, prof. Olimpia Popescu, Odilia Roșianu, redactor-șef la Literatura de azi, o delegație a Direcției de învățământ a raionului Ialoveni și a Liceului Teoretic Puhoi, Elena Vorotneac, reprezentând Direcția Generală de Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău, arh.ing. Ion Popa-Pădure din Republica Moldova, Iulia Modiga și Adrian Brădeanu-de la Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” al Românilor de Pretutindeni. Delegația Liceului Teoretic Puhoi, condusă de director adj. Lilia Zavati, a fost prezentă pentru a doua oară la Mizil. Direcția Generală de Educație Ialoveni a fost reprezentată de șefa acesteia, prof. Galina Niță și de șefa secției de management al curriculumului și formare profesională continuă, prof. Maria Nartea.
Epigramiști și poeți au onorat festivitatea de premiere: Laurențiu Ghiță – redactor-șef al revistei „Epigrama”, Ion Diviza, Nae Bunduri, Ioan Petru Gârda, Florian Abel, Lucian Perța și Firuța Perța, organizatori ai Festivalului de la Vișeu, Maramureș, Alexandru Cățcăuan-organizator al Festivalului „Mărul de aur”, de la Bistrița,  George Corbu, Corneliu Berbente, Florina Dinescu, Liviu Gogu, Alexandru Țiclea, Ioan Toderașcu, Aurel Cehan, Cătălina Orșivschi, Liviu Kaiter, Dan Culicovschi, Silviu Cristache, Dorina Poenaru, Petru Brumă, Elena Spiridon, Ion Busuioc. De notat atât prezența reputatului umorist constănțean Ananie Gagniuc cât și a doi rebusiști cunoscuți, ploieșteanul Ion Mazâlu, autorul unor frumoase careuri tematice despre „Romeo și Julieta la Mizil” și valorosul rebusist clujean, Ștefan Ciocianu.
Ca primar, partener, prieten al festivalului, dar și valoros epigramist și poet, a fost la festivitate profesorul Constantin Moldovan, o prezență constantă la aproape toate edițiile. 
A revenit la Mizil Cătălina Orșivschi, care deține, împreună cu Letiția, sora sa, splendidul Muzeu al Oului în localitatea Vama, jud. Suceava. Tot un come-back semnează și Alexandrina Julieta Chelu, cea care nu a venit cu mâna goală, aducând medaliile dedicate Marii Uniri și festivalului, fiind însoțită de un nou prieten al festivalului, Robert Schorr, director al Federației Comunităților Evreiești din România.
O revenire, programată încă de pe acum, anunță Luminița Elena Radu, purtătoarea de cuvânt a renumitului cor Madrigal.
Din partea Asociaţiei Literare „Păstorel” şi „Universul Prieteniei” din Iaşi au fost prezenți Rodica Rodean, Mihai Haivas-premiant, Vasile Vajoga și Adrian Grăjdeanu, de la cunoscuta publicație ieșeană Scârț. Mulțumim din nou Rodicăi Rodean pentru mediatizarea evenimentului și pentru  pozele făcute!
Au mai fost invitați, dar nu au putut veni: acad. Nicolae Dabija, dr. Elis Râpeanu.
Mass-media a fost reprezentată prin TVR1-Gabriel Degeratu și Ionuț Petrescu, TVRi,  Impact TV din Cernăuți-Iurie Levcic, Mihai Jar, Dumitru Storoj, dar și Centrul Bucovinean de Artă Cernăuți, Radio România Actualități- Alina Stănuță, Telegrama-Eduard Ștefănescu, Radio Vocea Basarabiei-Zina Bivol.
La secțiunea Poezie premiile au fost acordate astfel:
Marele premiu „George Ranetti”- Petruț Cămui, București
Premiul „Grigore Tocilescu” ex aequo-Dorel Mihai Gaftoneanu, Botoșani și Cornel Costea, Cluj
Premiul „Agatha Bacovia”-Cristina Niță, Torino, Italia
Premiul I „Junior”-Nicoleta Modval și Gabriela Timotin, Republica Moldova
La secțiunea Poezie, se remarcă inedita participare a consulului României la Cernăuți, Edmond Neagoe, care a obținut o valoroasă mențiune la prima a participare la un astfel de festival-concurs.
Surpriza acestei secțiuni a reprezentat-o intervenția live a unuia dintre cei care au trimis texte în afara concursului, Akshaya Samanta, din Diamond Harbour, Bengalul de Vest, India. Acesta și-a recitat poezia pe facebook în atât în engleză, cât și în română. A fost un moment total inedit, apreciat de public cu aplauze îndelungate. Tot prin intermediul legăturii audio pe facebook, organizatorii i-au acordat lui Akshaya Samanta un certificat de merit cultural.
La secțiunea Epigramă juriul a acordat premiile astfel:
Marele premiu „George Ranetti”-Ion Ruse, Săcele, Constanța
Premiul „Grigore Tocilescu”-Janet Nică, Ostroveni, Dolj
Premiul „Agatha Bacovia”- Mihai Haivas, Iași
             În cadrul dezbaterii intitulate „Starea umorului românesc contemporan”, dezbatere inițiată de academicianul Solomon Marcus, la ediția a VIII-a, a ținut o prelegere George Corbu, președintele Uniunii Epigramiștilor din România, Ștefan Cazimir și Corneliu Berbente retrăgându-se.
Istoricul Doru Dumitrescu, profesor doctor și inspector în MEN, fost elev al liceului, a prezentat date inedite despre unul dintre primarii mizileni din perioada interbelică, Spirea V. Anastasiu, primar, negustor și mare iubitor de cultură, în timpul mandatului său și la inițiativa sa, cum spune presa vremii, punându-se bazele unui cămin cultural orășenesc (Gazeta municipală, 4 februarie 1944).
Scriitoarea Lucia Olaru Nenati, de la Botoșani, a susținut, la rugămintea organizatorilor, o foarte apreciată prelegere despre spiritul Marii Uniri, în anul în care se sărbătorește centenarul acesteia.
Un moment emoționant și solemn a fost când organizatorii, profesorii Laurențiu Bădicioiu și Victor Minea, au primit medaliile Steaua Nordului, însoțite de o diplomă, din partea Societății Culturale Steaua Nordului, înmânate de președintele societății, ing. Dorel Mihai Gaftoneanu.
La finalul evenimentului, cei doi invitați de onoare, Ștefan Cazimir și Daniel Cristea-Enache, au vorbit fiecare despre cartea celuilalt, cărți publicate recent, Ștefan Cazimir despre Aproape liber, iar Daniel Cristea-Enache despre Sabia și imperiul, despre care acesta a afirmat că „este o carte minunat scrisă și care te face să ai o dublă delectare când o citești, literară și intelectuală, să te încânți de fraza care poartă amprenta inconfundabilă a profesorului Cazimir”. La rândul său, profesorul Cazimir a început prin a adresa o epigramă, contaminat fiind de multele rostite până atunci, după cum a mărturisit, „celor care revin… a multa oară la Mizil”, menționând că se află și Domnia Sa în aceeași situație:
Un catren încerc să storc
Doar de dragul rimei
Criminalii se întorc
Toți la locul crimei
Dl. profesor Ștefan Cazimir a mai spus că „Daniel Cristea-Enache este unul dintre cei mai interesanți și mai autorizați critici literari de astăzi, deși vârsta lui îl situează în contingentul cel mai tânăr.
Volumul Aproape liber-comentariul meu va fi aproape captiv pentru că, vorba lui Caragiale într-un dialog cu Eminescu: Cum putem discuta, când suntem de aceeași părere? Părerile mele coincid în cea mai mare parte cu părerile exprimate de Daniel Cristea-Enache. Ar fi de precizat doar că el le-a formulat mai expresiv și mai elegant decât aș fi putut să o fac eu. Eu aș spune despre această carte că este, cu sau fără voia autorului, și un autoportret moral al său și trăsătura cea mai importantă care reiese este aceea că îl conturează pe Daniel ca pe un om al echilibrului.”
            A fost semnalat publicului prezent și volumul jubiliar intitulat Noi iubim Mizilul, volum ce conține 475 de epigrame și alte texte dedicate exclusiv Mizilului de către cei care au participat în cei 10 ani la festival, volum coordonat de profesorii Laurențiu Bădicioiu și Victor Minea.Textele sunt ilustrate cu fragmente de articole extrase din publicații de epocă, dar și cu imagini recente de la festival.
             Camelia Florescu, prietenă-for ever young-a festivalului, s-a dăruit publicului prin vocea și talentul său și a pregătit momentul muzical de după festival (a adus propria aparatură), încântând auditoriul cu un colaj de melodii ever green.
Scriitorul George Stanca și chitaristul Tic Petroșel au oferit un moment muzical inedit, dar foarte apreciat de auditoriu. Cei doi au răsfățat publicul select cu poezie și muzică bună.
De menționat și contribuția extraordinară a înzestratei artiste plastice brăilene  Constanța Abălașei Donosa, ale cărei  fine gravuri cu personalități mizilene sau clădiri din urbea Mizilului, din perioada interbelică, au împodobit pereții sălii de festivități a liceului.
Au fost prezenți în sală și antreprenori de success, cărora organizatorii le adresează alese mulțumiri: Vasile Cornel, Călin Panait, Christian Casubolo, toți din București.
Merită semnalat gestul d-lui prof.univ.dr. Alexandru Șonea, care, după ce a aflat „povestea” unei concurente, a recompensat-o financiar pe aceasta. Teodora Elena Radu, elevă la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Buzău, a fost invitată de organizatori pentru a primi un premiu de consolare și o diplomă. Ea obținuse premiul „George Ranetti” la Poezie, dar  organizatorii au observat ulterior că, din neatenție, postase pe propriul blog una dintre poezii, încălcând astfel regulamentul, ea fiind descalificată.
Organizatorii țin să-i mulțumească distinsei soprane Daniela Vlădescu pentru ținuta deosebită pe care a avut-o la prezentarea festivalului, dar și pentru minunatele melodii interpretate în fața  unui public sedus de pătrunzătoarea sa vocea! De neuitat!
De asemenea, organizatorii mulțumesc d-lui Ion Ghiurcă pentru superbele tablouri, unicate, sculptate în lemn, cu chipurile personalităților mizilene care dau numele premiilor!
Mulțumiri se cuvin a fi adresate tuturor partenerilor tradiționali, sau recenți ai festivalului: Inspectoratului Școlar Județean Prahova, Casei Corpului Didactic Prahova, Bibliotecii Județene „N.Iorga”, Asociației Literatura de azi, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, Direcției Generale de Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău, Liceului Teoretic Puhoi și Direcției de Educație a raionului Ialoveni din Republica Moldova, Asociației „Mihai Eminescu”, din Cernăuți, Societății de Științe Matematice, Colegiului Naţional „I.L.Caragiale” din Ploieşti, Consiliului Județean al Elevilor, primăriei Mănăstirea Humorului, Editurii CD Press și Terra Magazin, Grupului Cultural Cervantes-Inspirescu, Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” Mizil. Un partener nou, dar foarte implicat, Asociația Macedonenilor din România, asociație reprezentată de președinta  de onoare, Constantina Dumitrescu, doamna Laura Rogobete, poeta macedoneancă Angi Melania Cristea și de scriitorul Constantin Pădureanu.
Organizatorii mulțumesc din nou d-lui director al Casei de Cultură din Urziceni, Nicolae Petrache, pentru împrospătarea expoziției de caricatură-expusă în timpul festivalului!
          Alese mulțumiri sponsorilor: CEC Bank, Procter Gamble, Alexandrion Group, Fundației Spandugino, Euro Inter Trade, RGS Company, Galdum SRL, SC Divertas M, Ana și Cornel, Casa Bolgiu, Casystech Serv SRL, Avon Cosmetics, Ultra Prompt Construcții, Meltem Textil Mizil, D-lui Călin Panait, d-lui Ion Ghiurcă, d-lui prof.univ.dr. Alexandru Țiclea, d-lui Bogdan Dumitrescu, Mădălinei și lui Bogdan Toma, fam. Matache Sanda, fam. Avram Vasile.
            Un partener cu o implicare deosebită a fost Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” al românilor de pretutindeni, care a susținut cazarea românilor din diaspora, participanți la festival. De altfel, în mesajul de felicitare adresat organizatorilor de directorul adjunct al IEH, Nicolae Brînzea, acesta a subliniat că, „sub diversele ei forme, cultura reprezintă drumul comun al tuturor românilor, indiferent de spațiul în care se află, adăugând că „ în luna ianuarie a fiecărui an, toate drumurile românilor talentați din Țară, din Republica Moldova, comunitățile istorice și diaspora se intersectează la Mizil. Domnia Sa a conchis că „Mizilul devine, astfel, o capitală culturală a epigramiștilor și autorilor de poezie și că a XI-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie și Epigramă Romeo și Julieta la Mizil se desfășoară într-un context de sărbătoare, când marcăm în întreaga Românie și peste hotare Centenarul Marii Uniri.” Domnia Sa a felicitat organizatorii, participanții și laureații festivalului „pentru contribuția adusă la sublinierea elementelor spațiului cultural comun românesc și la menținerea și promovarea limbii române ca element esențial în păstrarea şi afirmarea identității etnice și lingvistice a românilor din afara țării”,mulțumind partenerului CEC Bank pentru susținerea pe care a acordat-o în derularea acestui proiect.

A consemnat,

B(ădicioiu)inoM(inea)ul