Ascultă Online Radio Cernăuți

2 feb. 2023

VEŞTI DIN NORDUL BUCOVINEI, BASARABIEI și ȚINUTUL HERȚEI / Ziare noi de limba română din 02/02/2023

     Atenție! Pentru a citi ziarul în mărime reală,

accesați tastele Ctrl și (+) la mărire;

Ctrl și (–) la micșorare 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

30 ian. 2023

VEŞTI DIN NORDUL BUCOVINEI, BASARABIEI și ȚINUTUL HERȚEI / Ziare noi de limba română din 26/01/2023

     Atenție! Pentru a citi ziarul în mărime reală,

accesați tastele Ctrl și (+) la mărire;

Ctrl și (–) la micșorare 


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


22 ian. 2023

VEŞTI DIN NORDUL BUCOVINEI, BASARABIEI și ȚINUTUL HERȚEI / Ziare noi de limba română din 19/01/2023

    Atenție! Pentru a citi ziarul în mărime reală,

accesați tastele Ctrl și (+) la mărire;

Ctrl și (–) la micșorare 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


17 ian. 2023

Colonelul (r.) Nicolovici Nicolae a trecut la Domnul ...


 S-a născut la data de 6 august 1951 în municipiul Drobeta Turnu Severin, și, după o perioadă de activitate în Brigada 2 Grăniceri Drobeta-Turnu Severin, a fost adoptat de Bucovina, care l-a primit cu brațele deschise! A ocupat mai multe funcții în unitatea de grăniceri din Rădăuți, fiind un ofițer corect, demn și animat de un respect deosebit față de personalul din subordinea sa. S-a numărat printre membrii fondatori ai subfilialei Rădăuți a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, care s-a constituit la data de 26 februarie 2018 și al cărei vicepreședinte a fost. În această calitate, domnul Nicolovici Nicolae a străbătut plaiurile Bucovinei de Nord, în țara vecină, căutând locurile unde odihnesc ostași eroi ai României Mari, fiind un adevărat mesager al Cultului Eroilor, contribuind la activitățile de cinstire a lăcașurilor de odihnă veșnică a Eroilor români! Un om adevărat, un camarad de arme prețuit de comandanți și subalterni, un patriot înflăcărat și un diriguitor desăvârșit al familiei sale! Un ultim onor camaradului nostru!


 Subfiliala Rădăuți a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Președinte, Colonel (r.) Andrusceac Păunel

 ///////////////////////////////////////////////////////////

Irina Stanculescu
Sincere condoleanțe!


  • /////////////////////////////////////////////////////////////////

GOLGOTA NEAMULUI · Societatea ,,Golgota,, a românilor din Ucraina cu adâncă tristețe a aflat că soarele vieții a apus pentru un bun prieten al Societății și a românilor din Ucraina - colonelul (r) Nicolae Nicolovici, vicepreședintele asociației Cultul Eroilor Rădăuți. În acest univers al tristeții rămân stelele amintirilor, care vor alina durerea prietenilor, colegilor, rudelor. Odihnească-se în pace !Drum Lin spre Lumină ! Comitetul de Coordonare

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////In memoriam

El s-a născut în luna când în cuptoarele românilor se rumeneşte pâinea din noua recoltă de grâu, adunată în hambarele Patriei. A sosit în casa părinţilor săi la începutul lui Gustar, ca un dar al Domnului, în frumosul oraş de la Dunăre, locul, unde „Dumnezeu a vrut să-şi arate oamenilor dărnicia”. Glorioasa istorie a acestui municipiu păstrează în ea urmele lui Traian, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul.

Îndepărtata lui copilărie a început pe plaiurile dunărene, pline de legende, unde gloria strămoşilor „a legat generaţie de generaţie, născând şi perpetuând sufletul românesc”. În Dunărea cea albastră, cerul azuriu de vară îşi priveşte şi potriveşte faţa sa senină. A primit un mândru  nume ca să-l poarte cu demnitate pe drumurile vieţii, fiind crescut şi educat într-un mediu de  doină şi baladă, de tradiţie şi de înalt patriotism, între părinţi şi bunici cu dragoste de Biserică, Neam şi Limbă, care păstrau cu sfinţenie obiceiurile şi datinile strămoşeşti.

De aici, de la „Porţile de Fier”, s-a pornit tânărul ofiţer de grăniceri, Nicolae Nicolovici, cu sentimentul iubirii de neam, spre semeţele piscuri ale Carpaţilor, oprindu-se în vechea şi istorica Bucovină, unde dăinuie sufletul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. În timpul vieţii sale, a vizitat oraşul lui Alxandru cel Bun, măsurând cu pasul străzile, pe unde a trecut nemuritorul Mihai Eminescu. A participat activ la numeroasele manifestări culturale ale românilor din actuala regiune Cernăuţi, aducând argumente convingătoare la stabilirea adevărului despre masacrele sângeroase de la Lunca şi Fântâna Albă din iarna şi primăvara anului 1941. Şi-a adus marele său aport în procesul de înveşnicire a memoriei ostaşilor români, căzuţi pe câmpurile de luptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, osemintele cărora odihnesc în pământul ţinutului mioritic, stabilind plăci comemorative în cimitirele din localităţile Voloşcova şi Horecea Mănăstirii. A trudit la apariţia „Cărţii Durerii” şi a „Dicţionarului martirilor români”, scoţând din anonimat numele a peste 5 mii de martiri, nimiciţi de către maşina infernală de represalii a primului stat socialist din lume.

Pentru munca-i depusă pe altarul slujirii Patriei şi Neamului, s-a învrednicit de Titlul de Excelenţă, înaltă distincţie a Consulatului General al României la Cernăuți, oferit în 2019, de către Excelenţa Sa, Doamna Irina Loredana Stănculescu, Consul General.

Numele luminos al colonelului Nicolae Nicolovici va dăinui veşnic pe coperta cărţilor despre martirii neamului românesc, apărute în perioada anilor 2012-2022, coautor al cărora este. Mândrul fiu al Olteniei a lăsat urme adânci în pământul Patriei străbune.

Petru GRIOR,

directorul Centrului de Cercetări Istorice şi Culturale din Cernăuţi 

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

12 ian. 2023

VEŞTI DIN NORDUL BUCOVINEI, BASARABIEI și ȚINUTUL HERȚEI / Ziare noi de limba română din 12/01/2023

    Atenție! Pentru a citi ziarul în mărime reală,

accesați tastele Ctrl și (+) la mărire;

Ctrl și (–) la micșorare    


 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////