Ascultă Online Radio Cernăuți

30 sept. 2012

Festivalul Internaţional de Poezie şi Epigramă "Romeo şi Julieta" la Mizil


“Nu am câtuşi de puţin intenţia să glumesc, atunci când voi afirma că una dintre marile dorinţe ale vieţii mele a fost să vizitez Mizilul. […] Să vedem, îmi spuneam cu oarecare gravitate, ce este cu acest Mizil, pe care l-a zeflemisit odată Caragiale şi asupra căruia nimeni nu s-a mai aplecat de atunci. E poate timpul să se afle în întreaga ţară ce-i Mizilul – Mi-zi-lul – cum trăiesc, cum gândesc, la ce visează, cum iubesc şi cum mor, acolo, în urbea lor, oamenii aceia peste care de atâţia ani planează, batjocoritor, zâmbetul marelui umorist.” Fragment din “175 de minute la Mizil ”, de Geo Bogza.
La Mizil , literatura este la ea acasă: începe Festivalul Internaţional de Poezie si Epigrama “Romeo si Julieta la Mizil ”, ediţia a VI-a. De-a lungul ediţiilor precedente personalitaţi culturale remarcabile au fost prezente la festival: Solomon Marcus, Daniel Cristea Enache, Mircea Ionescu Quintus, Corneliu Leu, Stefan Cazimir, Mircea Dinescu, Sorin Rosca Stănescu, George Stanca, Alexandru Mironov, Mihai Stănescu, George Corbu, Lucia Olaru-Nenati, Elis Râpeanu si alţii. Anul acesta invitatul de onoare este scriitorul Nicolae Dabija. La a V-a ediţie au participat 665 de concurenţi din Romania şi străinătate, la ambele secţiuni.
Pentru editia a VI-a înscrierile se fac în perioada 30.09.2012-30.12.2012. Concurenţii se pot inscrie pe internet, pe site-ul oficial al festivalului:www.romeojulietalamizil.ro La festival pot pot participa tinerii români de… orice vârstă peste 14 ani, din toata lumea. Concurenţii trebuie să trimită patru poezii sau epigrame pe site sau, dacă nu au internet, materialele pot fi trimise prin poştă la adresa: prof. Laurenţiu Bădicioiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, str. N.Bălcescu, nr.131, Mizil, Prahova, cod 105800, cu menţiunea: pentru „Romeo şi Julieta la Mizil ”, ed. a VI-a. Textele trebuie semnate cu un motto, în acelaşi plic introducându-se încă un plic închis, pe care va fi scris motto-ul, în interiorul căruia se vor găsi datele de identificare ale concurentului, nume, adresa, ocupaţie, CNP. Premianţii vor fi recompensaţi cu premii în valoare totală de 4000 de lei şi un week-end " la Cetate ", la Mircea Dinescu.
Componenţa juriului este următoarea: Corneliu Berbente – scriitor; Corneliu Leu – scriitor, scenarist, regizor, jurnalist; Cristina-Marian Ionescu – inspector de română; Daniel Cristea Enache – critic literar, scriitor; George Corbu – scriitor, preşedintele Uniunii Epigramiştilor; George Stanca – scriitor; Emil Proşcan – primarul oraşului Mizil; Mihai Morar – inspector de română; Nicuşor Constantinescu – epigramist; Victoria Milescu – scriitor; Organizatorul si gazda festivalului este Liceul “Grigore Tocilescu”. Coordonatorii proiectului sunt prof. Bădicioiu Laurenţiu si Minea Victor. Partenerul mass media al festivalului este Radio Rom â niaActualităţi.
In încheiere, iată şi opinia lui Caragiale, conturată după numeroasele vizite pe care obişnuia să le facă faimosului primar Leonida Condeescu: „Mizilul! Aşezată la poalele Tohanilor, celebre podgorii, această urbe - o grădină - se răsfaţă cu multă cochetărie pe o pajişte plană, asupra căreia bate soarele în plin de cum răsare şi până apune, iarna şi vara. Rar se găseşte o panoramă aşa de plăcută şi atât de luminată: la miazănoapte, trâmba podgoriilor aci aproape, şi mai sus, în depărtare, treptele din ce în ce mai azurii ale Carpaţilor; la miazăzi, câmpia vastă, care se-ntinde, uşor povârnită, până departe-n Dunăre. La spate, cea din urmă treaptă a munţilor; în faţă, neţărmurita zare a câmpiei. Se poate zice că Mizilul este poarta Bărăganului.”

29 sept. 2012

URMÂND EXEMPLUL MARILOR ÎNAINTAŞI


În ziua de 29 septembrie 2012 s-au împlinit 200 de ani de la naşterea renumitului istoric şi om politic, Eudoxiu Hurmuzachi,unul dintre cele mai viguroase mădulare ale ilustrei familii Hurmuzăkeşti, care a jucat un rol deosebit de important în istoria Bucovinei nu numai prin faptul că a fost căpitan al Ţării Bucovinei. *********************************************************************************** DESCARCĂ TOATE FOTOGRAFIILE DE AICI:
Alături de alte personalităţi de marcă ale neamului nostru el a participat la Revoluţia din 1848, iar în 1849 a făcut parte din delegaţia care a prezentat împăratului un Memoriu, în urma căruia Bucovina a fost recunoscută că entitate distinctă, cu drepturi egale cu ale celorlalte ducate ale Monarhiei austriece, fiind ruptă de Galiţia. Eudoxiu Hurmuzaki a fost şi rămâne primul român care a făcut diverse cercetări în arhivele de la Viena, Pesta şi Lemberg, concretizându-şi marea sa pasiune pentru originea şi trecutul nostru în cele peste 6000 de documente deosebit de importante din istoria neamului românesc, pe care le-a adunat din diverse locuri ale Europei, ca un ctitor de seamă al istoriografiei româneşti moderne.
După moartea sa, aceste documente au intrat în posesia Academiei Române, formând renumita „Colecţie Hurmuzaki”. La 2 august 1872 Eudoxiu Hurmuzaki a fost ales membru titular al Academiei Române. S-a stins din viaţă la 29 ianuarie 1874 la Cernăuţi. Este înmormântat în curtea bisericii din Cernauca.
Cu prilejul acestui jubileu preşedintele Fundaţiei Culturale de Binefacere „Casa Limbii Române” din Cernăuţi, scriitorul academician Vasile Tărâţeanu, a reuşit în pofida diverselor oprelişti neîntemeiate, după o luptă de peste 10 ani, să instaleze pe faţada imobilului cu numărul 15
de pe Strada Principală a oraşului Cernăuţi, vizavi de biserica Sfânta Parascheva, o deosebit de frumoasă placă memorială, având incrustate în granit chipurile bătrânului Doxache şi a soţiei lui Ilinca, precum şi a celor trei feciori ai lor mai mari – Eudoxiu, Gheorghe şi Alexandru, – distinse personalităţi ale vieţii culturale, politice şi ştiinţifice ale Bucovinei, care au locuit în casa cumpărată de Hurmuzăkeşti de la Familia Logotetti. *******************************************************************************************
****
Trebuie să spunem că manifestarea din 29 septembrie a fost o frumoasă continuare a Colocviului ştiinţific internaţional „Personalităţi bucovinene”, organizat recent de Editura „Alexandru cel Bun”, în cadrul căruia profesori universitari din diverse centre ştiinţifice din România, Moldova şi Polonia au vorbit despre rolul Hurmuzăkeştilor în istoria poporului român de pretutindeni şi în special, din Ţara Fagilor.
Dezvelirea plăcii memoriale a început cu un Te-Deum, oficiat de preotul Cristian Gabor, la care au participat nu numai reprezentanţi ai intelectualităţii cernăuţene, ci şi invitaţi de peste hotare, din România şi din Republica Moldova, au luat cuvântul, vorbind despre semnificaţia şi importanţa evenimentului, academicienii Anatolie Hurmuzaki de la Chişinău şi Vasile Tărâţeanu din Cernăuţi, scriitorii Mircea Lutic şi Ilie T. Zegrea din Cernăuţi, Ştefan Hostiuc de la Bucureşti, profesorul veteran Octavian Voronca din Mahala, preşedintele Ligii pentru apărarea drepturilor omului Arcadie Opaiţ din Cernăuţi ş.a.
De fapt, eforturile pe care le depune scriitorul Vasile Tărâţeanu, preşedinte al senatului Uniunii Interregionale „Comunitatea românească din Ucraina”, pentru înveşnicirea memoriei naţionale a românilor din regiunea Cernăuţi, merită toată lauda. Până acum el a reuşit să instaleze mai multe plăci memoriale pe diverse edificii din oraşul Cernăuţi, precum şi din satele Sinauţii de Jos, Carapciu pe Siret, raionul Hliboca, dedicate memoriei lui Mihai Eminescu, scriitorilor Vasile Leviţchi şi Dumitru Hrinciuc, profesorilor Vasile Tovarniţchi şi Mihai Jar, Cernăuţi. Credem că alte acţiuni de aceeaşi anvergură îşi aşteaptă rândul lor. Or, în Cernăuţi mai sunt încă atâtea şi atâtea locuri deosebit de importante încă neconsemnate. ******************************************************************************************* Nicolae HAUCA, director al Agenţiei de presă „Euromedia” din Cernăuţi ******************************************************************************************* In fotografii: momente de la dezvelirea plăcii dedicate dinastiei Hurmuzăkeştilor.

22 sept. 2012

Foto si video de la COLOCVIUL PERSONALITATI BUCOVINENE: EUDOXIU HURMUZAKI SI EPOCA SA. Bicentenar Eudoxiu Hurmuzaki

Evenimentul s-a desfasurat în perioada 21-24 septembrie 2012, la Cernauti şi Cernauca. Urmează un reportaj cu imagini foto si video de la manifestare.

Te Deum, Biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil", com. Cernauca, r-nul Noua Sulita, reg.Cernauti, Ucraina. (Sâmbătă, 22 septembrie 2012). *********************************************************************************************** Deschiderea Colocviului pe fosta mosie a Hurmuzakestilor. *********************************Moderator:Prof. univ. dr. Ilie Luceac.
*************************************************************************************************** LA CETATEA HOTINULUI. FOTO DE VICTOR PILAT.
************************************************************************************************* DESCARCA TOATE FOTOGRAFIILE DIN PRIMA ZI DE AICI: i.yandex.ru/users/euromedia46/album/191366/slideshow ************************************************************************************** Sesiune de comunicari. Lansari de carte. Sala Rosie a Universitatii, str. Kotibinskogo, nr. 2, corp V.(Duminică, 23 septembrie 2012). DESCARCA TOATE FOTOGRAFIILE DIN ZIUA A DOUA A LUCRARILOR DE AICI: *************************************************************************************

Revista presei nordbucovinene de limba română din 21/09/2012.

CUVÂNTUL ADEVĂRULUI din 21/09/2012 DACĂ ACCESAŢI IMAGINILE DE MAI JOS PUTEŢI CITI ZIARUL IN MĂRIME NATURALĂ: *****************************************************************
LIBERTATEA CUVÂNTULUI din 21/09/2012 DACĂ ACCESAŢI IMAGINILE DE MAI JOS PUTEŢI CITI ZIARUL IN MĂRIME NATURALĂ: **************************************************************************
CONCORDIA din 21/09/2012. DACĂ ACCESAŢI IMAGINILE DE MAI JOS PUTEŢI CITI ZIARUL IN MĂRIME NATURALĂ: ***************************************************************************
MONITORUL DE HLIBOCA din 21/09/2012. DACĂ ACCESAŢI IMAGINILE DE MAI JOS PUTEŢI CITI ZIARUL IN MĂRIME NATURALĂ: ***********************************************************************************
GAZETA DE HERTA din 21/09/2012. DACĂ ACCESAŢI IMAGINILE DE MAI JOS PUTEŢI CITI ZIARUL IN MĂRIME NATURALĂ: *****************************************************************************

19 sept. 2012

COLOCVIUL PERSONALITĂŢI BUCOVINENE: EUDOXIU HURMUZAKI ŞI EPOCA SA - PROGRAM CERNAUŢI, 21-24 SEPTEMBRIE 2012


EDITURA ALEXANDRU CEL BUN–CERNĂUŢI ****************************************************************************************** CATEDRA DE FILOLOGIE ROMÂNĂ ŞI CLASICĂ ******************************************************************************** CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA CERNĂUŢI ******************************************************************************** INSTITUTUL “EUDOXIU HURMUZAKI” ******************************************************************************** UNIVERSITATEA BUCUREŞTI (FACULTATEA DE LITERE) ****************************************************************************************** ASOCIAŢIA CULTURALĂ PRO BASARABIA SI BUCOVINA *********************************************************************************************************** COLOCVIUL PERSONALITĂŢI BUCOVINENE: EUDOXIU HURMUZAKI ŞI EPOCA SA Bicentenar Eudoxiu Hurmuzaki ****************************************************************************************************************************************************************************** PROGRAM CERNAUŢI, 21-24 SEPTEMBRIE 2012 ************************************************************************************************ Vineri, 21 septembrie 2012 ****************************************************************************************************** 13.00 – Sosirea, cazarea şi înregistrarea participanţilor la hotelul „Bucovina” (str. Holovna) ***************************************************************************************************** Sâmbătă, 22 septembrie 2012 ***************************************************************************************************** 10.00 – TE DEUM, Biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavril”, com. Cernauca. 12.00 – Deschiderea Colocviului, com. Cernauca, fosta moşie a Hurmuzakeştilor. ******************************************************************************************************* Duminică, 23 septembrie 2012 ************************************************************************************************************ 10.00 – 14.30 Sesiune de comunicări. Sala Roşie a Universităţii Naţionale „Yu. Fedkovyci” din Cernăuţi, str. Koţiubinskogo, nr. 2, corp V.*** Moderator: prof. univ. dr. Ilie Luceac**** Prof. dr. Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, Cuvânt de deschidere.****Prof. univ. dr. Stepan Melniciuk, rectorul Universităţii din Cernăuţi, *************************************************************************************** Cuvânt de salut ********************************************************************************************* Prof. dr. Gheorghe Jernovei, şeful Catedrei de Filologie Română şi Clasică, Rolul Hurmuzăkeştilor şi al intelectualilor români la instituirea învăţământului universitar din Bucovina. ********************************************************************************************* 10.30 – 11.00 Istoricul Eudoxiu Hurmuzaki (1812-1874) şi epoca sa, prof. univ. dr. Ilie Luceac, Cernăuţi. ********************************************************************************************* 11.00 – 11.30 Consideraţii privitoare la originea şi locul de formare a românilor în opera istorică a lui Eudoxiu Hurmuzaki, prof. univ. dr. Constantin Burac, Bucureşti. ********************************************************************************************* 11.30 – 12.00 Hurmuzăkeştii şi problemele societăţii bucovinene în timpul Revoluţiei de la 1848-1849, prof. univ. dr. Ştefan Purici, Suceava. ********************************************************************************************* 12.00 – 12.30 Dialog epistolar între Blaj şi Cernăuţi în epoca Hurmuzăkeştilor, prof. univ. dr. Iacob Mârza, Alba Iulia, lector univ. dr. Radu Mârza, Cluj. ********************************************************************************************* 12.30 – 13.00 Pauză de cafea. ********************************************************************************************** 13.00 – 13.30 Horodiştea Cotnarilor din Moldova lui Ştefan cel Mare – leagăn al neamului Hurmuzaki, scriitor Ion Muscalu, Iaşi. ******************************************************************************************** 13.30 – 14.00 Confruntări religioase în Bucovina între anii 1911-1913. Documente din Arhiva MAE, prof.univ.dr. Adina Berciu-Drăghicescu, Bucureşti. ******************************************************************************************** 14.00 – 14.30 Vasile Alecsandri şi Hurmuzăkeştii – repere şi semnificaţii, asistent univ. dr. Minodora Bucur, Bucureşti. ******************************************************************************************** 14.30 – 15.00 Dezbateri pe marginea referatelor. ********************************************************************************************** 15.00 – Excursie la Mănăstirea din Bănceni. 18.00 – Excursie prin Cernăuţi *********************************************************************************************** Luni, 24 septembrie 2012 ******************************************************************************************** 09.00 – 14.00 Sesiune de comunicări. Secţia de istorie. Universitatea Cernauţi, corp VI, sala 16.***Moderator: prof. univ. dr. Iacob Mârza ***************************************************************************************************** 09.00 – 9.30 Populaţia Bucovinei între anii 1775-1806, prof. univ. dr. Radu-Ştefan Vergatti, Bucureşti. ************************************************************************************************ 09.30 – 10.00 Eudoxiu Hurmuzaki – un istoric romantic întârziat, prof. univ. dr. Dorin Cimpoieşu, Bucureşti. ***************************************************************************************************** 10.00 – 10.30 Discursul despre locul/rolul familiei Hurmuzaki în istoriografia română actuală, dr. Stelian Mândruţ, Cluj-Napoca. ************************************************************************************************** 10.30 – 11.00 Carol Miculi – un aristocrat al pianului şi un prieten devotat al Hurmuzăkeştilor, prof. Iuliana Luceac, Varşovia. ************************************************************************************************** 11.00 – 11.30 Documentele Hurmuzaki – preţios tezaur pentru studierea istoriei românilor, prof. univ. dr. Constantin Parascan, Iaşi. ************************************************************************************************** 11.30 – 12.00 Pauză de cafea ****************************************************************************************** 12.00 – 12.30 Doxaki Hurmuzaki – proprietar al moşiei Cernauca, prof. Dumitru Covalciuc, Cernăuţi. *********************************************************************************************** 12.30 – 13.00 Relaţiile lui Aron Pumnul cu Eudoxiu Hurmuzaki, prof. univ. dr. Ilie Rad, Cluj-Napoca. ************************************************************************************************************ 13.00 – 13.30 Caracterul naţional al învăţământului public în concepţia lui Alexandru (Alecu) Hurmuzaki, prof. dr. Alexandrina Cernov, Cernăuţi. *********************************************************************************************************** 13.30 – 14.00 Dezbateri pe marginea referatelor. ...................................................................................................................................................................................... 09.00 – 14.00 Sesiunea de comunicări. Secţia de filologie. Universitatea Cernauţi, corp. VI, Catedra de Filologie Română şi Clasică, str. Koţiubinskogo, nr. 2. Moderator: prof. dr. Gheorghe Jernovei *************************************************************************************************************** 09.00 – 09.30 Nichita Stănescu – de la limbajul modern la tiparele limbii vechi, prof. univ. dr. Oana Chelaru-Murarus, decanul Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti. 09.30 – 14.00 Studenţii în dialog cu scriitorul Ion Muscalu, prof. univ. dr. Ilie Rad, prof. univ. dr. Adina Berciu-Drăghicescu, asistent univ. dr. Minodora Bucur, prof. univ. dr. Constantin Parascan. **************************************************************************************************** 14.00 – 15.00 Excursie la Universitate, fosta Reşedinţă a Mitropoliţilor Bucovinei. 15.00 – 16.30 Excursie la Mănăstirea Horecea. *********************************************************************************************************** 17.00 Capela Mitropoliţilor de la cimitirul Horecea. TE DEUM pentru familia Hurmuzaki şi Aron Pumnul. *********************************************************************************************************** Marti, 25 septembrie 2012 Plecarea oaspeţilor. Plecarea trenurilor din Suceava, Gara Burdujeni: Interregio: 12. 30; 16.00; Interciti: 16.30; Interegio: 21.30 ************************************************************************************************************************************************************************************* Din partea Comitetului de organizare, ****************************************************************************************************************************************************************************** Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, ************************************************************************************************************************************************************************************ Prof. univ. dr. Ilie Luceac , ************************************************************************************************************************************************************************************** Drd. Marin Gherman, ********************************************************************************************* Nadina Cioban-Olaru, secretar, nchoban@mail.ru

Adresare


Către Consiliul Regional Cernăuţi, domnului preşedinte Myhailo Gainiceru ********************************************************************************************* În conformitate cu art. 2 al Legii Ucrainei „Cu privire la ratificarea Cartei Europene despre limbile regionale sau minoritare” din 2003 şi a punctului 2 al articolului 7 al Legii Ucrainei „Cu privire la politica de stat în domeniul limbilor”, noi, membrii societăţilor culturale româneşti din regiunea Cernăuţi, prezenţi la cea de a XXIII-a ediţie a Sărbătorii Naţionale „Limba Noastră cea Română”, ce s-a desfăşurat în ziua de 9 septembrie la Cernăuţi, luând cunoştinţă de Legea Ucrainei „Cu privire la politica de stat în domeniul limbilor”, salutând deciziile Parlamentului şi ale Preşedintelui Ucrainei, V. Ianukovyci, de a adopta şi semna acest act legislativ deosebit de important pentru implementarea Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare în regiunea noastră, solicităm Consiliului Regional Cernăuţi, deputaţilor din toate forţele politice - să adopte măsurile necesare pentru implementarea noii legi pe teritoriul regiunii Cernăuţi, unde populaţia românofonă reprezintă peste 10 la sută din numărul locuitorilor şi limba română are statut de limbă regională, - să formeze un grup de lucru pentru implementarea legii, - să obţină şi să dea publicităţii datele statistice oficiale ale Recensământului populaţiei din Ucraina cu privire la limba maternă pe fiecare localitate din regiunea Cernăuţi după cum prevede capitolul X „Prevederi finale”. ******************************************************************************************** Din partea:**************************** Societăţii pentru Cultură Românească Mihai Eminescu*********** Vasile BÂCU ************************************************************************************** Fundaţiei Culturale de Binefacere „Casa Limbii Române”************** Vasile TĂRÂŢEANU ****************************************************************************************** Uniunii Regionale a Societăţilor Româneşti „Pentru integrare europeană” ***************************************************************** Petru POSTEUCĂ ************************************************************************************** Centrului Bucovinean Independent de Cercetări Actuale*********************************************************** Aurica BOJESCU *************************************************************************************** Asociaţiei Ştiinţifico-Pedagogice „Aron Pumnul” din Ucraina*************************************************** Aurel CONSTANTINOVICI ************************************************************************************* Ligii Tineretului Român „Junimea”*********************************************** Vitalie ZÂGREA ************************************************************************************ Societăţii Publice GOLGOTA a Românilor din Regiunea Cernăuţi **************************************************************** - Victime ale Represiunilor Regimului Totalitar Ilie POPESCU *********************************************************************************** Societăţii GOLGOTA din oraşul Cernăuţi Octavian BIVOLARU ***************************************************************************************** Centrului de Cercetări Istorice şi Culturale Petru GRIOR ****************************************************************************************** Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti ************************************************************************************ Iurie LEVCIC ************************************************************************ Clubului Cultural-Sportiv „Dragoş-Vodă” din regiunea Cernăuţi*** Viorica PRIDII ******************************************************************************* Asociaţiei Cultural-Bisericeşti „Anastasia” din raionul Storojineţ Adrian ILIUŢ

16 sept. 2012

Revista presei nordbucovinene de limba română din 14/09/2012.

CUVÂNTUL ADEVĂRULUI din 14/09/2012 DACĂ ACCESAŢI IMAGINILE DE MAI JOS PUTEŢI CITI ZIARUL IN MĂRIME NATURALĂ: *****************************************************************
LIBERTATEA CUVÂNTULUI din 14/09/2012 DACĂ ACCESAŢI IMAGINILE DE MAI JOS PUTEŢI CITI ZIARUL IN MĂRIME NATURALĂ: **************************************************************************
CONCORDIA din 14/09/2012. DACĂ ACCESAŢI IMAGINILE DE MAI JOS PUTEŢI CITI ZIARUL IN MĂRIME NATURALĂ: ***************************************************************************
MONITORUL DE HLIBOCA din 14/09/2012. DACĂ ACCESAŢI IMAGINILE DE MAI JOS PUTEŢI CITI ZIARUL IN MĂRIME NATURALĂ: ***********************************************************************************
GAZETA DE HERTA din 14/09/2012. DACĂ ACCESAŢI IMAGINILE DE MAI JOS PUTEŢI CITI ZIARUL IN MĂRIME NATURALĂ: *****************************************************************************

13 sept. 2012

“Meridian Czernowitz”- 2012.

ІІІ міжнародний поетичний фестиваль

CКАЧАЙ ВСЕ ФОТО ОТСЮДА: http://www.meridiancz.com/press/vidkryvsya-iii-meridian-czernowitz/ **************** СВЯТОСЛВ ПОМЕРАНЦЕВ ПІДБИВ ПІДСУМКИ, ТАК ЗВАНОЇ ПОЕТИЧНОЇ ЛИХОМАНКИ У НАШОМУ МІСТІ Вівторок, 11 вересня 2012, 15:34 Президент міжнароднго поетичного фестивалю Меридіан Черновіц - Святослв Померанцев підбив підсумки, так званої поетичної лихоманки у нашому місті. Чотири доби, 96 годин, три міста та тисячі перечитаних сторінок поезії. "MERIDIAN CZERNOWITZ" - фестиваль, який об’єднує поезію з різними видами мистецтва: музикою, фотографією, живописом та театром. Цього року у ньому взяли участь більше 60-ти поетів, а також митці, ді-джеї, продюсери, скульптори, музиканти, художники, режисери з різних країн світу. Всього відбулося більше 50-ти заходів. Чотири дні власне самого фестиввалю, а для організаторів ще два обов"язкових: день до і день після. Святослав Померанцев, президент фестивалю MERIDIAN CZERNOWITZ: «Остані гості сьогодні переїхали потягом Чернівці-Київ і вже вдома і ми заспокоїлись і можемо сказати, що таки все». Втретє фестиваль повертає Чернівцям славу культурної столиці. Президент фестивалю зазначає, що він перфекціоніст, але помилки були. Святослав ділить їх на системні та щойно набуті, але здається, що саме вони додають фестивалю певної перчинки. Святослав Померанцев, президент фестивалю MERIDIAN CZERNOWITZ: «Є над чим працювати, є що відшліфовувати і моя кінцева мета - бути на своєму фестивалі туристом. Ось коли я відчую себе туристом і матиму змогу ходити, і дивуватися - як у них це виходить? Тоді я скажу, що все зроблено, але це десятиріччя. Я хотів би подякувати всій своїй команді: від директора до волонтерів. Всім дякую! Ми спрацювали дуже добре, на дуже високому рівні. Я думаю, що це дуже багато людей помітило». Вже завтра, 12 вересня, стартує 7-ий Львівський міжнародний літературний фестиваль, який проходить в межах 19-го Форуму видавців. На якому також представлятимуть чимало книжкових проектів Меридіану. В тому числі проведуть і автограф-сесію Юрія Андруховича, на якій він підписуватиме "Лексикон інтимних міст" у новому кишеньковому форматі, а також презентацію книги Оксани Забужко, яку модеруватиме директор MERIDIAN CZERNOWITZ - Ірина Вікирчак. Генрієтта Беух. Телеканал «Чернівці».

11 sept. 2012

INVITATIE LA COLOCVIUL PERSONALITATI BUCOVINENE: EUDOXIU HURMUZAKI SI EPOCA SA


EDITURA ALEXANDRU CEL BUN CERNAUTI**************************************** CONSULATUL GENERAL AI ROMÂNIEI LA CERNĂUŢI*************************************** INSTITUTUL “EUDOXIU HURMUZACHI” *************************************************** ************************************************************************************* UNIVERSITATEA BUCURESTI ************************************************************ FACULTATEA DE LITERE *************************************************************** ASOCIATIA CULTURALA PRO BASARABIA SI BUCOVINA ****************************************************************************************************************************************************************************************************** COLOCVIUL PERSONALITATI BUCOVINENE: EUDOXIU HURMUZAKI SI EPOCA SA**** Bicentenar Eudoxiu Hurmuzaki ****************************************************
**************************INVITATIE************************** **************************************************************** Anul acesta, la 29 septembrie 2012, se implinesc 200 de ani de la nasterea lui Eudoxiu Hurmuzaki (1812-1874). Ctitor al Colectiei de documente Hurmuzaki-monument peren al istoriografiei romanesti, artizan al Ducatului Bucovinei si al vietii parlamentare a provinciei, istoricul si omul politic Eudoxiu Hurmuzaki a fost şi ramane un model emblematic al intelectualului modern din Bucovina secolului al XIX-lea. Cu prilejul bicentenarului Eudoxiu Hurmuzaki, Editura Alexandru cel Bun din Cernauţi organizeaza Colocviul: Personalitati bucovinene: Eudoxiu Hurmuzaki si epoca sa (Istoricul Eudoxiu Hurmuzaki – 200 de ani de la nastere). Deoarece Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni a refuzat categoric sa finanteze acest proiect deosebit de important atât pentru istoriografia romaneasca cat si pentru ctitorul ei – istoricul şi omul politic Eudoxiu Hurmuzaki, al cărui bicentenar îl vom marca la 29 septembrie 2012, programul nostru va suferi schimbari esentiale, motiv pentru care organizatorii colocviului îşi cer scuzele de rigoare. Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni aprobase initial finanţarea proiectului, ceea ce se şi anunţase în prima noastră circulară. Aşadar, iată schimbarile, pe care urmează să le onoraţi, bineînţeles, la dorinţa D-voastră: ******************************************************************************************* 1. Evenimentul se va desfasura în perioada 21-24 septembrie 2012, la Cernauti şi Cernauca. ******************************************************************************************* 2. Dacă veţi binevoi să participaţi la colocviu, vă comunicăm estimativ preţurile de cazare şi masă pentru o persoană pe zi: masa (pranzul/cina) – 20 de euro de persoană; cazarea la hotelul Bucovina (camera singla– 30 euro pe zi; dublă – 50 euro pe zi), adică 25 – 30 de euro de pesoană. În total, aproximativ 50 de euro pe zi de persoană pentru cazare şi masă.************************************************************************************** 3. Excursia la Hotin va avea loc la dorinta participantilor, ceea ce inseamnă o contributie de 10 euro de persoana în plus, in exclusivitate pentru excursie.*********************************************************************************** 4. Transportul va fi suportat de participanti. ******************************************************************************************* În pofida acestor inconveniente, ne-ar face o deosebita placere dacă ati putea participa la comemorarea acestei date, care presupune evocarea memoriei vrednicilor nostri înaintasi. In vederea unei mai bune desfasurari a evenimentului, cei care nu au confirmat participarea pana acum sau cei care au confirmat-o deja, daca sunteti de acord cu noile conditii propuse, Va rugam respectuos sa ne confirmati incă o dată, in exclusivitate pana la 15 septembrie curent, participarea dumneavoastra, titlul comunicarii (pentru cei care nu l-au trimis pana acum) si un scurt rezumat, în vederea definitivarii programului. Textele comunicărilor nu vor depăşi 15-20 de pagini. Ele vor fi publicate ulterior în revista „Glasul Bucovinei”. Imediat după sustinerea lor in cadrul Colocviului, comunicările vor fi prezentate secretariatului in varianta electronica si printata. Anexam alaturat Programul orientativ al Colocviului. *************************************************************************************** ******************************************************************************************* Din partea Comitetului de organizare, Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, Prof. univ. dr. Ilie Luceac, Drd. Marin Gherman, Nadina Cioban-Olaru, secretar, nchoban@mail.ru Telefoanele de contact: 0038 0372-90 30 43 Editura. 0038 0372 55 25 60 domiciliu; Tel. mobil Ucraina 0990731246; e-mail: alex_cernoff@yahoo.com *************************************************************************************** ************************************************************************************** PROGRAM******CERNAUŢI, 21-24 SEPTEMBRIE 2012************************************* Vineri, 21 septembrie 2012************************************************ 13.00 – Sosirea, cazarea si inregistrarea participantilor ************************************************************************************** ************************************************************************************** Sâmbătă, 22 septembrie 2012 09.00 plecarea de la hotel Bucovina 10.00 – Te Deum, Biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, com. Cernauca. 12.00 – Deschiderea Colocviului, com. Cernauca, fosta mosie a Hurmuzakestilor. 14.00 – 16.00 Masa de pranz 16.00 – plecarea la Cetatea Hotinului 20.30 – Cina (Restaurantul Vatra, str. Kobileanska, nr. 5) ****************************************************************************************************************************************************************************** Duminică, 23 septembrie 2012 09.30 plecarea de la hotel Bucovina 10.00 – 14.00 Sesiune de comunicari. Lansari de carte. 14.30 – 15.00 Masa de pranz 15.00 – 16.30 Dezvelirea plăcii comemorative pe casa Hurmuzăkeştilor din Cernăuţi 16.30 – 20.30 Sesiune de comunicari. . Lansari de carte. 21.00 – 22.00 Cina (Restaurantul Vatra, str. Kobileanska, nr. 5) 22.00 plecare de la Vatra la hotel Bucovina ****************************************************************************************************************************************************************************** Luni, 24 septembrie 2012 09.30 plecarea de la hotel Bucovina 10.00 – 14.00 Sesiune de comunicări. Sectia de istorie. Universitatea Cernauti, corp V, Sala Rosie, Str. Kotsubinskogo, nr 2. 10.00 – 14.00 Sesiunea de comunicari. Sectia de filologie. Universitatea Cernauti, corp VI, Catedra de Filologie Romana si Clasica, Universitatea Cernauti, Sala Rosie, Str. Kotsubinskogo, nr 2. 14.00 – 16.00 Masa de prânz (Restaurantul Vatra, str. Kobileanska, nr. 5) 17.00 – 20.30 Sesiune de comunicări. Sectia de istorie. Universitatea Cernauti, corp V, Sala Rosie, 21.00 – Cina, Str. (Restaurantul Vatra, str. Kobileanska, nr. 5) 22.00 plecare de la Vatra la hotel Bucovina ****************************************************************************************************************************************************************************** Marti, 25 septembrie 2012 Plecarea oaspeţilor. Plecarea trenurilor din Suceava, Gara Burdujeni: Interregio: 12. 30; 14.00; Interciti: 14.30; Interegio: 21.30 Speram sa ne revedem în septembrie. ******************************************************************************************************************************************************************************* Din partea Comitetului de organizare, Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, Prof. univ. dr. Ilie Luceac, Drd. Marin Gherman, Nadina Cioban-Olaru, secretar, nchoban@mail.ru Telefoanele de contact: 0038 0372-90 30 43 Editura 0038 0372 55 25 60 domiciliu Tel. mobil Ucraina 0990731246 e-mail: alex_cernoff@yahoo.com ******************

10 sept. 2012

Limba noastră cea română. Cernăuți, 09,09,2012.

La Cernăuţi, sub cerul Limbii Române ************************************************************************** Duminică, 9 septembrie, peste Cernăuţi, străveche capitală culturală a Bucovinei, un soare blând îşi filtra mierea pentru a pătrunde în sufletele câtorva sute de români, din nordul Bucovinei şi din patria istorică, prezenţi la o reuşită sărbătoare de suflet. În debutul zilei, în prezenţa Excelenţei Sale Tatiana Popa, consulul român la Cernăuţi, gazdă primitoare a fost Societatea pentru Cultura Română „Mihai Eminescu”. La sediul societăţii, neobosiţii ziarişti şi oameni de cultură Vasile Bâcu – preşedinte şi vicepreşedintele Nicolae Şapcă, au organizat un adevărat regal de carte, o expoziţie şi prezentări ale unor recente apariţii. Ne-am întâlnit cu scriitorul Simion Gociu, susţinut de academicianul Vasile Tărâţeanu, care, la rându-i a adus tuturor un dar – ziarul „Curierul de Cernăuţi” – dedicat sărbătorii limbii române şi a prezentat trei cărţi. Cu trei cărţi a venit de la Rădăuţi deputatul Mircea Irimescu, preşedintele Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, însoţit de scriitorul Emil Ianoş, care a adus o carte de umor. Rodica Puia din Târgu Mureş, originară din Cernăuţi, a adus un dar simbolic, tricolorul românesc şi alese cuvinte de preţuire pentru oraşul natal şi pentru valorile româneşti păstrate aici. Poeta Taţiana Vlad Guga din Vatra Dornei, formată la şcolile cernăuţene, a exprimat dorinţa ca legăturile frăţeşti dintre românii din toată Bucovina să nu se piardă. Profesorul Constantin Dascaliuc, directorul editurii „Svit”, a prezentat cele mai noi apariţii editoriale constând din manuale şcolare. Poetul Mihai Prepeliţă a adus recentul său volum de poezie, intitulat „Martirion”. Întoarsă recent de la Chişinău, de la Congresul Mondial al Eminescologilor, cunoscuta scriitoare Lucia Olaru Nenati a reţinut atenţia celor prezenţi prin patru cărţi deosebite. Scriitorul Dumitru Covalciuc din Cernăuţi este autorul unei realizări mai aparte „Mic dicţionar de medici români din Bucovina”, ce cuprinde date despre 240 de medici, care au activat sau lucrează în prezent în 19 ţări ale lumii. Inginerul Gheorghe Şodrângă, şeful Ocolului Silvic din Herţa, s-a prezentat cu un volum de poezie din care a recitat un poem dedicat lui Eminescu. Eleonora Schipor a adus în atenţie un volum propriu şi unul aparţinând poetei populare Elena Fedoreac. Întâlnirii cu cartea i-a urmat un alt moment emoţionant, depunerea de coroane de flori la monumentul lui Mihai Eminescu, prezent fiind şi autorul frumoasei statui, Dumitru Gorşcovschi. Spectacolul festiv dedicat sărbătorii limbii române, presărat cu alocuţiuni, s-a desfăşurat în impunătoarea sală a Palatului Universităţii de Medicină. În deschidere, corul „Fiii Arboroasei” din Iordăneşti, a interpretat cu patos melodii dedicate limbii române. Vasile Bâcu, din partea organizatorilor a subliniat că sărbătoarea din acest an stă sub un semn fast, aprobarea recentă a Legii Ucrainei „cu privire la bazele politicii de stat în domeniul limbilor”, în temeiul căreia şi românii din Regiunea Cernăuţi pot beneficia de folosirea, în toate domeniile, a limbii materne. Propune adoptarea unei rezoluţii pentru susţinerea acesteia în faţa autorităţilor, realizată concret şi prin intervenţiile punctuale şi energice ale ziariştilor Nicolae Toma şi Maria Toacă, de la ziarul „Zorile Bucovinei” şi a scriitorului Arcadie Opaiţ. Vorbitorul a remarcat că s-au făcut unele progrese în folosirea limbii române în regiune. Preşedintele Consiliului Regional Cernăuţi M. Găiniceru remarca, printre altele, faptul că „limba română este un factor de dezvoltare şi stabilitate în regiune”. Au mai rostit alocuţiuni care au subliniat eforturile făcute de românii din regiunea Cernăuţi pentru păstrarea limbii, a tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti Vasile Tărâţeanu, Iurie Levcic – directorul Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti, Mircea Irimescu, Petru Grior, din partea Centrului de Cercetări Istorice din Cernăuţi, Dumitru Covalciuc (care a reiterat cerinţa către autorităţi de a se repune inscripţia românească de pe catedrală), Lucia Olaru Nenati, Paraschiva Abutnăriţei – din partea unei delegaţii de 21 de persoane, membre ale Filialei „Arboroasa” a Asociaţiei Culturale „Pro Basarabia şi Bucovina” din Vatra Dornei. Profesorul Gheorghe Jernovei, şeful catedrei de limbă română de la universitatea cernăuţeană, constată „o nouă atitudine a statului faţă de minoritari”. Au transmis mesaje înălţătoare Ilie Popescu, deputat în Rada Ucrainei şi vicepreşedinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Ioan Cătălin Nechifor, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava. Momentele artistice, atent selectate, i-au avut ca protagonişti pe soliştii Nicolae Mintencu din Voloca, Ilie Caras din Ropcea, Alexandru Tărâţeanu, Adrian Costea, „privighetoarea” din nordul Bucovinei, Victoria Costinean, cu Ansamblul „Izvoraşul”. Au recitat doi tineri de excepţie, elevul Dumitru Ungureanu de la Gimnaziul Nr. 6 din Cernăuţi şi studenta Ana Maria Şapcă, dar şi scriitorii Emil Ianoş şi Mihai Prepeliţă. Finalul spectacolului a aparţinut sucevenilor. De un real succes s-a bucurat tânăra şi talentata interpretă Laura Erhan, iar cunoscutul şi îndrăgitul solist Călin Brăteanu i-a impresionar pe participanţi prin cuvintele de suflet pe care le-a rostit, prin repertoriul ales şi prin invitaţia finală la „Hora mare” în care s-au prins toţi participanţii la sărbătoare. A fost, credem, una dintre cele mai reuşite manifestări dedicate limbii române. Dar dincolo de atmosfera festivă, avem convingerea că românii din regiunea Cernăuţi au mai făcut un pas spre consolidarea identităţii şi demnităţii lor. ***************************************************************************** Paraschiva Abutnăriţei
Vezi video aici: http://www.dailymotion.com/video/xtg3qu_limba-noastry-cea-romana-cernauti-9-sept-2012-la-societatea-mihai-eminescu_creation *********************************************************************************** http://www.dailymotion.com/video/xtgivm_rodica-puia-tg-murey-a-venit-la-cernauti-la-bastina-la-sarbatoarea-limbaromana-9-sept-2012_creation *********************************************************************************** Descarcă toate fotografiile de aici: ***********************************************************************************

*******************************************************

NE-AR TREBUI CLOPOTUL ''BUGA'' DE LA PUTNA CA SĂ BATEM ALARMA ŞI SĂ FIM AUZIŢI


DUMINICĂ, 9 SEPTEMBRIE 2012. Cernăuţi: Îndemn la deşteptare. Nu o dată ziaristele Maria Toacă şi Felicia Nichita-Toma au abordat în paginile „Zorilor Bucovinei” problemele grave ale limbii române. Acest subiect alarmant este pus în discuţie şi în articolul „Dar pe noi nici în cot nu ne doare”, semnat de M. Toacă (vineri, 13 iulie 2012), în care autoarea parcă mi-a ghicit gândurile mele şi, probabil, ale multor alţi cititori. Citind materialul, mi-am adus aminte de primul Congres al intelectualităţii române din regiunea Cernăuţi, la care s-a atras atenţia la situaţia învăţământului în şcolile cu predarea în limba română. Au trecut 13 ani de atunci. În loc să simţim unele ameliorări, ne ciocnim numai de probleme tot mai dureroase. Parcă am fi sortiţi blestemului de a merge mereu înapoi ca racul. Dar să operăm cu cifre, care redau situaţia reală. În raionul Noua Suliţă, în anii 2009-2010 existau 35 de şcoli: 13 ucrainene, 15 cu predarea în limba română şi 7 mixte, acestea fiind la o populaţie de 29.703 ucraineni, 56.233 români şi 'moldoveni', 1.235 ruşi, 290 alte naţionalităţi. Cifrele vorbesc de la sine, mai ales că cele 7 şcoli mixte nu pot fi socotite româneşti, deoarece 2/3 din obiecte se predau în limba ucraineană. Ce să mai vorbim, când toată vina e de la Catrina, cum spun bătrânii la noi în sat. Ba conducerea şcolii e de vină, ba a grădiniţei, ba părinţii. Iar dacă ne gândim mai bine, nu e greu să înţelegem că sforile vin de mai departe, de la o înălţime mai mare. Nu demult am stat de vorbă cu o tânără mamă, care are un fiu în clasa a II-a cu predarea în limba ucraineană. Are şi o fetiţă, pe care, de asemenea o pregăteşte pentru clasa ucraineană. După o lungă discuţie, ea mi-a reproşat: „Ce vreţi de la mine? Mă tem ca soţul să nu-şi piardă serviciul. Cu ce voi întreţine copiii…”. Aşadar, ca tinerii părinţi să-şi poată câştiga bucăţica de pâine trebuie să-şi înscrie copiii în clase ucrainene. Oare această politică nu vine de la conducerea statului, de la ordonanţele Ministerului Învăţământului, prin care sunt constrânse drepturile minorităţilor naţionale? Astfel se înfăptuieşte trecerea treptată a învăţământului minorităţilor la limba ucraineană. Bune zile am ajuns. Dar cum rămâne cu drepturile garantate de Constituţie? Ori legile sunt numai pentru cei aleşi? La drept vorbind, instruirea, în exclusivitate, în limba de stat e pentru cei de-alde noi. Marii demnitari şi oligarhii îşi dau copiii la şcoli cu predarea în limba engleză, ca apoi să-i trimită la studii în străinătate. Şi cei mai mulţi dintre ai noştri pleacă peste graniţă, însă la munci negre. Oameni buni, deşteptaţi-vă şi priviţi adevărul în faţă! Nu vă lăsaţi pradă intimidării că limba română n-are perspectivă. Copilul care cunoaşte bine limba mamei va însuşi uşor orice limbă. N-ar strica să luăm exemplu de la evrei. Ei se acomodează la orice mediu, vorbesc mai multe limbi, dar nu uită de limba lor. În această ordine de idei, mi-a venit în minte o paralelă. Ca să-i oblige pe ţărani să intre în colhoz, în anii 1946-1947, sovieticii i-au supus foametei. Colhozurile, care păreau veşnice, totuşi, s-au distrus. Astăzi, prin diferite metode camuflate, suntem dezmoşteniţi de ce avem mai scump – de limba mamei. Ucrainenii fac greve şi ies în stradă în apărarea limbii lor. Poate, într-adevăr, ar trebui să le urmăm exemplul, să nu stăm cu mâinile în sân. Ce-ar fi să ieşim cu un sicriu, pe care să scriem: „Nu îngropaţi limba noastră!”. Posibil, am fi învinuiţi de naţionalism, însă, cred că nu-i nici o încălcare a legii un astfel de naţionalism, orientat spre apărarea valorilor spirituale. Din păcate, n-are cine să ne scoată în stradă în apărarea limbii şi demnităţii naţionale. Societăţile noastre au „îmbătrânit” (la figurat), deşi în fruntea unora sunt oameni tineri. La manifestările de respiraţie românească nu vedem elevi, profesori, feţe bisericeşti. Suntem tot mai puţini şi lipsiţi de viitor, fără de tineret. Ca să batem alarma şi să fim auziţi, ne-ar trebui clopotul Buga de la Putna. Se spune că un sat care se respectă şi cu frica de Dumnezeu trebuie să aibă o şcoală arătoasă şi o biserică frumoasă. Biserică, Slavă Domnului, avem şi ascultăm slujbele în dulcea limbă românească, dar şcoala boincenii au pierdut-o. Şi e mare păcat, în faţa viitorului şi a lui Dumnezeu. Eleonora BIZOVI, satul Boian, raionul Noua Suliţă, regiunea Cernăuţi Zorile Bucovinei Sursa: http://dincolodetisa.blogspot.com/

4 sept. 2012

DRAGI COMPATRIOŢI!


Vă invităm la Spectacolul de Gală al ediţiei a V-a a Festivalului Muzical ”ALESE PERLE PENTRU MAMA”, organizat de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti din Cernăuți. Evenimentul va avea loc în data de 23 septembrie 2012 în Sala de Spectacole a Palatului Academic al Universității bucovinene de medicină (strada F. Schiller, nr.11) cu începutul la ora 13.00. Rugam persoanele juridice și fizice, oamenii de bună credință să contribuie după posibilități la organizarea acestei acțiuni de mare amploare. Conturile noastre bancare: Account With Institution: KHABUA2K \ 947000610 UKRSIBBANK , KHARKIV, Ukraine № 26004175721800 Beneficiary: The Bucovina Art Centre for promoting and conserving Traditional Romanian Culture from Chernivtsi RAIFFEISEN BANK S. A. , cod SWIFT RZBRROBU Piata Charles de Gaulle nr. 15, Cod 011857, Bucuresti Moneda EUR RO91RZBR №0000060014813856 Beneficiary: Iurii Levchyk ( cu mențiunea: ajutor nerambursabil pentru activitatea Centrului Bucovinean de Artă și cultură românească Cernăuți) Cu respect Iurie Levcic Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și promovarea culturii Tradiționale românești Cernăuți 58000, str. 28 IUNIE, nr. 7 Cernăuți, Ucraina Tel. 0038 050 9060099; 0038 037 904209 centrcultperla@yahoo.com; centrcultperla@gmail.com www.artbuc.cv.ua ******************************************************************************** CUNUNI ÎNMIRESMATE DE DRAGOSTE PENTRU MAME Ca şi ochii care nu se văd, vocile mult timp neauzite se uită. Însuşind bine acest adevăr, Iurie Levcic îşi scoate în lume tinerele talente, crescute şi modelate de câţiva ani buni, cu îndemânare de giuvaiergiu, la Centrul său pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale româneşti. A devenit deja o tradiţie înrădăcinată în activitatea sa de animator al vieţii culturale ca în a treia duminică după Paşti, când creştinătatea cinsteşte vrednicia femeilor Mironosiţe, să ne invite la spectacolul discipolilor săi, care încep să devină şi ei purtători ai unor miruri miraculoase. Or, copiii adunaţi în constelaţia „Perlei” sunt ca nişte flori de primăvară, ce-şi revarsă gingaş mireasma, aidoma mirului binecuvântat. Concertul de dare de seamă, susţinut şi primăvara aceasta în Duminica Mironosiţelor de ansamblul „Perla”, precum şi de oaspeţii Centrului, artişti îndrăgiţi şi mult aşteptaţi de public, a fost consacrat pe bună dreptate în exclusivitate mamelor. Nu zic, sunt şi unii taţi interesaţi să-şi vadă copiii printre steluţele scenei, dar aceştia pot fi număraţi pe degete. Toată lauda şi recunoştinţa, armonios îngemănate în dor de cântec şi imnuri de preamărire, au fost aduse mamelor – de la interpreţii cei mai mici, care abia învaţă să îngâne cuvintele, şi până la cântăreţii consacraţi, cu tâmplele atinse de melancolia toamnelor. Feerica împlinire, realizată de odoraşele mamelor dornice de a creşte mari artişti, a debutat cu melodii intonate de grupul de bază, urmat de freamătul celor mai plăpânde mlădiţe – perle ce abia-abia îşi anunţă strălucirea. Lipsiţi de complexele şi emoţiile fireşti celor mari, aidoma mieilor zburdalnici scăpaţi la iarba fragedă, ei au vestit că „Vine, vine primăvara”. În corul de angelice voci, cu mai multă cutezanţă dădea tonul micuţa Georgiana Deliu, înviorându-şi cântarea cu elemente vioaie de dans. Un element surprinzător, care mărturiseşte maturizarea şi prestanţa artistică a celor două grupuri ale ansamblului vocal-folcloric „Perla”, este noua vestimentaţie. De-acum copiii nu mai apar în spectacole fiecare în ce-şi găseşte sau în costume-kitschuri, „modernizate” după fala de prost gust, ci sunt gătiţi toţi unul ca unul în veritabilul port românesc. Perioada ce s-a scurs de la ultima întâlnire cu publicul cernăuţean le-a adus câtorva dintre cei mai promiţători solişti recunoaşterea publicului din România şi distincţiile unor prestigioase concursuri din Patria istorică. Astfel, Diana Chişcan, protagonista piesei de muzică uşoară „Mamă, tată, am nevoie de voi”, a luat premiul I la Festivalul „Ofranda sufletului” din Târgu-Mureş, Vasile Gavriliuc, „flăcău” nesăţios de veselie, cu căciula pe-o ureche, care-şi cântă numele şi invită lumea cu foc la horă, a cules aplauze nenumărate prin Sibiu şi Alba Iulia, iar Carina Pascari a câştigat premiul I în nominalizarea „domnişoara-talent” din cadrul concursului regional „Mini-miss a Bucovinei”. În spectacolul de duminică Carina, susţinută de dansatoare de seama ei, şi-a etalat talentul de mică zână prefăcută de razele soarelui primăvăratic într-o zglobie buburuză. Ceva mai târziu a apărut şi „romaniţa” Alexandra Ionaşcu, împletind în ritm modern, o coroniţă de dragoste pentru mamele bune şi scumpe. Printre cei care, crescuţi la şcoala artistică a lui Iurie Levcic, au prins curaj să-şi ducă cântecul mai departe se impune Nicolae Certuşchin. În aceste zile băiatul se pregăteşte să plece la Doneţk, la festivalul copiilor „Rouă curată”. În contrast răscolitor cu torentele de voie bună din care ne inunda veselia melodiilor interpretate de Teodor Glâzan, Cristina Garabagiu, Ana Apetrachioae, Biatris Şodrânga, Marin Paduri, a răsunat vocea Cristinei Florea, aprofundată de tristeţea tulburătoare a mamelor rămase singure, „ca o ramură pustie”. Dulce şi melodios şi-a cântat dorul neadormit de măiculiţa Sergiu Teodorescu, adieri uşoare de melancolie plutind şi printre trandafirii împletiţi în cununa cântecului de Adina Şurubar, cu o piesă ce evocă datoria fiilor de a răspunde la chemarea mamelor. Interesant pare a fi faptul că şi unii ucraineni sunt atraşi şi doresc să evolueze alături de copiii noştri, semnificativ fiind cazul Marianei Melnik din satul Ivanivţi, raionul Chelmeniţi. Mare cât un degeţel, Andreea Asiminicesei din Botoşani a devenit o prezenţă nelipsită la spectacolele „Perlei”. Adusă de mărinimoasa doamnă Doina Popa, una dintre partenerii de proiect ai lui Iurie Levcic, Andreea a realizat o surprinzătoare schimbare de imagine, interpretând cu fermecătoare gesturi teatrale o romantică piesă despre aventurosul tangou argentinian. De menţionat că nici din acest spectacol n-au lipsit surprizele cu mesaj de la muza comediilor lui Vasile Alecsandri. După ce ne-a distrat la „Mărţişor” cu voiajul faimoasei Chiriţoaia prin Paris, Mihaela Paşcanu din Mihoreni ne-a dovedit că dragostea ei pentru arta teatrală nu-i doar o pasiune de ocazie. Transcendând în chipul doftoroaiei Angheluşa, ea ne-a dat sfaturi admirabile contra tuturor bolilor şi mai ales nu s-a zgârcit să ne înveţe cum să scăpăm de urât. Nu ştiu ce profesori ai artei dramatice are această încântătoare fetiţă la Mihoreni, însă e evident că comoara ei de talent înnăscut este măiestrit lustruită. La sigur, cei care şi-au petrecut după-amiaza din Duminica Mironisiţelor alături de artiştii „Perlei” încă mult timp nu vor suferi de urât, având în faţa ochilor chipul şi purtând în suflet ecoul vocii Mariei Plantus, una dintre cele mai strălucitoare bijuterii din şiragul tinerelor talente lansate de Centrul lui Iurie Levcic. Pe aceeaşi undă de promovare îşi croieşte calea şi Alina Bosovici, şi Ala Caştelean, care ne-au dăruit clipe revelatorii cu melodii de suflet. Iar fără Grigore Gherman orice concert ar pierde din farmec şi valoare, el reuşind să fie aşteptat şi să ne cucerească inimile nu mai puţin decât consacraţii Gică Puiu sau Nicolae Mintencu, care ne-au amintit de mărgăritarele folclorice ce le reprezintă ascensiunea artistică. O vădită desăvârşire a artei coregrafice au demonstrat dansatorii colectivului „Dor bucovinean”, învredniciţi să evolueze aproape pe tot parcursul spectacolului şi să pună în valoare momentele muzicale oferite de aleşii oaspeţi din România, interpreţii Veronica Galan şi Alexandru Dumbravă, care au ridicat sus paharul de voie bună cu „Smărăndiţa cea frumoasă” şi „Ionel din Dorohoi”, dar n-au ocolit nici valul de tristeţe, căci aşa ne trece viaţa – când veselindu-ne în dulceaţa cântecului, când resemnându-ne în amarul lacrimii... Maria TOACA SURSA:http://www.artbuc.cv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=80

3 sept. 2012

Перший віце-прем’єр-міністр України Хорошковський взяв участь у відкритті ліцею у Чернівцях

Сьогодні, 3 вересня, у Чернівцях з робочим візитом перебуває Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський. Він взяв участь в урочистому відкритті обласної загальноосвітньої школи-інтернату «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей». - Ми з вами спільно робимо крок у майбутнє, бо тут вчитимуться майбутні науковці, еліта Буковини і країни, - відзначив Хорошковський, вітаючи школярів, їхніх батьків і вчителів. про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА. Валерій Хорошковський разом з губернатором Михайлом Папієвим ознайомилися з умовами навчання у цьому закладі, поспілкувалися з педагогічним та учнівським колективами, оглянули спальний та навчальний корпуси. Новоствореному навчальному закладу подарували інтерактивну дошку та комп’ютерний клас. Довідка «Погляду» У 2011 р. комунальний заклад «Чернівецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» реорганізовано у комунальну обласну загальноосвітню школу-інтернат «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей». Заклад є науково-експериментальним майданчиком Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. Розрахований навчальний заклад на 250 учнів. У перший рік навчання у ліцеї буде два 8-их класи по 32 учні з профільним поділом на 4 групи: природничо-математичну, інформаційно-технологічну, суспільно-гуманітарну та іноземної філології.
Хорошковський прочитав лекцію студентам ЧНУ
Сьогодні, 3 вересня, у рамках робочої поїздки до Чернівецької області Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський відвідав ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Він зустрівся з ректором університету Степаном Мельничуком, ознайомився з архітектурним ансамблем університету, відвідав Червону, Блакитну та Мармурову зали. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА. Після невеликої екскурсії Валерій Хорошковський виступив перед студентами факультету історії, політології, міжнародних відносин, філософсько-теологічного факультету, філологічного, економічного, юридичного та факультету іноземних мов університету з лекцією на тему євроінтеграції України. Нагадаємо, перед цим він взяв участь в урочистому відкритті обласної загальноосвітньої школи-інтернату «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей».
Чернівецькі студенти запитали Хорошковського про Тимошенко Валерій Хорошковський прочитав лекцію студентам ЧНУ Під час зустрічі зі студентами ЧНУ першому віце-прем’єру Валерію Хорошковському поставили запитання: «Чи може Україна бути у Європі, коли лідер Опозиції знаходиться у тюрмі?».
Запитання студента прозвучало після лекції Хорошковського на тему євроінтеграції України, інформують «Чернівці. Коментарі». - Ми відчуваємо це як проблему для нашої євпрпейської інтеграції і ми маємо з цим працювати. Але ніхто сьогодні не сумнівається в ЄС у проблемі винна чи не винна, - заявив Хорошковський. - Мова йде про вибіркове правосуддя, що винних мабуть більше, ніж тих, хто знаходиться у в’язниці. При цьому він зазначив, що уряд не може вплинути на рішення, винесене судом. - Якщо говорити з точки зоку уряду, то ми не маємо права втручатися у роботу судових органів, але ми повинні їм створити умови, - додав Хорошковський. http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/pershii_vice-premer-ministr_ukraini_horoshkovs_kii_vzjav_uchast_u_vidkritti/ ********************************************************************** У ЧЕРНІВЕЦЬКУ ОБЛАСТЬ З ОДНОДЕННИМ ВІЗИТОМ ЗАВІТАВ ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ ВАЛЕРІЙ ХОРОШКОВСЬКИЙ (http://chernivtsy.tv/valeriy-horoshkovskiy-vistupiv-z-lektsieyu-pered-studentami-chnu.html) Понеділок, 03 вересня 2012, 12:49 У Чернівецьку область з одноденним візитом завітав перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський. Він завітав до щойно відкритої загальноосвітньої школи-інтернату під назвою "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей", прочитав студентам Чернівецького національного університету лекцію на тему Євроінтеграційних процесів в Україні. 64 дитини - саме така кількість маленьких буковинців навчатиметься у новоствореній освітній установі під назвою "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей". Урочисту лінійку спеціально перенесли з першого вересня на третє, адже чекали на поважних гостей. Усе як годиться - короваї, учениці в розцяцькованих народних костюмах, півтори години чекання простонеба. Поважних гостей, за звичаєм, зустрічали хлібом-сіллю. Перерізаючи урочисту стрічку, перший віце-прем'єр-міністр разом з очільниками області наголосили на необхідності створення пристойних умов для навчання підростаючого покоління. Діти, які навчатимуться у цьому ліцеї, особливо потребують такого ставлення. Марина Семенюк, директор Багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей: "Це діти особливої категорії, це діти ті, які потребують соціальної допомоги. Тобто, це діти, які йдуть в категорії "діти-сироти", "діти з малозабезпечених сімей", "діти з багатодітних сімей". Специфіка дійсно в цьому, тому що такого закладу на Буковині дійсно немає". Після урочистого відкриття делегація направилася роздивлятися оснащення школи-інтернату, адже усі вихованці не лише тут навчатимуться, а й житимуть. У кімнатах - по два ліжка, комп'ютер, тумбочки та килими. Поки що облаштований тільки третій поверх, доробляють вбиральню та кухню. В цілому перший віце-прем'єр-міністр залишився задоволеним і житловим приміщенням, і бібліотекою, і навчальними класами. Каже, основне, аби діти тут засвоювали не лише програмні знання, а й вчилися бути справжніми громадянами. Валерій Хорошковський, Перший віце-прем'єр-міністра України: "Кожен має на своєму місці працювати чесно і професійно. Кожен на своєму місці. Не тільки дивитися вгору і казати "от ви там, такі-сякі", а сам не хоче навіть, умовно кажучи, передвинути цеглу. От коли кожен на своєму робочому місці зможе досягти успіху, тоді країна буде успішною". Другою частиною офіційного візиту було відвідування Резиденції Митрополитів. Тут Хорошковському продемонстрували головні зали, він, у свою чергу, поспілкувався за студентами на теми Євроінтеграції. Запитання від буковинської молоді були найрізноманітнішими - від ставлення чиновника до гурту ФЕМЕН і до основних шляхів виходу України з економічної кризи. Втім, користь таких візитів - не лише у спілкуванні зі студентами, зазначив голова чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв. Михайло Папієв, голова Чернівецької облдержадміністрації: "Для нашого корпусу університету, а це центральний корпус, це пам'ятник ЮНЕСКО, центральна резиденція. Ми щойно мали до Валерія Івановича разом зі Степаном Васильовичем Мельничуком, щоб ми продовжили зараз реставраційні роботи і передано зараз наше прохання на 17 мільйонів гривень. Досвід показує, що після таких візитів з'являються і кошти, і можливість відновити такі об'єкти". Після візиту до університету оглянув кілька провідних підприємств краю. Надія Величко. Телеканал «Чернівці».

2 sept. 2012

În satul Privorochia a fost sfinţită o cruce în memoria românilor nevinovaţi, decedaţi în GULAG-urile regimului totalitar sovietic

Duminică, 2 septembrie 2012, în localitatea Privorochia, raionul Hliboca, un grup de preoţi în frunte cu protopopul raionului Hliboca, Ioan Gorda, şi parohul Bisericii din localitate, Ilie Guşulei, au sfinţit Capela şi Crucea simbolică în memoria românilor nevinovaţi, decedaţi în GULAG-urile regimului totalitar sovietic de tristă amintire. La Crucea comemorativă au depus flori din partea Consulatului General al României la Cernăuţi, Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” şi Societăţii regionale „Golgota”. Apoi, s-a trecut la mitingul cu ocazia sfinţirii Capelei şi Crucii comemorative. Modelatorul acestei frumoase acţiuni, Vasile Ciuleac, starostele bisericii, a oferit cuvântul protopopului Ioan Gorda, parohului Bisericii din localitate, Ilie Guşulei, Consulului României la Cernăuţi, Corneliu Ciobotaru, şefului Administraţiei Raionale Hliboca, Mykola Zaharciuk, locţiitorului preşedintelui Consiliului Raional Hliboca, Petru Timofte, preşedintelui Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu”, Vasile Bâcu, primarului oraşului Storojineţ, Mykola Karliiciuk, membrului Prezidiului Societăţii Regionale „Golgota” şi al Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu”, Octavian Voronca. Toţi vorbitorii au subliniat importanţa divină şi patriotică a ridicării Capelei şi Crucii comemorative. Lor li s-a înmânat câte un buchet de flori şi câte un colac. La miting au participat mulţi români din satele vecine şi anume: domnii Gheorghe Gireadă, primarul comunei Stăneşti, Ion Posteucă, preşedintele filialei din Stăneşti a Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi, Ion Ţugui, membru al Prezidiului Societăţii regionale „Golgota, ş. a. Ultimul a luat cuvântul subsemnatul, care s-a referit la cele două semnificaţii ale crucii. Prima şi cea mai importantă semnificaţie este simbolul religiei creştine; a doua semnificaţie – suferinţe, calvar, chinuri, torturi etc. Soldaţii romani i-au pus lui Hristos o cruce în spate, în drum spre Golgota, pe care El a dus-o până la răstignire. Românilor din acest sat le-au pus-o cerberii stalinişti şi ei au dus-o în GULAG-urile regimului stalinist odios până au decedat în chinuri feroce. Şi dacă acolo au respectat cu sfinţenie cele zece porunci ale lui Dumnezeu şi credinţa lui Iisus, vor trăi veşnic cu El. Subsemnatul a mulţumit celor care au contribuit direct sau parţial la ridicarea acestei Cruci simbolice, înmânându-le diplome de excelenţă lui Ilie Guşulei, parohul Bisericii din localitate, Elenei Andronic, primarul interimar al satului, Vasile Ciuleac, starostele Bisericii, Evei Zaharciuc, preşedintele organizaţiei primare din satul Privorochia a Societăţii regionale „Golgota”, Mihai Diacur, casierul Bisericii, Valentin Faifer, Toader Gireadă, Mariei Rotaru şi lui Ion Rotaru. În încheiere, celor prezenţi li s-a oferit o bogată masă de pomenire. Ilie POPESCU, preşedintele Societăţii regionale „Golgota”