Ascultă Online Radio Cernăuți

23 dec. 2017

Dumitru Covalciuc, o stea prea timpuriu stinsă pe Pământ și aprinsă în Cer

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Covalciuc


VEZI  AICI 41 DE  VIDEOCLIPURI  DE  LA  ÎNMORMÂNTAREA LUI DUMITRU  COVALCIUC din
Mesaj de condoleanțe adresat familiei domnului DUMITRU COVALCIUC, președinte al Societății Culturale ”Arboroasa” Cernăuți
Am aflat cu întristare de trecerea din această viață, la vârsta de 71 de ani, pe 23 decembrie 2017, a domnului Dumitru Covalciuc, personalitate marcantă a culturii romanești, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai comunității românești din Ucraina, președinte al Societății ”Arboroasa”, membru-fondator și membru al prezidiului Societății pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți, redactor al publicațiilor „Codrul Cosminului”, „Miorița”, „Țara Fagilor”, autorul numeroaselor monografii ale satelor bucovinene, scriitor, istoric, folclorist, publicist.
Dumitru Covalciuc şi-a dedicat viaţa cercetării istoriei Bucovinei, promovării și valorificării folclorului românesc din regiunea Cernăuți, cinstirii patrimoniului național moștenit de la înaintaşii săi. Biografia Istoricului este drept un model de curaj, sacrificiu, nobleţe, dăruire şi modestie în susținerea permanentă a demersurilor comunității românești. Conştient de misiunea încredinţată, a fost prezent în viaţa românilor din regiune Cernăuți, s-a implicat în multiple activităţi culturale, s-a îngrijit cu demnitate și devotament de tezaurul valorilor bucovinene, lasăndu-ne o prețioasă zestre culturală.
Om al condeiului, figură emblematică a comunității românești, cu o activitate impresionantă și inconfundabilă în domeniul cercetării folclorului Bucovinei, plecarea dintre noi a istoricului Dumitru Covalciuc reprezintă o pierdere ireparabilă a conştiinţei şi culturii identitare româneşti în Bucovina
Prin multiplele publicaţii, studii şi articole ştiinţifice, dedicate istoriei şi culturii române, prin întreaga sa determinare, expresie şi curaj, istoricul Dumitru Covalciuc a contribuit în mod hotărâtor la apărarea și promovarea limbii şi culturii române din Ucraina, fiind un reper academic si de probitate al comunității romanești din regiunea Cernăuți.
Prin rectitudine morală, valoare deontologică și deschidere intelectuală, Dumitru Covalciuc a practicat gazetăria, de-a lungul unei cariere profesionale remarcabile, cu distincție si abnegație.
În aceste momente de adâncă durere pentru cei care l-au cunoscut şi apreciat, împărtășim întristarea familiei și a comunității românești, adresăm sincere condoleanțe și exprimăm recunoștința şi piosul nostru omagiu pentru contribuția culturală remarcabilă adusă de istoricul Dumitru Covalciuc limbii şi culturii române.
Odihnească-se în pace !
Eleonora Moldovan
Consul general
Consulatul General al României la Cernăuți

În decembrie 2017, Romania și-a petrecut pe ultimul drum, ultimul rege, Mihai I al României. În aceste zile, Bucovina îndoliată petrece pe ultimul drum pe regele culturii bucovinene, Dumitru Covalciuc. Drum liber printre stele, domnule Covalciuc! Dumnezeu sa va odihnească în pace.

Ionel IVANministru-consilier, adjunct al șefului de misiune

Eleonora Moldovan 

Crăciun Îndoliat
26 decembrie 2017
Începem tradiționala sărbătoare a Crăciunului la Consulatul General al României la Cernăuți printr-un moment de reculegere în memoria istoricului Dumitru Covalciuc.
În aceste momente de adâncă durere pentru cei care l-au cunoscut şi apreciat pe istoricul Dumitru Covalciuc împărtășim întristarea familiei și a comunității românești, adresăm sincere condoleanţe și exprimăm recunoştinţa şi piosul nostru omagiu pentru contribuția culturală remarcabilă adusă limbii şi culturii române.
Odihnească-se în pace !
Consulatul General al României la Cernăuți 


NOAPTEA FARA SPERANTA
(LA DESPĂRȚIREA DE DUMITRU COVALCIUC)

La Oprișeni, lângă fântâna din pruncie,
Ți-i trupul îngropat sub lemn de fag.
Rămâi cu bine-n veci, prieten drag,
Nimic din tot ce-a fost, nicicând n-o să mai fie.

Şi fluierul cel păstoresc,
Ce ne vestea numai lumina,
Spre veșnicie te-a purtat,
Te plânge toată Bucovina!

De la prezidii deseori,
Ne dojeneai cu-a ta prestanță,
Că fiecare-i vinovat,
Si patrioții-au luat vacanţă.

Din moștenirea literară,
Nu ne-ai lăsat nicio creanţă,
Rămas bun, prieten drag,
Ți-i ceasul frânt, ni-i noaptea fără de speranță.


 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Буковина втратила справжнього письменника, публіциста, історика, фольклориста, науковця, друга, достойного та відданого літописця - Дмитра Ковальчука. Друга моїх батьків, шанувальника рідного краю, автора культурно-літературного альманаху румунів Північної Буковини «Країна буків» та багатьох інших визначних шедеврів. Щирі співчуття родині.
З повагою, І.Мунтян 
                                              * * * 
Bucovina a pierdut un adevarat scriitor, publicist, istoric, folclorist, cercetător, prieten, un cărturar credincios și vrednic DUMITRU COVALCIUC. Prieten al părinților mei, iubitor al meleagului natal, autorul almanahului cultural-literar al romanilor nord-bucovineni „Țara Fagilor” și a multor lucrări impresionante («capodopere»). Sincere condoleanțe familiei. Cu stimă, Іon Muntean, președinte al Consiliului regional Cernăuți.
SURSA: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=533253373722068&set=a.100366260344117.1073741828.100011122290201&type=3&theater
 //////////////////////////////////////////////////////// 
Dumitru Covalciuc, o stea prea timpuriu stinsă pe Pământ și aprinsă în Cer
Ca un trăsnet din senin am primit cu toții sfâșietoarea veste că Dumitru Covalciuc, cel care ieri era împreună cu noi, astăzi e trecut la veșnicie. S-a stins repede, în două zile, de parcă și aici a căutat să folosească energia care l-a caracterizat întreaga viață. S-a grăbit să plece dincolo de existența pământească, când îi mai rămăsese doar câteva zile până la cea de a 71-a aniversare.
Potrivit actelor de stare civilă, Dumitru Covalciuc s-a născut la 2 ianuarie 1947 în satul Oprișeni, raionul Hliboca. De fapt, adevărata zi de naștere a sa este 26 decembrie 1946. După absolvirea școlii din satul de baștină, obține studii medii la școala din Tereblecea. Fiind primul fiu în familia lui Vasile și Eleonora Covalciuc, părinții își văd odrasla preot. Tânărul Dumitru însă devine student la Institutul de medicină din Chișinău, dar în scurt timp renunță la ideea de a deveni medic. Îl chema arta cuvântului!
Se înscrie la Secția de Limba şi Literatura Franceză a Facultății de Limbi Romano-Germanice a Universității de Stat din Cernăuţi. De fapt, se dedică studierii istoriei Bucovinei și valorificării tezaurului folcloric al ținutului natal. Prin anii 70 adună texte folclorice din diferite sate bucovinene și le păstrează până când apare posibilitatea de a le edita în volume aparte sau colective.
În 1972 este chemat pentru recrutare în armata sovietică, însă învinuit de „naționalism burghez român”, este exilat la Bacu (Azerbaigean) și internat într-un spital de psihiatrie, fiind izolat de societate. Găsește însă putere și energie pentru a se reconstitui.
Întreaga sa biografie de muncă ține de gazetărie la „Zorile Bucovinei”. Este un ziarist recunoscut. Chiar de la începutul anilor 90, odată cu începerea mișcării de renaștere culturală și națională a românilor din nordul Bucovinei, Dumitru Covalciuc devine un luptător înflăcărat atât pe paginile publicaților românești din nordul Bucovinei, cât și în presa periodică din România și Basarabia. Pune la dispoziția cititorului pagini inedite din istoria poporului român, atât de necunoscută în fostele hotare ale imperiului sovietic. Mai mult decât atât, Dumitru Covalciuc aduce lângă sine tineri profesori de istorie din regiune, care la îndrumarea sa studiază istoria adevărată a ținutului natal și o trimite pe băncile școlilor prin intermediul publicațiilor periodice.
 După câțiva ani de activitate fructuoasă, Dumitru Covalciuc se învrednicește să fie numit „Enciclopedia vie a Bucovinei” și primii care îi atribuie acest titlu, sunt jurnaliștii de la revista „Columna” din Chișinău pe la începutul anilor 90. Și acesta este un adevăr pe care Dumitru Covalciuc îl confirmă tot mai mult prin activitatea sa de reconstituire a istoriei adevărate a acestui colț de țară.  Nu credem că în istoria Bucovinei au rămas multe pagini nestudiate de istoricul, folcloristul, publicistul, scriitorul Dumitru Covalciuc.
Este membru-fondator al Societății pentru cultură Românească „M. Eminescu” din regiunea Cernăuți, care a fost fondată în luna mai 1989 și nu a părăsit-o până în ultima zi a vieții sale. În cadrul acesteia desfășoară o amplă activitate în domeniul cercetării trecutului românilor din Bucovina. Meritul lui Dumitru Covalciuc este incontestabil la aflarea mormântului lui Iancu Flondor de la Maidanul Storojinețului. Aici, la mormânt, în 1990, găsește de cuviință ca împreună cu un grup nu prea mare de prieteni și părtași de idei, jurând credință pe Biblie, constituie Cercul  cultural „Arboroasa”, acesta devenind mai târziu Societatea culturală „Arboroasa”, președinte al căreia a fost până la ultima suflare.
Tot în 1990 fondează și este director al Institutului obștesc de istorie, restituiri literare și folclorice „Dimitrie Onciul”. Editează ziarul „Codrul Cosminului”, revista „Miorița”, „Calendarul poporului”, „Calendarul ortodox al românilor bucovineni”. Cercetează istoria bisericilor din ținut, scriind lucrări de căpătâi în care dovedește proveniența lor moldavă.
Dumitru Covalciuc tipărește peste 20 de volume de folclor și o serie întreagă de monografii ale localităților nord-bucovinene. Iată doar câteva: „Povești şi snoave din Bucovina”, 1994; „Legende populare din Bucovina”, 1995;  „202 cântece populare din Bucovina”,  1996; „Basme bucovinene”, 1997; „Stejarii Horecii”, 1997; „Petrea Voinicul şi Florea Înfloritul”, 2003; „Сomori folclorice din dulcea  Bucovină”, 2004; „Oprișeni, un sat la răspântiile istoriei”, 2008 „Pagini oprişenene”, 2014 și altele.
A scris romanele „Revolta”(1990) și „Tinerețea lui Doxachi Hurmuzachi” (2002), este autorul lucrării monografice „Eudoxiu Hurmuzachi, omul providențial al Bucovinei” (2015). Ultimul volum inedit „Membrii Consiliului National Român din Bucovina ales la Adunarea Constituantă din 27 octombrie 1918”, a fost lansat cu o lună în urmă la Cernăuți și Piatra Neamț, fiind menționat și cu Premiul Special al Saloanelor „Liviu Rebreanu -2017” (proză) din Bistrița-Năsăud.
Dumitru Covalciuc se află printre inițiatorii organizării pelerinajelor la Stejarul lui Ștefan cel Mare din Codrii Cosminului, unde venea în fiecare an în a doua zi de Paște. Tot lui i se datorează instalarea primei Cruci de piatră pe gropile comune de la Fântâna Albă, unde au fost împușcați mii de români, documentarea și editarea mărturiilor românilor deportați în Siberia și Kazahstan.
Cea mai amplă lucrare a lui Dumitru Covalciuc care va rămâne în istoria culturii române bucovinene sunt cele 27 de volume ale revistei „Țara Fagilor”. Este lucrarea de anvergură a celuia despre care astăzi, cu mare regret în suflet, vorbim la timpul trecut. Această lucrare constituie 27 de volume de documente istorice, literare, culturale care vor fi apreciate de posteritate la justa lor valoare.
Memoria despre Dumitru Covalciuc va dăinui în inimile noastre până la sfârșitul veacului. Dumnezeu să-l ierte și să-i pună sufletul în paza îngerilor.
Cu profundă întristare,
Societatea pentru Cultura Românească Mihai Eminescu din regiunea Cernăuți;
Societatea culturală „Arboroasa” din Cernăuți;
Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina (Rădăuți);
Societatea Scriitorilor Români din Cernăuți;  
Societatea Jurnaliștilor Români Independenți din Cernăuți;
Asociația „Prietenii Basarabiei, Bucovinei și Ținutului Herța” (Dorohoi);
Catedra de Filologie Română și Clasică a Universității Naționale „Iu. Fedkovyci” din Cernăuți;
Filiala „Arboroasa” din Vatra Dornei a Asociației „Pro Basarabia și Bucovina”;
Societatea Golgota a Românilor din Ucraina;
Societatea Golgota a Românilor din regiunea Cernăuți;
Societatea Medicilor Români „Isidor Bodea” din Cernăuți;
Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți;
Uniunea Interregională „Comunitatea Românească din Ucraina”;
Asociația științifico-pedagogică „Aron Pumnul” din reg. Cernăuți;
Liga apărării drepturilor omului (minorităților naționale) din Cernăuți;
Institutul de cercetări istorice și culturale din Cernăuți;
Liga Tineretului român „Junimea” din Cernăuți;
Societatea   bibliotecarilor Bucovinei;
Colectivele mas-media de limbă română din regiunea Cernăuți.
Gimnaziul "Alexandru  cel Bun"  din  Cernăuți.

23 decembrie 2016 
SURSA;

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Lucia Olaru Nenati Ce veste răscolitoare de suflet adânc și greu de asimilat!.Locul lui va rămâne orfan căci nu cunosc pe cineva care sa fi depus atâta energie si atâta curaj si vitejie in apărarea justificata a valorilor Bucovinei romanești atât de vitregite! El păzea noaptea mormintele marilor romani din cimitir de atacurile furilor de suflet, adevăr si istorie; el glăsuia la orice întrunire mai aprig decât oricine si nu lasă lumea sa adoarmă molcom in comoditățile momentului, amintind mereu de adevăruri care nu trebuiesc uitate..Dar câte nu se pot povesti despre bravul nostru comiliton atat de vrednic si prezent mereu la datorie. Nu pot spune vorbe convenționale de condoleanțe căci ar trebui sa ni le adresam noua tuturor ca unii care am pierdut pe neașteptate o ruda de mare preț. despre care putem doar spune Vrednic a fost in toate si nu trebuie uitat.!
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   

"Neașteptată şi dureroasă despărțire de fratele nostru arborosean din Cernăuți! Dumitru Covalciuc a fost şi va rămâne un model de luptător pentru valorile românești, un cercetător,jurnalist, folclorist şi scriitor de neînlocuit.Dumnezeu să-l odihnească în lumea drepților, condoleanțe familiei şi prietenilor!
 Veșnic nemângâiați,
membrii Filialei"Arboroasa"a Asociației Culturale Pro Basarabia şi Bucovina din Vatra Dornei."
Cu stimă, Paraschiva și Ioan Abutnaritei 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Doru Ropceanu
 "Societatea Medicală „Isidor Bodea” a aflat cu întristare despre decesul subit a unei mari personalități bucovinene – istoricul, folcloristul, publicistul și scriitorul Dumitru Covalciuc. A fost un Om care și-a dedicat întreaga sa viață cercetării istoriei Bucovinei și cinstirii patrimoniului național moștenit de la înaintaşii săi. A fost timp de două decenii un sprijinitor fidel al activităților Societății noastre, a participat cu rapoarte și informații din istoria  medicinii bucovinene aproape la toate reuniunile internaționale, simpozioanele și seminarele organizate de Societate. Pe lângă numeroasele sale publicații de carte Dumitru Covalciuc este și autorul unui „Mic dicționar de medici români din Bucovina” (Suceava, 2012). 
Plecarea dintre noi a prietenului nostru Dumitru Covalciuc reprezintă o pierdere ireparabilă nu numai a conștiinței şi culturii identitare româneşti în Bucovina, dar și a fiecărei persoane în parte, a fiecărui membru al Societății noastre. 

Membrii Societății sunt profund îndurerați de decesul lui Dumitru Covalciuc, exprimă sincere condoleanțe rudelor și prietenilor defunctului.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Societatea Medicală din regiunea Cernăuți „Isidor Bodea”.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Odihnească se în pace! Dumitru Covalciuc, cel care mi se adresa numindu mă "Vulcanul Stanivna" (spre încântarea mea). Considera cu umor că, alături de Felicia Damaschinova, "vrâncenizez" studiile românești de la Cernăuți

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Серафима Опаиц "...şi unde nu gândeai, acolo îl aflai..."
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

A plecat dintre noi consănteanul nostru (Oprișeni),un adevarat patriot și o persoana minunata.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Nicolae Șapcă


Azi 26,12.2017. Dumitru Covalciuc ar fi împlinit 71 de ani de la naștere.
Dar nu i-au ajuns 3 zile...
De 27 de ani sunt membru în Societatea „Arboroasa” a lui Dumitru Covalciuc, adică din 29 martie 1990, când la mormântul lui Iancu Flondor din Storojineț am jurat pe Biblie, împreună cu alți câțiva români uniți în jurul patriotului Dumitru Covalciuc, fidelitate cauzei de renaștere națională. În acești ani am editat împreună peste 50 de cărți, 25 de calendare, am scris câteva articole despre bunul meu îndrumător.
Azi Dumitru Covalciuc ar fi împlinit 71 de ani. Și cu mare regret în suflet în locul urărilor de bine pe care le pregătisem, îi spun: Dormi în pace, prieten drag...

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vasile Răuț
Am fost la sediul societății ,,Mihai Eminescu ,, ! Am aprins lumânări la fotografia lui ! L-am pomenit cum se cuvine la noi ! Am plâns cu toții - bărbați şi femei ! Asta e ! .-...DRUM BUN SPRE LUMINĂ , ROMÂNE !!!
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PE  ACEEAȘI  TEMĂ:

Societatea „Arboroasa” solicită Academiei Române să-i ofere istoricului Dumitru Covalciuc titlul de membru de onoare postmortem


http://bucpress.eu/opinie/societatea-%E2%80%9Earboroasa%E2%80%9D-solicita-academiei-romane-5688

http://lyberti.com/o-propunere-curajoasa-covalciuc-academician-cine-va-avea-curajul-sa-sustina-aceasta-frumoasa-initiativa/


Românii de la Cernăuți au mai pierdut o autoritate intelectuală și morală – scriitorul Dumitru Covalciuc

http://flacaratv.md/romanii-de-la-cernauti-au-mai-pierdut-inca-o-autoritate-intelectuala-si-morala-scriitorul-dumitru-covalciuc.htmlDumitru Verbitschi Încă un pilon al spiritualității noastre a plecat la Domnul. Să-i păstrăm veșnică amintirea.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nicolae   Șapcă
Cuvântarea lui Dumitru Covalciuc la lansarea ultimei sale cărți la Cernăuți editate în viață.


Despre DUMITRU COVALCIUC rostit la 17.11.2017: „Să le spunem cuvinte frumoase când sunt în viață, când sunt alături de noi...să nu fie prea târziu.” (de la 0.47)
https://www.youtube.com/watch?v=o-dBMmZ_c0g&feature=share
////////////     ////////////////////


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Doina Cernica
Ne-a părăsit neașteptat scriitorul Dumitru Covalciuc, cavaler competent și neînfricat al cauzei Bucovinei întregi. Pe 20 decembrie 2017, la Salonul de Carte Românească de la Herța, când a dăruit Bibliotecii „Gh. Asachi” ultimele sale volume, almanahul „Ţara Fagilor” şi „Membrii Consiliului Naţional Român din Bucovina ales la Adunarea Constituantă din 27 octombrie 1918”, și când a spus glumind că ar dori să fie înmormântat cu mașina de scris alături, lipsit de încrâncenarea și vorba aspră care îl caracterizau, senin și poate mulțumit de prețuirea și rugămințile cu care a fost înconjurat - să scrie, să povestească și despre Herța, și, încă, despre Bucovina care a fost -, s-a referit la o parte din planurile sale, multe cât pentru încă o viață și vital necesare cunoașterii istoriei adevărate a Bucovinei și fortificării sale de inimă și conștiință. Câteva ultime imagini din ziua mergând spre cea mai lungă noapte pentru Dumitru Covalciuc, alături de Gabriel Cărăbuș, Ovidiu Vintilă, Elena Pintilei, Maria Dovhan, Ilie Tudor Zegrea, Elena Mihai și alții.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Закрыть
SURSA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211585793661973&set=a.3510554124104.2138627.1279392302&type=3&theater


RECVIEM SUCEVEAN,PENTRU DUMITRU COVALCIUC
Din cauză că nu voi putea, fizic, să fiu prezent la înmoprmântarea, la Oprișeni, mâine.. Am scris --cu sinceritate ..poate excesivă!/ - un text pe care îl veți găsi aici, în ataș... Ideea mea de acum.. este că ar fi timpul ca toate aceste asociații, fundații, organizații românești din regiunea Cernăuți ar cam fi vremea să se unească sub aceeași copolă a românismului... Avem..la Cernăuți... 3-4-6 asociații, fundații românești... Toate--nu mă îndoiesc! - conduse de veritabili români! Nu glumesc deloc! DAr...uniți-vă...fraților! Puneți-l pe unul șef... pe următorii doi, vicepreședinți.. Vorbiți aceeași limbă! NU vă divizați! Lăsați orgoliile!
P.S. Habar n-am de ce mă agit pe tema dezbinării culturale și de mândrie a asociațiilor culturale române de la Cernăuți!? De prost/naiv ce sunt..cred..Oricum..citiți atașul meu ...Acum..la decesul respectabilului scvriitor Covalciuc... se cere ,emoțional, înscrierea lui în Academia Română! DE acord! Merită! Dar de ce nu ați cerut-o când omul era în viață!? Alo!!!! Asociații românești din CErnăuți! Alo!
DUMITRU COVALCIUC – In memoriam
Din pricină că nu pot fi prezent, mâine, la înmormântarea marelui etnograf, sriitor, publicist Dumitru Covalciuc... îi voi dedica aceste câteva gânduri sincere, dar...neconvenționale. Chiar dacă, aparent, neconforme cu stilul oficial... Eu unul, auzisem de el de prin anii 990/991. De unde? Un fel de ”văr de-a doua” de al tatălui meu – mă refer la rapsodul popular Traian Straton, cântăreț popular cunoscut la suceava... și chiar fost, cândva, înainte de 89..director al Ansamblului Profesionist ”Ciprian Porumbescu” din Suceava... venea de vreo 2-3 ori pe an la mine.., la direcția silvică... unde lucram și lucrez și azi ... în acei ”romantici” ani 90-92..și-mi cerea, politicos... cărți românești..eventual agende, calendare...oricum, în genere...tipărituri românești . ”Le duc lui Covalciuc!”...îmi șoptea, cumva, complice...nea Traian Straton... Traian era vechi prieten de familie cu Covalciuc... Se vedeau des... Traian dormea la el acasă, erau amici... Vreau să zic că ori de câte ori Traian Straton –mort și el de mulți ani – se întorcea la Suceava...îmi dăruia exemplarul tocmai ieșit din tiparniță a ” Tării Fagilor”..Almanah deștept... care mă îmbia la lectură și gândire..deoarece erra structurat inteligent, pe „căprării”..academic, aproape... fără excese ”patriotarde”. Am auzit că el încă apare ... eu nu-l am (ce păcat – să nu zic rușine! - că acest excelent volum apare prin ajutorul transilvănenilor..și nu al sucevenilor!). Revin: în atare circumstanțe amintite, îmi doream să cunosc, direct, omul Dumitru Covalciuc..Mi s-a întâmplat la una dintre acțiunile ”mașinii cu poeți” ---eu cred - e o paranteză, doar -- că ”mașina” asta... e singura reală, privată...faină dintre Suceava și Cernăuți , de vreme ce nu se bagă – măcar cu niscai bani de benzină...niciun organism oficial... Bine că nu se bagă ,politrucii... Altfel, mașina cu poeți (o datorăm ginei puică și lui vasile tărâțanu.. chapeau pt cei doi!)...altfel mașina asta romantică și pur prietenească ar fi rămas în pană...dacă ne-ar fi ”înfiat” vreun organ, vreun administrator.. ... Revin... L-am întâlnit, la Centrul Cultural...”în carne și oase”..pe Dumitru, acum vreo 2 ani... Mi-a plăcut din prima... Am discutat mult – despre Traian Straton, evident, în principal.. era straton-ul lui preferat, - pentru mine era doar o plăcută amintire acest om, traian -- și l-am înțeles... Apoi, ne-am mai văzut/vorbit de vreo 2 ori ...dar tot în contextul Centrului Cultural... La ultima întâlnire a noastră – tot în contextul ”mașinii cu poeți” desfășurată acolo, acum vreo lună... am stat la două țigări în fața Centrului... el refuzând să intre înăuntru... mie mi s-a părut ciudat, nefiresc..și așa mi se pare și acum...după moartea lui! Mi s-a părut,cumva.. nepoliticos din partea lui Dumitru.. În fond..eu ,cezar, prezentam o carte a mea... Dar el ”avea ce avea” cu Tărâțanu... Dar asta era treaba lor.. nu era a mea... ca musafir... Eu l-am ”îmbiat”-diplomatic -- cu un pahar de afinată...numai să intre! A refuzat elegant – dar categoric!. A ieșit și Tărâțanu și l-a invitat în casă... Același refuz.. (”nu am timp, tre să plec acasă”). Am mai fumat, povestind împreună – despre originea numelui ”straton” .... 2 țigări, afară (avea, el.. chef de povești, simțeam!) – era cam acum o lună! --- apoi a plecat... Și acum am aflat că a murit.... chiar nu știu ce aș putea spune eu, un sucevean onest.. la toată problema asta....
P.S. Dar...cu toată cinstea și respectul pentru toți românii adevărați care țineți fiecare , acolo, ”Tricolorul” sus... Uniți-vă , fraților! Pe mine, ca bucovinean.. mă doare că fiecare dintre voi vrea să fie ”șef”...șefuț... șefuleț.. țineți la investitura de – ”bucovinean primordial”. Titular. Sunt nu știu câte asociații, --oricum, prea multe! –fundații românești. De ce nu vă ântâlniți între voi... dizolvând..sub numele ”Arboroasa”... toate micile voastre orgolii... Ca uniți, să aveți o voce mai tare, mai unită? Uitați-vă la ungurii noștri! Vorbesc aceeași limbă..știu ce vor! Acum.., văd... se cere intrarea post-mortem a lui Covalciuc , în Acvademia Română! Dar omul ăsta o merita în timpul vieții lui (dacă zecile, jde-miile de asociații patriotice din Cernăuți ar fi adresat o petiție comună..... și... de preferat în timpul vieții omului, nu credeți!?) Acum..la ce-i ajută!? Să vă tot dați voi,urmașii - culturali ai intelectualului mort – importanți! Rușine! Vreți Academie!? Trebuia să-l fi iubit, respectat, promovat pe Dumitru Covalciuc cât era în viață!
P.S. 2. Dumnezeu să-l ierte pe Covalciuc! Voi..acolo.. românașii de la la Cernăuți...oare cât vă veți mai.......vorba aia.... pe la spate!?
SURSA: https://www.facebook.com/cezar.straton/posts/1599819420061788?pnref=story  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sunt alaturi cu gandul si sufletul!

gruia cojocaru 

Aș fi vrut să fiu prezent la înmormântare, dar din păcate sunt blocat de expirarea pașaportului. Îmi pare tare rău! Materialul publicat e un gest prin care am dorit să-mi exprim considerația pentru acest mare OM. Sincere condoleanțe!

16 comentarii:

 1. Dumnezeul să-L primească în ograda Sa.
  Suntem totdeauna privegiți de cei mai destoinici dintre noi, ca și cum Dumnezeu vrea să ne pedepsească. Numai că El, din iubireaSa nețărmurită îi ia pe aceștia aproape de sine pentru ca ei să ner poată călăuzi din dreapta Sa.
  Mult curaj și mereu mai consolidată putere familiei îndoiliate!


  RăspundețiȘtergere
 2. FLORIN DIRDA: Cu o mare tristete aflam ca inima lui Dumitru Covalciuc a incetat sa bata. Aduc la cunostinta pentru cei care inca nu cunosc faptul ca anume Dumitru Covalciuc a lucrat cu manuscrisile prof. Vasile Bizovi si a intocmit pentru tipar monografia Boianului. Dumnezeu sa-l ierte! Bucovina a pierdut un adverat patriot al neamului nostru românesc!

  RăspundețiȘtergere
 3. GREU DE CREZUT DAR A MAI PLECAT DIN RÂNDURILE NOASTRE UN MARE ROMÂN ȘI LUPTĂTOR PENTRU CAUZA ROMÂNEASCĂ DIN NORDUL BUCOVINEI, DUMITRU COVALCIUC.
  E PREA MARE PIERDEREA PENTRU COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DE LA CERNĂUȚI DAR CREDEM ȘI SPERĂM CĂ MOARTEA ACESTUI MARE PATRIOT TARE CA STEJARUL SECULAR AL LUI ȘTEFAN CEL MARE DIN CODRII COSMINULUI VA CONSOLIDA RÂNDURILE CONAȚIONALILOR NOȘTRI NORD-BUCOVINENI ÎN FAȚA URGIEI ȘOVINE CARE VREA SĂ ȘTEARGĂ ȘI ULTIMILE URME ROMÂNEȘTI DE PE PĂMÂNTUL VECHII MOLDOVE A LUI ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT.
  CONDOLEANȚE FAMILIEI REGRETATULUI PATRIOT ȘI DUMNEZEU SĂ-L IERTE PE FRATELE NOSTRU DUMITRU COVALCIUC!

  RăspundețiȘtergere
 4. Nu va trece mult timp și noi, cei din întreg spațiul românesc vom înțelege că am pierdut o Mare Personalitate, un "Cuib de înțelepciune", un cunoscător al istoriei Neamuiui, al culturii și tradițiilor noastre și mai ales al dramei Bucovinei. Dumitru a fost(ce cuvinte blestemate) acel Unicul care a acumulat și ne-a lăsat adevărul istoric pentru a fi studiat și reparat. Golul ce mi s-a creat în suflet prin moartea subită a prietenului meu, pe care l-am iubit și l-am prețuit ca pe un frate, nu se va umplea nicicând. Iartă-mă! Dumnezeu să te ia în paza lui!
  Arcadie Opaiț. SURSA:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1961783740700014&set=a.1543450259200033.1073741827.100006052217782&type=3&theater

  RăspundețiȘtergere
 5. Дойна Старик :
  DRUM SPRE VEȘNICIE CU DOR NEPOTOLIT DE CASA PĂRINTEASCĂ
  Am aflat cu surprindere, în această după-amiază, că s-a stins din viață istoricul, folcloristul, publicistul și scriitorul Dumitru Covalciuc. Nu puteam să cred. Doar cu trei zile în urmă am fost împreună cu dumnealui la Herța, la salonul de carte românească. Pe drum spre Herța era foarte vesel, glumea, încât am râs tot drumul. Ne-a povestit și despre noul număr al ”Țării Fagilor”, precum și despre monografia suburbiei Roșa, la care a lucrat mult... Ședeam în mașină alături de el. La un moment, s-a întors spre mine și m-a întrebat cu blândețe: ”Doiniță, tu sâmbătă nu pleci la Oprișeni, la mămica? Ce mai face mămica ta acolo? E sănătoasă?”. Apoi a adăugat: ”Eu voi pleca, numaidecât. Mi-e tare dor de casa părintească. N-am fost demult . Și mai vreau să fac puțină curățenie acolo, că vin sărbătorile... Sâmbătă mă duc, numaidecât...” .
  Tristețea îmi apasă inima, când îmi aminesc de cuvintele dumnealui. Trebuia să plece la casa sa părintească în sâmbăta aceasta. Însă Dumnezeu a voit să-i facă drum în veșnicie cu dorul nepotolit de locul unde s-a născut. Poate că acolo, în ceruri, Dumnezeu i-a pregătit întâlnirea cu părinții pe care i-a iubit atât de mult...
  Dumitru Covalciuc va rămâne veșnic în amintirea noastră ca un om de o noblețe sufletească deosebită și un profesionist în meseria sa. Împărtășim durerea alături de familie și cei apropiați! Dumnezeu să îi odihnească sufletul în pace.

  RăspundețiȘtergere
 6. Doina Cernica:
  Ne-a părăsit neașteptat scriitorul Dumitru Covalciuc, cavaler competent și neînfricat al cauzei Bucovinei întregi. Pe 20 decembrie 2017, la Salonul de Carte Românească de la Herța, când a dăruit Bibliotecii „Gh. Asachi” ultimele sale volume, almanahul „Ţara Fagilor” şi „Membrii Consiliului Naţional Român din Bucovina ales la Adunarea Constituantă din 27 octombrie 1918”, și când a spus glumind că ar dori să fie înmormântat cu mașina de scris alături, lipsit de încrâncenarea și vorba aspră care îl caracterizau, senin și poate mulțumit de prețuirea și rugămințile cu care a fost înconjurat - să scrie, să povestească și despre Herța, și, încă, despre Bucovina care a fost -, s-a referit la o parte din planurile sale, multe cât pentru încă o viață și vital necesare cunoașterii istoriei adevărate a Bucovinei și fortificării sale de inimă și conștiință. Câteva ultime imagini din ziua mergând spre cea mai lungă noapte pentru Dumitru Covalciuc, alături de Gabriel Cărăbuș, Ovidiu Vintilă, Elena Pintilei, Maria Dovhan, Ilie Tudor Zegrea, Elena Mihai și alții.

  RăspundețiȘtergere
 7. Suntem alaturi de romanii care l-a apreciat si l-au iubit pe Dumitru Covalciuc.
  Dumnezeu sa-l odihneasca alaturi de dreptii sai.
  Condoleante familiei sale !
  Mihai Nicolae - Institutul Fratii Golescu Bucuresti

  https://fratiigolescu.wordpress.com/

  RăspundețiȘtergere
 8. Re: Fwd: VEŞTI DIN NORDUL BUCOVINEI …
  seni ioan
  Кому: EURO MEDIA

  24 12 2017, 22:04
  Multumiri pt revista presei, condoleanțe pentru cei plecați...

  RăspundețiȘtergere
 9. Re: VEŞTI DIN NORDUL BUCOVINEI …
  Dacian Dumitrescu
  Кому: EURO MEDIA

  24 12 2017, 21:55
  Multumim ! Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca pe Marele Om , Istoric si Nationalist Adevarat - Dumitru Covalciuc !

  RăspundețiȘtergere
 10. Re: Fwd: VEŞTI DIN NORDUL BUCOVINEI …
  Florin Covalciuc
  Кому: EURO MEDIA

  23 12 2017, 19:02
  Dumnezeu să-l ierte

  RăspundețiȘtergere
 11. Re: VEŞTI DIN NORDUL BUCOVINEI …
  seni ioan
  Кому: EURO MEDIA

  29 12 2017, 1:23
  Multumim pentru revista presei... Dumnezeu să-l odihnească-n pace pe distinsul Covalciuc.... Năsăudenii

  RăspundețiȘtergere
 12. Re: VEŞTI DIN NORDUL BUCOVINEI …
  Ioan Danila
  Кому: EUROMEDIA
  Копия: jurnalisti romani

  28 12 2017, 23:32
  BRAVO VOUĂ MOLDOVENII MEI. SUNTEȚI TARI ȘI AVEȚI EDUCATORI PE MĂSURĂ.
  LA MULȚI ANI!

  RăspundețiȘtergere
 13. Re: VEŞTI DIN NORDUL BUCOVINEI …
  George Florea Toba
  Кому: EURO MEDIA

  30 12 2017 , 16:19
  Sincere coondoleanta familiei indurerate, Dumnezeu sa-l odihneasca !

  RăspundețiȘtergere
 14. Re: VEŞTI DIN NORDUL BUCOVINEI …
  seni ioan
  Кому: EURO MEDIA

  30 12 2017 15:24
  Dumnezeu să-l odihnească-n pace... Va rămâne viu în mintea și sufletul multor români, români adevărați...

  RăspundețiȘtergere
 15. Vitrale Vitrale
  31 12 2017
  Redacţia periodicului “Vatra Noastră Românească” – Botoşani, consternată de fulgerătoarea dispariţie a istoricului şi scriitorului Dumitru Covalciuc, deplânge totodată pierderea unui colaborator de bază al revistei noastre, cel ce îndeplinea şi funcţia de redactor-şef-adjunct.

  RăspundețiȘtergere