Ascultă Online Radio Cernăuți

18 mai 2016

Doru Băetu, președintele Fundației pentru Știință și Sănătate ”Laureatus” : Școala Postliceală Sanitară ,,Laureatus” Siret: o instituție ce oferă şansa de a lucra legal în Europa

Până la sfârşitul anului şcolar au rămas zile numărate şi pentru absolvenţii şcolilor generale de gradul III apare problema alegerii unui instituţii de învăţământ. În pofida greutăţilor arhicunoscute din această perioadă, totuşi, ne bucură faptul că tinerii noştri au posibilitatea să-şi aleagă un drum în viaţă atât în baza instituţiilor de învăţământ din Ucraina, cât şi a celor din România, sau oricare altă ţară. Principalul e să fie îndrăzneţi şi să-şi atingă scopul propus. În rândurile de mai jos le prezentăm un material informativ despre Școala Postliceală Sanitară ,,Laureatus” din oraşul Siret (România), în speranţa să le mai oferim o şansă celor care în aceste zile iau o decizie importantă. Să le dorim succes!
R:     Care este denumirea școlii pe care o prezentați ?
D.B.: Școala Postliceală Sanitară ,,Laureatus” Siret.
R:   Care sunt calificările profesionale din cadrul Școlii Postliceale Sanitare ,,Laureatus” Siret ?
D.B.:Conform Ordinului nr. 4225 din 16.07.2013 calificările profesionale autorizate din cadrul Școlii Postliceale Sanitare ,,Laureatus” Siret de către Ministerul Educației sunt: asistent medical de farmacie, asistent medical generalist și asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare. Menționez că limba de predare este româna, cursurile sunt cu frecvență de zi, iar durata studiilor este de 3 ani.

R:   Cărui segment de populație se adresează școala, în vederea înscrierii și frecventării cursurilor?
D.B.: La școala nostră se poate înscrie orice absolvent de liceu din România, respectiv orice absolvent a celor 11 clase din Ucraina, indiferent de vârstă. În conformitate cu art. 44 alin. (9) din Legea Educației în învățământul postliceal se pot înscrie absolvenți de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat, precum și absolvenți a celor 11 clase  din Ucraina echivalente liceului, conform legislației în vigoare.

R:      Care este contravaloarea taxei de înscriere?
D.B.: Taxa  de înscriere este de 45 Euro.

R:      Care este contravaloarea taxei de școlarizare pentru un an de studiu?
D.B.: Taxa de școlarizare pentru un an de studiu/ elev este de 575 Euro.

R:      De ce ați ales să investiți în educație?
D.B.: Noi ne-am focalizat pe învățare, întrucât am considerat că, învățarea este un proces fundamental.

R:     Care este misiunea Școlii Postliceale Sanitare ,,Laureatus” Siret?
D.B.: Școala Postliceală Sanitară ,,Laureatus” Siret pune accent pe însușirea valorilor promovate prin filozofia procesului instructiv-educativ pentru ca elevii să dobândească competențe care să asigure servicii sanitare de calitate pentru a satisface nevoile comunității.
          Școala Postliceală Sanitară ,,Laureatus” Siret își asuma misiunea de a deveni o ,,minicomunitate” de promovare a educației orientată către pregătirea unor profesioniști exprimată în termeni de valoare adăugată și valoare creată, prin dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim.
           Esențializez misiunea școlii prin cuvintele : ,, Mereu mai buni prin noi înșine”
           Climatul educațional al școlii este bazat pe performanță, pe o competiție transparentă și onestă, pe cooperare și încurajarea inițiativei individuale și a inovației didactice menite să susțină atât dezvoltarea individuală a fiecărui elev  în parte cât și egalitatea de șanse prin educație.
 
R:      Din punctul dumneavoastră de vedere  cum ați descrie noțiunea de școală în general?
D.B.: Părerea mea este aceea că școala nu trebuie văzută ca o locație unde predă un cadru didactic, ci este locul unde elevul învață. Școala noastră este o unitate de învățământ unde se face educație, deci totul trebuie să se construiască și să se centreze în jurul procesului de învățare, acesta fiind unul structurat. Mai exact, noi avem stabilit clar ce trebuie să știe un elev și ce trebuie să fie capabil să facă la sfârșitul școlii sanitare de nivel postliceal.

R:       Ce oferă unitatea de învățământ elevilor?
D.B.: Școala Postliceala Sanitara ,,Laureatus” Siret este o unitate de învățământ unde se evaluează competențele de nivel superior atât teoretice cât și cele practice pentru a putea  forma asistenți medicali profesioniști. Elevul școlii noastre este beneficiarul unui proces de învățământ:
ü  ancorat la nevoile de calificare, mobilitate și flexibilitate resimțite prin piața muncii raportate totodată la viața socială;
ü  cu standarde ridicate, prin utilizarea tehnologiei de comunicare și informaționale;
ü  tehnologizat, având  la dispoziție spații dotate corespunzător pentru sala de demonstrație, pentru laboratorul de tehnică farmaceutică – anatomie, pentru laboratorul de informatică, precum și sălile de clasă, având totodată asigurat accesul la comunicații electronice, funcționarea rețelei informaționale dar în egală măsură și tehnologii didactice audio – vizuale de ultimă generație;
ü   în care cultura calității instituționale și educaționale  asigură beneficiarilor noștri însușirea cunoștințelor, formarea și dezvoltarea competențelor, valorilor și atitudinilor necesare pe piața muncii atât din România cât și din spațiul Uniunii Europene.
ü  bazat pe un management profesional în toate domeniile funcționale asigurându-se o orientare sistemică, strategică, optimă prin proces și fapte pentru îndeplinirea funcțiilor acesteia în procesul didactic și educativ.
Doresc să subliniez faptul că elevii beneficiază de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte țări ale Uniunii Europene, calificarea profesională asistent medical generalist, fiind recunoscută de Uniunea Europeană prin Directiva 2005/36/CE- Anexa V, text cu relevanță pentru SEE 2008/C 322/03.
 
R:    Care sunt competențele profesionale de care trebuie să dea dovadă un asistent medical de farmacie după absolvirea studiilor școlii postliceale sanitare?
D.B.: Pe parcursul celor trei ani de studiu, la calificarea profesională asistent medical de farmacie se vor parcurge 31 de module. Astfel  la finalizarea studiilor asistentul medical de farmacie va fi capabil să:
ü  colaboreze direct cu farmacistul, îndeplinind sarcini precum: prepararea medicamentelor prescrise pacienților, deci numără, măsoară, cântărește, amestecă etc., dar și de numerotare a tabletelor precum și împachetează și etichetează dozele etc.;
ü  utilizeze calculatorul, să verifice dacă informațiile din prescripții sunt corecte, să completeze formulare specifice etc.;
ü  îndeplinească sarcini de casier, să inventarieze stocurile,  să distribuie medicamente, să dea  relații pacienților etc.

R: Unde  poate lucra un absolvent, al școlii dumneavoastră, de la calificarea profesională asistent medical de farmacie?
D.B.: După finalizarea studiilor asistentul medical de farmacie poate lucra în:
ü  fabrici de medicamente;
ü  depozite de medicamente;
ü  centre de distribuție a medicamentelor
ü  farmacii particulare și de stat;
ü   laboratoare și farmacii din cadrul spitalelor și clinicilor particulare, precum și în laboratoare galenice;
ü  fabrici și laboratoare  de produse cosmetice.
 
R:    Care sunt competențele profesionale de care trebuie să dea dovadă un asistent medical generalist după absolvirea studiilor școlii postliceale sanitare?
D.B.: Pe parcursul celor trei ani de studiu, la calificarea profesională asistent medical generalist se vor parcurge 56 de module. Astfel încât la finalizarea  studiilor, asistentul medical generalist va fi capabil:
ü  să pregătească bolnavii pentru examinare;
ü  să ofere îngrijire bolnavilor;
ü  să monitorizeze aspectele îngrijirii medicale, inclusiv dieta și activitatea fizică prin observarea bolnavilor, îngrijire simptomelor, notarea și înregistrarea progreselor etc;
ü  să dezvolte și coordoneze planuri de îngrijire medicală și să instruiască bolnavii;
ü  să instruiască infirmierii;
ü  să administreze tratamente și medicamente la indicațiile medicilor;

R:       Unde  poate lucra un absolvent, al școlii dumneavoastră, de la calificarea profesională asistent medical generalist?
D.B.: După finalizarea studiilor asistentul medical generalist poate lucra în România sau Uniunea Europeană.:
ü  în spitale;
ü  în policlinici;
ü  în dispensare medicale;
ü  în cabinete medicale particulare;
ü  în cabinetele medicale din cadrul instituțiilor de învățământ sau din diverse unități de producție;
ü  în instituții de ocrotire și asistență socială.

R:   Care sunt competențele profesionale de care trebuie să dea dovadă un asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare după absolvirea studiilor școlii postliceale sanitare?
D.B.: Pe parcursul celor trei ani de studiu, la calificarea profesională asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare se vor parcurge 28 de module. Astfel încât la finalizarea  studiilor, asistentul medical balneofiziokinetoterapie și recuperare va fi capabil:
ü  să observe starea generală a pacientului din punct de vedere anatomo - funcțional;
ü  să pregătească pacientul pentru investigații;
ü  să realizeze o evaluare globală a aparatului locomotor;
ü  să identifice semnele clinice de suferință musculară și articulară;
ü  să aplice tehnicile kinetice;
ü  să aplice proceduri de hidroterapie, termoterapie, electroterapie și fototerapie;
ü  să aplice manevrele de masaj în funcție de manevrele propuse;
ü  să organizeze programele de recuperare medicală pe grupe de afecțiuni;
ü  să administreze medicamentele prescrise de medic, respectând regulile și normele de administrare;
ü  să organizeze programele de terapie ocupațională.
 
R:    Unde  poate lucra un absolvent, al școlii dumneavoastră, de la calificarea profesională asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare?
D.B.: După finalizarea studiilor asistentul medical balneofiziokinetoterapie și recuperare poate lucra în România sau Uniunea Europeană.:
ü  în baze de tratament și recuperare din policlinici și spitale;
ü  în centre medicale de diagnostic și tratament;
ü  în stațiuni balneoclimaterice;
ü  în sanatorii;
ü  în centre de tratament ale copiilor cu IMC/ PCI;
ü  în cabinete medicale școlare;
ü  în cabinete și servicii private de refacere și recuperare;
ü  în centre SPA;
ü  în acordarea îngrijirilor la domiciliu;
ü  în instituții de ocrotire și asistență socială.

R:        Care sunt documentele necesare pentru înscriere?
D.B.:   Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:
ü  cererea de înscriere, avizată de directorul unităţii de învăţământ;
ü  copie legalizată după actul de naştere;
ü  copie după cartea de identitate, care atestă domiciliul stabil, autentificată de ambasadele sau misiunile diplomatice ale României din ţara respectivă;
ü  copie după paşaport de cetăţean român cu domiciliul stabil în străinătate/de cetăţean străin – primele 3 pagini;
ü  Susţinerea originii etnice române prin:
- adeverinţă eliberată de asociaţiile românilor (OUG 10/2008 art.1(2) lit. (a) şi (b) legal constituite,sau
- declaraţie pe proprie răspundere însoţită de documente oficiale personale şi de familie (vizată de misiunile diplomatice ale României din țările respective), după caz, sau
-  dovada de origine etnică română – certificate de naştere, certificate de căsătorie ale părinţilor /rudelor până la gradul IV (xerocopie), vizate de misiunile diplomatice ale României din ţările respective;
ü  adeverinţă medicală tip legalizată, tradusă in limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
ü  1 fotografie ¾ care se aplică pe cerere;
ü  copiile actelor de studii corespunzătoare celui mai înalt nivel – vizate de misiunile diplomatice ale României din Ucraina legalizate de ministerele de resort din ţara de domiciliu a candidaţilor;
ü  traduceri în limba româna sau intr-o limbă de circulaţie internaţională, legalizate, după: diplomă, certificat sau adeverinţă de absolvire, însoţite de anexe, foaia matricolă sau adeverinţă de studii parţiale sau incomplete.

Profitând de ocazie, vreau să-i invit pe toți doritorii, elevi și părinți, la o întâlnire ce va avea loc în data de 22 mai, ora 10.00, la sediul Societății pentru Cultura Românească ”Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți  (Piaţa Centrală nr. 9), unde o să răspund cu plăcere la toate întrebările și voi oferi cu drag cele mai amănunțite detalii.

Pentru confirmare: Vasile BÂCU


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu