Ascultă Online Radio Cernăuți

21 oct. 2015

Vasile ILICA a plecat către o lume mai buna!

Cu adâncă mâhnire am aflat că în ziua de 20 octombrie a.c., la Oradea, a încetat să bată inima nonagenarului  Vasile ILICA ,  un om de mare şi aleasă omenie, un om ce şi-a iubit fierbinte neamul, obârşia şi plaiurile natale, un adevărat părinte al tinerilor noştri, care şi-au făcut studiile la diferite instituţii de învăţământ din judeţul Bihor, un harnic şi prodicios autor de studii şi monografii consacrate unor momente dramatice din istoria zbuciumată a Bucovinei.
         Născut la 11 noiembrie 1924 în Broscăuţii Noi, fost elev al Liceului „Ferdinand I” din Storojineţ, s-a văzut silit în 1944 să se refugieze din partea de nord a Bucovinei ocupată de sovietici. Studiile şi le-a continuat la Şcoala de ofiţeri de Geniu din Bucureşti. În tinereţe a făcut parte din cadrele Ministerului Afacerilor Interne al României, ca mai apoi să lucreze pe diferite şantiere de construcţii din vestul Ţării.
         Căsătorit cu Florica Turcuţ, s-a stabilit cu traiul în oraşul Oradea. Veteran de război, membru al Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, al Societăţii de Cultură Românească „Mihai Eminescu” s-a străduit în ultimele decenii ale vieţii să aducă la cunoştinţa opiniei publice problema Bucovinei. În fiecare an îşi vizita baştina şi rudele, participa cu elan la manifestările românilor nord-bucovineni, angajându-se la dezbateri pe marginea problemelor legate de păstrarea identităţii noastre naţionale. A mai avut un mare vis, cel de a aprinde câte o lumânare pe mormintele părinților, surorii şi bunicilor din cimitirul din Broscăuții Noi, aducându-le astfel un ultim omagiu, dar nu i-a mai fost îngăduit de a păşi hotarul, care de peste șapte decenii trece prin inima Bucovinei. S-a stins cu dorul nemângâiat de a-şi revedea locurile copilăriei.
         Cu acest trist prilej transmitem familiei îndoleate cele mai sincere şi  profunde condoleanţe şi-L rugăm pe Atotputernicul Părinte Ceresc să-l aşeze în dreapta Sa, la loc cu lumină şi verdeaţă. Dumnezeu să-l ierte şi  să-i fie ţărâna uşoară.

Din partea societăților românești din regiunile Cernăuţi şi Transcarpatica. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Marți, 20 oct.2015, prietenul nostru nonagenar 

Vasile ILICA, a plecat către o lume mai buna!

Înmormântarea joi 22 oct. ora 15, cimitirul 

Rulikovschi din Oradea, capela Hasas.

Dumnezeu sa-i dea odihna cea binemeritata, Sa-l 

așeze intre drepții Săi!

Tiberiu MORARU

Un comentariu: