Ascultă Online Radio Cernăuți

18 apr. 2017

Sub raza de lumină a Crucii lui Ștefan Lunea Paștilor, 2017, Codrii Cosminului...


VEZI 17  VIDEO  AICI:
https://www.youtube.com/watch?v=S4VaH__M9QM&list=PLHPOQw75B_ULwefKsQH_OnMxYI5UaYHuxÎn miezul zilei soarele își revărsa raza încă rece, dar clară. Rece și clară ca sângele și rațiunea lui Ștefan cel Mare și Sfânt, supranumit astăzi și Atletul lui Hristos. Anume el a știut cel mai bine în istoria statului Moldav cum să împărecheze Sabia și Crucea pentru binele Țării. Anume Sabia și Crucea voievodul le-a îmbinat pentru a crea scutul credinței și pământului Țării.
În acestă zi, acum 26 de ani, românii din nordul Bucovinei au organizat primul pelerinaj la Stejarul lui Ștefan cel Mare din Codrii Cosminului. Aici, la 29 martie 1991 s-a constituit Societatea „Arboroasa” condusă până astăzi de Dumitru Covalciuc. Tot atunci și tot ei au decis instalarea aici a Crucii, care veghează lângă simbolul vitejiei voievodale – Stejarul lui Ștefan. Atât doar, că în anii 90 aici românii se adunau cu miile, iar în această zi au venit doar vreo 200 din ceea ce am numărat personal. Despre aceasta a vorbit și părintele protopop al raionului Hliboca Ioan Gorda. Iar din soboarele de preoți care veneau odinioară aici pentru a înălța rugăciuni „întru pomenirea arcașilor lui Ștefan cel Mare pe fiecare după al său nume”, anul acesta au venit doar trei: alături de părintele protopop au mai slujit părintele Dumitru de la Hrușăuți și părintele Pavel de la Horecea. Și, după cum se exprimase părintele-protopop, „probabil s-a cam pierdut credința și stima față de înaintașii noștri, care cu prețul propriului sânge au știut să apere țara, iar noi, urmași ai lor întru a câta generație, punem mai presus de memoria lor alte valori. Mult mai ieftine.”
După înălțătoarele rugăciuni preoțești împletite armonios cu câtările sfinte și Troparul Învierii Domnului „Hristos a înviat din morți...” atât de frumos răsunătoare în inima Codrilor datorită coriștilor din Voloca și Hrușăuți, părintele Dumitru a amintit despre lupta eroică a oștenilor lui Ștefan. Un scurt cuvânt de învățătură a rostit și părintele Pavel.
Către cei prezenți s-a adresat domnul Edmond Neagoe, consul la Consulatul General al României la Cernăuți. Excelența Sa vine la stejarul lui Ștefan în fiecare an de când se află în misiune diplomatică în capitala istorică a Bucovinei: „Sunt clipe de o trăire deosebită să te afli în această zi pe locurile unde acum mai bine de jumătate de mileniu Ștefan cel Mare a luptat pentru neatârnarea țării”, - aceste cuvinte au fost ideea principală a discursului Excelenței Sale, oprindu-se și asupra Mesajului pascal transmis de doamna Consul General Eleonora Moldovan.
Cu lux de amănunte a vorbit despre ultima mare bătălie a lui Ștefan cel Mare care a avut loc în Codrii Cosminului profesorul Vasile Adăscăliței, care a venit aici nu pentru prima oară împreună cu o delegație din județul Botoșani, din partea Asociației „Prietenii Basarabiei, Bucovinei și Ținutului Herța”: „Având răni netămăduitoare Ștefan Voievodul, fiind bolnav, dar având o minte absolut lucidă, a venit din Cetatea de Scaun a Sucevei la Cosmin în sanie. Înțelegând perfect planul craiului leșesc de cucerire a Sucevei, Domnul Moldovei i-a pregătit o cursă lui Ian Albert anume pe aceste locuri. Tăind stejarii aproate cu totul, la comanda sa, aceștea au fost răsturnați de oștenii moldoveni peste armata imensă a polonezilor, ucigând și luând ca prizonieri peste 40 de mii de leși. Cei vii au fost trimiși în robie boierilor moldoveni...”.
Despre vitejia înaintașilor noștri a vorbit domnul Ion Popescu, președintele Uniunii Interregionale ”Comunitatea românilor din Ucraina”, care a avut grijă și anul acesta de pregătirea celor trebuincioase pentru „veșnica pomenire” a arcașilor (păscuțe, ouă roșii, lumânări, etc.).
Directorul Centrului cultural „Eudoxiu Hurmuzachi”, poetul-academician Vasile Tărâțeanu, a chemat la revenirea frumoasei tradiții de odinioară, de a se aduna aici așa ca acum două decenii, pentru a-i pomeni pe cei, care s-au jertfit pentru tot ce aveau mai sfânt — pământul și limba țării”. Poetul, scriitorul și dramaturgul Gheorghe Calamanciuc, originar din Mihorenii Herței, a venit din Bălți, Republica Moldova. La Stejar domnia sa a recitat un poem consacrat anume evenimentelor istorice care au avut loc pe aceste plaiuri.
Istoricul Dumitru Covalciuc a propus ca anul acesta, la toamnă, când se vor împlini 520 de ani de la renumita bătălie din Codrii Cosminului, să revenim aici mult mai mulți pentru a da importanța cuvenită acestui eveniment istoric.
Cei veniți la Stejar și de această dată s-au îndreptat spre casele lor, poate, cu simțul datoriei cât de cât împlinit, pentru că le-a ajutat bunul Dumnezeu să vină, pentru a păși pe pământul în care zac osemintele celora, pentru care Țara era mai întâi de toate.
Nicolae Șapcă.
Fotografii si video  de Nicolae Hauca.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu