Ascultă Online Radio Cernăuți

29 apr. 2014

Bucovineanca la Cernăuți 2014./ БУКОВИНКА (РУМЫНИЯ) в Черновцах

Sâmbătă, 26.04.2014, Formația Internațională Bucovineanca de pe lângă Forumul Bucovinenilor de Pretutindeni a prezentat un program artistic la Muzeul Satului din Cernăuţi.     Amintim  că Forumul Bucovinenilor de Pretutindeni este o organizație non-guvernamentală având scopul de a participa la dezvoltarea din     punct de vedere economic, cultural, și obștesc al ținutului Bucovina. 
Membrii Asociației ”FORUMUL BUCOVINENILOR DE PRETUTINDENI” au următoarele scopuri:
- apără drepturilor privind păstrarea, exprimarea şi promovarea identităţii etnice,
lingvistice, culturale şi religioase a tuturor bucovinenilor şi întăresc raporturile de colaborare dintre comunităţile naţionale distincte care trăiesc în Bucovina şi între ţările în care convieţuiesc bucovinenii;
- participă la dezvoltarea din punct de vedere economic, social, cultural şi obştesc a ţinutului Bucovina;
- sprijină mediului de afaceri şi cooperarea economică interregională;
- promovează accesul la cultură, tradiţii, obiceiuri, precum şi la ultimele inovaţii din domeniul ȘTIINȚEI, CULTURII, COMERȚULUI, INDUSTRIEI și AGRICULTURII;
- susține participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la procesele decizionale;
- ajută diferitele categorii sociale, minorităţi de orice natură şi a altor persoane defavorizate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă;
- demarează acțiuni umanitare de combatere a discriminării pe motive de sex, religie, handicap, apartenenţă politică şi etnie;
- susține promovarea egalităţii de şanse între elevii şi studenţii de diferite etnii;
- mijlocește implicarea oamenilor de afaceri în cultură, prin care se poate ajunge la publicul țintă, recunoașterea socială, stabilitate și permanență în afaceri;
- promovează legăturile  strânse, parteneriate între tinerii și școlile din lume, înțelegerea și încrederea acestora cu privire la minoritățile etnice.


Urmează un foto şi video reportaj de NICOLAE HAUCA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu