Ascultă Online Radio Cernăuți

7 ian. 2013

Crăciunul la Boian / Рождество в Боянах-2013.

07.01.2013. Comuna  Boian, raionul  administrativ  Noua-Sulaiţa, reg. Cernauti, Ucraina.
                                         
Tradiţii şi obiceiuri populare 
ÎN CETATEA DE SCAUN A FRUMOASELOR ŞI STRĂBUNELOR DATINI ROMÂNEŞTI

La Boian, pe moşia cronicarului Ion NECULCE, datinile şi tradiţiile străbune sunt păstrate cu pioşenie şi perpetuă de-a lungul anilor. Căci, cu suflarea întretăiată şi inimile vibrând de aşteptare, aceşti vrednici gospodari îşi aşteaptă la geamuri colindătorii, purtând din casă în casă lumina magicei stele, prevestitoare de speranţe şi împliniri. Şi în acest an misterul Crăciunului şi Sărbătoarea Sfântului Vasile le-a dăruit boincenilor nu puţine clipe fericite şi bucurii, sosindu-le în prag cu colinde şi pluguşoare româneşti, păstrate în Lada buneilor şi străbuneilor, cu tot alaiul, pitorescul şi farmecul lor inedit de odinioară. 
Coborâtoare din strămoşeasca oază a obiceiurilor sfintelor sărbători de iarnă sunt piesele populare „IROZII”, „STEAUA”, „CEATA LUI BUJOR”, „CĂLUŢII”, „MALANCA” etc., colindele şi urăturile membrilor cărora le-au troienit sătenilor în suflete mirul dumnezeirii, mai ales, celor vârstnici, cu durere şi mai multă dragoste de Neam în suflet, care sunt convinşi că mai frumos, mai fermecător şi armonios decât în dulcele nostru grai românesc aceste perle folclorice tradiţionale nu răsună în nici o altă limbă.
Tradiţional, de câţiva ani, cetele de colindători din toate cătunele satului – Deal, Vale, Centru, Hucău, Hliniţă – îi colindă pe consăteni, pe primarul Gheorghe DEMENCIUC, pe businessmanul local Ion SEMENIUC ş.a., adunându-se apoi în centrul satului, în faţa Căminului Cultural, unde se desfăşoară un adevărat carnaval al sărbătorilor de iarnă, iar cele mai bune sunt menţionate şi premiate.
Ar fi bine ca alături de frumoasele şi sfintele tradiţii, moştenite din moşi-strămoşi, păstrate cu sacralitate de boinceni, în cetatea de scaun a Străbunelor Datini, Tradiţii, Obiceiuri să strălucească şi Scutul Limbii Române, dulcele Grai Matern,să fie tari în cuget şi simţire românească, să se oprească de a-şi trunchia rădăcinile, să nu se înstrăineze de Limbă, Neam şi Strămoşi, de Fiinţa Naţională.

Felicia NICHITA-TOMA 
SURSA: ZORILE BUCOVINEI
******************************************************************************** ********************************************************************************
************************************************************************
*******************************************************************************
***************************************************************** 
***************************************************************************
*********************************************************************************
*******************************************************************************
 ***************************************************************************
*******************************************************************************
*********************************************************************************
*******************************************************************************
********************************************************************************* *******************************************************************************

*******************************************************************************
*******************************************************************************
*******************************************************************************
**************************************************************************
*******************************************************************************

 ********************************************************************************
                                 *
*********************************************************************************
*********************************************************************************
*********************************************************************************
*********************************************************************************

*********************************************************************************
*********************************************************************************

***********************************************************************************  **********************************************************************
************************************************************************************
                                         ****************************************************************************
**************************************************************************
                               
*****************************************************************************

*********************************************************************************

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu