Ascultă Online Radio Cernăuți

28 mai 2012

ARHIMANDRITUL LONGHIN( Mihail Jar) A FOST HIROTONIT EPISCOP. VREDNIC ESTE! AXIOS!


Mitropolitul Vladimir a participat la hirotonirea Arhim. Longhin (Jar) în treapta de episcop . De praznicul Aflării moaştelor Sf. Irh. Nicolae, ÎPS Mitropolit Vladimir a participat la slujba praznicală din Mănăstirea „Sf. Pantelimon” or. Kiev, unde a avut loc hirotonirea în treapta de episcop a Arhim. Longhin (Jar), stareţul Mănăstirii „Înălţarea Domnului”, Bănceni, reg. Cernăuţi. Serviciul divin a fost oficiat de PF Mitropolit Vladimir al Kievului, înconjurat de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi. Nou-hirotonitul episcop va fi vicar al Eparhiei de Cernăuţi. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova a adus arhiereului sincere felicitări din partea episcopatului Mitropoliei Moldovei, apreciind frumoasele realizări spre edificarea unui complex monahal şi consolidarea obştii monahale din satul Bănceni. Episcopul Longhin (Jar) s-a născut în anul 1965 în raionul Herţa, reg. Cernăuţi, Ucraina. A absolvit Seminarul Teologic din Chişinău cu sediulla Mănăstirea Noul-Neamţ, apoi Facultatea de teologie din Cernăuţi. Din anul 1996 tuns monah, apoi în anul 1990 hirotonit şi numit stareţ al Mănăstirii Bănceni. În scurt timp a fost înălţat un deosebit complex monahal, iar în grija mănăstirii sunt circa 400 de copii orfani şi invalizi. SURSA:http://acvila30.wordpress.com/2012/05/23/mitropolitul-vladimir-a-participat-la-hirotonirea-arhim-longhin-jar-in-treapta-de-episcop/ . .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu