Ascultă Online Radio Cernăuți

30 apr. 2016

DRAGII NOŞTRI Fie ca de Sărbătoarea Învierii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să reverse asupra Domniilor Voastre, a familiei şi asupra tuturor celor dragi din preajma dumneavoastră darurile Sale bogate şi harul Său mântuitor.
Lumina din Noaptea Sfântă să Vă ridice sufletele spre noi trepte spirituale şi să Vă însoţească paşii pe drumurile vieţii atotbiruitoare.
 Fie ca Jertfa Supremă  şi Învierea Mântuitorului nostru să ne ajute  tuturor să devenim mai buni, mai iertători, mai înţelepţi, mai plini de iubire pentru aproapele nostru, mai  bogaţi în gânduri şi simţiri înalte.
             Bucuria Învierii Domnului nostru Iisus Cristos  să vă umple casa şi viaţa din belşug cu bucurie, să fie un prilej de pace şi linişte deplină, în suflete şi în gând, să Vă aducă numai frumoase împliniri.
      
                                                              
                                                                      
Sărbatori fericite!
                                                                  CRISTOS  A  ÎNVIAT

Vasile TĂRÂŢEANU

HRISTOS A ÎNVIAT

Fie mie! Şi ţie! Fie nouă!
Cum vrea Cel de Sus –
Ochii săi pictaţi cu  rouă
cântă: slavă lui Iisus!

Îşi ridică steau-n nalturi
Faţa-i, chipul luminos
înscriind pe cer în saltur-i
vestea:a înviat Hristos!

Păsările-n crâng îşi cântă
trilurile-n ritm voios –
s-a produs minune sfântă:
a înviat IIsus Hristos !

Lumea toată-i bucuroasă
de e pace, de-i război –
în ţara-n care avem casă
fă ca să-nviem şi noi

Doamne, fă să se termine
şi-acest haos nemilos –
Să putem striga-n lumine:
c-a înviat Iisus Hristos.

Pacea să triumfe în toate
şi acum şi peste ani –
Dă-le, Doamne, sănătate
la prieteni şi duşmani.

Ca-între dânşii-n omenie
să răsune-nbucurat –
Un răspuns de vrednicie:
a-nviat cu-adevărat!


Familia Vasile şi Elena TĂRÂŢEANU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu