Ascultă Online Radio Cernăuți

23 dec. 2015

GRIGORAȘ DIN BUCOVINA - Un nou ALBUM muzical semnat de bucovineanul nostru Grigore Gherman

Îmi face plăcere să scriu câteva cuvinte despre Grigore Gherman, căci este un tânăr meritoriu care, deşi a apărut de scurt timp pe firmamentul muzicii populare româneşti, şi-a câştigat deja un loc de frunte printre confraţii săi din generaţia tânără şi îi prevăd o carieră artistică prodigioasă. L-am cunoscut în urmă cu câţiva ani, pe vremea când era student la Conservatorul bucureştean. Venise la susţinerea tezei mele de doctorat şi a cântat, împreună cu un grup de tineri interpreţi, tot studenţi la Conservator, un scurt program de muzică tradiţională veche. L-am remarcat căci i se citea pe chip pasiunea cu care se dăruia muzicii. Dar valenţele personalităţii sale artistice mi s-au dezvăluit un pic mai târziu, când am citit volumul său de versuri intitulat „Epoca nedescifrată”. Atunci am stabilit cu certitudine că Grigore Gherman este un artist care are ceva de spus. „Poeme necitite, nevăzute, bucăţi de eternitate” cum le denumea însuşi autorul, poeziile sale sunt reflecţiile unui „copil cu trei culori pe piept, un copil al Bucovinei”. Acesta este Grigore Gherman. Un interpret poet şi gânditor. Pentru el poezia este un mijloc de a exprima idei, stări de fapt, frământări şi dârze aspiraţii ale vieţii. Născut la 23 iunie 1987 în satul Pasat, raionul Herţa, astăzi aflat în Ucraina, Grigore Gherman a absolvit Facultatea de Litere a Universităţii din Cernăuţi şi Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. Acum este profesor de muzică la o şcoală din Bucureşti. Cochetează şi cu muzica uşoară, dar este un interpret fidel al muzicii tradiţionale româneşti. Grigore Gherman nu este doar un interpret talentat, ci şi un creator foarte inspirat şi inventiv, înzestrat de Dumnezeu cu har. În cântecele sale abordează o tematică variată, acordând atenţie, într-o proporţie echilibrată, atât temelor de largă răspândire, cum ar fi cântecele de joc („Scripcăraş cu strune noi”, „Aşa ca la Cernăuţi”, „Unde joacă om frumos”) sau cele de nuntă („Aşa nuntă n-o mai fost”, „Cântecul mirilor”), cât şi altor teme de referinţă pentru tradiţia populară. Tânăr fiind, era firesc să includă în cântecele sale teme de dragoste („Din Siret până la Prut”, „Miere dulce-i dragostea”). Cântă cu drag plaiurile natale şi oamenii acelor locuri de poveste („Bucovină, raiul meu”, „Hora de la Cernăuţi”), iar despărţirea de ei, pricinuită de plecarea lui Grigore la şcoli înalte, pentru a-şi făuri o carieră profesională solidă, l-a determinat să aştearnă pe portativ şi cântece de dor, de înstrăinare, precum şi cântece dedicate familiei („Dor cu dor”, „Bună vreme dragi părinţi”, „Mama, veşnic în tăcere”, „Fratele rămâne frate”, „Neamul meu pereche n-are”). De o mare încărcătură dramatică este doina „Cucule, cucuţ bălan”, interpretată într-o manieră proprie, inconfundabilă, care place, convinge şi emoţionează. Acelaşi lucru putem spune şi despre cântecul de război „Prin gară, prin Cernăuţi”. Pe Grigore însă, clipele de melancolie nu l-au copleşit, căci el are şi un deosebit simţ al umorului. Şi aşa au apărut cântecele satirice („Stânga-dreapta”, „Grigoraş din Bucovina”, „Lelea cea nemăritată”) şi cele de petrecere („Cântec de pahar”, „Crâşmuliţă, soră bună”). Cântecul „Degeaba ai pălărie”, cu o puternică tentă pilduitoare, prin latura sa educativă, vine să completeze paleta tematică a cântecelor inserate pe acest compact disc. Grigore Gherman s-a remarcat ca un talent surprinzător în fantezie, sensibilitate şi maturitate a concepţiei şi a creaţiei. La acestea se adaugă şi o pregătire profesională temeinică. Cântecele sale sunt interpretate cu un rafinament şi simţ artistic evident, într-o manieră discretă şi inspirată care i-au atras încă de la început simpatia publicului. Grigore Gherman întruneşte multe dintre calităţile necesare unui adevărat artist. Muzical şi sensibil, el tălmăceşte cu căldură melosul bucovinean. Prezenţa sa charismatică şi rafinarea expresiei şi a comunicării emoţionale sunt alte coordonate definitorii pentru personalitatea sa artistică. Agreabilul, naturaleţea, pulsând într-o substanţă muzicală robustă, animă o virtuozitate expusă uşor, cursiv, cu o candoare întru totul adecvată. Grigore Gherman este un tânăr delicat, aparent fragil chiar. Dar nu este deloc aşa. El ştie să aleagă acele cântece şi să creeze acele partituri care-i pot pune în evidenţă talentul şi calităţile sale vocale, natura sa poetică şi totodată viguroasă. Grigore Gherman creează, într-o comunicare liberă cu cântecul popular, o muzică pregnantă. Formule ritmico-melodice şi refrene specifice zonei bucovinene sunt puse în evidenţă în materialul muzical gravat pe acest compact disc, într-o manieră interpretativă demnă de toată lauda. Grigore Gherman este de pe acum un tânăr interpret cu o personalitate fermă, în care conlucrează intelectualitatea analitică, chiar severă, cu o intuiţie muzicală sigură. Grigore Gherman oferă cele mai încrezătoare promisiuni de a se afirma, în anii ce urmează, ca un valoros artist. 

Prof. Dr. Elise STAN, etnomuzicolog, realizator de emisiuni la Televiziunea Română 


Flăcău mândru din ţinutul Bucovinei, parcă desprins din oastea de altădată a lui Ştefan cel Mare, Grigore Gherman a intrat cu paşi siguri pe scena folclorului românesc. Şi-a început studiile muzicale la Cernăuţi, desăvârşindu-le la Academia de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, demonstrând calităţi vocale şi interpretative deosebite, având o carismă de actor şi o aleasă sensibilitate în interpretarea melodiilor cu linie melodică lentă, dar şi a celor de joc, specifice Ţării de Sus, aşa cum putem auzi pe CD-ul de faţă: „Grigoraş din Bucovina”! Cu un repertoriu muzical ales şi acompaniament realizat de Orchestra „Mugurel” din Chişinău, sub bagheta maestrului Ion Dascăl, tânărul Grigore Gherman demonstrează, încă o dată, vitalitatea şi dorinţa de afirmare a tinerei generaţii de interpreţi, ca buni continuatori ai Generaţiei de Aur în arealul folclorului românesc. 

Gheorghe TURDA, interpret 

Grigore  Gherman este înzestrat de la natură cu un real talent, frumuseţe fizică şi carismă, reuşeşte să aducă bucurie în sufletul celor care îl ascultă. Îmbinând harul cu care s-a născut cu serioase studii de specialitate, a câştigat numeroase festivaluri şi concursuri de interpretare ale cântecului popular, unul dintre ele fiind chiar Premiul I la Festivalul „Irina Loghin” de la Vălenii de Munte. Întâlnindu-l în numeroase spectacole şi emisiuni, am descoperit la Grigore Gherman alese calităţi umane, bun simţ, ţinută scenică ireproşabilă, o voce frumoasă. „Grigoraş din Bucovina”, ca să citez titlul unui cunoscut şi iubit cântec al său, a intrat când era nevoie în slujba cântecului popular românesc din Bucovina şi se află în plină ascensiune spre o carieră dintre cele mai frumoase, lucru pe care i-l doresc din tot sufletul. 

Irina LOGHIN, interpretă 


Sunt drumuri bătătorite cu paşi mari şi grei în cântecul popular de înaintaşii noştri, pe urmele cărora păşim şi noi. Sunt mândră să văd că, privind în urma mea, drumul nu rămâne gol. E călcat cu mult curaj de tineri frumoşi, talentaţi şi educaţi. Aşa cum este şi Grigore Gherman, pe care l-am cunoscut la Festivalul „Ponoare, Ponoare”, unde a obţinut Marele premiu în 2013. De aceea l-am şi pus cu o melodie pe albumul meu „Inimioară, ce mai vrei?” Felicitări, dragul meu, pentru tot ce faci. Şi să nu uiţi niciodată să calci cu sfială pe drum ca să nu pierzi urma înaintaşilor! 

Niculina STOICAN, interpretă

Am sesizat că tineri ca el sunt mai rari în zilele noastre şi am dorit foarte mult să cunosc zona de unde vine. Am fost la Cernăuţi şi am găsit acolo oameni minunaţi, care păstrează cu sfinţenie graiul şi portul românesc, cântecul nostru. Grigore Gherman duce mai departe cântecul din zona lui şi îl duce cu mândrie. Am văzut că, în scurt timp, a fost să cânte în Italia, Portugalia, Bulgaria, Cehia, Moldova, Anglia, Rusia. A dus un strop de Bucovină şi acolo unde alţi români poate nici nu au ajuns, este lucrul pe care şi l-a dorit. Succes pe mai departe, Grigore Gherman! Oricând, ai în mine un coleg, un sfătuitor, un prieten. 

Constantin BAHRIN, interpret, realizator de emisiuni la Radio Iași 


Grigore Gherman este unul dintre interpreţii din generaţia tânără, care merită din plin aprecierea publicului. Puţini ştiu însă faptul ca el este şi profesor de canto şi pian şi, împreună cu Marioara Man Gheorghe, coordonează activitatea artistică a unui grup de copii talentaţi, „Mlădiţe Ilfovene” din Clinceni. Grigore Gherman se remarcă prin prezenţa lui fermecătoare, prin profesionalism, calităţi pe care le-am remarcat odată cu prestaţiile artistice susţinute alături de Orchestra Ansamblului Artistic „Ciocârlia”, dar şi în emisiunile de specialitate de pe posturile de televiziune. Îl felicit din suflet pentru acest nou material audio, îi doresc mult succes şi o carieră trainică şi frumoasă! Steliana SIMA, interpretă Grigore Gherman colaborează cu Orchestra „Mugurel” de patru ani buni şi acest lucru nu poate decât să mă bucure. Împreună am realizat un material frumos, două motive fiind la mijloc: este un solist care ştie bine să selecteze melodiile pentru a le cânta şi dragostea faţă de muzica populară românească. Este un interpret care reprezintă cu mândrie Bucovina. Niciun interpret nu a cântat atât de frumos Cernăuţiul, fosta capitală a Bucovinei. Pentru acest lucru Bucovina trebuie să-i fie aproape, să-i fie izvor de bucurie şi de inspiraţie. Îi doresc drum fără spini şi să continue acest drum frumos pe care merge, cântece noi şi plăcute, care să dăinuie în timp şi în spaţiu! 

Ion DASCĂL, Director artistic şi prim-dirijor al Orchestrei “Mugurel” din Chişinău

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu