Ascultă Online Radio Cernăuți

15 oct. 2015

Comunitatea românească din Ucraina luptă din greu pentru a-şi apăra LIMBA ROMÂNĂComunitatea românească din Ucraina încearcă pe căi oficiale să-i convingă pe cei care sunt în fruntea tării că în Ucraina nu mai există limbă moldovenească, ci doar LIMBA ROMÂNĂ, solicitând autorităților statului ucrainean să unifice cele două programe de învățământ în limba română şi în aşa-numita limbă moldovenească, într-o singură programă. Această problemă a fost discutată astăzi în incinta Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi, în cadrul întrunirii liderilor Societăţilor cultural-naționale românești din nordul Bucovinei, nordul Basarabiei şi fostul ţinut Herţa, semnatarilor Scrisorii de susţinere a demersurilor făcute de conaţionalii noştri din regiunea Odesa, către Preşidenţia, Guvernul Ucrainei, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, alte instituţii ale Statului Ucrainean în vederea unificării celor două programe de învăţământ în limba română şi în aşa-zisa limbă moldovenească, într-o singură programă cum este şi firesc să fie. Raportul la această întrunire l-a prezentat dl Vasile Tărâţeanu, preşedintele Fundaţiei Culturale „Casa Limbii Române”, Preşedintele Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi din Cernăuţi, care a prezentat istoricul problemei apărute, dând cetire Memoriului înaintat cu mai bine de un an în urmă de către dl Anatol Popescu, preşedintele Asociaţiei Naţional-Culturale a Românilor din regiunea Odesa „Basarabia” către Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, Prim-ministrul Arseni Iaţeniuk, Ministrul Învăţământului şi Ştiinţei Serghei Kvita şi către alţi demnitari ai statului ucrainean, precum şi Apelului liderilor societăţilor din Sudul Basarabiei către comunitatea românească din regiunea Cernăuţi prin care ni s-a cerut sprijinul necesar în direcţia restabilirii adevărului istoric şi ştiinţific al unicităţii limbii române în toate teritoriile în care ea a fost prezentă şi activă de-a lungul secolelor. 

Domnul Vasile Tărâţeanu a menţionat de asemenea că toate societăţile naţional-culturale româneşti din regiunea Cernăuţi au aderat la demersurile conaţionalilor noştri din regiunea Odesa şi printr-o Scrisoare de susţinere expediată cu aproape două luni în urmă pe adresa aceloraşi instituţii ale statului ucrainean capabile să soluţioneze problema respectivă. Totodată el a spus că răspunsul primit recent de la Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina şi pus în discuţie la întrunirea de astăzi a semnatarilor Scrisorii de susţinere a conaţionalilor noştri din regiunea Odesa vine să demonstreze că funcţionarii din domeniul Învăţământului din capitala Ucrainei, se află încă sub povara unei idiologii false şi plătesc tribut politicii staliniste clădite pe principiul „Divide et impera” fiind încă foarte departe de spiritul european de care ar trebui să dea dovadă. 

Amintim că în cadrul dezbaterilor au luat cuvântul doamna doctor în filologie Alexandrina Cernov, membru de Onoare al Academiei Române, Ilie Tudor Zegrea, Preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi, Arcadie Moisei, inspector al Departamentului Şcoli şi Învăţământ al Centrului Cultural Român Eudoxiu Hurmuzachi, veteranul învăţământului public Ocravian Voronca, membru al Prezidiului Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu”, profesorul universitar doctor Aurel Constantinovici, preşedintele Asociaţiei Ştiinţifico-pedagogice panucrainene „Aron Pumnul”, Vitalie Zîgrea, preşedintele Ligii Tineretului Român „Junimea”, Octavian Bivolaru, preşedintele Societăţii republicane „Golgota”, Ion Broască, Preşedintele Societăţii medicale „Isidor Bodea”, precum şi ziariştii Leonid Parpauţ, şeful redacţiei emisiunilor în limba română de la Compania regională de radiodifuziune, Romeo Crăciun, redactor şef-adjunct al săptămânalului „Libertatea Cuvântului” ş.a, care au condamnat formalismul şi indiferenţa demnitarilor ucraineni faţă de doleanţele noastre şi au propus diverse căi de soluţionare a problemelor cu care se confruntă comunitatea românească din Ucraina. 

Potrivit unui comunicat de presă emis de către organizatorii acelei şedinţe, „în urma dezbaterilor problemei aflate pe ordinea de zi a întrunirii a fost luată decizia de a continua demersurile în vederea promovării adevărului istoric şi ştiinţific, susţinerii învăţământului în limba română din regiunea Cernăuţi şi din alte regiuni ale Ucrainei, unde se întreprind măsuri în vederea restrângerii acestuia, de a se adresa din nou instituţiilor de resort din Ucraina, Republica Moldova şi România, precum şi către diverse instituţii europene în vederea apărării dreptului populaţiei româneşti din Ucraina de a învăţa în limba maternă, şi de a numi limba în care vorbim corect, aşa precum ea este recunoscută pretutindeni în lume ca fiind LIMBA ROMÂNĂ. ŞI – vorba lui Eminescu, cel care a ridicat-o la cel mai înalt grad de frumuseţe – PUNCTUM”. 

https://www.youtube.com/playlist?action_edit=1&list=PLOQqVtnkhWmj8iygfyvNTIU7TfMwMcr6U  ////////////////////////////////////   //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

   După încheierea şedinţei, redacţia portalului de ştiri „BucPress.eu” împreună cu „Euromedia” din Cernăuţi au organizat o conferinţă audio şi video la care au participat academicienii cernăuţeni Alexandrina Cernov şi Vasile Tărâţeanu, precum şi domnul profesor Arcadie Moisei, inspector la Departamentului Învăţământ din cadrul Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi, care au făcut un bilanţ al acestei întruniri unde a fost pusă în discuţie soarta limbii române în Ucraina.

BucPress.eu 
FOTOREPORTAJ  și MATERIALE  VIDEO de  Nicolae HAUCA

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SURSA:
http://timpromanesc.ro/cooperarea-intre-romania-si-ucraina-in-domeniul-educatiei-continuata-printr-un-nou-acord  20 octombrie 2015   Cultura / CulteEuropaEvenimenteInternationalStiriUcraina   0 comentarii

Cooperarea între România și Ucraina în domeniul Educației, continuată printr-un nou acord

Proiectul „Start în carieră - Bune practici europene în consilierea profesională a studenţilor români”
Guvernul a aprobat, la 20 octombrie, un Memorandumuri de cooperare între Ministerul Educației din România și Ministerul Învățământului din Ucraina pentru anii de învățământ 2015 – 2018.
Potrivit acestui document, părțile își vor acorda, pe bază de reciprocitate, burse de studii astfel:
 • În instituțiile de învățământ superior:
–          până la 6 burse de studii, pentru studii universitare de licență;
–          până la 6 burse de studii, pentru studii universitare de masterat;
–          până la 4 burse de studii, pentru studii universitare de doctorat;
–          până la 20 luni – bursă, burse de stagiu pentru perioade de la 3 la 9 luni fiecare.
 • Pentru perfecționarea cunoștințelor de limbă și literatură română și respectiv, de limbă și literatură ucraineană:
–          până la 15 burse de stagiu pentru perioade de până la o lună fiecare, pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar;
–          până la 5 burse de stagiu pentru perioade de până la o lună fiecare, pentru cadre didactice din învățământul superior.
 • În cazul cetățenilor români de origine ucraineană și, respectiv, cetățenilor ucraineni de origine română:
–          până la 50 de burse pentru studii universitare de licență și tot atâtea pentru masterat;
–          până la 10 burse de studii pentru doctorat și tot atâtea pentru rezidențiat.
 •    Atât pentru studenți, cât și pentru cadre didactice, câte 5 burse pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație română, respectiv ucraineană
Partea română va acorda burse și pentru specializările medicale.
În plus, atât România, cât și Ucraina, vor sprijini studiul limbii materne și a altor discipline în limba maternă prin efectuarea reciprocă a următoarelor schimburi anuale:
– până la 30 de educatori, învățători și profesori de limba română și, respectiv, de limba ucraineană pentru a lucra în unitățile de învățământ;
– până la 30 de profesori de limba română și alte discipline, la stagii de formare, pentru perioade de până la o lună;
– până la 15 studenți la filologie, la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație română și, respectiv, ucraineană, pentru perioade de până la o lună;
– până la 10 profesori de limba română și alte discipline, pentru schimb de experiență, pe o perioadă de până la 10 zile;
–  până la 50 de elevi și până la 25 de studenți, însoțiți de învățători sau profesori, în tabere, în timpul vacanțelor sau pentru participarea la olimpiade, conscursuri, festivaluri, competiții sportive organizate în cele două state.
Conform protocolului încheiat, atât România, cât și Ucraina vor sprijini stabilirea și dezvoltarea relațiilor directe între institutele de perfecționare din România și centrele de formare continuă a cadrelor didactice din Ucraina. Părțile vor mai realiza schimburi de literatură de specialitate într-o gamă largă de domenii, precum și schimburi de instrumente multimedia în domeniul educației.
Partea română va continua să susțină funcționarea unităților de învățământ cu predare în limba ucraineană din Sighetu Marmației, din localitatea Lugoj, județul Timiș, dar și din localitatea Siret (jud. Suceava), localitate unde va înființa și un liceu cu predare în limba ucraineană. Ucraina va sprijini/finanța/construi instituții de învățământ preșcolar, primar și liceal pentru comunitatea de origine română din regiunea Cernăuți, Hliboca, dar și în localitatea Novoselivka, regiunea Odessa.
Predarea în limba română va fi sprijinită la Universitatea Națională ”Yurii Fedkovici” din Cernăuți, și în limba ucraineană la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, a domeniilor: matematică, științe sociale, științele naturii, științe umaniste și arte. De asemenea, va fi examinată posibilitatea introducerii liniilor complete de predare în limba română și, respectiv, ucraineană. Mai mult, cele două părți vor stimula dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile de învățământ superior, valorificând oportunitățile programelor de studii europene (precum programul Erasmus+, TEMPUS sau activitățile desfășurate în cadrul Rețelei Universităților la Marea Neagră).
România și Ucraina vor susține înființarea de lectorate de limbă, literatură, cultură și civilizație și trimiterea de lectori români și ucraineni la universitățile din Kiev, Cernăuți, Ujgorod, Ismail, Odessa, precum și București, Cluj-Napoca, Timișoara, Suceava, Galați și Iași.
Acordul mai prevede înființarea a două comisii mixte de experți, formate din câte trei persoane de fiecare parte. Prima dintre acestea va avea ca scop elaborarea de materiale didactice – în special manuale de limbă, literatură, istorie, geografie, etc. Cea de-a doua comisie va monitoriza și va evalua implementarea măsurilor prezentului acord.

2 comentarii:

 1. Bine, fraților! Să ținem fruntariile! De la mic la mare!

  RăspundețiȘtergere

 2. Анатол Попеску
  7 мин. ·
  Deşi la mai bine de o jumătate de an de la apelul Asociaţia "BASARABIA" a Românilor din regiunea Odesa şi la Cernăuţi se militează pentru unificarea programei de învăţământ în limba română în comunităţile tradiţionale/istorice româneşti din Ucraina. Mulţumim dlui Vasile Tarateanu şi altor lideri de societăţi culturale şi pedagogice româneşti din regiunea Cernăuţi pentru sprijinul frăţesc. Aşa să ne ajute Dumnezeu! Aşa e bine, între fraţi.

  RăspundețiȘtergere