Ascultă Online Radio Cernăuți

13 mai 2015

S-a mai scris o pagină de neuitat în istoria satului Stănești, regiunea Cernăuți

43 VIDEO - https://www.youtube.com/watch?v=quKtegNr71Q&list=PLOQqVtnkhWmjp7j2GwXE6UcJdnxPVD6FO

În incinta Complexului Instructiv-Educativ Stănești, regiunea Cernăuți cu prilejul Zilei Europei a avut loc o suită de  manifestări culturale. Printre acestea menționăm inaugurarea bustului scriitorului, poetului, publicistului și profesorului stăneștean Ion Posteucă, care a trecut prin torturile lagărului de concentrare de la Buchenwald în timpul celui de-al doilea război mondial.  De asemenea merită menționat faptul că în incinta instituției de învățământ din localitate a fost deschis Muzeul etnografic cu scopul educării elevilor în spiritul dragostei față de pământul natal, studierea istoriei, datinilor, tradițiilor și obiceiurilor, păstrarea monumentelor culturale.
Printre participanții la manifestările culturale organizate în pitoreasca localitate Stănești au fost liderii asociațiilor culturale românești din regiunile Cernăuți și Transcarpatia, reprezentanțiai vieții cultural-artistice din Ucraina, România și republica Moldova, membri ai organizațiilor sociale, scriitori, jurnaliști și cântăreți cu renume! Prin aceste evenimente culturale s-a scris încă o pagină de neuitat în istoria satului Stănești.
BucPress.eu
Fotografii și video de Nicolae HAUCA


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu