Ascultă Online Radio Cernăuți

27 mar. 2014

COMUNICAT


Către:
 Presedintele  ad-interim al Ucrainei, A.TURCINOV
Preşedintelui Cabinetului de Miniştri A.IAŢENIUK
 Reprezentantului Uniunii Europene în Ucraina Ian T.Tombinski

COMUNICAT
În momentul de faţă membrii Comisiei speciale a Parlamentului ucrainean examinează în ritm de urgenţă noul proiect de Lege privind funcţionarea limbilor în Ucraina.
Ea urmează să fie promovată în locul fostei Legi privind bazele politicii lingvistice de stat în Ucraina, abrogate de către actuala coaliţie parlamentară a Radei Supreme.
La baza viitoarei Legi se află proiectul elaborat de ex-preşedintele Ucrainei Leonid Kravciuk, care, după cum se vede, exprimă voinţa majorităţii naţionaliste din parlamentul ucrainean şi are ca scop restrângerea volumului drepturilor minorităţilor naţionale autohtone din Ucraina, în primul rând, a ariei de funcţionare a limbilor regionale şi minoritare în diverse domenii ale vieţii social-culturale, şi, în mod special, în sfera învăţământului.
Propunerile făcute de parlamentarii I.Popescu, I.Gaidoș, A.Kisse reprezentanţi ai minorităţilor naţionale autohtone din Ucraina, precum şi cele venite din partea ONG-urilor culturale ale etnicilor români, maghiari, bulgari ş.a. vizând perfecţionarea Legii ce urmează să fie adoptate, sunt total ignorate. Membrii comisiei respective nu ţin cont nici de prevederile constituţionale, în special de p.3 art. 22 al Constituţiei ucrainene care interzice, de fapt, restrângerea volumului de drepturi existente deja ale omului şi a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
Dat fiind acest fapt solicităm ca proiectul noii legi, înainte de a fi dezbătut în plenul Parlamentului, să fie discutat pe larg în cadrul societăţii civilie şi, în special, în mediul reprezentanţilor minorităţilor naţionale care sunt supuse pericolului deznaţionalizării şi asimilării.
În caz că acest proiect nu întruneşte adeziunea tuturor comunităţilor poporului multinaţional Ucrainean, iar propunerile făcute de minoritari vor continua să fie ignorate de parlamentarii ucraineni, proiectul trebuie să fie scos de pe ordinea zilei.
Iar dacă noul proiect va corespunde doleanţelor comunităţilor naţionale autohtone din Ucraina el urmează să fie expediat spre examinare Comisiei de la Veneţia în vederea stabilirii dacă el corespunde standardelor europene în materie de drepturi şi Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare ratificate de către Ucraina şi obţinerii avizului necesar.
În caz că drepturilor noastre la învăţământ în limba maternă, la funcţionarea ei ca limbă regională oficială alături de cea de stat vor continua să fie limitate în zonele convieţuirii noastre tradiţionale, ne rezervăm dreptul de a o contesta şi de a ne adresa forurilor internaționale, inclusiv către conducerile statelor Uniunii Europene, cu rugămintea de a ne apăra drepturile civice şi de comunităţi minoritare în Ucraina.
Din partea UI ’’Comunitatea Românească din Ucraina’’:
Vasile TĂRÂŢEANU,
Preşedintele Senatului
Aurica BOJESCU,
Secretar responsabil  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Deputații din partea minorităților naționale cer ca în procesul de elaborare au noii Legi privind limbile să se țină cont și de interesele acestora 

0CA2C9CA-537F-4279-99FD-1ADE51E5D157_mw800_s
În momentul de față membrii Comisiei speciale a Radei Supreme a Ucrainei examinează în ritm de urgenţă noul proiect de Lege privind funcţionarea limbilor în Ucraina.
Ea urmează să fie promovată în locul fostei Legi privind bazele politicii lingvistice de stat în Ucraina, abrogate de către actuala coaliţie parlamentară a Radei Supreme. Însă, după cum am mai informat, Președintele  ad-interim al Ucrainei, Oleksandr TURCINOV, n-a semnat decizia respectivă luată în Parlamentul ucrainean.
La 26 martie 2014 s-a anunțat că până la 30 martie, Comisia specială a Parlamentului va raporta despre lucrările efectuate pe marginea elaborării proiectului de Lege privind funcționarea limbilor. Iar după elaborarea lui, acesta va fi înaintat spre examinare Comisiei de la Veneția.
Cu toate acestea, deputații în Rada Supremă a Ucrainei din partea minorităților naționale Ion POPESCU, Iștvan GAIDOȘ și Anton KISSE, consideră că în procesul de elaborare a noului proiect de Lege privind funcționarea limbilor în Ucraina nu sunt luate în considerare și propunerile făcute de către minorităților naționale.
„Propunerile făcute de parlamentarii I.Popescu, I.Gaidoș, A.Kisse reprezentanţi ai minorităţilor naţionale autohtone din Ucraina, precum şi cele venite din partea ONG-urilor culturale ale etnicilor români, maghiari, bulgari ş.a. vizând perfecţionarea Legii ce urmează să fie adoptate, sunt total ignorateˮse menționează în Comunicatul făcut public de către UI ’’Comunitatea Românească din Ucraina’’.
În Comunicat mai se menționează că la baza viitoarei Legi se află proiectul elaborat de ex-preşedintele Ucrainei Leonid KRAVCIUK, care, după cum se vede, exprimă voinţa majorităţii naţionaliste din parlamentul ucrainean şi are ca scop restrângerea volumului drepturilor minorităţilor naţionale autohtone din Ucraina, în primul rând, a ariei de funcţionare a limbilor regionale şi minoritare în diverse domenii ale vieţii social-culturale, şi, în mod special, în sfera învăţământului. Așadar, membrii comisiei respective nu ţin cont nici de prevederile constituţionale, în special de p.3 art. 22 al Constituţiei ucrainene care interzice, de fapt, restrângerea volumului de drepturi existente deja ale omului şi a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionaleˮ.
Dat fiind acest fapt solicităm ca proiectul noii legi, înainte de a fi dezbătut în plenul Parlamentului, să fie discutat pe larg în cadrul societăţii civilie şi, în special, în mediul reprezentanţilor minorităţilor naţionale care sunt supuse pericolului deznaţionalizării şi asimilăriiˮ, se mai subliniază în Comunicat.
Reprezentații minorităților naționale din Ucraina au declarat că, în caz că acest proiect nu întruneşte adeziunea tuturor comunităţilor poporului multinaţional Ucrainean, iar propunerile făcute de minoritari vor continua să fie ignorate de parlamentarii ucraineni, proiectul trebuie să fie scos de pe ordinea zilei, iar ei își revervă dreptul de a o contesta şi de a se adresa forurilor internaționale, inclusiv către conducerile statelor Uniunii Europene, cu rugămintea de a le apăra drepturile civice şi de comunităţi minoritare în Ucraina.
 ChernivtsiNews.com (c) 

   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

З А Я В А

Просимо врахувати і пропозиції від нацменшин!

На жаль, попри всі обіцянки, під час роботи тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради по розробці проекту нового закону про мови, не враховані пропозиції від національних меншин нашої держави. Хоча нами були підготовані зауваження та пропозиції щодо нового закону, які були підтверджені конкретними фактами та посиланнями.

Враховуючи цю ситуацію, звертаємось до керівників України, також до дипломатичних представництв країн ЄС в нашій державі з тим, щоб запобігти прийняттю документу, котрий звужує мовні права національних меншин нашої країни, що є цілком неприйнятним для нас. Адже Конституція України прямо забороняє це: стаття 22 Основного Закону вказує на те, що «При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».

Вважаємо, що прийняття незбалансованого закону про мови, що не відображає інтереси громад нацменшин, сіяв би розбрат між громадянами України, що розмовляють різними мовами, не сприяв би об’єднанню країни, просуванню України до Європи, утвердженню європейських цінностей у нашій державі, а також може негативно вплинути на міжнародний імідж України.

Іштван Гайдош, Іван Попеску, Антон Кіссе,
народні депутати України

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu