Ascultă Online Radio Cernăuți

13 feb. 2014

Ion POPESCU: „Să păstrăm calmul şi să nu ne implicăm în acţiuni, care duc la violenţă!”
       În ultima săptămână a lunii ianuarie, la Strasbourg a avut loc sesiunea Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, pe agenda de lucru a căreia a fost inclusă şi dezbaterea problemei referitoare la funcţionarea instituţiilor democratice în Ucraina, discutată în plenul sesiunii la 30 ianuarie. Recent am realizat un interviu cu deputatul poporului din Ucraina, Dr. Ion Popescu, conducătorul delegaţiei permanente a Radei Supreme la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, vicepreşedinte al acestui forum, care a participat nemijlocit la dezbaterile din plenul APCE.

– Stimate domnule Dr. Ion Popescu, în ultimul timp se fac auzite tot mai des voci din partea comunitară, care ameninţă cu impunerea unor sancţiuni Ucrainei. Care este dispoziţia colegilor Dumneavoastră de la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei? Ce conţine rezoluţia adoptată de către deputaţii europeni?
– Până la sesiunea în plen, problema dată a fost discutată atât la Biroul Consiliului Europei, cât şi în grupele politice, în Comisia de monitorizare, care a pregătit raportul, proiectul de recomandare şi rezoluţia propriu-zisă referitoare la situaţia din Ucraina. Datorită amendamentelor, pe care le-am propus noi, pe care le-au propus raportorii (pentru că situaţia se schimba foarte rapid şi erau necesare unele amendamente), ideea principală a documentului este că toate discuţiile privind ieşirea din criză trebuie să aibă loc la masa tratativelor, că orice hotărâre urmează să fie transpusă în practică prin mijloace politico-juridice, adică ea trebuie consfinţită prin acte legislative, care să nu fie puse la îndoială de nimeni. Consiliul Europei nu a susţinut propunerea de a o priva pe delegaţia ucraineană de dreptul la vot, deoarece Parlamentul ucrainean a abrogat legile adoptate în data de 16 ianuarie – o cerinţă  a colegilor europeni.
– Ce fac în prezent autorităţile şi opoziţia ucraineană pentru a găsi acele puncte de tangenţă, acel numitor comun pentru soluţionarea crizei politice în stat?
– Principalul acum e să fie oprită escaladarea conflictului, ciocnirile care au avut loc în stradă. Un moment pozitiv poate fi considerată întâlnirea Preşedintelui Ucrainei cu liderii opoziţiei, în cadrul căreia s-a convenit asupra unor lucruri importante. Potrivit acelor înţelegeri, a fost desfăşurată sesiunea extraordinară a parlamentului ucrainean, în cadrul căreia aleşii poporului au abrogat legile din 16 ianuarie. Guvernul şi-a asumat responsabilitatea pentru situaţia din ţară, iar Premierul a demisionat. Reprezentanţilor opoziţiei li s-au propus posturile de Premier şi vicepremier pe probleme umanitare. Deocamdată ei nu au acceptat propunerile respective, dar negocierile în acest sens continuă. A fost pusă în discuţie şi posibilitatea de a face schimbări în Constituţie şi de a aduce Legea Fundamentală la actualele necesităţi şi la actuala situaţie din stat.
– Cum vedeţi perspectivele introducerii modificărilor la Constituţie?
– Poate fi discutată posibilitatea revenirii la unele prevederi ale Constituţiei precedente, spre exemplu ideea formării guvernului de către parlament când executivul poartă răspundere în faţa organului legislativ. Însă, revenirea definitivă la varianta Legii Fundamentale din 2004 este imposibilă, deoarece atunci, în 2004, a fost adoptată o hotărâre cu privire la mandatul imperativ. În Europa nu există mandat imperativ, există mandat liber. Adică, indiferent în ce partid se află, deputatul are dreptul să vorbească şi să voteze în numele alegătorilor, care l-au votat. Părerea mea este că, în procesul reformării Constituţiei, trebuie să folosim şansa de a ne onora cerinţele neîndeplinite încă faţă de Consiliul Europei pentru a continua munca în vederea semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Nimeni nu a anulat acest lucru, el a fost doar amânat. Dar, repet, orice schimbare în Constituţie trebuie făcută în cadrul actualei Legi. Din păcate, în prezent nu există acel nivel de credibilitate dorit între diferite formaţiuni politice. Părerea mea personală este că în acest caz ar trebui să semnăm un memorandum sau o foaie de parcurs, în care să fixăm clar crearea unei comisii constituţionale, care să ia în calcul elaborările de până acum ale Adunării Constituţionale în frunte cu primul Preşedinte al Ucrainei Independente, Leonid Kravciuk, discuţiile la nivel de experţi, cele din Parlament, termenele votării la sesiunea legislativului ucrainean. Pentru aceasta, însă, este nevoie de voinţă politică din partea tuturor forţelor politice din stat. Un alt moment este formarea guvernului, în care ar trebui să vină profesionişti, care să facă mai puţină politică şi mai multe treburi bune pentru ţară pentru a stabiliza situaţia economică în Ucraina, or, în urma evenimentelor din ultimele câteva luni economia naţională a fost afectată destul de puternic.
– Deşi procesul de semnare a Acordului de Asociere a fost suspendat pentru un timp oarecare, ceea ce a şi cauzat, de fapt, protestele din ultimul timp, tratativele cu privire la liberalizarea regimului de vize continuă. Cum se prezintă situaţia la acest capitol?
– Înainte de a discuta la modul cel mai serios problema liberalizării regimului de vize cu Uniunea Europeană, trebuie să discutăm problema micului trafic de frontieră cu statele vecine. Am avut o discuţie în acest sens cu Consulul General al României la Cernăuţi, doamna Eleonora Moldovan, cu reprezentanţii Ministerului de Externe al Ucrainei. După formarea noului Guvern la Kiev intenţionăm să reanimăm discuţiile în privinţa micului trafic de frontieră dintre Ucraina şi România aşa  precum funcţionează el între Ucraina şi Polonia. După cum ştiţi, din iniţiativa noastră, câteva puncte de trecere şi control dintre Ucraina şi România, situate în regiunea Cernăuţi, au obţinut statutul de puncte de trecere internaţionale. Am discutat, în scopul informării conducerii României pe marginea acestei probleme, cu conducerea delegaţiei României la APCE, mai înainte am avut o conversaţie cu Ministrul de externe român, domnul Titus Corlăţean, cu alţii. Adică situaţia actuală şi ulterioarele schimbări în legislaţie trebuie folosite la maximum pentru a satisface unele cerinţe ale Comunităţii Europene, dar şi necesităţile minorităţilor, precum este problema micului trafic de frontieră cu România, de care au acută nevoie românii de la noi, din Ucraina.
– Care au fost principalele recomandări ale deputaţilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la încheierea dezbaterilor pe marginea „problemei ucrainene”?
– Ideea principală, exprimată de colegii mei din APCE a fost că trebuie stopate orice acţiuni de aplicare a forţei indiferent de unde ar porni ele. S-a accentuat că nici structurile de forţă nu au dreptul să aplice forţa, dar nici manifestanţii nu au dreptul să-i atace pe reprezentanţii forţelor de ordine. Au fost date semnale clare atât puterii, cât şi opoziţiei că toate lucrurile urmează să fie rezolvate la masa tratativelor. Vreau să fac un apel către populaţia ţinutului nostru să păstreze calmul. Problemele majore se vor rezolva nu la nivel de raion sau de regiune, ci la Kiev, cu participarea reprezentanţilor formaţiunilor politice din Ucraina, dar şi cu medierea forumurilor internaţionale din care Ucraina face parte, inclusiv Consiliul Europei. Cred că, aflându-ne în faţa unei prăpăstii, e timpul să ne oprim. E timpul să facem cu toţii câte un pas înapoi pentru a ne îndepărta de această prăpastie, iar politicienii nu trebuie să se arate cu degetul reciproc pentru a spune cine e vinovatul. În situaţia creată toţi sunt vinovaţi.
– Domnule Ion Popescu, care ar fi mesajul Dumneavoastră pentru cititorii săptămânalului „Libertatea Cuvântului”?
– Mesajul meu, pe care l-am dus peste tot, inclusiv la tribuna Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, este că nici o ambiţie politică, nici un post înalt nu pot fi mai presus decât viaţa şi sănătatea oamenilor. Atunci când arăţi cu degetul la cineva spunând că e vinovat, nu trebuie să uiţi că, în acelaşi timp, trei degete arată la tine, iar unul – la Dumnezeu, la Ceruri. Nu trebuie să facem concluzii pripite pentru că, mai devreme sau mai târziu, Bunul Dumnezeu le pune pe toate la locul lor. Mai devreme sau mai târziu politicienii se vor înţelege între ei şi vor forma diferite coaliţii, iar lumea va rămânea tot cu problemele ei. De aceea îi îndemn pe toţi oamenii să nu ia parte la acţiuni ce duc la violenţă. Suntem o ţară cu mentalitate europeană, un stat situat din punct de vedere geografic în Europa. De aceea, cred eu, cu toţii merităm o viaţă mai bună. Aşadar, să fim cu toţii tari de caracter, să avem voinţă de a rezolva problemele pe calea tratativelor şi să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca în ţară să fie linişte şi pace.
– Vă mulţumesc.

Pentru confirmare: Dumitru VERBIŢCHI  

P.S. Prima variantă a interviului a fost acordat postului Radio Ucraina Internaţional pe 08.02.2013, iar lumina tiparului -  în ziarul „Libertatea Cuvântului” (Cernăuţi) din 13.02.2014.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ivan Popescu: Settlement of the crisis in any case must be the work of Ukrainian politicians and international mediators can only help this process


While there is a political truce in Ukraine, we need to use the opportunity to resolve the crisis. Representatives of international organizations can contribute to this. This opinion was expressed by the MP, member of the PARTY OF REGIONS parliamentary faction Ivan Popescu in an interview with "Comments".
The politician believes that Ukraine is ready to start negotiations to resolve the political crisis in the country in the framework of the OSCE. "Proposals for the mediation sound from different sides - from the UN, OSCE and the Council of Europe. I would like to note that the Ukrainian issue will be discussed this week at the OSCE. The rapporteur of the Monitoring Committee of the Council of Europe will come next Monday and Tuesday in Ukraine. If, God forbid, things in the country will go by the worst scenario, then by the decision of the Bureau of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe the heads of factions of the Parliamentary Assembly may be sent to Ukraine. They will represent different spectrums of European political forces, which should contribute to the weighted estimates. All this can be used to resolve the political crisis in the country," said Head of the permanent delegation of the Verkhovna Rada of Ukraine to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE Vice President Ivan Popescu.
He stressed that the main thing for representatives of international organizations is "to adhere to certain positions".
"First - they should advocate for dialogue and only for dialogue. Second - decisions should be taken at the level of political and legal instruments: within the current legislation. Then the decisions won’t be called into question," the MP said.
He emphasized that the settlement of the crisis in any case must be the work of Ukrainian politicians, because the initiative and solutions should be developed by people, who enjoy the support of voters.
"Mediators can only help this process," Ivan Popescu said, in conclusion.

Іван Попеску: Врегулювання кризи в будь-якому випадку має стати справою українських політиків, а міжнародні посередники можуть лише допомогти цьому процесу


Поки в Україні встановилося політичне перемир'я, потрібно скористатися шансом на врегулювання кризи. У цьому можуть посприяти і представники міжнародних організацій. Таку думку висловив народний депутат, член парламентської фракції ПАРТІЇ РЕГІОНІВ Іван Попеску в інтерв'ю «Комментариям».
Політик вважає, що Україна готова почати переговорний процес із врегулювання політичної кризи в країні у рамках ОБСЄ. «Пропозиції про посередництво звучать з різних боків - по лінії ООН, ОБСЄ, Ради Європи. Зазначу, що питання України буде обговорюватися цього тижня в ОБСЄ. У наступні понеділок-вівторок в Україну приїде доповідач Моніторингового комітету Ради Європи. Якщо, не дай Боже, справи в країні підуть за гіршим сценарієм, тоді рішенням Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи в Україні можуть направити глав фракцій Парламентської асамблеї. Вони представлятимуть різні спектри європейських політичних сил, що має сприяти зваженим оцінкам. Все це може бути використано для врегулювання політичної кризи в країні», – заявив голова постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи, віце-президент ПАРЄ Іван Попеску.
Він наголосив: головне, щоб представники міжнародних організацій «дотримувалися певних позицій».
«Перше – вони повинні виступати за діалог і тільки за діалог. Друге – рішення повинні прийматися на рівні політико-правових інструментів: у полі чинного законодавства. Тоді рішення не будуть поставлені під сумнів», – зазначив парламентарій.
Він акцентував увагу на тому, що врегулювання кризи в будь-якому випадку має стати справою українських політиків, оскільки ініціативу і рішення повинні виробити люди, які користуються підтримкою виборців.
«Міжнародні посередники можуть лише допомогти цьому процесу», - резюмував Іван Попеску.

Иван Попеску: Урегулирование кризиса в любом случае должно стать делом украинских политиков, а международные посредники могут лишь помочь этому процессу


Пока в Украине установилось политическое перемирие, нужно воспользоваться шансом на урегулирование кризиса. В этом могут поспособствовать и представители международных организаций. Такое мнение выразил народный депутат, член парламентской фракции ПАРТИИ РЕГИОНОВ Иван Попеску в интервью «Комментариям».
Политик считает, что Украина готова начать переговорный процесс по урегулированию политического кризиса в стране в рамках ОБСЕ. «Предложения о посредничестве звучат с разных сторон - по линии ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Отмечу, что вопрос Украины будет обсуждаться на этой неделе в ОБСЕ. В следующий понедельник-вторник в Украину приедет докладчик Мониторингового комитета Совета Европы. Если, не дай Бог, дела в стране пойдут по худшему сценарию, тогда решением Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы в Украину могут направить глав фракций Парламентской ассамблеи. Они будут представлять разные спектры европейских политических сил, что должно способствовать взвешенным оценкам. Все это может быть использовано для урегулирования политического кризиса в стране», - заявил глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-президент ПАСЕ Иван Попеску.
Он подчеркнул: главное, чтобы представители международных организаций «придерживались определенных позиций».
«Первое – они должны выступать за диалог и только за диалог. Второе – решения должны приниматься на уровне политико-правовых инструментов: в поле действующего законодательства.  Тогда решения не будут поставлены под сомнение», – отметил парламентарий.
Он акцентировал внимание на том, что урегулирование кризиса в любом случае должно стать делом украинских политиков, поскольку инициативу и решения должны выработать люди, пользующиеся поддержкой избирателей.
«Международные посредники могут лишь помочь этому процессу», – резюмировал Иван Попеску.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu