Ascultă Online Radio Cernăuți

10 feb. 2014

COMUNICAT DE PRESĂÎn ziua de 8 februarie 2014 la Bănceni, raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, a avut loc şedinţa extraordinară lărgită a Secretariatului executiv al Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”.
Şedinţa a fost deschisă de dl Vasile Tărâţeanu, preşedintele Senatului Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”, care a anunţat ordinea de zi, oferind cuvântul preşedintelui Uniunii, dlui Ion Popescu, deputat în Rada Supremă a Ucrainei, vicepreşedinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pentru a  prezenta o comunicare privind situaţia de criză social-politică şi economică prin care trece în momentul de faţă Ucraina şi poporul ei multinaţional.
Dr. Ion Popescu a expus pe larg situaţia geopolitică actuală, atitudinea Europei faţă de evenimentele din  Ucraina şi de dorinţa de a împărtăşi valorile democraţiei europene, prezentând şi informaţii privind  manifestările de  intoleranţă şi de violenţă atât în Kiev, cât şi în alte oraşe ale Ucrainei, care vin în contradicţie atât cu legislaţia şi prevederile constituţionale, cât şi cu obligaţiunile internaţionale ale Ucrainei.
         La dezbaterea problemelor puse pe ordinea de zi au participat dl Vasile Tărâţeanu, Preşedintele Senatului, dl Victor Creţu, Preşedintele Comisiei de strategie, dna Aurica Bojescu, Secretarul responsabil, dl Petru Posteucă, Preşedintele comisiei de cenzori, în final adoptându-se în unanimitate următoarele hotărâri:
1. De a reaminti tuturor membrilor-colectivi ai Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina” că, în conformitate cu Statutul şi Regulamentul intern, nici un ONG membru-colectiv al UI CRU nu poate face declaraţii în numele întregii Comunităţi. În perioadele dintre Congrese şi şedinţele ordinare ale organelor de conducere ale UI CRU toţi membrii colectivi funcţionează în mod autonom şi pot face declaraţii doar în numele propriilor organizaţii.
2. În legătură cu evenimentele care se desfăşoară în Ucraina de a se adresa cu un apel către populaţia românofonă de neimplicarea acesteia în actele de violenţă ce au loc atât în oraşul Kiev, cat şi în diverse regiuni ale Ucrainei.
3. După stabilizarea situaţiei în Ucraina de a convoca şedinţa Senatului Uniunii Interregionale “Comnunitatea Românească din Ucraina”, la care să fie examinată starea implementării Legii Ucrainei “Cu privire la principiile politicii lingvistice de stat” în toate zonele cu populaţie românofonă din Ucraina, la care membrii Senatului pentru zonele respective să prezinte rapoartele de rigoare în această privinţă.
4. De a continua pregătirile pentru convocarea celui de-al III Congres al Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”, care, conform prevederilor Statutului, va avea loc în 2015.
5. De a aduce aceste hotărâri la cunoştinţa tuturor membrilor Comunităţii Româneşti din Ucraina prin mijloacele mass-media.
                                                  Secretariatul executiv al Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”
Mănăstirea Bănceni, 8 februarie 2014 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Uniunea Interregională “Comunitatea Românească din Ucraina”

COMUNICAT

Încă o organizaţie nonguvernamentală românească din nordul Bucovinei aderă la UI “Comunitatea Românească din Ucraina”


Pe 12 februarie a.c., la Ciudei, raionul Storojineţ, regiunea Cernăuţi, s-a sărbătorit hramul bisericii româneşti în construcţie cu hramul celor trei Ierarhi Vasile, Grigore şi Ioan.
Serviciul divin a fost oficiat în limba română de către P.S. MELETIE, Arhiepiscopul Hotinului, Vicarul Mitropoliei Cernăuţilor, asistat de protopopii Storojineţului, Vasile Covalciuc, şi Herţei, Pavel Dumitru, preotul paroh Vasile Pojoga, precum şi de un sobor de peste 30 de preoţi români din regiunea Cernăuţi.
La marea sărbătoare de suflet au participat peste o mie de enoriaşi de pe Valea Siretului.
În faţa credincioşilor au vorbit Gheorghe Pojoga, Prim-vicepreşedinte al administraţiei raionale de stat, şi Dr. Ion Popescu, deputat al poporului din Ucraina, Preşedintele Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”, care i-au îndemnat pe conaţionali şă-şi păstreze credinţa strămoşească şi limba maternă, solicitându-le să rămână alături de biserica canonică ortodoxă tradiţională, iar în aceste clipe de grea încercare pentru Ucraina, să nu se implice în actele de violenţă şi să se roage pentru pacea, prosperitatea şi propăşirea Neamului.
Cu acestă ocazie a avut şi Adunarea conducerii Societăţii obşteşti “Anastasia” (“Învierea”) din raionul Storojineţ cu sediul la Ciudei (Preşedinte – Adrian Iliuţ, înregistrată oficial la 2 martie 2004), în cadrul căreea s-a luat în unanimitate hotărârea de a depune cererea de aderare în calitate de membru-colectiv la Uniunea Interregională “Comunitatea Românească din Ucraina”, făcându-se şi un bilanţ al activităţii Societăţii în cei 10 ani activitate şi, în special, în rolul acesteea în procesul de menţinere a specificului naţional şi aportul organizaţiei în aplicarea Legii Ucrainei “Cu privire la principiile politicii lingvistice de stat” în localitatea Ciudei.
Fiind prezenţi la adunare, Preşedintele Consiliului Naţional al UI CRU, Dr. Ion Popescu, Secretarul responsabil, dna Aurica Bojescu, şi Preşedintele comisiei de cenzori, dl Petru Posteucă, au confirmat respectarea tutror procedurilor de aderare a Societăţii “Anstasia” (“Învierea”) la UI CRU. Cererea de aderare urmând să fie confirmată la şedinţa ordinară a Senatului UI CRU.
Reprezentant al Societăţii “Anstasia” (“Învierea”)  în Consilul Naţional a fost desemnat dl Gheorghe Motrescu.
Şi aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu!

Secretariatul executiv al Uniunii Interregionale
“Comunitatea Românească din Ucraina”
Ciudei, regiunea Cernăuţi, 12 februarie 2014. 

2 comentarii:

  1. Gheorghe Giovanni Ţeavă; Foarte important material, pentru a se cunoaşte poziţia comunităţii româneşti din Ucraina, în contextul actual de mare criză.

    RăspundețiȘtergere
  2. Vasile Tarita
    foarte interesant comunicatul de presa! Nu ne ramane altceva decat sa asteptam si sa visam la anul 2015! Noapte buna!

    RăspundețiȘtergere