Ascultă Online Radio Cernăuți

11 feb. 2013

ION POSTEUCĂ (1936 - 2013)

Săptămâna aceasta s-au împlinit 40 de zile de când s-a strămutat în veşnicie acel care a fost Ion POSTEUCĂ, un vrednic fiu al neamului nostru, al comunei natale Stăneşti din raionul Hliboca, un pedagog şi un om de o comportare proverbială şi o aleasă bunătate sufletească, un tată şi bunic iubitor, dar şi un prieten devotat. A rămas fidel până în clipa de pe urmă celor mai nobile şi frumoase lucruri. Duminica trecută, intelectuali români din ţinut, membri ai familiei, s-au adunat la sediul Societăţii pentru Cultură Românească "Mihai Eminescu” din centrul regional pentru a înălţa o rugăciune către Sfântul întru odihna sufletului celui plecat la dreptate, a păstra un minut de reculegere şi a depăna din cele mai frumoase amintiri despre clipele petrecute cândva alături de acest Om şi Pedagog cu literă mare. 


*******************************************************************************
În cadrul acelui moment comemorativ a fost prezentată şi cartea recent apărută a lui Ion Posteucă "Vechi şi noi tradiţii şi obiceiuri stăneştene”, care a văzut lumina tiparului deja după plecarea autorului pe alt tărâm. 
În cuvântul său de omagiere, domnul Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii "Mihai Eminescu” a menţionat vasta contribuţie a lui Ion Posteucă la propăşirea valorilor culturale şi literare ale neamului românesc în calitatea-i de profesor şcolar şi de preşedinte al filialei din Stăneşti a Societăţii respective, iscusinţa lui de a trece peste cele mai grele şi complicate momente. 
*********************************************************************************   Scriitorul şi publicistul Dumitru Covalciuc, pe care l-a unit, cu cel răposat, nu numai o prietenie adevărată, dar şi o colaborare rodnică, fiindu-i redactor la majoritatea dintre cele nouă cărţi, a constatat cu regret dispariţia dintre cei vii a unui promotor neobosit al culturii noastre şi a unuia dintre cei mai activi colaboratori ai almanahului "Ţara fagilor”. 

Cu durere a vorbit despre cel dispărut şi Ion Creţu, veteran al ziaristicii româneşti din nordul Bucovinei. Împreună cu Ion Posteucă au păşit pragul Şcolii medii din Tereblecea, iar apoi şi al Universităţii din Cernăuţi, fiind în aceiaşi grupă. După absolvirea facultăţii au avut parte de locuri de muncă diferite, dar i-a unit dragostea pentru frumos, colaborând la editarea unui şir de cărţi, între care şi cea întitulată "Poeme prigonite” de Vasile Posteucă.     
Au depănat din amintirile lor Ilie Popescu, doctor în filologie, preşedintele Societăţii regionale "Golgota”, Arcadie Opaiţ, ex-preşedinte al Societăţii "Mihai Eminescu”, profesorul şcolar, Octavian Voronca, preşedintele Societăţii orăşeneşti "Golgota”, Octavian Bivolaru, profesorul şcolar, Nicolae Mintencu, şi alţii. 
Vorbitorii au dat o înaltă apreciere moştenirii literare a lui Ion Posteucă, menţionând necesitatea reeditării cărţilor sale într-un volum aparte - un cadou frumos, ce ar putea fi făcut satului Stăneşti către aniversarea a 80-a a autorului, pe care ar fi marcat-o peste câţiva ani. Încă o dorinţă a colegilor şi prietenilor ar fi aceea ca o stradă din comuna Stăneşti să poarte numele acestui cărturar, promisiune făcută şi de primarul localităţii, domnul Gheorghe Gireadă. Sunt la prima vedere nişte lucruri mărunte şi, totodată, majore, prin care am face eternă memoria despre acest adevărat fiu al Stăneştilor.     Toţi cei prezenţi duminica trecută la acel moment de omagiere au fost uniţi prin spiritul eminentului cronicar şi pedagog, ei asistând, de fapt, la o lecţie, cea mai frumoasă poate, pe care a ţinut-o cândva un adevărat părinte spiritual -amintirea.
Dumitru VERBIŢCHI
Fotografii de Nicolae HAUCA

*********************************************************************************


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu