Ascultă Online Radio Cernăuți

26 oct. 2012

Виставка художньої фотографії «ПОРТРЕТ»/Expoziţia "PORTRET"


Асоціація фотохудожників Румунії (AAFR) та Чернівецьке обласне товариство румунської культури ім. М. Емінеску запрошують Вас на виставку художньої фотографії «ПОРТРЕТ» з 26.10 - по 22.11.2012 Автор – фотохудожник IОН МЭРКУЛЕСКУ, член ААFR, м. Тирговіште,Румунiя. Місце проведення: Галерея "ЕвроPhotoArt» Чернівці, Центральна площа, 9. Відкриття виставки : 02.11.2012. 18:00 /
Asociaţia Artiştilor Fotografi din România-Oradea (AAFR) şi Societatea pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi - Ucraina vă invită la Expoziţia personală de fotografie artistică «PORTRET» Autor - ION MĂRCULESCU, membru AAFR din Târgovişte, România, care a participat cu lucrări de artă fotografică la saloane şi concursuri interne din Târgovişte, Bucureşti, Oradea, Braşov, Botoşani, Sibiu, precum şi la saloane internaţionale, unde a obţinut distincţii importante dintre care, cele mai deosebite, în 1986 două medalii de aur la Salonul ,,Fotosport’’ – Reus-Spania şi , în 2010, la acelaşi salon internaţional, Medalia Salonului si Trofeul Comitetului Olimpic Internaţional. Locaţie: Galeria „Euro Foto Art”, Cernăuţi, Piaţa Centrală, nr. 9 Vă aşteptăm între 26.10.- 22.11.2012. Vernisajul expoziţiei: 02.11.2012, ora 18:00
DETALII AICI - http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3702792179954.2125371.1579975698&type=1
************************************************************************************* Curicullum vitae **************************************************************** ********************************************************************************* Mărculescu Ion ***************************************************************************************** N. 12 noiembrie 1944, Ioneşti, com. Petreşti, jud. Dâmboviţa **************************************** După cursurile primare şi gimnaziale în comuna natală, absolvă Liceul ,,Vladimir Streinu’’ din Găieşti (1963). Urmează cursurile Facultăţii de Arte Plastice din cadrul Institutului Pedagogic Bucureşti (1965- 1968), iar din Decembrie 1982 este licenţiat al Facultăţii de Arte Plastice din cadrul Institutului ,,Nicolae Grigorescu’’- Bucureşti. Profesor de desen la Gura Şuţii, Găieşti, Târgovişte. În 1994 înfiinţează Editura Pandora-M la care apar numeroase lucrări de: Ion Luca Caragiale, Baudelaire, Apollinaire, Keats, Whitman, Sade, Tolstoi, Leonardo da Vinci, Shakespeare precum si ale unor scriitori contemporani străini, de preferinţă francezi, şi ale unor scriitori târgovişteni. Pentru prima dată în Romania, publică ediţii bilingve din Shakespeare. Debut publicistic cu povestirea ,,Motorul’’ în ziarul,,Secera şi ciocanul’’ (1962), după care apare, tot cu o povestire, în revista şcolară ,,Trimestre’’ din Găieşti. Colaborează la ,,Secera şi ciocanul’’, ,,Reeducarea minorilor’’, ,,Contemporanul’’, ,,Dâmboviţa’’, ,,Litere’’, ********************************************************************** precum şi la revista ,,Fotografia’’ cu texte de teorie, critică şi istorie a fotografiei. Participă la expoziţii personale şi colective de pictură. De asemeni, participă cu lucrări de artă fotografică la saloane şi concursuri interne din Târgovişte, Bucureşti, Oradea, Braşov, Botoşani, Sibiu, precum şi la saloane internaţionale unde obţine distincţii importante dintre care, cele mai deosebite, în 1986 două medalii de aur la Salonul ,,Fotosport’’ – Reus-Spania şi , în 2010, la acelaşi salon internaţional, Medalia Salonului si Trofeul Comitetului Olimpic Internaţional. ******************************************************************** Debut editorial în 1988 cu ,,Cioara şchioapă’’, roman în care preferă simbolul, insolitul, grotescul, bizarul. Este o parabolă a unui sumbru moralist amintind de creaţia lui Emil Cioran, în care pune totul sub semnul îndoielii, reliefând măreţia şi mizeria vieţii ce transformă unele visuri în eşecuri. În epilogul volumului, autorul se întreabă ,,...ce poate fi mai penibil decât a arăta cât de penibil este să scrii că viaţa este penibilă?’’. (T. Cristea). Aproximativ în această notă se prezintă şi volumul ,,Quatrocente’’ (2001) care este, în viziunea autorului, ,,un fals jurnal despre o falsă memorie’’ atât de otrăvită încât devine ,,nememorie’’ transformându-se apoi în ,,nelinişte şi antimemorie şi antememorie şi postmemorie’’ convins că nimic nu este ,, mai revoltător decât să răscoleşti în memoria cuiva, încercând să faci ordine, dar nereuşind decât să strici ordinea dezordinii’’. Urmează, în 2007, ,,Nastasia, un amor de aproape un an’’ roman în care ,,ironic cu sine până la capăt, naratorul înclină să vadă femeia personaj de reflux şi numai aparent de flux deziderativ, deoarece o percepe în dizarmonie cu ordinea’’. ,,În liniştea lecturii solubile, recomandăm un vizionar paradoxal, singur, exigent’’(H. Zalis) ,, Degeaba vezi dacă nu înţelegi, zice autorul. Degeaba înţelegi dacă nu poţi schimba câtuşi de puţin. Degeaba schimbi câte ceva dacă întregul rămâne intact. Poziţia noastră se definește între ceva şi nimic’’. ,, Nu putem trece cu vederea anumite trimiteri la ,,Decameronul’’ lui Bocaccio, dar cu o retorică aproape rabelaissiană...similitutdini greu de susţinut altfel decât admise în limitele unei aserţiuni ce poate duce spre ,,Cântecele ţigăneşti’’ ale lui Miron Radu Paraschivescu, spre ,,suavele’’ poeme argheziene (Tinca) şi balcanicile zămisliri barbiene’’.(T.G.Veseliu). În 2008 apare ,,Meşterul de oglinzi’’ (ediţie revăzută şi adăugită a cărţii ,,Quatrocente’’) în care ,,autorul mizează totul pe cartea negării considerată creatoare, idee productivă şi deloc lipsită de valoare de vreme ce a fost exploatată de toate avangărzile’’(,,Luceafărul’’- Ion Ştefan Ghilimescu). ,,Viul cărţii, stârnit de ludic, rezultă mai cu seamă dintr-o inefabilă şi permanentă împletire între tragic şi parodic, ca într-un joc de-a râsu-plânsul amintind de filmele lui Chaplin. Personajul nostru se ascunde sub masca unui epicurean gândind adesea corporal. Sub privirea unui corp, îndreptată asupra altor corpuri, iluziile, renumele, idolii se destrămează’’(Nicolae Ionel). Tot în 2008, publică volumul ,,Jurnalul de la Marcona’’, ,,...un puzzle de piese de joc alcătuind o realitate scripturistică în afara oricărui canon’’. ,,La Marcona nu poţi fi centaur dacă nu bei ţuică’’. ,,...lipsit de memorie fiind, scriu ce-mi imaginez eu că am trăit. Iar la sfârşit declar că sunt pe deplin fericit de opera mea. Nu e puţin lucru să te laşi pradă amintirilor despre memoria ta’’. În 2009 publică ,,O iubesc enorm, Domnule judecător’’. ,,În pofida dispoziţiei către umor şi băşcălie, întregul roman este impregnat de un acut sentiment de tristeţe şi amărăciune, de vreme ce lumea e simţită ca un univers concentraţionar, închistată de convenţii şi reguli, duplicitară şi rea, iar viaţa îi pare naratorului, cea mai proastă afacere, o izgonire din paradoxul nonexistenţei, o îngrădire a libertăţii’’ (Margareta Bineaţă). ,,Locul unde autorul îşi poziţionează armele este metaliterar sau în tâlcul unor secvenţe epice. Nu-i scapă nimic: textualismul, spiritul satiric, ludicul, apetenţa parodică, ironia, bonomia, dramatismul, biografismul, oralitatea, colocvialitatea, derizoriul, comicul, absurdul, misticismul – la exagerare răspunde cu o exagerare şi mai mare’’.(Ionel Nicolae). În 2011 publică romanul ,, Al treilea picior’’.,, Talentul omului, zice personajul narator, atunci când îl ai, este ca un al treilea picior, Domnule Doctor Chirurg. Deşi nu-ţi trebuie, îţi creşte fără să-l fi vrut, fără să-l fi cerut. Un capriciu al Providenţei. O ciudăţenie de care se miră toată lumea. Un ceva în care te împiedici, o ştiu din proprie experienţă: e un picior care ţi se împleticeşte printre celelalte două picioare. Te încurci în el când urci scările sau când vrei să sari vreun gard. Un picior pe care trebuie să-l încalţi zilnic şi de care se miră vânzătorul de pantofi când îl vede. Ca să nu mai zic ce faţă năucită face croitorul când te duci la el să-ţi comanzi o pereche de pantaloni’’. ,,În ,,Al treilea picior’’, urâţenia se prezintă ca semnul burlesc sau polemic al neajunsului moral şi prinde chip printr-o voinţă artistică de traumatizare a realităţii sensibile. Te simţi ca pe pământul lui Strâmbă-Lemne; e lumea ta, dar mult pocită şi cu metehnele mărite, în felul caricaturilor exagerate spre a fi mai bine văzută şi înţeleasă’’(Nicolae Ionel)… ************************************************************************ A mai întocmit si editat, la editura proprie, Pandora – M, miniantologiile de maxime, proverbe, şi zicale: ,,Cartea bogatului – Cartea săracului’’-2005; ,,Dragostea – Gelozia – Ura’’- 2005; ,,Femeia – Bărbatul si Amantul - 2004’’; ,,Cartea prostului – Cartea Înţeleptului’’-2004; ,,Dragostea ce arde ca un foc- 2003’’ *********************************************************************** Scrieri: ,,Cioara şchioapă’’. Târgovişte, Editura Pandora – M, 1998; ,,Quatrocente’’. Piteşti, Editura Paralela 45, 2001; ,,Nastasia, un amor de aproape un an’’. Bucureşti, Editura Trei, 2007; ,,Meşterul de oglinzi’’. Bucureşti, Editura Trei, 2007; ,,Jurnalul de la Marcona’’. Târgovişte, Editura Marcona, 2008; ,,O iubesc enorm, Domnule Judecător’’. Piteşti, Editura Paralela 45, 2009; ,,Al treilea picior’’.Bucureşti, Editura Trei, 2011.; ,,Haralamba”, Bucureşti, Editura Trei, 2012 ****************************************************************** Referinţe: - ( Ion Mărculescu) Ghilimescu, Stefan, Ion - ,,Un experiment de mâna întâi’’ – Citadela – Revistă de cultură, Caraşu, Prahova, nr. 13 – 16(16 – 19) 1998, pag. 48-49; Petrescu, Victor; Paraschiva, Serghie. ,,Dicţionar de literatură al judeţului Dâmboviţa 1508 – 1998’’. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1999, pag. 154 – 155; Cristea, Tudor ,,Morala textului’’- Revista dâmboviţeană, 13 febr. 1999, pag. 6 ; ,,Lumea cărţilor. Cioara şchioapă’’ – Modus dicendi, mart. 1999, pag 12 -13; Vlad,Mihail - Noutăţi editoriale. Ion Mărculescu ,,Cioara şchioapă’’, Dâmboviţa, 25 ian. 1999, pag 4 ; Cristea, Tudor. ,, Un cioranian’’- Litere, nr. 1, ian. 2001, pag. 22 – 24 ; Cristea, Tudor - ,,Memoria şi textul’’- Litere nr. 5 (14), mai 2001, pag. 8 – 10; Stan, Mihai. ,,Ion Mărculescu. Interviu’’- Litere nr. 4 (37) apr. 2003, pag.22 – 24; Petrescu, Victor - ,,Scriitori şi publicişti dâmboviţeni 1900 – 2004’’.Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2005, pag 128; Bineaţă, Margareta. ,,Între tragic şi băşcălie’’ – Litere nr. 9(90), sept. 2007, pag. 11 – 12; Zalis, Henry. ,,Scrisul unui autor surprinzător’’ – Convorbiri literare – iulie 2007, nr. 7(139), pag. 522 – 524; Lilea, Radu. ,,Cum vă place’’ – 7 Plus, 23 iun. 2007, pag. 10; Agopian, Ştefan. ,,3 de la Trei’’ -24 Fun, 8 -14 iunie 2007, pag. 13; Ghilimescu, Stefan, Ioan. ,,Cinismul mântuit şi literatura sexoasaă’’ –Revista Argeş, nr. 8(302), august 2007, pag. 18; Zalis, Henry. ,,O istorie condensată a literaturii române 1880 - 2000’’- Târgovişte, Editura Bibliotheeca, 2007, pag 522 – 524; Veseliu, T. G. ,,Un roman al sexului’’- Impact, nr. 330, 19iunie – 2 iulie 2008, pag 5; Ionel, Nicolae. ,,Muntele din fărâme’’, Litere nr. 2(95), feb. 2008, pag 25 – 27; Bineaţă, Margareta. ,,Jurnalul de la Marcona sau vocaţia mizantropiei’’ – Litere nr. 7 -8(112 – 113), iulie-aug. 2009, pag. 12 – 14; Ionel, Nicolae. ,,Viaţa mea e un roman’’- Litere nr. 11 – 12 (116 – 117) nov. –dec. 2009, pag 22 – 24; Ionel, Nicolae. ,, Oameni de tinichea’’ – Litere nr. 3(132) martie 2011, pag 24 – 25. **************************************************************** Ion Mărculescu – editor ********************************************* În 1994 înfiinţează Editura Pandora- M, care funcţionează la Târgovişte până în 2007 când este transferată la Bucureşti unde activează şi în prezent sub o nouă titulatură Pandora – M Publishing, şi este preluată de trei asociaţi, Magdalena Mărculescu, Silviu Dragomir şi Vasile Dem. Zamfirescu. În perioada târgovişteană, Magdalena Mărculescu a fost director editorial. La Bucureşti se continuă linia iniţială, dar au fost adăugate şi noi direcţii.***************************************** În 2008, Ion Mărculescu înfiinţează Editura Marcona, axată, în principal, pe literatură română contemporană. Prima carte editată aici, este Jurnalul de la Marcona – de Ion Mărculescu.*************************************************** În perioada 1994 – 2007, Editura Pandora – M a publicat, în principal, literatură beletristică, lucrări cu tematică filosofică şi lucrări de factură pedagogică. Pentru prima dată în România, Editura Pandora – M iniţiază publicarea integralei shakespeareene în ediţie bilingvă, pentru o mai bună înţelegere a operei marelui dramatirg de către cititor. Din cele 26 de piese propuse, au fost editate în volume individuale 22 dintre ele: Hamlet, Romeo şi Julieta, Othello, Regele Lear, Cei doi tineri din Verona, Macbeth, Iuliu Cezar, Antoniu şi Cleoptatra etc. ************** Punând accent pe calitate, au fost folosite traduceri efectuate de nume de rezonanţă: Tudor Vianu, George Tomozei, Vladimir Streinu, St. O Iosif, Dan Amedeu Lăzărescu, Mihnea Gheorghiu. ***************************************** Tot în ediţii bilingve au fost publicate şi opere ale lui W. Whitman (Fire de iarbă) - trad. Mihnea Gheorghiu, Paul Verlaine (Poeme)- trad. C.D.Zeletin, Victor Hugo (Balade) – trad. Serban Foarţă, J. Keats (Versuri) – trad. Aurel Covaci, Salvador Dali (Scrisoare deschisă...)- trad. I.Mihăloiu, Antologie din lirica franceză – trad. C.D.Zeletin. Printre autorii clasici publicaţi la Pandora M, sunt: Leonardo da Vinci (Scrieri literare), L.M.Tolstoi (Părintele Serghi, Sonata Kreutzer), D.A.F. Sade (Crimele iubirii), J.F.Goethe (Suferinţele tânărului Werther), R.M.Rilke (Confesiunile lui Malte Laurids Brigge), G. Casanova (Nu am uitat-o) etc. O atenţie deosebită a fost acordată autorilor străini contemporani, cei mai mulţi dintre ei netraduşi încă în Romania, dar cu renume în lume. Dintre aceştia, cromancierul francez Frederic Beigbeder a fost lansat şi publicat în Pandora M cu şase dintre romanele sale, în tiraje de mare succes. ******************************** Lista autorilor străini contemporani traduşi şi publicaţi la Pandora M cuprinde nume ca: Michael Guinzburg, Lucia Etxebaria, Sacha Guitry, Annie Ernaux, Raimond Queneau, Florian Zeller, Virginie Despentes, Philippe Djian, Lolita Pille, Carmen Rico Godoy, Emanuelle Bernheim, Anne Garreta, Joyce Carol Oates, Shan Sa, Alice Ferney, Marie Darrieussecq, Camile Laurens, Syilvie Germain, Yan Apperry, Jean Cocteau, Jean Genet, Antonin Artaud, Michel Onfray, H. Michaux, Michel Serres etc. Miniantologii de reflecţii, proverbe, maxime şi cugetări: Cartea bogatului – cartea săracului, Cartea prostului – cartea deşteptului, Dragostea –gelozia – ura, Femeia – bărbatul şi amantul (întocmite de Ion Mărculescu ***************************** Ştiinţe umane: Gilles Deleuze – Ce este filosofia ((trad. Magdalena Mărculescu), J.F. Lyotard – Economia libidinală (trad. Magdalena Mărculescu), Sylvie Messure & Alain Renaut – Războiul zeilor (trad. Roxana Albu), E. Levinas – Când Dumnezeu devine idee (trad. Aurelian Cojocea), Guy Hermet – Cultură şi democraţie (trad. Claudiu Soare), Norman Cohn - Demonii Europei (trad. Cristina Văileanu), Andre Szasz – Calea unificării monetare a Europei ) trad.L. Ulrich), Eric Weil – Eseuri despre natură, istorie şi politică (trad. Valentin Protopopescu), Elizabeth Pound – Renaşterea Europei (trad. A. Avramescu) etc. *********************************

Un comentariu:

 1. Re: «ПОРТРЕТ»/"PORTRET"
  От кого: Marculescu ion
  Кому: EUROMEDIA UCRAINA
  Сегодня, 23:08
  Va multumesc pentru imaginile trimise si ma bucur ca pot fi alaturi de Dumneavoastra macar in acest fel. Este un moment in care relatia noastra de prieteneie s-a consolidat. Expozitia aceasta, care cred ca v-a satisfacut din punct de vedre estetic, poate fi un moment de noi colaborari in viitor. Primiti va rog, toata dragostea mea. Marcuescu

  RăspundețiȘtergere