Ascultă Online Radio Cernăuți

4 mar. 2012

„Mărţişor-2012”- ediţia XVIII./ Мэрцишор - 2012.

Culorile iubirii şi purităţii i-au reunit pe admiratorii de frumos la sărbătoarea Mărţişorului

An de an, luna martie ne aduce în suflet primăvara, anotimpul revenirii naturii la viaţă, al purităţii şI dragostei. Şi tot în fiecare an, la început de martie, românii de bună credinţă marchează minunata sărbătoare a Mărţişorului. Ea readuce unul dintre cele mai vechi şi frumoase obiceiuri româneşti. Simbol al dragostei şi purităţii, sărbătoarea Mărţişorului - o datină cu rădăcini adânci în timp, rămâne vie şi continuă să ne bucure sufletul la început de primăvară. Acţiuni dedicate acestei minunate sărbători au avut loc în toate localităţile din ţinut, care sunt populate de români.
Între manifestările cultural-artistice, legate de sărbătoarea primăverii, s-a numărat şi cea de-a 18-a ediţie a Festivalului de obiceiuri şi tradiţii populare româneşti "Mărţişor”, care s-a desfăşurat duminica trecută la Cernăuţi. Acţiunea a fost organizată tradiţional de către Societatea pentru Cultură Românească "Mihai Eminescu” din Cernăuţi cu concursul Administraţiei Regionale de Stat şi Consiliului Regional Cernăuţi şi s-a desfăşurat în sala Palatului Academic al Universităţii de Medicină din centrul regional. Oameni de diferite vârste şi profesii de la mic la mare, s-au adunat, în acea zi de duminică, pentru a savura din perlele netrecătoare ale tezaurului cultural românesc, care dăinuie peste secole. Cele patru raioane ale regiunii Cernăuţi, populate preponderent de etnici români, dar şi şcolile din centrul regional, şi-au trimis solii, care au adus în scenă cele mai alese creaţii muzicale şi teatralizate, ce izvorăsc din nesecata creaţie populară. Nelipsiţi de la manifestările de suflet ale românilor nord-bucovineni au fost şi purtătorii tezaurului spiritual românesc din Patria istorică ansamblul „Ciobănaşul” din Rădăuţi, cunoscuta interpretă de muzică populară, Adriana Bucevschi, şi alţii. Preşedintele Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi, domnul Vasile Bâcu, care organizează tradiţional frumoasele festivaluri ale „Mărţişorului”, a sesizat că tradiţiile şi obiceiurile, legate de această sărbătoare, se înmulţesc din an în an, iar numerele prezentate din scenă devin tot mai multe şi mai interesante.
În cuvântul său de salut, şeful Direcţiei Cultură a Administraţiei Regionale de Stat Cernăuţi, domnul Ivan Petroseak, a menţionat bunele relaţii de prietenie şi toleranţa, care domnesc între naţiunile conlocuitoare ale acestui picior de plai, care se cheamă dulcea Bucovină. Această sărbătoare, deopotrivă cu primăvara, este legată indisolubil de căldură, frumuseţe, împlinirea dorinţelor şi speranţa în bine. Desfăşurarea ei a devenit, în ţinutul nostru, o frumoasă tradiţie. În fiecare an, sărbătoarea uneşte în jurul său tot mai mulţi admiratori ai tradiţiilor şi obiceiurilor populare. Comunitatea de români din ţinut păstrează cu sfinţenie aceste frumoase tradiţii. Din generaţie în generaţie este transmisă minunata tradiţie de a dărui celor dragi simbolul sărbătorii - Mărţişorul. Două splendide culori roşu şi alb, care s-au împletit de minune, simbolizează puritatea, dragostea, fidelitatea, adevărul, lumina şi sinceritatea. Pentru Bucovina, ţinut în care locuiesc peste 80 de naţionalităţi, această sărbătoare are o importanţă deosebită, a spus şeful Direcţiei Cultură a ARS Cernăuţi, Ivan Petroseak.
Consulul General al României la Cernăuţi, doamna Tatiana Popa, a subliniat că Sărbătoarea Mărţişorului oferă tuturor posibilitatea de a se cunoaşte, de a-şi împărtăşi păreri şi de a privi cu optimism spre ceea ce oferă acest an o primăvară frumoasă, optimistă, cu cât mai multe întâlniri, cu cât mai multe colaborări şi, să sperăm, cu cât mai multe proiecte, care să se pună în practică.
Un mesaj de salut din partea judeţului Botoşani a adresat celor prezenţi domnul Gruia Cojocaru, care a adus în dar, din partea sa, dar şi a colegilor de serviciu, un şirag de mărţişoare frumoase pentru participanţii la manifestarea de la Cernăuţi. Au răspuns cu amabilitate apelului, lansat de organizatori, şi reprezentanţii comunităţii polonezilor, dar şi colective muzicale ale ucrainenilor, în special, formaţia "Cervona kalyna” (Călinul roşu) din satul Lujeni, raionul Chiţmani.
În timpul manifestării am solicitat şi câteva impresii ale spectatorilor. Docentul universitar, Ilie Popescu, un împătimit de cultura naţională şi un păstrător al tradiţiilor neamului, a subliniat că poporul român are tradiţii deosebit de frumoase, cu care se poate mandri spre deosebire de alte popoare din Europa. Profesorul Ion Bândiu din Mahala, raionul Noua Suliţă, este de părerea că tradiţiile şi obiceiurile neamului vor dăinui peste secole, dacă la păstrarea lor va fi antrenată tot mai mult generaţia tânără, cea căreia îi aparţine viitorul. Domnul Radu Petraşescu, director la ŞM Ciudei, raionul Storojineţ, a constatat că anume pedagogilor le revine acel rol deosebit de a transmite generaţiei în creştere dragostea pentru comoara netrecătoare a poporului.

Dumitru VERBIŢCHI
Fotografii de
Nicolae HAUCA
*****************************************************************


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Duminica trecută la Cernăuţi a avut loc cea de-a 18-a ediţie a Tradiţionalului Festival „Mărţişor”. Aceste două fire nobile, de culoare albă şi roşie, trecând peste toate greutăţile timpului, au devenit însuşi sufletul poporului român.
Când spui Mărţişor – spui istorie şi demnitate naţională, când spui Mărţişor – spui Mamă, spui Tată, spui codru, doină, dor; spui Mioriţa, Eminescu Creangă; când spui Mărţişor – spui Limba Română. Această listă n-are sfârşit, cum n-are sfârşit Universul.
Primele vibraţii calde ale primăverii ne aduc, pe lângă ziua Mărţişorului, încă o zi importantă – ziua gingăşiei şi a frumuseţii – 8 Martie! Pentru toate domnişoarele şi doamnele din partea bărbaţilor un buchet de sincere aplauze! Scumpele noastre, să ne fiţi sănătoase, frumoase, gingaşe, răbdătoare, iar zâmbetul niciodată să nu vă lipsească de pe buze!
Cuvântul de deschidere a Mărţişorului -2012 l-a rostit dl Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii pentru Cultură Românească Mihai Eminescu din regiunea Cernăuţi.

„Hora prichindeilor”.Prezintă micuţii din clasa I de la Gimnaziul nr. 6 cu limba română de predare din Cernăuţi. Conducător Margareta Istrati!-
Românului întotdeauna i-au plăcut cântecul şi jocul.
Nici o furtună a naturii sau a istoriei n-au fost în stare să-l oprească pe ţăranul nostru să mai încingă o horă, să mai bată o dată pământul cu opinca! Aşa ne este firea! Pentru a ne demonstra măiestria câştigată de-a lungul anilor, în scenă apare Ansamblul Popular „Izvoraş” din Hliboca,Grupul etnofolcloric „Fetele din Bucovina”, condus de Luminiţa Demeanyk au adus în dar un Mărţişor vocal.

Ansamblul Mugurel de la şcoala nr. 1 din Pătrăuţii de Sus. Conducător Elena Şvabiuc Pintescu


Centrul Bucovinean de artă pentru conservarea şi promovarea artei tradiţionale româneşti. Conducător Iurie Levcic


Ansamblul de dansuri de elevi din satul Ciudei, raionul Storojineţ, ai cărui conducători sunt doamna Mariana Miglei şi Gheorghe Naghirnâi , a prezentat Bătrâneasca de la Ciudei.De pe meleagurile Nouă Suliţei, dintr-un frumos sat românesc, au venit membrii Ansamblul „Floricele pe câmpii” din Tărăsăuţi, conducător şi solist Natalia Andrieş!


Încă un Mărţişor de la Ansamblul de dansuri de la Şcoala din Ciudei, raionul Storojineţ Bătuta!

Fraţii Igor şi Adrian Costea au pregătit un frumos cadou muzical – Mărţişor!!!


Locuitorii faimosului sat bucovinean Boian au ştiut să-şi păstreze obiceiurile strămoşeşti, transmiţându-le, peste veacuri, din tată-n fiu. Membrii ansamblului Izvoraş de la Şcoala din Boian au prezentat Cântecul „Frumoasă-i viaţa-n Boian” şi Compoziţia coregrafică „Flori de primăvară”, Conducător Livia Babii. Ansamblul Mioriţa de la Şcoala Medie Boian ne-a bucurat cu „Hora Fetelor”, Conducător artistic Zaida Basaraba.Liana-Paraschiva Cuciureanu (Ostriţa, raionul Herţa) – CÂNTECUL DIN FILMUL TITANIC

Cântecul popular din ţinutul Herţa are un loc anume în folclorul românesc. Melodicitatea şi sensibilitatea lui au făcut să se nască, de-a lungul anilor, o mulţime de talente. Dumnezeu i-a înzestrat din plin cu harul său. Orchestra populară „Valea Prutului” din Horbova conducător artistic Dumitru Scalco.În pofida tuturor greutăţilor timpului, vine des le sărbătorile noastre şi ne cucereşte prin măiestrie şi profesionalism Ansamblul „Ciobănaşul” din Rădăuţi, România! Conducător artistic Dumitru Pomohaci!


Domnişoara Ecaterina Sucevean, studentă în Anul 1 la Catedra de filologie română şi clasică a Universităţii Naţionale din Cernăuţi recită poezia „Părinţii”, de Dumitru Matcovschi


Când îi răsună vocea şi codrul cade pe gânduri, când i se aude vocea, chiar şi soarele scapă câte-o lacrimă, pentru că în această voce şi-a găsit adăpost întreaga istorie a ţăranului român, scrisă cu litere de aur în cartea vieţii. Este vorba de privighetoarea cântecului popular românesc din Bucovina – Victoria Costinean, lucrător emerit al culturii din Ucraina, care timp de 30 de ani conduce Ansamblul Popular „Izvoraş” din satul Ropcea. Astăzi se bucură şi ei, alături de noi, de venirea primăverii şi ne aduc un buchet de obiceiuri de nuntă de pe Valea Siretului!


Bucovina este un ţinut unde locuiesc de veacuri, în linişte şi bunăînţelegere, mai multe naţionalităţi. Prietenii noştri de la Societatea Poloneză Adam Miţkevici.Corul „Eho Prutu”!
Un dans evreiesc.Elevii de la Liceul de arte I. Vorobkevici, conducător coreografic Mykola Pupcenko!
Ansamblului popular „Cervona Kalyna”, Lujeni, raionul Kiţmani

Ne bucurăm întotdeauna când vedem în scenă copii talentaţi, pentru că ei sunt acei care vor ţine aprinsă candela tezaurului nostru popular. Astăzi, Ansamblul folcloric de la Şcoala Medie Stăneşti, raionul Hliboca ne prezintă Dansul „Hai, la joc!” Conducător artistic Domnica Şova!
Critina Hostiuc –AMORAnsamblul „Veselia”, condus de maiestul Bujor Mihăiţă! Solişti: Taisia Strugaru (Unde-i joc şi voie bună); Alisa Lazarenco (Astăzi este ziua mea); Veaceslav Codiţă, cu o melodie din repertoriul lui Dan SpătaruCând apăreau ei în scenă - în sală se făcea o linişte nemaipomenită. Peste tot adia doar a nerăbdare, iar când ieşeau din scenă, pe fiecare obraz se prelingeau lacrimi de bucurie, plăcere şi mândrie. Stimaţi domni, stimate doamne, îi avem astăzi ca participanţi la sărbătoarea noastră pe membrii Ansamblului Popular „Izvoraş” din Costiceni, raionul Noua Suliţă. Solişti Cristina Dovghei, Carolina Rusu şi Dumitru Bordian, conducător artistic Vladimir Şeremet!


Meleagurile herţene au dat nume de vază folclorului românesc. Un viitor al cântecului popular este şi tânărul solist Costică Vizitiu din satul Molniţa, raionul Herţa, student în anul II la Şcoala superioară de arte din Cernăuţi, care ne va interpreta îndrăgitul cântec „Casa părintească”!

Voloca – un sat românesc cu rădăcini adânci în istoria neamului, sat unde s-au păstrat cu sfinţenie obiceiurile, tradiţiile, portul popular; sat unde şi cucul tace când aude viorile cântând. Pentru dumneavoastră, acum, în această scenă va evolua Orchestra „Trandafir” din satul Voloca, conducător artistic Ion Bodnari, Solişti Ion Semeniuc, Nicolae Mintencu, Ion Bodnari, Ina Goncear!**************************************************** Mulţumim pentru susţinere şi ajutor la „Mărţişor -2012”! La 4 martie, Societatea pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi a organizat cea de a XVIII-a ediţie a Festivalului „Mărţişor”. În rândurile ce urmează le mulţumim din suflet celor care ne-au ajutat la organizarea manifestării. În primul rând, Administraţiei Regionale de Stat şi Consiliului Regional, conducerii Universităţii de Medicină din Cernăuţi şi a Palatului „Academic”, domnilor Ion Muntean, Gheorghe Cozma, deputaţi în Consiliul Regional Cernăuţi, Mihai Tanas, Petru Gheorghiu, Gheorghe Şodrângă, deputaţi în Consiliul Raional Herţa, Gheorghe Ciornoleţchi, preşedintele Congresului Românilor din Ucraina, Eugen Bumbea (Târgu-Neamţ, România), Alexandru Matei, directorul Firmei de distribuire a apei minerale „Valeakuzminska”, Redacţiei Ziarului pentru copii şi adolescenţi „Recreaţia Mare”, editat de familia Marina şi Nicolae Şapcă, Grupului editorial Cuvântul din Herţa, conducerii raioanelor Hliboca, Herţa, Noua Suliţă, Storojineţ şi Chiţmani – pentru ajutorul acordat la deplasarea colectivelor. O sinceră mulţumire adresăm sponsorilor noştri informativi, care au publicat şi au transmis în eter mesajul de invitaţie: Redacţiile ziarelor „Libertatea Cuvântului”, „Concordia”, „Zorile Bucovinei”, „Monitorul de Hliboca”, „Meleag Natal” (Storojineţ), „Cuvântul Adevărului” Noua Suliţă, „Gazeta de Herta”, „Informatorul Moldovei” (Iaşi), „Crai Nou” (Suceava), „Monitorul de Suceava”, Redacţiilor în limba română de la Teleradiocompania de stat Cernăuţi, Radio Ucraina Internaţional, Radio „Bucovina”, canalului TV „Cernivţi”, Studioul de radio „Actualitatea hliboceană”, tuturor site-urilor din Internet care au preluat anunţul, artiştilor fotografi şi cameramani Nicolae Hauca, Vasile Paladean, Mihail Grosu, Nicolae Paulencu. De asemenea, mulţumiri aparte membrilor filialelor din Iordăneşti, Cupca, redacţiei „Monitorului de Hliboca”, Mahala, Pătrăuţii de Sus, care au contribuit prin propriile cotizaţii la desfăşurarea normală a sărbătorii, Asociaţiei de creaţie pentru tineret „Svaya” – pentru pregătirea originală a scenei. Ne exprimăm recunoştinţa şi tuturor participanţilor la acţiunea de donare a mărţişoarelor, organizată de prietenul nostru, dl Prof. Gruia Cojocaru din judeţul Botoşani: - Şcoala ,,Constantin Tincu” Lişna, comuna Suharău, judeţul Botoşani (Prof. Alina Cojocaru; Prof. Alina Chiroced; Prof. Ana Roşca-Neamţu; Prof. Ana-Maria Apostol; Prof. Doina Iordache; Prof. Constantin Iordache; Prof. Marta Patape; Prof. Nadia Sabotnicu; Prof.-inginer Vasile Savin); Şcoala nr. 8 ,,Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, judeţul Botoşani: (Director, prof. Valerian Vlăescu; Prof. Valerica Vlăescu; Prof. Daniela Ionescu; Prof. Rodica Manole; Înv. Silvia Cherciuc; Prof. Rodica Olaru; Înv. Elena Dumitriu; Prof. Adina Clisu); - Şcoala ,,Mihail Sadoveanu” Dumbrăviţa-Ibăneşti, judeţul Botoşani (Prof. Corneliu Drescanu); - Şcoala cu clasele I-VIII Cristineşti, judeţul Botoşani (Înv. Otilia Crupenschi); - Şcoala cu clasele I-VIII Valea Moldovei, judeţul Suceava (Director, prof. Elena Geamăn; - Prof. Mihaela Danilov). Mai aducem mulţumiri pentru mărţişoare prietenilor noştri Constantin Moroşanu (Darabani), Romeo Istrati (Suceava). În numele conducerii Societăţii vă exprimăm cele mai sincere mulţumiri. Vasile BÂCU, preşedintele SCR „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi

3 comentarii:

 1. De la cine / От кого: Constantin Chirila
  catre/ Кому: EUROMEDIA UCRAINA
  Дата: 06 марта 2012, 07:03
  Тема: Re: 50 foto - „Mărţişor-2012”- ediţia XVIII.

  Mii si mii de multumiri pentru tot ce/mi trimiteti !
  Regret ca nu am putut sa fiu prezent la Martisor, sa fiu acolo in sala sa ma bucur, sa aplaud, sa plang.
  Va imbratisez cu drag,
  Constantin Chirila
  Iasi

  RăspundețiȘtergere
 2. Re: „Mărţişor-2012”- ediţia XVIII. Мэрцишор - 2012.
  От кого: Liana Monica Deac
  Кому: Euromedia Bucovina
  Сегодня, 12:06
  Multumesc si sanatate si fericire Doamnelor Dvs

  LMD

  Dr. Liana Monica Deac
  MD. PhD. First Degree Researcher, Associate Univ. Professor  Dr. Liana Monica Deac
  Medic primar epidemiolog
  Medic specialist boli infectioase
  Medic specialist medicina de laborator
  Cercetator stiintific I
  Doctor in medicina
  CRSPC- sectia de epidemiologia BT

  RăspundețiȘtergere
 3. Re: „Mărţişor-2012”- ediţia XVIII. Мэрцишор - 2012.
  От кого: Aurelian Lavric
  Кому: Euromedia Bucovina
  5 марта 2012, 15:39
  Multumesc pentru imagini. Chiar vroiam sa vad cum a fost...

  RăspundețiȘtergere