Ascultă Online Radio Cernăuți

30 sept. 2020

Cuvânt omagial pentru poetul-arcaș Vasile Tărâțeanu, la 75 de ani


Cuvânt omagial pentru poetul-arcaș Vasile Tărâțeanu, la 75 de ani

Scriitorul și publicistul cernăuțean Vasile Tărâțeanu este, funciarmente, un luptător. În timpul sovietelor, scrisul în limba română i-a fost o mângâiere, o tămadă, dar și o formă de luptă identitară. După căderea comunismului, activitatea sa artistică și publicistică s-a transformat, așa cum era de așteptat, într-o neobosită luptă pentru românism. În ultimele trei decenii a scos, pe lângă numeroase volume de poezie și publicistică, trei periodice, dintre care două, Plai Românesc și Arcașul, au rămas drept titluri de referință pentru presa liberă din Bucovina post-sovietică.

În confruntarea dură cu „binevoitorii” neamului s-a ajuns, la un moment dat, până într-acolo, încât redactorul-șef a fost nevoit să apere în instanță revista Societății „Mihai Eminescu”, Plai Românesc. Nu i-a fost ușor să reziste presiunilor atotputernicilor zilei, dar nu s-a dat bătut. Și nu a fost unica dată când a demonstrat semenilor săi că, luptând pentru o cauză dreaptă, se pot obține victorii chiar și în cele mai stresante împrejurări.

Om de acțiune și de echipă, poetul Vasile Tărâțeanu se află mereu în avangarda societății civile românești din Ucraina, participând la toate evenimentele importante ale comunității. Ales chiar de la înființare președinte al Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, domnia sa organizează, împreună cu colegii, o serie de evenimente culturale, simpozioane, colocvii, conferințe științifice axate pe teme de istorie a Bucovinei, dar și pe probleme de actualitate privind comunitatea românească din Ucraina.

Apoi, tot ca președinte al Centrului, dar și ca poet, el deschide larg ușile sediului organizației pe care o conduce, pentru a găzdui lansări de carte, seri de romanțe, spectacole artistice etc. În fiecare an, la jumătatea lunii mai, îl vedem pășind, în haine naționale, în fruntea Paradei Portului Popular Românesc din Cernăuți, iar în clipele mai puțin plăcute pentru comunitatea românească, îl aflăm în agora, în fruntea mitingului de protest împotriva noilor politici guvernamentale de strâmtorare a limbii române în școlile cu tradiții seculare de instrucție în limba maternă, sau îl găsim, înconjurat de părinți și profesori, la școlile amenințate cu lichidarea prin „optimizări” abuzive puse la cale de niște primari obedienți și iresponsabili; ba câteodată am putea să dăm de el și în ședințe de judecată, alături de acești părinți și profesori, bucurându-se sincer de hotărârea pronunțată de instanță în favoarea acestora.

Nefiindu-i străină nici soarta preșcolarilor români, nu de puține ori îl putem surprinde pe poet, aplecat, la biroul său de la Centrul Hurmuzachi, asupra unor demersuri, sau bătând, cu aceste demersuri subțioară, pragurile primăriei pentru a obține deschiderea, în partea istorică a orașului Cernăuți, a unei grădinițe de copii cu educație în limba română. Și chiar dacă, în prima fază, nu s-au deschis decât doar două grupe românești, acesta tot e un mic pas înainte, pentru comunitate, în condițiile când, în domeniul educației, se fac atâția pași înapoi. Săritor la nevoie, mereu receptiv la solicitările celor din jur, Vasile Tărâțeanu nu e deprins să refuze pe nimeni, încearcă să vină în ajutor la toată lumea, fără să țină cont de oboseală sau de lipsa de timp, ba, cum e mereu fără de astâmpăr, îl vedem pornit tot timpul pe drumuri, prin regiune sau prin Țară, mereu angajat în proiecte, unele chiar depășindu-l, dar el tot urmându-le, cu îndărătnicie arcășească, încercând a se depăși pe sine, vitejește. Altruist înnăscut, oricând gata să intre în situația celorlalți, nu de puține ori primind bobârnace drept răsplată, el lasă toate supărările la o parte și își vede în continuare de treabă, perseverând, alergând, acționând. Și „Mașina cu poeți”, cenaclul transfrontalier pus la cale împreună cu colega Gina Puică din Suceava, îi datorează existența și buna funcționare în nordul Bucovinei... Dar parcă pot să înșir eu aici toate faptele mari ale acestui om pe cât de mic de statură, pe atât de vrednic în făptuiri!

 Ca președinte al uneia din organizațiile partenere ale proiectului de editare a revistei Mesager bucovinean, poetul mi-a prezentat CV ul pentru a-l atașa la cererea de finanțare. Spun drept că n-am mai văzut până atunci vreun CV cu atâtea pagini de text. A trebuit să-l scurtez, cu permisiunea poetului, în proporție de 90 la sută pentru a-l face comparabil, ca volum, cu al celorlalți membri, unii nu mai puțin notabili, ai parteneriatului. La fel voi face și acum, limitându-mă la consemnarea a doar 10 la sută (poate și mai puțin) din noianul de merite ale neprețuitului nostru coleg și prieten, Vasile Tărâțeanu, membru de onoare al Academiei Române și cetățean de onoare a numeroase burguri din patria-mamă. Dar înainte de a pune punct ultimului rând din acest mesaj omagial, vreau să-l îmbrățișez pe veșnic tânărul sărbătorit și să-i spun, la cei 75 de ani împliniți: „La Mulți Ani, dragă Vasile! Nu există cumpene peste care tu să nu poți să treci. Pentru că ești un om puternic și un adevărat luptător.”

Ștefan HOSTIUC, pentru Agenția BucPress – www.bucpress.eu

https://bucpress.eu/cultura/cuvant-omagial-pentru-poetul-arcas-12922?fbclid=IwAR3fuEMmJspuso3D2gVBXZAhFliJTobBemXe7HGdGGI9Bc8g88mRmX_Ezck

27 septembrie 2020

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Opinie
27 septembrie 2020

Preşedintele Uniunii Scriitorilor din R. Moldova: Vasile Tărâțeanu - scriitor cu o valoroasă creație poetică și publicistică, un exemplu moral și civic

Preşedintele Uniunii Scriitorilor din R. Moldova: Vasile Tărâțeanu - scriitor cu o valoroasă creație poetică și publicistică,  un exemplu moral și civic

Agenția BucPress din Cernăuți a primit pe poșta electronică a redacției un mesaj omagial din partea Uniunii Scriitorilor din R. Moldova cu prilejul împlinii vârstei de 75 de ani de către poetul Vasile Tărâțeanu din Cernăuți. Îl publicăm în continuare:

Mult stimate coleg și prieten Vasile Tărâțeanu,

iată că au trecut mai multe decenii din ziua când, adunați sub flamura poeziei și a prieteniei literare la Sinăuții tăi de baștină, noi, prietenii și comilitonii din plutonul bucovinean, asistați de mentorul Vasile Levițchi, te-am îmbrățișat frățește sub zodia celor 30 de ani. De atunci, în trunchiul copacilor din pădurea de la marginea satului au crescut zeci de inele, iar biografia ta a înregistrat cam tot atâtea cărți de poezie și publicistică.

Astăzi, la aniversarea celor 75 de ani de viață, numele tău consacră atât un scriitor cu o valoroasă creație poetică și publicistică, cât și un exemplu moral și civic aflat cu o credință nestrămutată în slujba idealului național.

Poet, publicist, redactor fondator al ziarelor „Plai bucovinean”, „Arcașul”, „Curierul de Cernăuți”, timp de aproape patru decenii ești unul dintre cei care, în condiții vitrege, au menținut spiritul românesc în Nordul înstrăinat al Bucovinei. Existența ta în lumea spirituală românească a Cernăuțiului a constituit întotdeauna un adevărat „factor reactiv”, benefic și catalizator.

Poezia ta, adunată în cărți binecunoscute, precum Linia vieții (1988), Teama de înstrăinare (1990), Litanii din Țara de Sus (1995) Și ne izbăvește pre noi (1999), Pământ în retragere (1999), Dinafară (2003) ș.a., concepută și ca o formă de rezistență într-o realitate ostilă și agresivă, a cunoscut de-a lungul timpului o evoluție consecventă, cu deschideri spre tradiție, dar și spre orizonturile poetice înnoitoare, moderne și postmoderne.

Iar din lupta ta neobosită pentru drepturile românilor din Bucovina s-au născut mai multe cărți de publicistică, între care Iluzii și lanțuri (Craiova, 2001) – o tulburătoare cronică a rezistenței românești în fața deznaționalizării, un teribil document al abandonării de către Patria istorică a fiilor ei în angrenajele terifiante ale geopoliticii actuale.

Astăzi, la acest prag de vârstă și de creație, constatăm încă o dată că scrisul tău îți exprimă și îți redimensionează faptele civice, iar faptele pe care le-ai semănat și continui să le sameni din abundență și cu necesitate în spațiul spiritual bucovinean îți decodifică și îți potențează cărțile.

Ziua de 27 septembrie constituie un fericit prilej de a-ți adresa cele mai alese urări de sănătate, întreaga stimă și apreciere pentru realizările literare obținute pe parcursul a mai bine de jumătate de veac de muncă și perseverență, cât și pentru poziția ta de lider de opinie al românilor bucovineni.

Dumnezeu să te binecuvânteze şi să ne trăiești mulţi ani fericiţi!

Cu aleasă prețuire,

Arcadie SUCEVEANU, preşedintele Uniunii Scriitorilor din R. Moldova

https://bucpress.eu/opinie/preşedintele-uniunii-scriitorilor-din-r.-12929?fbclid=IwAR00IQMyVjLOU3kyoRWk4ixMmKwMJvhNKMNfdcIQ68iRcXe3mCc_s0dy3uU


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu