Ascultă Online Radio Cernăuți

2 ian. 2017

Dumitru Covalciuc la 70 de aniMesaj de felicitare al consulului general lal României la Cernăuți, la aniversarea a 70 de ani a Domnului Dumitru Covalciuc, președinte al Societății "Arboroasa" din Cernăuți,
Dumitru Covalciuc - un cărturar credincios și vrednic
La începutul Noului An 2017, pe 2 ianuarie, împreună cu comunitatea românească din regiunea Cernăuți, îl sărbătorim pe Domnul Dumitru Covalciuc la împlinirea venerabilei vârste de 70 de ani.

Istoric, publicist, cercetător, personalitate emblematică a comunității românești din regiunea Cernăuți, autor al unei opere impresionante, prin care strălucește în chip minunat erudiția istorică și filologică, noblețea spirituală și patrotismul.
Pasiunea sa pentru cercetarea științifică, respectul pentru adevărurile istoriei și preocuparea permanentă pentru deschidere și cooperare, i-au adus un loc de seamă între personalitățile care animă și care vor continua să inspire multe generații de români și oameni de cultură.
Datorită educației primite în copilărie de la părinții săi, Vasile și Eleonora, vrednici gospodari din Opriseni, istoricul Dumitru Covalciuc ne arătă rodirea luminoasă a istoriei și culturii poporului român, personalizată adesea în domnitori, luptători, eroi și cărturari înțelepți.
Cărțile sale, medalioanele și monografiile publicate sunt mărturii ale sensibilității, talentului și erudiției, subliniind de fiecare dată valorile spirituale ale poporului român, personalitățile sau chipurile de lumină cu valoare de reper.
Lucrările sale trebuie cunoscute și studiate, fiind un îndemn la o mai bună cunoaștere a identității și demnității românești, a dezvoltării și dăinuirii poporului român în istorie.
În acest moment frumos de sărbătoare, în numele Consulatului General al României la Cernăuți îi mulțumim istoricului Dumitru Covalciuc pentru întreaga sa activitate și îi dorim sănătate și noi proiecte personale și academice!
La mulți și fericiți ani!
Cu aleasă prețuire,
Eleonora Moldovan,
Consul general la Consulatul general  al  României la  Cernăuți
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Enciclopedia vie a Bucovinei

Această apreciere, cel puțin în nordul Bucovinei, pentru prima dată a fost atribuită scriitorului Dumitru Covalciuc de către revista „Columna” din Chișinău pe la începutul anilor 90. Și acesta este un adevăr. Nu cred că în istoria Bucovinei au rămas multe pagini ne studiate de istoricul, folcloristul, publicistul, scriitorul Dumitru Covalciuc, președintele Societății culturale „Arboroasa”.
Potrivit actelor, Dumitru Covalciuc s-a născut la 2 ianuarie 1947 în satul Oprișeni, raionul Hliboca. De fapt ziua adevărată de naștere a sa este 26 decembrie. După terminarea școlii din sat, absolvește Facultatea de limbi străine a Universității de Stat din Cernăuți, specialitatea limba franceză. De fapt se dedică studierii istoriei Bucovinei și valorificării tezaurului folcloric al ținutului natal. Prin anii 70 adună texte folclorice din diferite sate bucovinene și le păstrează până când apare posibilitatea de a le edita în volume aparte sau colective.
Întrega biografie de muncă ține de gazetărie la „Zorile Bucovinei”. Este un ziarist recunoscut. Chiar de la începutul anilor 90, odată cu începerea mișcării de renaștere culturală a românilor din nordul Bucovinei, Dumitru Covalciuc, fiind deja membru-fondator al Societății pentru cultură românească „M.Eminescu” din regiunea Cernăuți, desfășoară o amplă activitate în domeniul cercetării trecutului românilor din Bucovina. Este fondator și director al institutului obștesc „Dimitrie Onciul”, editează ziarul „Codrul Cosminului”, revista „Miorița”. Este autor și redactor a 26 de volume a revistei „Țara Fagilor”, care pe bune este o arhivă de neprețuit a istoriei și culturii române bucovinene. 
Dumitru Covalciuc tipărește mai multe culegeri de folclor și o serie întregă de monografii ale localităților nordbucovinene. Iată doar câteva: „Poveşti şi snoave din Bucovina”, Hliboca,1994; „Legende populare din Bucovina”, Hliboca,1995; „202 cântece populare din Bucovina”, Hliboca,1996; „Basme bucovinene”, Hliboca, 1997; „Stejarii Horecii”, Hliboca, 1997; „ Petrea Voinicul şi Florea Înfloritul”, Hliboca, 2003; „Сomori folclorice din dulcea Bucovină”, Hliboca, 2004; „Oprişeni, un sat la răspântiile istoriei” , Hliboca-Zelena Bukovîna, 2008 și altele.
Dumitru Covalciuc este fondator și președinte al Cercului cultural „Arboroasa”, care mai apoi devine Societate culturală. Desfășoară o activitate fructuoasă, în domeniul editorial. Documentele de arhivă sunt în centrul atenției și toate argumentele din lucrările publicate se bazează pe ele.
Meritul lui Dumitru Covalciuc este incontestabil la aflarea mormântului lui Iancu Flondor de la Maidanul Storojinețului, inițierea organizării pelerinajelor la Stejarul lui Ștefan cel Mare din Codrii Cosminului, instalarea primei Cruci-monument pe gropile comune de la Fântâna Albă unde au fost împușcați mii de români, documentarea și editarea mărturiilor românilor deportați în Siberia și Kazahstan. A scris romanele „Revolta” și „Tinerețea lui Doxachi Hurmuzachi”.
Acestea sunt doar câteva crâmpeie din bogata activitate literară și culturală a lui Dumitru Covalciuc. Iar în aceste zile când domnia sa își sărbătorește a 70-a jubileu, îi dorim multă sănătate și noi succese pe tărâmul creației și activității de renaște culturală și națională a românilor nordbucovineni.
Cu ales respect, Nicolae Șapcă
Foto N.HAUCA 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Dumitru Covalciuc la 70 de ani omagiat la Oprișeni3 comentarii:

 1. Re: VEŞTI DIN NORDUL BUCOVINEI …
  seni ioan
  Кому: EURO MEDIA

  сегодня, 21:31
  Multumim pt revista presei... Felicitări Și Mulți ani D-lor Bâcu și Covalciuc... Stimă. Năsăudenii

  RăspundețiȘtergere
 2. Alexandru Teodoreanu La mulţi ani fericiţi cu sănătate şi noi împliniri editoriale! Profesorul Dumitru Covalciuc a fost şi este, de când îl cunosc (2000), printre cei care luptă, în primele rânduri, pentru salvarea identităţii etno-culturale a românilor din Ucraina. Îmi amintesc de ajutorul dezinteresat dat FSLI Petrom, reprezentat de regretatul Eugen Pitei, în anii 2000-2002, pentru ridicarea ctitoriilor româneşti (Biserica ortodoxă "Sf. Dumitru" şi Şcoala Generală "Nichita Stănescu") din satul Poeni - Herţa, articolele şi lucrările de istorie scrise cu obiectivitate şi profesionalism în ziarul ZORILE BUCOVINEI Ş.A. publicaţii, pe care le citeam cu mare plăcere şi cuvintele rostite cu demnitate, curaj, ironie pe scena diferitelor evenimente culturale din Cernăuţi. Cu alte cuvinte, omul Covalciuc avea tot timpul ceva de spus, de transmis la obiect, nu vorbea ca să se afle în treabă. De aceea era aşteptat şi ascultat cu mare interes. Îi doresc în continuare mulţi ani cât mai prolifici.

  RăspundețiȘtergere