Ascultă Online Radio Cernăuți

14 iun. 2015

Cine-și uită trecutul, nu are viitor
În frumoasa comună Mahala, raionul Noua Suliță, regiunea Cernăuți, românii păstrează cu sfințenie tradițiile și obiceiurile neamului strămoșesc, amintindu-și de fiecare dată de eroii satului, martirii acestei vechi comune de pe malul Prutului, care au suferit enorm de mult în anii 1941-1945. Unii au fost duși la Onega, în gulagurile staliniste,  în marea străinătate, alții împușcați în Lunca Prutului sau pe front. Locuitorii satului Buda, comuna Mahala, au ridicat în sat un minunat memorial, o troiță înălțată în amintirea eroilor neamului românesc din această localitate, martirizați în anii tragici 1941-1945, în semn de recunoștință din partea consătenilor îndurerați. Astfel este scris pe această troiță, precum și numele unora dintre budeni, care nu s-au mai întors la vatră în acea perioadă de grele amintiri.
În fiecare an în ziua de 14 iunie se adună la acest memorial oamenii din sat, elita bucovineană pentru a-și aminti de românii nevinovați din comuna Mahala și nu numai, care au fost duși cu sutele și miile în neagra străinătate și de unde nu s-au mai întors niciodată la vetrele lor strămoșești.
În miezul zilei, când era arșița mai mare, au coborât la vale lângă acest loc sfânt de rugăciune, după slujba de la biserică,  creștinii din sat împreună cu preoții Dumitru Mițiței și Ion Bivolaru, care au oficiat un serviciu divin, înălțând rugăciuni la ceruri pentru odihna celor duși cu forța din sat pe drumul peirii. Au fost prezenți la acest eveniment și doamna Eleonora Moldovan, Consul General al României la Cernăuți, doamna primar Elena Nandriș, academicianul Vasile Tărâțeanu, scriitorul și publicistul Dumitru Covalciuc, profesoara de istorie din localitate, doamna Ana Gostiuc ș.a., care au amintit în discursurile lor despre drama românilor din Bucovina și destinul celui mai văduvit sat din regiunea Cernăuți, comuna Mahala, de unde au murit în anii 1941-1945 peste o mie trei sute de măhăleni, deportați și împușcați de către călăii marelui imperiu sovietic. Aproape fiecare familie din cele patru localități ale comunei Mahala a fost efectată de valul deportărilor.
Doamna Consul General Eleonora Moldovan, în discursul său emoționant a ținut să menționeze: ”Mă bucur foarte mult și trăiesc momente de înaltă emoție spirituală că am ajuns aici, la Dumneavoastră, la memorialul din Mahala. Am ascultat istoria acestui memorial, istoria acestui sat, istoria acestor suferințe și drame a acestei tragedii prin care au trecut consătenii Dumneavoastră. Să știți că aceeași situație și asemenea memoriale sunt ridicate aproape în fiecare sat de creștini și din România, și din întreaga Europă. Și acolo sunt asemenea  troițe, cruci, dedicate cinstirii memoriei celor datorită cărora noi astăzi putem să înălțăm o rugăciune în limba noastră, datorită cărora avem această libertate de a cerceta adevărul istoric și avem această libertate de a ne ruga împreună. Este complicată situația și la Mahala, și în toată lumea pentru că tineretul nu conștientizează toate faptele istorice. Rugăciunea care a fost înălțată astăzi la Dumneavoastră într-un context bilateral multinațional și de români, și de ucraineni, și de oaspeții care au venit din toate colțurile, este o rugăciune în memoria celor care au murit în acele necazuri suferinde  ale istoriei. Sunt oameni, familii, care au plecat de acasă, care au plecat din cauza unor vicisitudini istorice și au murit, fie la Debrețeni, fie la Cotul Donului, fie la Odesa, fie în altă parte din Europa. Din cauza minciunii, a unor gânduri rele și minciunoase, iată că avem în istorie atâtea tragedii, tragedii pentru care noi, cei care suntem conștienți că trebuie să  rememorăm și să cinstim faptele mărețe ale înaintașilor noștri, gândurile  cărora ne-au făcut astăzi liberi, le-am aprins o lumânare acolo unde astăzi nu au mormânt, nu au cruce la căpătâi în această lume. De fiecare dată un parastas, o rugăciune este binevenită în cinstea celor care au murit pentru credință, pentru neam, dreptate și adevăr. Am cunoscut și am simțit trăirea  Dumneavoastră în acest loc,  unde părinții și eroii acestui sat au fost nevoiți să plece și să lupte pentru dreptate, să lupte așa cum a făcut-o și Anița Nandriș-Cudla, așa cum au făcut-o zeci de mii de bucovineni și basarabeni, care în data de 13-14 iunie 1941 au fost luați de la masă, de la părinți, de la copii și trimiși în locuri necunoscute. Și au murit acolo. Ce grea este această viață, când copiii nu știu dacă mai au părinți, când copiii nu știu unde sunt mormintele părinților! Acest loc presărat cu sânge, cu suferințe și lacrimi de către înaintașii Dumneavoastră care au pelcat din Mahala în  nenumărate rânduri, nu doar în 13 iunie anul 1941, reprezintă  punctul comun de rugăciune la care trebuie să se închine toți  cei care respectă și cinstesc această comunitate din Mahala și această biserică ortodoxă din localitate. Să-i învățăm, iubiți creștini, pe copiii noștri să-și iubească biserica, să-și iubească părinții, credința, limba și trecutul, pentru că dacă vor trăi în întuneric și-n minciună, vom avea de suferit cu toții. Doar lumina și adevărul este ceea ce ne arată binele, viitorul”, a conchis doamna Consul General Eleonora Moldovan.
Potrivit doamnei profesoare Ana Gostiuc, a devenit o bună tradiție ca în fiecare an locuitorii satului Buda să se adune la acest Memorial și să-i comemoreze pe cei care au fost represați din comuna Mahala, care au fost duși în neagra străinătate și  au murit acolo neavând nici măcar mormânt.  O altă tradiție s-a încetățenit în această localitate ca în luna februarie a fiecărui an să se adune întregul sat lângă Aleea Eroilor, unde aceștia sunt pomeniți. ”Și în centrul satului ieșim pe data de 22 mai, îmnpreună cu elevii și-i comemorăm pe cei care au fost deportați în acei ani. Satul nostru poate cel mai mult a avut de suferit din toată Bucovina. Comuna Mahala este într-adevăr un sat românesc vechi, care este amintit pentru prima dată în anul 1472. Noi suntem pe pământul nostru. Româniii au trăit aici dintotdeauna, și până la anul 1472. În secolul  XX, cu părere de rău, satul Mahala a avut de suferit foarte mari perturbații în legătură cu faptul că s-a schimbat situația politică, în legătură cu aceea că aceste pământuri au fost anexate de Uniunea Sovietică și de aici a și început calvarul românilor din Bucovina.  Comuna Mahala în trei rânduri a avut de suferit în urma deportărilor, dar cele mai masive au fost deportările din noaptea de 12 spre 13 iunie anul 1941”, afirmă doamna profesoară Ana Gostiuc.
Academicianul Vasile Tărâțeanu din Cernăuți a menționat în discursul său faptul că nu există în Bucovina noastră sat din care să fi fost duși în neagra Siberie zeci sau sute de oameni ca din Mahala. ”Aproape că nu există familii care să nu fi  avut de suferit de pe urma războiului, a acelui război de drept și a acelei cârdășii - Pactul Ribentrop-Molotov, consecințele căruia le suportăm cu toții. Nu există nici un sat, doar cu excepția celor care au fost șterse de pe fața pământului, cum ar fi Frunza și alte localități, din care să fi fost ridicată mai multă lume decât din comuna Mahala. E strașnică durerea prin care a trecut neamul nostru și, nu dă Doamne niciodată așa ceva să se repete pentru că prea mult a suferit neamul românesc și  de acuma aproape că nu mai este loc pentru suferință”. În continuare domnul Vasile Tărâțeanu i-a îndemnat pe creștinii din Mahala și pe cei prezenți la Parastas , să fie mai uniți, să se țină grămăjoară, să se protejeze unii pe alții, pentru că provocările timpului pe care-l trăim sunt foarte grave și grele. Haide-ți să facem tot posibilul să fim uniți în cuget și simțiri, să ne putem apăra drepturile noastre pe care Constituția ni le acordă, dar și să-i putem pomeni cu un cuvânt de bine pe cei care au fost înaintea noastră și care au suferit nevinovați numai pentru faptul că au fost și au dorit să rămână români, și că au trăit pe teritoriile lor și erau buni gospodari  și țineau la acest pământ”, a mai spus domnul academician Tărâțeanu.
În continuare domnul scriitor și publicist Dumitru Covalciuc, luând cuvântul în fața măhălenilor a menționat faptul că dumnealui a fost unul dintre primii care în anul 1992 a publicat listele celor 602 locuitori ai comunei Mahala, care au fost duși în Siberia. Prin 1991 domnul Covalciuc a primit listele scoase de domnul Florea Nandriș din primărie, liste în care abia mai puteai desluși scrisul, liste care s-au păstrat și la București, la academicianul Trebici. ”Comuna Mahala a fost moșia lui Ștefan cel Mare, dăruită de părinți, de tatăl lui Bogdan, ca și satele Molodia și Cosmin.  Voi aveți tot temeiul să vă mândriți, - le-a spus domnul Dumitru Covalciuc locuitorilor comunei Mahala.  De ce n-a venit astăzi mai multă lume? - se întrebă domnul președinte al Societății ”Arboroasa” din Cernăuți și tot dumnealui a și presupus răspunsul. ”Probabil că oamenii noștri nu mai vor să-i pomenim pe cei morți. Nu vin nici măcar nepoțiii sau copiii celor care au fost deportați. Și este regretabil acest fapt!”. 
Câteva rugăciuni exprimate prin cântecele neamului nostru au răsunat în această duminică de suflet lângă Memorialul din Mahala, cântece interpretate cu mult dor și drag de către artiștii amatori din localitate în frunte cu doamna director al căminului cultural.
În finalul Parastasului doamna Elena Nandriș, primarul comunei Mahala, le-a mulțumit creștinilor din sat, oaspeților sosiți de la Cernăuți și Suceava, și nu în ultimul rând Excelenței Sale, doamnei Eleonora Moldovan, pentru eforturile depuse de a petrece aproape două ore sub arșița dogorâtoare, rugându-ne împreună pentru sufletele nevinovate ale celor peste o mie trei sute de români din comuna Mahala deportați în ”Siberii de gheață”, și pentru ca bunul Dumnezeu să le ierte toate greșalele, iar noi să nu uităm niciodată de acele răni sângerânde ale neamului nostru, de acei eroi datorită cărora astăzi suntem liberi, fericiți și vorbim nestingheriți limba noastră cea română în satele noastre pline de suferință și durere. Doamna Nandriș a declarat că și în satul Coteni va fi ridicată o troiță în memoria românilor deportați, astfel că în toate satele din comuna Mahala vor fi troițe și complexe memoriale consacrate măhălenilor care nu s-au mai întors la vetrele lor din neagra străinătate.
Bunii gospodari și adevărații creștini din satul Buda-Mahala au organizat în incinta sălii de ceremonii din cadrul Parohiei din sat o masă de pomenire  la care au fost invitați toți enoriașii, locuitorii satului și oaspeții prezenți la acel parastas oficiat la Memorialul eroilor neamului din această minunată vatră românească.
Vitalie ZÂGREA pentru BucPress.eu
Urmează un fotoreportaj și materiale video realizate de Nicolae Hauca de la această manifestare.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu