Ascultă Online Radio Cernăuți

20 mai 2015

Scrisoarea Asociaţiei „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa / Одеська Обласна Національно-Культурна Румунська Асоціація «Бессарабія» звертається ...


Către:
MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI AL ŞTIINŢEI DIN UCRAINA,
în atenţia Domnului Ministru SERGHII KVIT
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI DIN ROMÂNIA,
în atenţia Domnului Ministru SORIN MIHAI CÂMPEANU
MINISTERUL EDUCAŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA
în atenţia Doamnei Ministru MAIA SANDU
Stimată Doamnă Ministru, Domnilor Miniştri,
Prin prezenta scrisoare Asociaţia „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa se adresează Excelenţelor Voastre, solicitându-vă expunerea poziţiei oficiale a ministerelor pe care le conduceţi în ce priveşte situaţia învăţământului în limba română din Ucraina, divizat în continuare conform practicilor regimului comunist din URSS în învăţământ în limba română pentru şcolile din comunităţile cu populaţie majoritară românească în regiunile Cernăuţi şi Transcarpatia, şi în învăţământ într-o limbă „moldovenească” pentru şcolile din Sudul Basarabiei, regiunea Odesa.
Acest demers succede Memoriului Asociaţiei „Basarabia” din 31 Martie 2015, privind unificarea celor două programe de învăţământ existente, pentru instituţiile şcolare cu predare în limba română şi „moldovenească” din Ucraina, într-o singură programă de învăţământ, prin trecerea tuturor acestor instituţii şcolare la învăţământul conform programei pentru instituţiile şcolare cu predare în limba română, pe care îl anexăm prezentei scrisori.
Cu părere de rău, la solicitarea noastră ne-a fost adusă la cunoştinţă doar poziţia şefului Departamentului Învăţământ Mediu şi Preşcolar al Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina dl. Iuryi Kononenko (anexat), prin care demnitarul ucrainean nu acordă importanţă cuvenită subiectului expus şi argumentat în memoriul din 31.03.2015, eschivând, în cele mai bune tradiţii ale regimului totalitar comunist condamnat recent de statul ucrainean prin pachetul de legi anticomuniste, de la răspunsuri şi soluţii concrete la solicitarea noastră.
Conform unui comunicat de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei din România (la această adresă http://www.edu.ro/index.php/pressrel/22850), reiese că în cadrul întâlnirii bilaterale româno-ucrainene de la cea de-a IX-a Conferinţă Ministerială a Procesului Bologna şi a IV-a ediţie a Bologna Policy Forum de la Erevan din 14 Mai 2015 domnul Serhii Kvit, Ministru al Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina, „a afirmat că nu există diferenţe între limbile română şi moldovenească”.
Asociaţia „Basarabia” salută o asemenea abordare verbală la nivel interministerial şi interstatal oficial, de recunoaştere de către înaltul demnitar ucrainean a adevărului că aşa zisa limbă „moldovenească” este, în fapt identică limbii române.
Totodată, prin intermediul acestor rânduri solicităm în mod repetat Domnului Ministru Serhii Kvit să iniţieze procedura de unificare a celor două programe de învăţământ existente, pentru instituţiile şcolare cu predare în limba română şi „moldovenească” din Ucraina, într-o singură programă de învăţământ, prin trecerea tuturor acestor instituţii şcolare la învăţământul conform programei pentru instituţiile şcolare cu predare în limba română, astfel încât în cel mai scurt timp – pe perioada vacanţei de vară, până la începutul noului an şcolar 2015-2016, şi în şcolile din Sudul Basarabiei să se studieze după aceeaşi programă şcolară în care studiază, spre exemplu şi conaţionalii elevilor sud-basarabeni din şcolile raionului Noua Suliţa, regiunea Cernăuţi – în limba română.
Rămânem ferm convinşi că o abordare duplicitară în domeniul denumirii limbii române din Ucraina nu corespunde tendinţelor actuale de decomunizare şi desovietizare a statului ucrainean şi a societăţii civile ucrainene, exprimate printr-o serie de adoptări legislative recente ale Parlamentului Ucrainei, legi semnate şi puse în aplicare de preşedintele Petro Poroşenko – vorbitor de limbă română, nu de una “moldovenească”. În condiţiile unei politici declarative democratice şi pro-europene abordate la nivel central este inadmisibilă sustragerea tezelor convenabile unei politici asimiliaţioniste privind minoritatea naţională română şi/sau “moldovenească” din Ucraina, din contextual general al politicii de condamnare a regimurilor totalitare.
Prin urmare, cerem sprijinul univoc al celor trei ministere ale educaţiei din Ucraina, România şi Republica Moldova, în vederea salvgardării învăţământului în limba română din Ucraina, în regiunile adiacente hotarului comun dintre cele trei state vecine şi prietene – regiuni în care tradiţional locuieşte o comunitate de peste 400.000 de cetăţeni ucraineni de origine etnică română.
Limba “moldovenească” este o reminiscenţă a politicii de deznaţionalizare a românităţii de fostul regim sovietic-comunist, reminiscenţă fructuos folosită de către neprietenii statelor noastre de cetăţenie sau de rudenie şi în perioada de independenţă a Ucrainei şi Republicii Moldova.
În perspectiva bunei vecinătăţi trilaterale statul ucrainean trebuie să renunţe la propagarea mitului sovietic al “moldovenismului” în relaţiile cu România şi Republica Moldova, şi să respecte limba oficială a acestor două state – una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene - inclusiv prin implementarea unicei programe de învăţământ în limba română pentru minoritatea naţională română şi/sau moldovenească din Ucraina.
Cu aleasă consideraţie,
Anatol POPESCU
Preşedinte al Asociaţiei Naţional-Culturale
a Românilor din regiunea Odesa „BASARABIA”
20 Mai 2015, Ismail
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
МІНІСТЕРСТВУ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,
Пану Міністру СЕРГІЮ КВІТУ
МІНІСТЕРСТВУ ВИХОВАННЯ, ДОСЛІДЖЕНЬ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ РУМУНІЇ,
Пану Міністру СОРІНУ МИХАЮ КИМПЯНУ
МІНІСТЕРСТВУ ВИХОВАННЯ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА
Пані Міністру МАЙЇ САНДУ
Шановна Пані Міністр, Панове Міністри,
Цим листом Одеська Обласна Національно-Культурна Румунська Асоціація «Бессарабія» звертається до Вас, та просить надати офіційну позицію вами керованих міністерств стосовно ситуації освіти румунською мовою в Україні, навчальний процес якою відокремлено українською владою за традиціями комуністичного режиму Радянського Союзу на освіту румунською мовою у школах населених пунктів із переважаючим румуномовним населенням Чернівецької та Закарпатської областей, та на навчання «молдовською» мовою в школах Південної Бессарабії, Одеської області.
Цей запит доповнює Звернення Асоціації «Бессарабія» від 31 Березня 2015 року, щодо об’єднання двох окремо діючих та практично ідентичних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською та «молдовською» мовою навчання в Україні в одну єдину програму навчання, шляхом переходу всіх цих закладів на навчання за програмою шкіл з румунською мовою навчання, яке додається до цього листа.
Нажаль, до нашого відома щодо цього питання надійшла лише позиція Директора Департамента загальної середньої та дошкільної освіти МОН України пана Ю. Г. Кононенка (додається), в якій український державний посадовець нехтує важливістю викладеної та аргументованої тематики Звернення від 31.03.2015, ухиляючись від відповідей та конкретних пропозицій щодо нашого прохання, у найкращих традиціях нещодавно засудженого антикомуністичним законодавчим пакетом тоталітарно-комуністичного режиму.
Згідно публікації на офіційному сайті Міністерства Виховання Румунії (за цією адресою http://www.edu.ro/index.php/pressrel/22850), у рамках двосторонньої українсько-румунської зустрічі на ІХ-ій Міністерській Конференції Болонського Процесу та IV-му Форумі Болонської Політики у Єревані 14 Травня 2015 року пан Сергій Квіт, Міністр Освіти і Науки України «висловив, що немає різниці між румунською та молдовською мовами». Асоціація «Бессарабія» вітає таке усне ставлення на міжміністерському та міждержавному офіційному рівні, з визнання українським високим державним посадовцем цієї істини – а саме, що так звана «молдовська» мова насправді є ідентичною по відношенню до румунської мови.
Водночас, цими рядками повторно просимо Пана Міністра Сергія Квіта ініціювати процедуру об’єднання двох окремо діючих та практично ідентичних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською та «молдовською» мовою навчання в Україні в одну єдину програму навчання, шляхом переходу всіх цих закладів на навчання за програмою шкіл з румунською мовою навчання, таким чином, щоб у найкоротші терміни – протягом літніх канікул, до початку нового 2015-2016 навчального року і у школах Південної Бессарабії навчання відбувалося тієї ж самою програмою що є, наприклад у Новоселицькому районі Чернівецької області – румунською мовою, як це існувало у 1989-1998 роках.
Ми як і раніше твердо переконані, що лукавий-подвійний підхід у питанні румунської мови в Україні не відповідає сучасним тенденціям декомунізації української держави і українського громадянського суспільства, виражених через ряд недавніх законодавчих актів Верховною Радою України, законами яких підписано і приведено у життя президентом України паном Петром Порошенко, який – до речі - володіє румунською мовою, а не «молдавською». В умовах декларативної демократичної та про-європейської політики, яку прийнято на центральному державному рівні є неприйнятним вилучення тільки тих тезисів, які вигідні асимілюючій щодо румунської та/або молдовської національної меншини політиці, у загальному контексті політики засудження тоталітарних режимів в Україні.
Тому ми наполягаємо на підтримці з боку трьох міністерств освіти України, Румунії та Республіки Молдова, у питанні відстоювання/збереження освіти румунською мовою в Україні у прикордонних суміжних областях трьох сусідніх і дружніх держав – у регіонах традиційного проживання більш за 400 тисяч українських громадян румунського етнічного походження. "Молдавська" мова є наслідком політики денаціоналізації/асиміляції румуномовного населення колишнім комуністичним радянським режимом – наслідком, який дуже плідно був використаний недругами української держави, або нашої історичної батьківщини, також і у роки незалежності України та Республіки Молдова.
У перспективі майбутнього тристороннього добросусідства українська держава має відокремитися від пропаганди радянського міфу «молдовенізма», у стосунках з Румунією та Республікою Молдова, та поважати офіційну мову цих двох країн – одну з офіційних мов Європейського Союзу – у тому числі через впровадження єдиної навчальної програми румунською мовою для румунської та/або молдовської національної меншини України.
З глибокою повагою,
Анатолій ПОПЕСКУ
Президент Одеської обласної національно-культурної румунської асоціації «Бессарабія»
20 Травня 2015 року, м. Ізмаїл

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu