Ascultă Online Radio Cernăuți

18 dec. 2014

Comunicatul Secretariatului executiv "Comunitatea Romaneasca din Ucraina"
Recent, la Propunerea Presedintelui AP a Consiliului Europei, Dnei Anne Brasseure, Comisia pentru Reguli si Proceduri a AP a Consiliului Europei a primit pentru examinare candidatura Dr. Ion POPESCU (Ucraina), pentru decernarea Medaliei de onoare a Consiliului Europei pentru anul 2014.

Presedintele Uniunii Interregionale "Comunitatea Romaneasca din Ucraina, Dr. Ion Popescu, fiind un militant incontestabil in lupta pentru pace, dreturile omului si minoritatile etnice, si recunoscut ca atare in aceasta calitate la nivel european, intruneste mai multe dintre calitatile si conditiile inaintate fata de candidatii la decernarea acestei distictii onorifice pe plan international (de vazut anexa XXI).

Din cuaza situatiei critice din Ucraina si refuzului modest a dlui I.Popescu  de a permite sarbatorirea festiva a jubileului sau frumos de 50 ani in public, Secretariatul executiv al UI Comunitatea Romaneasca din Ucraina nu a organizat cu acest prilej manifestari festive.

Insa acuma, primind acesta veste imbucuratoare din capitala Europei, impreuna cu cei 28 membri colectivi ai UI CRU, alaturi de miile de simpatizanti ai domniei sale din Ucraina si din lumea intreaga, tinem pumnii pentru Omul Nostru la Strasbourg, Omul care duce Responsabilitatea Cunoasterii Adevarului si lupta pentru Viitorul Nostru, iar noi acasa ne Rugam de Sanatatea si Victoria lui acolo, pentru ca...
...IP Merita!

Si, Doamne-Ajuta!
                                                       Secretariatul executiv "Comunitatea Romaneasca din Ucraina"


APPENDIX XXI – AWARDING MEDALS TO MEMBERS OF THE ASSEMBLY(Decisions of the Bureau of the Assembly at 23 March 1973 and 23 April 1979.1)1. At its meeting on 23 March 1973, the Bureau approved the conditions for the award of an Assembly medal to certain members by the President of the Assembly. A recipient of such a medal must:– have been a member of the Council of Europe Consultative (Parliamentary) Assembly for at least ten years;

– have served a term of office as President or Vice-President of the Assembly;

– have served a term as the chairman of a committee or of a political group;

– been appointed to a ministerial post or elected speaker of a national parliament.2. The qualifications listed are to be considered as guiding principles for the award of a medal by the President of the Assembly. The President should, however, be able in exceptional cases to award a medal to a specially deserving member of the Assembly.

3. On 23 April 1979 the Bureau decided to complete the guiding principles for the award of Assembly medals by including among the recipients Heads of State2 who address an Assembly plenary session. Неофіційний переклад


ДОДАТОК XXI - врученням медалі членам Асамблеї


(Рішення Бюро Асамблеї  від 23 березня 1973 та 23 квітня 1979.1)

1. На своєму засіданні 23 березня 1973, Президія затвердила
умови для присудження почсеної Медалі Асамблеї .... Президентом Асамблеї.

Одержувач такої медалі повинні:

Бути членом Ради Європи - консультативної ради (парламенту) Асамблеї, принаймні, десять років;
- Служив під час терміну повноважень  як Президент або Віце-президент Асамблеї;
- Відслужив термін в якості голови (чи основним доповідача комітету - прірівнений під час виконання та представлення доповіді на Асамблеї або на Постійному комітеті до рівня голови - наше пояснення), чи головою політичної групи;
- Був призначений на пост міністра (голова Національної делегації, член Бюро ПАСЕ прирівнений під час виконання своїх повноваженнь - наше пояснення) чи обраний спікером національного парламенту.

2. Вимоги, що перераховані і пред'являються слід розглядати в якості керівних принципів для присудження медалі Президентом Асамблеї.Президент, однак, повинні бути в змозі у виняткових випадках присудити медаль й спеціально - дуже гідному членові Асамблеї.


3. 23 квітня 1979 Президія вирішила закінчити затвердження  керівних принципів для присудження медалей Асамблеї шляхом включення в число її одержувачів також голів  Держав 2, які звертаються (виступають) в пленарному засіданні Асамблеї.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu