Ascultă Online Radio Cernăuți

29 iun. 2014

ÎN MEMORIA MARTIRILOR NEAMULUI – 2014

       În ziua de 29.06.2014 la CIMITIRUL CENTRAL DIN CERNĂUȚI Societatea «GOLGOTA» a românilor din Ucraina a comemorat martirii neamului românesc. Urmează un video reportaj şi fotografii realizate de Nicolae Hauca de la acest eveniment. 


AVEM MULTE DATORI FAŢĂ DE ACEI CE S-AU SACRIFICAT PENTRU LIBERTATEA DE A NE NUMI ROMÂNI

2 iulie 2014 р. | Categorie: Golgota neamului
O lacrimă s-a prelins în neuitare la altarul de sfinţi ai neamului românesc din vechiul cimitir din Cernăuţi, unde şi-au aflat liniştea unele dintre cele mai marcante personalităţi ale românilor.  Or, aducându-le un omagiu celor ce s-au înălţat prin sacrificiu, Octavian Bivolaru, preşedintele Societăţii „Golgota” din Ucraina, cel care  menţine cu pietate memoria martirilor, care, în condiţii incompatibile, şi-au purtat crucea cu demnitate pentru continuitatea Neamului şi  Graiului, fie că au sfârşit împuşcaţi în închisori,  cosiţi de gloanţele grănicerilor sovietici la Lunca şi Fântâna Albă ori deportaţi în îngheţuri siberiene, la munci silnice pe ţărmurile lacului Onega, a adunat, a şaptea oară în acest an,  spiritualitatea românească din ţinut, la un parastas de pomenire lângă obeliscul de glorie al eroilor români din toate timpurile, căzuţi la datorie, şi victimelor regimului stalinist, năpăstuite de vitregiile sorţii, din curtea Bisericii Trei Ierarhi din cimitirul vechi din Cernăuţi.
Reculeşi sub oblăduirea părintelui paroh Cristofor lângă fosta Capelă Mitropolitană,  la altarul căreia odihnesc 2 episcopi şi 5 mitropoliţi ai Bucovinei, cuprinşi de emoţii, fiecare lider de societate, fiecare român de bună credinţă, venise cu o amintire încă dureros de vie şi partea proprie de sacrificiu, înălţând în slăvi jertfa  prin care martirii, servind cu adevărat Credinţa şi Neamul, şi-au câştigat veşnicia. Iar noi, după cum au fost îndemnurile liturgice ale părintelui Cristofor, să-i urmăm nu doar cu vorbe goale, ci şi cu faptele, după poveţele sfântului apostol Matei: „Credinţa fără fapte moartă este”.
Veghind memoria martirilor care nu şi-au găsit nici până în prezent liniştea ţărânei natale, ci s-au întors acasă doar prin numele înscris pe piedestale, Octavian Bivolaru, împreună cu regretatul Gheorghe Pavel, preşedintele Societăţii „Tricolorul”, au înălţat mai întâi aici o cruce din lemn, iar apoi, susţinut de Petru Grior, primul preşedinte al Societăţii Regionale „Golgota”, obeliscul.
De o mare susţinere morală se bucură, în deosebi în ultimul timp, Societatea „Golgota” din partea Consulatului General al României la Cernăuţi. Exprimându-şi gratitudinea faţă de dna Eleonora Moldovan, care şi în acea zi înălţătoare pentru eroii neamului a fost alături de noi, preşedintele ei,Octavian Bivolaru i-a mulţumit Consulului General al României la Cernăuţi, sensibilizând că de o asemenea atenţie societatea pe care o conduce se bucură, mai ales, de când Excelenţa Sa a revenit la Cernăuţi în postura de şef al diplomaţiei române.
Fiecare din noi îşi duce crucea suferinţelor trupeşti şi sufleteşti în viaţă. Crucea suferinţei martirilor ce prin sacrificiul lor ne-au îndrumat să nu plecăm capul decât în faţa lui Dumnezeu, care ne întăresc în cutezanţa de a păşi înainte, depăşind orice greutăţi, a fost cu mult mai grea, insuportabilă. Evident, povara ne este mai uşoară  având sprijinul şi susţinerea Patriei noastre istorice, a Consulatului General al României la Cernăuţi. Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, exprimându-le cetăţenilor Ucrainei în aceste momente dificile susţinere din partea statului român, a adresat mulţumiri preşedintelui Octavian Bivolaru pentru faptul că „misiunea societăţii pe care o conduce e îndeplinită literă cu literă, statutar şi moral”,  specificând că „puterea noastră e doar în unitate şi credinţă, că românii din Cernăuţi cunosc istoria şi o valorifică, îşi cinstesc şi venerează martirii şi prin aceasta  înalţă sufletele celor care au căzut, iar o faptă păstrată prin sânge şi sacrificiu nu trebuie uitată. Or, după cum spunea părintele Cristofor, „Lumina lui Hristos creşte prin faptele noastre, care şi sunt acele norme morale, prin care urmează să dăinuim prin istoria şi fiinţa naţională”.
Membru de onoare al Societăţii „Golgota”, dl Nicolae Nicolovici, fost militar, membru al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Rădăuţi, i-a mulţumit lui Octavian Bivolaru că menţine continuitatea credinţei, că cei care şi-au dat viaţa pentru Limbă, Neam şi Ţară nu sunt uitaţi. Petru Grior, directorul Centrului de cercetări istorice, a evocat perioada înălţării semnului simbolic lângă Biserica Trei Ierarhi din Cernăuţi, nu departe de locul unde se află Cimitirul Militar, unde în 1941 au fost îngropaţi peste 400 de deţinuţi români, împuşcaţi în închisoarea din Cernăuţi, şi înhumaţi 695 de ostaşi român, căzuţi la datorie, pe frontul celui de-al doilea război mondial, 26 dintre care au fost identificaţi.
Ne-a atins coardele cele mai sensibile ale sufletului şi afirmaţia lui Aurel Constantinovici, preşedintele (?!) Asociaţiei Științifico-pedagogice Republicane „Aron Pumnul”, care, în sfârşit, după ani de neînţeleasă tăcere şi absenţă, s-a aliat aspiraţiilor noastre, a românilor care pledează pentru Limbă şi Continuitatea Neamului: „Pentru ca un popor să aibă viitor, trebuie să aibă o şcoală naţională. De asemenea, important e şi faptul ca oamenii să creadă în Dumnezeu, dar să nu fie farisei, ci creştini adevăraţi. Atunci vor dispărea multe probleme în viitorul nostru. Acei nevinovaţi şi-au dorit pace. Îi ţinea pe pământ credinţa şi pacea. Dar s-a terminat cum s-a terminat. Şi pentru ca poporul nostru să aibă viitor, este necesar ca pe pământ să fie pace şi credinţă”.  Or, cuvintele lui ne-au luminat cu bucuria că dacă fiecare din noi,  inclusiv liderii societăţilor respective, am da dovadă de mai multă responsabilitate, am fi lipsiţi de fariseism, am avea mai multă credinţă şi dragoste faţă de Limbă şi Neam, nu ni s-ar ucrainiza şcolile, nu s-ar termina „cum s-a terminat” şi poporul nostru va avea viitor.
Respirând în puritatea simţirilor ce le răscolesc sufletul, cuprinşi de emoţii, Vasile Tărâţeanu, preşedintele Fundaţiei de Binefacere „Casa Limbii Române”,  Ilie Zegrea, preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi, şi Dumitru Covalciuc, preşedintele Societăţii „Arboroasa”, au mărturisit că, însoţind oaspeţi din România, au tras nu o dată cu obrazul din cauza urzicilor ce acoperă mormintele personalităţilor, care au lăsat urme adânci în istoria neamului şi ca să nu mai purtăm această vină urmează să facem singuri curăţenie în cimitir, exprimându-şi îngrijorarea dispariţiei unor morminte, a unor societăţi din cauză că liderii lor sunt în vârstă, precum au dispărut Societăţile „Tricolorul” şi „Stejarul”, odată cu decesul preşedinţilor Gheorghe Pavel şi Ion Voronca. Evident, şi aici tot Consulatul General al României ne-a venit în ajutor, dna Eleonora Moldovan anunţând lansarea unui proiect, iniţiat de senatorul Viorel Badea, în perioada de 15-17 iulie,  de a veni cu 60 de tineri din România pentru a face curăţenie în cimitirul vechi din Cernăuţi,  cerând, desigur,  sprijinul membrilor societăţilor naţional-culturale din Cernăuţi. Ilie Zegrea s-a arătat nemulţumit de faptul că tineretul din Societatea „Junimea” nu e prezent la manifestările de omagiere a personalităţilor noastre de vârf: „Unde e „Junimea”? Nici la 15 iunie, la acţiunile de comemorare a lui Eminescu, n-a fost nici un junimist. Dar la mare, să se odihnească pe litoral, sunt primii, cu căruţa întreagă... Având o Societate „Junimea” nu e ruşine să fie aici bălării? Cred că cei în vârstă ar trebui înlocuiţi, membri ai societăţii să fie tineri de 20 de ani, dar nu de 40”.
Evocând memoria celor din morminte, victime ale represiunilor sovietice, Dumitru Covalciuc şi Constantin Caterenciuc, preşedintele Societăţii deţinuţilor politici şi represaţilor ucraineni, s-au referit la calvarul la care au fost supuşi de „eliberatori” martirii neamului şi drumul spinos al înaltelor feţe bisericeşti, înhumate în sfântul locaş de închinare pentru care întotdeauna trebuie să avem un cuvânt de pomenire şi de cinstire.
Şi-ar mai fi răcorit poate sufletul, dezvăluind ororile ruşilor bolşevici, ucraineanul cu suflet de român, Nicolai Hanchevici, însă fiindcă comemorarea s-a cam prelungit, a fost succint ca niciodată, îndrumându-i pe fraţii săi români să „păşească pe calea românilor, dar nu a barbarilor, călăuză fiindu-le  cuvintele imnului „Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,/În care te-adânciră barbarii de tirani...”, evocând momentele de tristă pomină, când, în beciurile fostei fabrici de ambalaj de lemn din Cernăuţi, au fost descoperte, cu zeci de ani în urmă, craniile cu urme de gloanţe ale câtorva zeci de martiri, împuşcaţi de bolşevici. Dumnealui a vorbit cu glasul vibrând de nelinişte despre evenimentele dramatice, războiul terorist din estul Ucrainei,  iar Alexandra Jar din Mihoreni a citit o înălţătoare dedicaţie celor deportaţi în neagră străinătate.
Aprinzând o candelă în veşnicia martirilor români, ucişi mişeleşte de tiranii sovietici, Octavian Voronca s-a referit la tragicele evenimente, greutăţile şi infernul prin care au trecut românii rupţi de la sânul Patriei după cotropirea Bucovinei, când, în vara anului 1944, unchiul său, Ion Voronca, şi Gheorghe Tomiuc din Horecea, Gheorghe Andronic din Horbova,  întors acasă de 26  kg, Dumitru Damian din Mogoşeşti, raionul Herţa, care pentru a supravieţui şi-a mâncat de foame opincile, au fost „vânaţi” şi duşi cu forţa la muncă silnică în lagărele de pe ţărmurile lacului Onega.
Părintele Ioan Pintea, directorul Bibliotecii Judeţene „G. Coşbuc” din Bistriţa, care e pentru a 3 oară la Cernăuţi, a mărturisit că e foarte bucuros că s-a întâlnit cu această suflare românească, cu care respiră un aer românesc.
Sprijinind iniţiativa deputatului român Viorel Badea, Nicolae Toma, redactorul şef al ziarului „Zorile Bucovinei” şi preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, a adus piosul omagiu bunelului său după mamă, Dumitru Iacoban, care a murit de foame  la Onega, afirmând că „avem încă multe datorii faţă de acei ce s-au sacrificat pentru libertatea de a vorbi în graiul strămoşesc şi de a purta cu mândrie numele de Român, de a respira aerul liber al Patriei istorice, că cea mai bună rugăciune a noastră sunt faptele ce vorbesc de la sine, iar Excelenţa sa, dna Eleonora Moldovan, de când s-a reîntors la Cernăuţi în fruntea misiunii diplomatice române e o mare susţinătoare a românilor înstrăinaţi de Ţară”.
La finele manifestării, la îndemnul lui Nicolae Toma, s-a păstrat un minut de reculegere în memoria tuturor eroilor, şi a celor ce-au decedat în războiul din estul Ucrainei.
Felicia NICHITA-TOMA SURSA: http://www.zorilebucovinei.com/news/show/721/


 

             
 
2 comentarii:

  1. Martirii neamului, oricât de vitrege ar fi timpurile, apăsările, nedreptățile, nu trebuie uyitate...Istoria uitată duce la pieirea poporului! Felicit publicația și activitatea dumneavoastră!

    RăspundețiȘtergere