Ascultă Online Radio Cernăuți

5 mai 2014

20 de ani de la apariţia periodicelor „Analele Bucovinei” şi „Glasul Bucovinei”.

Sub egida Institutului „Bucovina” al Academiei Române, redacţia periodicului ştiinţific semestrial „Analele Bucovinei” a organizat, în colaborare cu redacţia revistei trimestriale de istorie şi cultură „Glasul Bucovinei”, colocviile  ştiinţifice „Bucovina. Carte, cultură, civilizaţie” şi „Bucovina. Identitate, tradiţii, valori”, consacrate împlinirii a două decenii de la fondarea acestor publicaţii bucovinene.
Lucrările colocviilor s-au desfăşurat la Rădăuţi, în ziua de 16 mai 2014, şi la Cernăuţi, în ziua de 17 mai 2014.
Comunicările susţinute în cadrul reuniunii  vor fi publicate în cele două periodice, „Analele Bucovinei” şi „Glasul Bucovinei”.

  Director al Institutului „Bucovina”,                  Redactor-şef al revistei „Glasul Bucovinei”,                     
     Dr. MARIAN OLARU                                        Prof. dr. ALEXANDRINA CERNOV, 
                                                                                       m.o. al Academiei Române,

                            Secretar  ştiinţific al Institutului „Bucovina”,
                              Cercet. şt. drd. VASILE I. SCHIPOR
Urmează un video reportaj şi fotografii realizate de Nicolae Hauca de la cea de a  doua  zi a acestui eveniment:

P -


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu