Ascultă Online Radio Cernăuți

15 mai 2013

ZIUA EUROPEI LA CATEDRA DE FILOLOGIE ROMÂNĂ ŞI CLASICĂ         „EUROPA – CASA NOASTRĂ COMUNĂ” a fost genericul manifestării organizate de Catedra de filologie română şi clasică a Universităţii Naţionale „Yuri Fedkovici” din Cernăuţi în colaborare cu Consulatului General al României la Cernăuţi pe data de 15 mai 2013.
După imnul Europei, în cuvântul de deschidere a manifestării, şeful Catedrei de filologie română şi clasică Gheorghe Jernovei a menţionat importanţa organizării unor manifestări (Ziua Europei, Săptămâna Francofoniei, Zilele Naţionale a unor state), care reflectă obiectivele de integrare ale Ucrainei în Comunitatea Europeană şi relaţiile Statului Ucrainean cu ţările membre ale Uniunii Europene. Acest lucru este foarte important pentru mediul academic şi studenţesc, care prin intermediul relaţiilor academice devin factori importanţi pentru stabilirea şi consolidarea acestor legături interumane şi interstatale.
         Mesajul de salut din partea rectoratului Universităţii Naţionale „Yuri Fedkovici” din Cernăuţi a fost adus de rectorul Universităţii, profesorul universitar Stepan Melniciuc. El a menţionat faptul că astfel de manifestări au devenit posibile pentru popoarele Europei numai după o epocă de confruntări politice şi militare din secolul al XX-lea, iar pentru Ucraina – după declararea independenţei Statului Ucrainean, care şi-a formulat ferm orientarea europeană şi intenţia de a deveni în viitor ţară membră a Uniunii Europene. Din acest motiv, Universitatea din Cernăuţi realizează din plin o strategie de extindere a relaţiilor academice, în primul rând, cu instituţiile similare din ţările Europei, precum şi cu cele din altele părţi ale lumii.
         Decanul Facultăţii de Filologie, profesorul universitar Boris Bunciuc a salutat participanţii manifestării, menţionând faptul că astfel de întâlniri lărgesc orizontul de cunoştinţe al studenţilor despre lumea contemporană şi deschid noi perspective pentru creşterea lor profesională.
         Doamna Denisa Gabor, Consul General interimar al Consulatului General al României la Cernăuţi a adus, în mesajul de salut al Consulatului, sincere mulţumiri Catedrei de filologie română şi clasică şi rectoratului Universităţii Naţionale „Yuri Fedkovici” din Cernăuţi pentru frumoasele tradiţii de colaborare, care s-au constituit de-a lungul anilor între aceste instituţii, şi, în mod deosebit Domnului rector pentru extinderea şi consolidarea relaţiilor academice cu instituţiile similare din România. Doamna Denisa Gabor a dat citirei şi mesajul de salut venit din partea Doamnei Sanda Maria Ardeleanu, deputat în parlamentul României, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Cernăuţi, care din motive de serviciu nu a putut participa direct la manifestare şi a trimis următorul mesaj de salut participanţilor.

Dragi Prieteni ai Europei!
Daţi-mi voie să mă alătur Dumneavoastră astăzi, la sărbătoarea Zilei Europei, şi să salut inițiativa Universităţii „Yuri Fedkovici”, a Catedrei  de Filologie Română şi Clasică şi a Consulatului României la Cernăuţi, de a organiza acest Forum Internaţional de dezbatere asupra problemelor Europei.
Atât în România cât şi în Ucraina, am început să vorbim deschis despre Europa abia în anii ’90. Deşi am fost şi rămânem popoare ale Europei, perioada comunismului ne-a separat de valorile declarate şi respectate în spaţiul european. Îmi amintesc cum am fost nevoiţi să demonstrăm, în perioada de preaderare la Uniunea Europeană, cu argumentele puternice ale istoriei şi culturii noastre, că locul românilor a fost dintotdeauna în Europa, că am iubit mereu acest continent încărcat de spiritualitate şi tradiţii într-o diversitate şi densitate unice în lume şi că recunoaşterea apartenenţei noastre europene vine ca o reparaţie binemeritată după jumătate de secol de izolare.
S-au conturat în timp două  perspective de raportare la Europa: cea geografică şi culturală, în care am fost mereu „acasă”, în care şi Dumneavoastră sunteţi „acasă”, şi cea juridică şi politică, sub forma construcţiei Uniunii Europene. România a sărbătorit la 9 mai 20 de ani de la semnarea Acordului European care s-a aflat la fundaţia cooperării  dintre ţara noastră şi Uniunea Europeană. La aproape 7 ani de la aderarea noastră la Uniunea Europeană, recunoaşterea avantajelor acestei apartenenţe este de netăgăduit pentru orice român care poate constata „pe viu” ritmul modernizării instituţiilor, libertatea de afirmare la nivel european, urmare a libertăţii de mişcare ca cetăţeni europeni, creşterea oportunităţilor economice şi sociale în vederea ridicării nivelului nostru de viaţă.
Anul 2013 este declarat şi Anul European al Cetăţenilor, de aceea considerăm că a vorbi despre Europa reprezintă un eveniment simbolic atât pentru bătrânul Continent cât şi pentru cetăţenii săi. În opinia mea, cred că nu  putem iubi Europa  fără a iubi şi construcţia unică în felul ei, Europa Unită, în interiorul căreia România joacă deja un rol decisiv inclusiv, prin sprijinirea integrării europene a Balcanilor de Vest şi a ţărilor din Vecinătatea Estică, printre care marea Ucraină.
Pentru mine, ca profesor universitar, deschiderea României către Europa, aderarea ei la Uniunea Europeană au însemnat ruperea tuturor barierelor şi blocajelor în informarea în plan ştiinţific, cultural, şansa promovării unui plurilingvism autentic, extinderea experienţelor profesionale şi beneficiul de pe urma schimbului de practici în domeniul educaţiei. Ca om politic, am constatat forţa uriaşă pe care o generează solidaritatea şi cooperarea între statele Uniunii Europene, între cei peste o jumătate de miliard de cetăţeni ai săi. Obstacolele inerente prin care a trecut şi trece Uniunea Europeană au fost învinse de principiile de funcţionare a acestei construcţii istorice în care recunoaştem idealismul şi pragmatismul părinţilor săi fondatori.
Pentru că ne aflăm în cea mai înaltă Şcoală din această zonă a Europei, prin tradiţie, calitate a învăţământului şi cercetării, rezonanţă internaţională, Universitatea Naţională „Yuri Fedkovici”, obiectiv UNESCO, pentru că Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava se identifică cu valorile istorice ale învăţământului cernăuţean, pentru că m-am implicat de-a lungul anilor în reconstruirea unei colaborări pe bază de parteneriat ce a condus la întemeierea unui consorţiu din care universităţile noastre să facă parte, în calitate de Doctor Honoris Causa al acestei instituţii academice, Vă rog să-mi permiteţi să reafirm încrederea într-o unitate de aspiraţii, năzuinţe şi idealuri care confirmă congruenţa politicilor noastre educaţionale cu normele şi obiectivele Uniunii Europene. Diversitatea are la bază cultivarea identităţii culturale,  lingvistice pe care Europa  le-a respectat şi promovat dintotdeauna, iar construcţia din care fac parte deocamdată 27 de state, aşteptând-se aderarea celui de-al 28-lea, contopeşte varietatea într-o unitate a principiilor şi valorilor.
Vă rog să-mi permiteţi, ca în încheiere, să Vă adresez un călduros „La mulţi ani!” în Europa.
Prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU, Deputat în Parlamentul României
Doamna Aurica Bojescu a transmis mesajul de salut al deputatului Radei Supreme a Ucrainei, Domnul Ion Popescu, şeful delegaţiei ucrainene în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în care Domnul parlamentar a evidenţiat eforturile Ucrainei pentru semnarea Acordului de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană.
         Şeful Departamentului de relaţii internaţionale al Universităţii Naţionale „Yuri Fedkovici” din Cernăuţi, Domnul Serghei Lucaniuk a prezentat studenţilor Catedrei toate posibilităţile de a folosi din plin relaţiile academice europene prin intermediul programelor de schimb academic Erasmus Mundus, Janus, Emerge şi altele. El a subliniat faptul că Universitatea Naţională „Yuri Fedkovici” din Cernăuţi realizează colaborarea pe bază de acorduri bilaterale şi cele mai multe acorduri cu instituţiile similare le are cu Polonia, Germania şi România.
         De un deosebit interes pentru cei prezenţi au fost mesajele Doamnei Kati Brunner din Germania, colaboratoare la GEDAKENDACH ZENTRUM (Centrul de cultură germană) de la Universitatea Naţională „Yuri Fedkovici” din Cernăuţi şi ale studentelor Zilke şi Hanna din Germania, care se află la universitatea cernăuţeană în stagii de documentare. Ele au vorbit despre experienţa Germaniei în domeniul stabilirii şi extinderii relaţiilor academice şi schimbului de studenţi şi cadre didactice în spaţiul academic european.
         Dezbaterile care au urmat au fost foarte informative şi de folos pentru toţi cei prezenţi la această frumoasă manifestare.

                         (Corespondentul nostru). 


În   fotografiile  şi  secvenţele  video în limbile română şi ucraineană de  mai   jos realizate  de Nicolae Hauca vă  oferim  un  reportaj  de la această manifestare.                                                                                                                                                                        
                          *********************************************************************************
*********************************************************************************
 ********************************************************************************* ****************************************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************* ****************************************************************** ************* *********************************************************************************

******************************************************************* *************
******************************************************************************** ************************************************************************************************************************************************* ***************** ********************************************************************************************************************************************** ***************** ***************************************************************** **************** **************************************************************** ***************** ******************************************************************************************************************************************************************  *********************************************************************************

*******************************************************************************

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu