Ascultă Online Radio Cernăuți

19 sept. 2012

Adresare


Către Consiliul Regional Cernăuţi, domnului preşedinte Myhailo Gainiceru ********************************************************************************************* În conformitate cu art. 2 al Legii Ucrainei „Cu privire la ratificarea Cartei Europene despre limbile regionale sau minoritare” din 2003 şi a punctului 2 al articolului 7 al Legii Ucrainei „Cu privire la politica de stat în domeniul limbilor”, noi, membrii societăţilor culturale româneşti din regiunea Cernăuţi, prezenţi la cea de a XXIII-a ediţie a Sărbătorii Naţionale „Limba Noastră cea Română”, ce s-a desfăşurat în ziua de 9 septembrie la Cernăuţi, luând cunoştinţă de Legea Ucrainei „Cu privire la politica de stat în domeniul limbilor”, salutând deciziile Parlamentului şi ale Preşedintelui Ucrainei, V. Ianukovyci, de a adopta şi semna acest act legislativ deosebit de important pentru implementarea Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare în regiunea noastră, solicităm Consiliului Regional Cernăuţi, deputaţilor din toate forţele politice - să adopte măsurile necesare pentru implementarea noii legi pe teritoriul regiunii Cernăuţi, unde populaţia românofonă reprezintă peste 10 la sută din numărul locuitorilor şi limba română are statut de limbă regională, - să formeze un grup de lucru pentru implementarea legii, - să obţină şi să dea publicităţii datele statistice oficiale ale Recensământului populaţiei din Ucraina cu privire la limba maternă pe fiecare localitate din regiunea Cernăuţi după cum prevede capitolul X „Prevederi finale”. ******************************************************************************************** Din partea:**************************** Societăţii pentru Cultură Românească Mihai Eminescu*********** Vasile BÂCU ************************************************************************************** Fundaţiei Culturale de Binefacere „Casa Limbii Române”************** Vasile TĂRÂŢEANU ****************************************************************************************** Uniunii Regionale a Societăţilor Româneşti „Pentru integrare europeană” ***************************************************************** Petru POSTEUCĂ ************************************************************************************** Centrului Bucovinean Independent de Cercetări Actuale*********************************************************** Aurica BOJESCU *************************************************************************************** Asociaţiei Ştiinţifico-Pedagogice „Aron Pumnul” din Ucraina*************************************************** Aurel CONSTANTINOVICI ************************************************************************************* Ligii Tineretului Român „Junimea”*********************************************** Vitalie ZÂGREA ************************************************************************************ Societăţii Publice GOLGOTA a Românilor din Regiunea Cernăuţi **************************************************************** - Victime ale Represiunilor Regimului Totalitar Ilie POPESCU *********************************************************************************** Societăţii GOLGOTA din oraşul Cernăuţi Octavian BIVOLARU ***************************************************************************************** Centrului de Cercetări Istorice şi Culturale Petru GRIOR ****************************************************************************************** Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti ************************************************************************************ Iurie LEVCIC ************************************************************************ Clubului Cultural-Sportiv „Dragoş-Vodă” din regiunea Cernăuţi*** Viorica PRIDII ******************************************************************************* Asociaţiei Cultural-Bisericeşti „Anastasia” din raionul Storojineţ Adrian ILIUŢ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu