Ascultă Online Radio Cernăuți

29 aug. 2011

LA HRAM LA PATRAUTII DE JOS.https://picasaweb.google.com/photoclub.pozitiv/LAHRAMLAPATRAUTIIDEJOS28082011?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOLl07KZ3LKU7QE&feat=directlink


Talentele ţinutului carpatin

Anume sub acest generic în pitorescul sat bucovinean Pătrăuţii de Jos a avut loc o întâlnire cu şi despre oamenii talentaţi.
Savanţi, ziarişti, pictori, etnografi, profesori, bibliotecari, folclorişti s-au întâlnit veniţi din diferite părţi anume aici pe Valea Siretului- Mai întâi cei aproximativ 20 de oaspeţi au avut ocazia să viziteze noua biserică catolică din catunul „Arşiţa”, cu hramul „Schimbarea la faţă a Domnului” ( pe stil nou-6 august). Lăcaşul de o rară frumuseţe va fi sfinţit în acest an la 15 octombrie. Pe toţi i-a impresionat mai ales monumentul Papei Ioan Paul al II-lea, adus tocmai din Polonia şi instalat în faţa bisericii.
Frumos a întâmpinat oaspeţii preotul catolic, ksionzul Adam Bozek.
Pe urmă revenind în centrul satului am vizitat muzeul etnografic, unde directorul , folcloristul şi poetul popular Valeriu Zmoşu le-a povestit tuturor despre ideea înfiinţării muzeului, exponatele cele mai felurite, expuse deja în 4 camere.
Un scurt popas am avut şi la biblioteca sătească. Aici bibliotecara şefă d-na Maria Ştefureac a amenajat câteva expoziţii interesante. Împreună am pregătit şi o expoziţie dedicată a tri personalităţi deosebite ale ţinutului nostru:poetului martir Ilie Motrescu, etnografului Mircea Mintenco din s. Cuciurul Mare şi pictorul Mzkola Bendas din Storojineţ.
La căminul cultural toţi oaspeţii au fost întâlniţi cu pâne şi sare pe un prosop brodatt, cu flori , aplauze şi cântece chiar pe trepte. Iar bibliotecara din Arşiţa Maria Maliţcaia a făcut o succintă prezentare a satului şi a aoamenilor iluştri de aici.
În sala de festivităţi ne aşteaptă iarăşi o expoyiţie de cărţi, ziare, fotografii ale celor 3 mari personalităţi, dar şi a autorilor locali.
Prezenţi la manifestarea muzical-literală au fost savantul Constantin Bahnean, originar din Pătrăuţii de Sus, aflat cu traiul la Moscova, preşedintele societăţii de cultură românească „Mihai Eminescu” d-l Vasile Bâcu, fotoreporterul Nicolae Hauca, autorul cărţii „Izvoarele crisaline ale inspiraţiei” poeta ucraineană care a tradus poeziile lui Ilie Motrescu din culegerea „Cântarea carpaţilor”, d-na Maria Gulei, sora mai mare a regretatului poet crăsnean d-na Maria Morescu-Popescu, directoarea sistemului de biblioteci a raionului Storojineţ, lucrătoe emerit al culturii d-na Tatiana Covban, poeta populară din Budeneţ Elena Fedoreac, conducătoarea cercului literar „Izvoraşul”, scriitoarea Alexandra Vozneac din Hliboca. Tot de aici a fost directoarea casei populare din acest arăşel Maria Maişeiuc, ziarista, redactor adjunct al ziarului raional –Storojineţ „Meleag natal” d-na Floarea Costinean, meşterul în ceramică, poetul ucrainean Ilie Vaselovici, pictorul, sculptorul filosoful Mzkola Bendas, activistul Dumitru Fedorcea din Ropcea, bibliotecarele Natalia Bevţic, Silvia Gonceariuk şi Rodica Yegrea din satele Cuciurul Mare, Mihalcea r-nul Storojineţ şi Priscăreni, r-nul Hliboca. N-a lipsit nici Vita Manilici directoarea adjunctă a bibliotecii raionale Storojineţ. De asemenea au fost prezenţi profesori, lucrătorii ai culturii, elevi ai şcolii locale, alţi săteni.
Rând pe rând vorbitorii s-au referit la valoarea operei motresciene. Reamintim cititorilor că în acest an poetul martir Ilie Motrescu ar fi împlinit 70 de ani. De asemenea toţi au vorbit despre culturologul, etnograful Mircea Mintenco şi desprte prima sa carte, cât şi despre pictorul Mykola Bendas, jubiliar al acestui an. Au mai citit şi din creaţiile proprii, au cântat au dăruit cărţi şi autografe.
Un moment aparte la avut educătoareagrădiniţei de copii „Margareta”d-na Aurica Tarâţa, care peste trei decenii din viaţă i-a dedicat educaţiei copiilor de vârstă preşcolară. Dumneaie va avea în curând şi ziua de naştere. Cu acest prilej a primit o diplomă din partea comitetului organizatorric al sărbătorii, al preşedintelui societăţii de cultură, d-l Vasile Bâcu, un set de cărţi ale subsemnatei şi buchete de flori din partea colegilor.
Printre cuvântările şi cuvintele frumoase rostite de aospeţi artiştii amatori ai căminului cultural au prezentat frumoase numere de concert. A recitat o poezie proprie, mai bine zis un sonet dedicat lui Ilie Motrescu, autoarea locală Viorica Piţu. Un recital poetic dedicat satului natal, căci cum menţionăm cu câtva timp în urmă am început marcarea a 600 de ani de la prima atestare generelă, au susţinut elevii şcolii N1 conduşi de învăţătoarea Domnica Costinean.Au evaluat grupele vocale a casei de cultură sub conducerea profesorului, compozitorului, conducătorului artistic a casei de cultură Ion Costinean, n-au lipsitca întotdeauna memrii ansamblului de dansuri „Mugurel”grupele mijlocii şi mare cu frumoase dansuri populare conduse de Larisa Popescu Chedic directoarea căminului cultural şi Natalia Clioţ- conducătoarea artistăcă care a fost şi prezentatoarea manifestării date.
O surpriză plăcută le-am făcut tuturor oaspeţilor înmânându-le diplome de onoare din partea comitetului organizatoric al sărbătorii şi a primăriei locale, pentru promovarea operei motresciene şi cu ocazia a 600 de ani ai satului Pătrăuţii de Jos, fiecare având bineânţeles emblema satului nostru.
Sincere mulţumiri aducem din suflet celor 3 sponsori ai sărbătorii datr, sportivului Costel Schipor, antrenor al echipei de fotbal, domnului Vasile Gavriliuc- pădurar la ocolul silvic şi întreprinzătorul Gheorghe Schipor. Şi ei la rândul lor au primit mulţumiri, diplome şi cărţi ca recompensă morală.
...A fost o sărbptoare a culturii multinaţionale, deoarece s-a vorbit, cântat, comunicat, glumit, chiar s-au citit versuri în limbele română, ucraineană, polonă şi rusă.
Toţi sau simţit bine şi ne-au mulţumit pentru ceea ce facem aici la Pătrăuţii de Jos şi ne-au promis că ne vor mai vizita.
Sincere mulţumiri tuturor oaspeţilor, prezenţi, consătenilor, copiilor şi bineânţeles organizatorilor acestei sărbători de neuitat.
Suita manifestărilor continuă.
Eleonora Schipor
În imagini aspecte de la sărbătoare.

5 comentarii:

 1. antIYGCeausheasCGa,u lovitura iacov eu eLpatriarh enoh intai yyy 1986-8-9 de la minesirETeLschiAtomiKLumEAELEtVTroMiniMania pomulVIITDZIIYmeLedeCG
  atuLea INCGERYmeiYrapunandzAsasiniuscDz7euELcomuniuneademmyica1987cu ceausheahfbmhcmjmAinca mai lupta tatalTuturorDZNoi dn CGeneza altziy
  dzNoshtri Ne A Noi cu in rapuneriy toate tziile be romane rusochine milioane cadavre kgn16sadciaAsasinari si scufundari inafect voua rest scPromIYscDz9cea
  cre fETeleLuiy ecraneRomaneLaCap cu vitdezele luminii peste sunete culor in ELEceLe,0002-30620NIRMATHALLArauluiFacuTt scufundAtlantiDZmea parte itala
  siberie cuib novosty succesiUraPUsAsasiniUOAZENEIDZAATMAATsarbcroalbana germana coaste rele scufundate de2aniDutdzaSirETsi nordamericaJinpona ne
  ammaatern dn patrautDZIYdJvasile teCUsETuGenKvedez peste kgbShirETeniyEinTreCG

  RăspundețiȘtergere
 2. au shiy murit nu IT seth fratautdzean costiCGaNunCibyn CGaCGiyPomuLVIIUaLmeuMoozTvRoSi facETreabbbaLoruLeAparte dz neammatern dn cupca edna
  pauLaSElinCGsirETaTaMeaMiYeMMaiy terriiYE A NRCG!!maCGsamueLsirETnaSCutDz7le ETnaAdrianaSirETschiBalint vezuvaMeaRaheLaSeforaLuiySemira
  miDZunikCGu ramS,OSnouOAUDZENEEbatshEEbaMMEaA@ENERG!E A ramonaSCBarta1baraETEtALIENYEBUNAVESTIYTTIIYDRUMCGeAduCGAVoua
  MIIDZEFructeleMele faca infinite riy e peste produseLuciuNiLaNicoletaMamaMoiseEu siAnCGadiaNaFLoreSCuMaTaKvalmikiacovAlte bgbgur acesteVeCGhi
  ViiVii utdzi8ApaiyNoiRaioRadautzi decat leCGioZeNee valeSuceVIIIunde rejleOseaDaniLCostea si sa va omoare care nu va conviin unile el QsateShantiereCG
  OZENOTOCGITEYdunuSingur frate mmare btrn rupt KrestuIn batai la sighet somnul marmaaterminat ca iy mort nanashCostEa are selingSULEANUankesan
  amonBartaDarhaSuciuSelingRusHaiosh acolo creSCnBaiaCiorbaMareCGorina butaIlyVironi patriarhu ea CGashk emperaStaiyVasc banileanZaharieFLoarea
  renaVasculuiy CGUPOMIIYMEIYDinariyEecraRomanIYETateAsh,0230NIRVANEmortiSpiAduNeSu cu cosmosuniversuRomanSTRAINYva plaPLAcs siManelis
  taTeleLuiyPomuNELAudatTt QhaioshKristinaTutankamonLaAtaCsDZ77peDrIUmmeNese neamuri bune subAleLuiyTALEisraeLefETeRoMinCGiIIIIIIIYQTQMEMZ

  RăspundețiȘtergere
 3. batranOseareCGIYLEla sacalaz se batu QunDormitorLetal dzinBanat Timish undzFu MarcuLAunNEeanu VanCGu hajosh MaNi tonicSeETEe minoMaxx LoRE
  neLe CseVe x ba IaMare s au adunat undz k tatal cDSds leFacINGERYur orash DCMSDOS si ur cananeu balcanaa eden ayodhya rominimumme osiristu cu
  izbasha tot osaturnatuta si puchi iliyy piramidar br triCGconfederatArchip5ari laCGGCCGar unnic GLverde varvara cu maria ta radu&Jacota neam va plaCGteze
  u torodiseuenea perseu{unikEu{nordunurpontTblaxIYfETECarpaVarGsi dn siCGeTe dm popilean mikericugAanticar necorEscu la cupcaEMMAIYLETALIIYENEA
  NCGELScDz7N+ siCGuUneLeCGemmarIYsiQalteInsisETsinUOAZENEENOIYcareLeSHAlaVoi paharuQiaYde unIYSK 667shcolireligiiIamoEuCGeniDZate nmnQ
  DmeiyZ allahovabra goddieudeoQvoiK nu zei slavi cgIYzeitatzi deici luminiUfoVnVENIRYMEREUPEPOuhfa

  RăspundețiȘtergere
 4. eCGRANEELEEVosETRElaCGontroLCGERcerNEAMIHATROFAHUAZENEseinCGhiET e ] NauTDZI YstoRojDzNEtdz nu i tv nimic rusparuBelBaLkashenDZ
  reDZinCGerIIIYcgIYTRACUTELEecraneNordzBucoVIIneNe si basarabe=nuSmoldaveleDn moldaSelinCGla controalelui nu rau cu cele straine de shiy spintecat
  toate cu tzigcaneshtiOrmane si QunCGeAFLoreaContOzenaaltuFedoreanLeCGIONSTOROmatusheLe casandre fedoreanPopeSCuIleanaBicerBiceriTaratDZa
  raioRd SvDorNEe dn prejmerBv fedoreanuMeuEu vaDZuiyCreSCura arhanCGheLIIYMeiyNnoshDZanaNaLba ru MIkiMarinache si ceaLovMikiEbaltaganBLitzBL
  iSSROminiKQK OKODana astaEEEEPulaTaHEY bzPh@sh@k profetdzi nu proorocii banileanuHumor butaRd pe suleanHaios aracuTu berezovschiCGiuleshti
  NAlbrQShutac maleahi imp la reg BataieUpanLaCandyAndreROpatriarHalasBz ag dinuAlexIoneSCuRoxanaShtii shtii NA

  RăspundețiȘtergere
 5. nici la Noi vr alta fel bucurie nici altceva vr nici nici o lume din biblieVt tot asha otzi afl@de interpreTe fETe ale meleLui in jurul sibiului si cu monedaDSflorescu
  buxai draganalbarU nu iohanisAde decapitat cu toata vax media mondiale la reincartnari infinite de mancare tot kgb ciadsad asasinate milioane ziteDOSscarb
  a mare romanii asa meniuri anticristii mariurmelevotoNervane cu euELENoi cu sete Bsb d3 x in delta dz20pe litoral penfETele mele EneCiocarLanPaveLradutza
  raducuNeachuAndreiAngeleSCuAntoneSCuBaLan@pavLencoANIDutz@baltaganMarinacheCASIan sinnordFerentzGeorgeSCuBartaBaLintRusBanicaDarhaSelin
  CG3taroeELE4 societatea0dupa nirvanaAmarErushinilor mondiale satanelorSAtani sub demonii shefi state si diavolii organele romane numai din cele externe lar
  ve anticriste necuratul mare neom famerni deasupra antilumiiIAMELOReugenIIYblestemate sa fitzi inimi damnete naturi sa va cunoastyzi odata si chinaMUvo
  m scufunda partiyslaMUindoariu nebunTarotConsumULt

  RăspundețiȘtergere